hh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Arvidsson, Jessica
Publications (10 of 14) Show all publications
Arvidsson, J., Staland-Nyman, C., Widén, S. & Tideman, M. (2020). Sysselsättning för unga med intellektuell funktionsnedsättning – betydelsen av föräldrars utbildningsnivå och geografiska härkomst. Socialvetenskaplig tidskrift, 27(1), 25-49
Open this publication in new window or tab >>Sysselsättning för unga med intellektuell funktionsnedsättning – betydelsen av föräldrars utbildningsnivå och geografiska härkomst
2020 (Swedish)In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, E-ISSN 2003-5624, Vol. 27, no 1, p. 25-49Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Studien analyserar sambanden mellan sysselsättning för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som gått i gymnasiesärskolan och deras sociala bakgrund, mätt som föräldrarnas utbildningsnivå och geografiska härkomst. Den här registerstudien baseras på Halmstad university register on pupils with intellectual disabilities (HURPID), Longitudinell integrationsdatabas för arbetsmarknads- och sjukförsäkringsstudier (LISA) samt LSS-registret. Studien omfattar 12 269 unga med intellektuell funktionsnedsättning som gick ut gymnasiesärskolan mellan 2001 och 2011. De samband som studeras analyseras genom multipla logistiska regressioner. Resultaten visar att föräldrars utbildningsnivå har viss betydelse för före detta gymnasiesärskoleelevers sysselsättning. Barn till högutbildade föräldrar har med större sannolikhet en sysselsättning inom daglig verksamhet och barn till lågutbildade föräldrar har med större sannolikhet ett förvärvsarbete. Sannolikheten för att ha någon av sysselsättningskategorierna daglig verksamhet eller förvärvsarbete är lägst bland barn till föräldrar som är födda i länder utanför Norden. Högutbildade föräldrar antas ha en högre grad av den ”välfärdskompetens” som krävs för att hantera dagens välfärdssystem och härigenom kunna påverka de ungas möjligheter att få insatser likt daglig verksamhet. Lågutbildade föräldrar antas ha egna erfarenheter av, och kontakter med, arbetsplatser där det finns arbetsuppgifter utan (eller med låga) formella kompetenskrav. Samhällets kunskaper och medvetenhet om den sociala bakgrundens betydelse för efter(sär)gymnasial sysselsättning bland unga med intellektuell funktionsnedsättning behöver öka. Detta i syfte att bättre möta varierande individuella förutsättningar och främja etablering i arbetslivet för fler unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning vid övergången från skoltid till arbetsliv.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Förbundet för forskning i socialt arbete, 2020
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-40985 (URN)10.3384/SVT.2020.27.1.3411 (DOI)
Available from: 2019-11-18 Created: 2019-11-18 Last updated: 2022-07-06Bibliographically approved
Arvidsson, J., Staland-Nyman, C., Widén, S. & Tideman, M. (2016). Intersectional perspectives on post-school occupation among young adults with intellectual disabilities in Sweden. Paper presented at 15th World Congress of the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD), 14 -19 August 2016, Melbourne, Australia. Journal of Intellectual Disability Research, 60(7-8), 771-771
Open this publication in new window or tab >>Intersectional perspectives on post-school occupation among young adults with intellectual disabilities in Sweden
2016 (English)In: Journal of Intellectual Disability Research, ISSN 0964-2633, E-ISSN 1365-2788, Vol. 60, no 7-8, p. 771-771Article in journal, Meeting abstract (Refereed) Published
Abstract [en]

Aim: This study explores and analyses, from an intersectional perspective, the association between parents’ country of birth as well as their level of education and their children's type of occupation after graduating from Swedish upper secondary school for pupils with intellectual disabilities (ID).

Method: This is a quantitative study based on three registers (HURPID, LSS, LISA). The analyses are based on logistic regression, interaction analysis and chi-square tests. The sample size was 12,269.

Results: Children of less-educated parents tend to have paid employment and children of highly educated parents tend to participate in disability day programs. Parents’ country of birth and level of education affect the former pupils’ post-school occupation in different ways. The association between parents’ country of birth and former pupils’ occupation is modified by parents’ level of education.

Conclusions: Knowledge and awareness of different background conditions among children graduating from upper secondary school for pupils with ID need to increase.

Place, publisher, year, edition, pages
Chichester: Wiley-Blackwell, 2016
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-31917 (URN)10.1111/jir.12306 (DOI)000383462000739 ()
Conference
15th World Congress of the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD), 14 -19 August 2016, Melbourne, Australia
Note

Conference poster

Available from: 2016-09-01 Created: 2016-09-01 Last updated: 2017-12-04Bibliographically approved
Arvidsson, J., Widén, S., Staland Nyman, C. & Tideman, M. (2016). Post-School Destination—A Study of Women and Men With Intellectual Disability and the Gender-Segregated Swedish Labor Market. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 13(3), 217-226
Open this publication in new window or tab >>Post-School Destination—A Study of Women and Men With Intellectual Disability and the Gender-Segregated Swedish Labor Market
2016 (English)In: Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, ISSN 1741-1122, E-ISSN 1741-1130, Vol. 13, no 3, p. 217-226Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Knowledge about people with intellectual disability (ID) and their connections to the labor market is scarce. The aim of this study was to describe and analyze the entry into and representation in the Swedish labor market for people with ID, discussed with a special focus on the gender perspective. This study included 2,745 individuals (30% women and 70% men) who graduated from Swedish upper secondary schools for pupils with intellectual disability (USSID) in the 2000s, and who were defined as employees in 2011. Graduation data from 2001 to 2011 were analyzed in relation to employment data from 2011 and adjusted for gender, graduation year, and educational program. Results show that men who attended a national USSID program and graduated between 2001 and 2006 were the most likely group to have a job. The authors conclude that the gender differences in the Swedish labor market are more clearly pronounced among women and men with ID in relation to employment rate, wage levels, and professions than in the general population. Education, welfare-services, and interventions specifically targeted to meet the needs of people with ID have to develop in more gender-sensitive ways. © 2016 International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities and Wiley Periodicals, Inc.

Place, publisher, year, edition, pages
Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2016
Keywords
employment, labor market, intellectual disability, gender, Sweden
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-30765 (URN)10.1111/jppi.12157 (DOI)000383714700003 ()2-s2.0-84971016693 (Scopus ID)
Note

The study received financial support from MISA AB, Stockholm, Sweden.

Available from: 2016-04-18 Created: 2016-04-18 Last updated: 2020-01-29Bibliographically approved
Arvidsson, J., Staland Nyman, C., Widén, S. & Tideman, M. (2016). Sysselsättning för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning – boendegeografiska skillnader. Tidsskrift for velferdsforskning, 19(3), 241-260
Open this publication in new window or tab >>Sysselsättning för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning – boendegeografiska skillnader
2016 (Swedish)In: Tidsskrift for velferdsforskning, ISSN 0809-2052, E-ISSN 2464-3076, Vol. 19, no 3, p. 241-260Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I länder med starkt decentraliserat ansvar för välfärdstjänster kan skillnader mellan kommuner och regioner förväntas. I artikeln studeras om, och iså fall hur, efter(sär)gymnasial sysselsättning bland personer med intellektuell funktionsnedsättning varierar beroende på i vilken kommungrupp eller geografisk region de bor. Analyserna baseras på data från ett unikt register som inkluderar 12 269 avgångselever från gymnasiesärskolan i Sverige från åren 2001–2011.

Resultaten visar att kommungrupp och region har en viss oberoende effekt på typ av efter(sär)gymnasial sysselsättning samt att andelen flyttningar överkommungränser som företas i studiepopulationen är få.

Slutsatsen är att boendegeografiska variationer, som identifierats i andra delar av det svenska välfärdssystemet, också i viss utsträckning gäller efter(sär)gymnasial sysselsättning.

Abstract [en]

In countries with highly decentralized welfare services, disparities between municipalities and regions can be expected. The article analyzes whether, and in that case, how, the type of post-school occupation among graduates from Swedish upper secondary school for pupils with intellectual disability (USSID) varies depending on the municipality or geographic region the former pupils live in. The analyses are based on data from a unique national database that includes 12,269 pupils who graduated from USSID between 2001 and 2011. Results show that municipality of residence has an independent effect on the type of post-USSID occupation. Moreover, the total percentages of relocations in the studied population are low.

The authors conclude that the geographical variations identified in other parts of the Swedish welfare system also apply partly to post-USSID occupations. The article discusses whether municipal and regional affiliation is of particular significance for pupils from USSID, because of their low propensity to relocate.

Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Universitetsforlaget, 2016
Keywords
post-school occupation, welfare services, geographic differences, intellectual disability, Sweden, sysselsättning, välfärdstjänster, geografiska skillnader, boendekommun, intellektuell funktionsnedsättning, Sverige
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-30766 (URN)10.18261/issn.2464-3076-2016-03-03 (DOI)
Available from: 2016-04-18 Created: 2016-04-18 Last updated: 2018-12-04Bibliographically approved
Arvidsson, J. (2016). Sysselsättning och social rättvisa: En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. (Doctoral dissertation). Halmstad: Halmstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Sysselsättning och social rättvisa: En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning
2016 (Swedish)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [sv]

Kunskapen om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är begränsad. Varken välfärds- eller forskarsamhället har kunskap om vilken typ av sysselsättning som före detta elever i den svenska gymnasieskolan har efter skoltiden.

Huvudsyftet med denna sammanläggningsavhandling är tredelat: att (a) öka kunskapen om vilka typer av sysselsättning som personer med intellektuell funktionsnedsättning har efter avslutad gymnasiesärskola, att (b) åskådliggöra mönster och faktorer (kön, förfluten tid sedan examen, utbildningsprogram, boendekommun samt föräldrarnas födelseland och utbildningsnivå) som kan bidra till skillnader vad gäller typ av sysselsättning, samt att (c) skapa ett nationellt register som möjliggör kvantitativa analyser, longitudinella studier och utgör underlag för kvalitativa fördjupande studier av efter(sär)gymnasial sysselsättning. Avhandlingen innehåller fyra artiklar och en ramberättelse.

Ett nationellt register, Halmstad University Register on Pupils with Intellectual Disability (HURPID) skapades utifrån information i slutbetygen från 12 269 tidigare elever i gymnasiesärskolan. Slutbetyg är allmänna handlingar som begärdes från kommunerna. HURPID samkördes med två nationella register: Longitudinell Integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier (LISA) och LSS-registret som innehåller information om insatser som beviljats enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Avhandlingen bygger på tvärsnittsstudier vilka ger en ögonblicksbild av den efter(sär)gymnasiala sysselsättningen under 2011 bland de personer som gått ut mellan 2001-2011. Frekvensanalyser användes för att beskriva studiepopulationens karaktäristika. Korstabeller och Pearson´s chi2-test användes för att analysera skillnader avseende typ av sysselsättning mellan olika grupper i studiepopulationen. Sambandet mellan avhandlingens beroende och oberoende variabler undersöktes med bivariata och multivariata logistiska regressionsanalyser.

Analyserna visar att den största andelen (47%) av de unga har sin sysselsättning inom daglig verksamhet, 22,4% har ett förvärvsarbete, de flesta med någon form av lönesubvention; och 6,6% studerar. En betydande andel (24%) betecknas vara "någon annanstans" (inte i någon av de andra tre sysselsättningstyperna). Andelen unga vuxna i daglig verksamhet är lägre än förväntat och andelen som har ett förvärvsarbete är högre än förväntat. En oväntat stor andel tillhör kategorin "någon annanstans" och har inte daglig verksamhet, inte ett förvärvsarabete och studerar inte.

Kön, typ av utbildningsprogram, hur lång tid som förflutit sedan examen, boendekommun och föräldrarnas utbildningsnivå samt geografiska härkomst är alla faktorer som påverkar vilken typ av sysselsättning som unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning har. Män som har gått ett nationellt program i gymnasiesärskolan och som tog examen mellan 2001-2006 är de som har störst sannolikhet för att ha ett förvärvsarbete. Personernas boendekommun har en viss oberoende effekt på typ av efter(sär)gymnasial sysselsättning och den totalt sett låga andelen flyttar i populationen antas förstärka betydelsen av vilken kommun de bor i. Unga vars föräldrar är lågutbildade har mer sannolikt ett förvärvsarbete eller tillhör kategorin "någon annanstans". De vars föräldrar är högutbildade har mer sannolikt en sysselsättning inom daglig verksamhet eller studerar (exempelvis på Komvux eller folkhögskola). De unga vars föräldrar är födda i ett utom-europeiskt land är med större sannolikhet studerande eller personer som tillhör kategorin "någon annanstans".

Avhandlingens huvudresultat diskuteras i förhållande till ett teoretiskt ramverk om social rättvisa. Betydelsen av samhällets ansvar att främja alla medborgares möjlighet att vara och göra vad de har anledning att värdesätta betonas. Ett samhälle som främjar social rättvisa måste stödja människors möjligheter att oavsett funktionsförmåga kunna välja sysselsättning. Såväl den offentliga som den privata sektorn behöver tydligare betrakta personer med intellektuell funktionsnedsättning som en viktig resurs i samhället och på arbetsmarknaden; se dem som personer med förmågor som riskerar att döljas bakom kategorier, fördomar och föråldrade strukturer.

Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: Halmstad University Press, 2016. p. 148
Series
Halmstad University Dissertations ; 19
Keywords
sysselsättning, social rättvisa, intellektuell funktionsnedsättning, gymnasiesärskolan, registerstudie
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-30768 (URN)978-91-87045-41-7 (ISBN)978-91-87045-40-0 (ISBN)
Public defence
2016-05-13, R4129, Kristian IV:s väg 3, Halmstad, 10:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2016-04-18 Created: 2016-04-18 Last updated: 2021-02-02Bibliographically approved
Arvidsson, J., Widén, S. & Tideman, M. (2015). Post-school options for young adults with intellectual disabilities in Sweden. Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities, 2(2), 180-193
Open this publication in new window or tab >>Post-school options for young adults with intellectual disabilities in Sweden
2015 (English)In: Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities, ISSN 2329-7018, Vol. 2, no 2, p. 180-193Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this article is to examine life after school for young adults with intellectual disabilities in Sweden. It identifies a snapshot of the post-school destination in 2011 of students of Swedish Upper Secondary Schools for Pupils with Intellectual Disability (Special Secondary Schools), who graduated between 2001 and 2011. This national registry study used personal identification numbers to link data for about 12,269 former students in the Halmstad University Register on Pupils with Intellectual Disability with data about labour market participation and service provision under the Swedish disability legislation (Swedish LSS Act, 1994). Results showed that the largest proportion (47%) of former students participated in disability day programs, known as “daily activities”; 22.4% were employed, most with some type of wage subsidy; and 6.6% participated in various types of further education programs. A sizeable group (24%) were described as being “elsewhere”, not engaged in employment, education, or disability day programs. The type of post-school occupation is associated with gender, the type of educational program undertaken at secondary school, and age. The authors found a high risk of young people with intellectual disabilities falling through safety-net welfare or post-school participation provisions. Even in a country such as Sweden, which has comprehensive post-school programs, almost a quarter of young adults with intellectual disabilities were socially excluded, without education, disability day programs, or employment. © 2015 Australasian Society for Intellectual Disability

Place, publisher, year, edition, pages
Melbourne: Routledge, 2015
Keywords
intellectual disability, post-school occupations, labour market, daily activity, special education, transition, young adults, Sweden
National Category
Sociology Clinical Medicine
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-29735 (URN)10.1080/23297018.2015.1028090 (DOI)000437134400007 ()2-s2.0-84985870725 (Scopus ID)
Projects
Särskolan - och sen?
Available from: 2015-11-09 Created: 2015-11-09 Last updated: 2022-09-13Bibliographically approved
Arvidsson, J. & Tideman, M. (2015). Särskolan - och sen då?. Intra, 25(3), 26-27
Open this publication in new window or tab >>Särskolan - och sen då?
2015 (Swedish)In: Intra, ISSN 1102-4143, Vol. 25, no 3, p. 26-27Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Vad händer efter gymnasiet för elever som gått ut gymnasiesärskolan? En unik studie från högskolan i Halmstad har kartlagt de fd eleverna och resultatet visar att uppfattningen om att eleverna per automatik hänvisas till daglig verksamhet inte stämmer.

Place, publisher, year, edition, pages
Älvsjö: Stiftelsen Utvecklingsstörda i Fokus, 2015
National Category
Sociology Philosophy, Ethics and Religion
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-29882 (URN)
Available from: 2015-12-04 Created: 2015-12-04 Last updated: 2022-09-13Bibliographically approved
Urbas, A., Mineur, T., Arvidsson, J. & Tideman, M. (2015). Valfrihetssystem inom primärvården och personer med intellektuell funktionsnedsättning – en kunskapsöversikt. Nordisk Administrativt Tidsskrift (2), 18-36
Open this publication in new window or tab >>Valfrihetssystem inom primärvården och personer med intellektuell funktionsnedsättning – en kunskapsöversikt
2015 (Swedish)In: Nordisk Administrativt Tidsskrift, ISSN 0029-1285, no 2, p. 18-36Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I Sverige trädde Lagen om valfrihet (LOV) i kraft 1 januari 2009 och 2010 blev det obligatoriskt för landstingen/regionerna att införa valfrihetssystem inom hälso- och sjukvårdens primärvård. Valfrihetssystemet innebär att vårdgivare (offentliga och privata) har rätt att etablera sig inom primärvården med offentlig ersättning och att medborgarna har rätt att välja vårdgivare. Syftet är att vårdgivarna ska konkurrera om medborgarna vilket ska leda dels till ökat individuellt inflytande, dels till ökad kvalitet och effektivt inom välfärdssektorn. I denna artikel avrapporteras en kunskapsöversikt på temat valfrihetssystem inom primärvården och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Insamling av material har skett genom sökningar i databaser (28st), granskning av rapporter och utvärderingar (22st) och kontakter med forskare på området (9st). Slutsatsen av översikten är att tematiken valfrihetssystem inom primärvården och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är outforskad. © Nordisk Administrativt Tidsskrift

Place, publisher, year, edition, pages
København: DJØF Forlag, 2015
Keywords
Valfrihetssystem, primärvården, vuxna med intellektuell funktionsnedsättning
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-29700 (URN)
Available from: 2015-10-29 Created: 2015-10-29 Last updated: 2018-03-22Bibliographically approved
Arvidsson, J., Widén, S. & Tideman, M. (2014). New labour market - old gender roles: working life after school for young adults with intellectual disability in Sweden. Paper presented at Pathways to Inclusion. Fourth International IASSIDD Europe Regional Congress, Vienna, Austria, 14-17 July, 2014. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities, 27(4), 373-373
Open this publication in new window or tab >>New labour market - old gender roles: working life after school for young adults with intellectual disability in Sweden
2014 (English)In: JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities, ISSN 1360-2322, E-ISSN 1468-3148, Vol. 27, no 4, p. 373-373Article in journal, Meeting abstract (Refereed) Published
Abstract [en]

Aim: Taking a gender perspective, this study explores and analyzes the labour market situation for 2745 gainfully employed men and women with an educational background in the Swedish upper secondary school for pupils with intellectual disability (ID).

Method: This quantitative register study is based on the cross-classification of a newly created register and a two additional Swedish national registers. The analyses are based on logistic regression and chi-square tests.

Results: Those who are employed after upper secondary school for pupils with ID are 70.8% men and 29.2% women. Both the road to work and the situation at work differs between men and women. Small private companies are the main employers in general, and for women the public sector is also a major employer. Men and women are mainly employed in traditionally “male” and “female” occupations. Also, salary levels and additional support from the welfare system differs between the sexes and within the different educational programs.

Conclusion: Traditional gender roles of the labour market are clearly manifested among the people included in the study. Questions about the gender structure of the Swedish labour market and the impact of educational background on wage labour will be discussed.

Place, publisher, year, edition, pages
Chichester, West Sussex: Blackwell Publishing, 2014
Keywords
employment, labour market, gender, intellectual disability, Sweden
National Category
Clinical Medicine Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-26227 (URN)10.1111/jar.12101 (DOI)000338992800504 ()
Conference
Pathways to Inclusion. Fourth International IASSIDD Europe Regional Congress, Vienna, Austria, 14-17 July, 2014
Projects
Särskolan - och sen? Om unga vuxna med gymnasiesärskolebakgrund och övergången till arbetslivet
Available from: 2014-08-11 Created: 2014-08-11 Last updated: 2022-09-13Bibliographically approved
Arvidsson, J., Widén, S. & Tideman, M. (2013). Upper secondary school – and then?: About young adults with an educational background in the upper secondary special school and the transition to work. In: NNDR2013 – 12th Research Conference Nordic Network of Disability Research: May 30–31, 2013 in Turku, Finland: Abstract Book. Paper presented at NNDR2013 - the 12th Research Conference, Nordic Network of Disability Research, May 30-31, 2013, Turku, Finland (pp. 17-17). Turku: Finnish Society for Disability Research
Open this publication in new window or tab >>Upper secondary school – and then?: About young adults with an educational background in the upper secondary special school and the transition to work
2013 (English)In: NNDR2013 – 12th Research Conference Nordic Network of Disability Research: May 30–31, 2013 in Turku, Finland: Abstract Book, Turku: Finnish Society for Disability Research , 2013, p. 17-17Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

The aim of this ongoing study is to identify and analyze former pupils ́ relationship to the labor market after the graduation from the Swedish upper secondary school for pupils with intellectual disabilities. The study includes 10,517 former pupils who graduated between 2001-2010 and describes the former pupils ́ relation to the labor market as it was in 2010. The study is based on the cross classification of a newly created register combined with two Swedish national registers from Statistics Sweden and the Swedish National Board of Health and Welfare. One of the preliminary results from this study is that the assumption, presented in media as well as in previous research that the majority of the current pupils are going directly from school to the municipal or private organized daily activities do not seem to match reality. Our results indicate that 48% of the total population were in daily activities in 2010 and 20% of the total population were defined as “in paid work” during the same year and the actual picture of what the former pupils do after they have graduated from upper secondary school for pupils with intellectual disabilities is much more complex than the assumed. Analyses on the current data that are carried out at the moment will be presented at the NNDR-conference.

Place, publisher, year, edition, pages
Turku: Finnish Society for Disability Research, 2013
Keywords
upper secondary school, transition, labour market, Sweden
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-22599 (URN)
Conference
NNDR2013 - the 12th Research Conference, Nordic Network of Disability Research, May 30-31, 2013, Turku, Finland
Projects
Särskolan - och sen?
Note

The project is partly financed by Misa (Methods for individual support in work/activity).

Available from: 2013-06-17 Created: 2013-06-17 Last updated: 2018-03-22Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications