hh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Hast, Lennart
Publications (10 of 27) Show all publications
Hast, L. (2017). Om siffrors påverkan inom retoriken. In: : . Paper presented at NKRF VI – Retorik, sanser, følelser, 6 Nordiske Retorikkonferense, Aarhus Universitet, Aarhus, Danmark, 27-29 September, 2017.
Open this publication in new window or tab >>Om siffrors påverkan inom retoriken
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Retorik är studiet av hur ord och alla andra typer av symboler används för att påverka. De flesta som har läst retorik känner till retorikens väl använda tretal men i såväl tal som texter så förekommer siffror. Retorik i form av bokstäver och i form av ord och i form av siffror kompletterar och stödjer alltså varandra inom den retoriska praktiken på flera sätt. Siffror fungerar retoriskt när de påverkar hur människor strukturerar tankar och tar till sig information. Siffror kan också användas som bevismedel i en argumentation. Siffror kan exempelvis fungera som en legitimationskälla inom exempelvis reklam, beteendevetenskap, humaniora och naturvetenskap. Men sättet siffror används på möter ofta kritik. Den som argumentera med hjälp av siffror riskerar att anklagas för att vara manipulerande, omänsklig eller känslokall. Siffror i sig kan också ha en retorisk symbolisk betydelse, vilka vi påverkas av vid budskap. Siffror kan också producera påverkanseffekter och fungera som bildskapare, vilka kan kopplas till tolkningar och föreställningar. Dessa föreställningar kan i sin tur ha sitt ursprung i religion, filosofi, legender och myter. Vår presentation kommer att handla om siffrors betydelse inom retoriken och hur vi påverkas med hjälp av siffror.

Keywords
siffror, retorik, argumentation, bevismedel, påverkan, bildskapare, litteratur, religion, symbolism
National Category
Languages and Literature Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-35099 (URN)
Conference
NKRF VI – Retorik, sanser, følelser, 6 Nordiske Retorikkonferense, Aarhus Universitet, Aarhus, Danmark, 27-29 September, 2017
Available from: 2017-10-01 Created: 2017-10-01 Last updated: 2017-10-19Bibliographically approved
Hast, L. & Grusell, M. (2016). Vilka hörs på Twitter?. Retorikmagasinet, 15(57), 19-22
Open this publication in new window or tab >>Vilka hörs på Twitter?
2016 (Swedish)In: Retorikmagasinet, ISSN 1403-9052, Vol. 15, no 57, p. 19-22Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Det är en myt att Average Joe syns och hörs på sociala medier. det är samma medier som hörs i gamla och nya medier: forskning visar att utbildning, yrke och olika former av social kapital ger fördelar och underlättar för genomslag på sociala medier som Twitter.

Place, publisher, year, edition, pages
Ödåkra: Retorikförlaget, 2016
Keywords
Twitter, medielogik, eliter, nyhetsvärde, socialt kapital, offentliga rummet
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-31110 (URN)
Available from: 2016-06-11 Created: 2016-06-11 Last updated: 2018-03-22Bibliographically approved
Hast, L. (2015). Elektronisk vältalighet. Retorikmagasinet, 14(56), 19-22
Open this publication in new window or tab >>Elektronisk vältalighet
2015 (Swedish)In: Retorikmagasinet, ISSN 1403-9052, Vol. 14, no 56, p. 19-22Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Kritiker mener att presentationstekniken påverkar undervisningsinteraktioner och styr studenten mot ett linjärt tänkande. Forskarna menar att Powerpoint begränsar ett konstruktivistiskt perspektiv, misslyckas med att visa på komplexa relationer mellan begrepp, samt att Powerpoint hämmar den pedagogiska kreativiteten, ­vilket i sig leder till mindre engagerade/passiva åhörare. Lennart Hast diskuterar presentationsprogram som verktyg för inlärning.

Place, publisher, year, edition, pages
Ödåkra: Retorikförlaget, 2015
Keywords
presentationsteknik, pedagogik, konstruktivistiskt perspektiv, Power Point, Prezi
National Category
Media and Communications Engineering and Technology Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-30028 (URN)
Available from: 2015-12-15 Created: 2015-12-15 Last updated: 2018-03-22Bibliographically approved
Hast, L. & Grusell, M. (2015). Sociala medier - ett forum för politisk kommunikation? (1ed.). In: Hans Bengtsson (Ed.), Vinklade budskap – perspektiv på politisk kommunikation: (pp. 115-130). Halmstad: Halmstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Sociala medier - ett forum för politisk kommunikation?
2015 (Swedish)In: Vinklade budskap – perspektiv på politisk kommunikation / [ed] Hans Bengtsson, Halmstad: Halmstad University Press , 2015, 1, p. 115-130Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Kapitlet redogör for om Internet och sociala medier bidrar till ett ökat politiska engagemang och deltagande på ett mer generellt plan. Det redogör för om mobiliseringstesen eller förstärkningshypotesen bäst förklarar sociala mediers betydelse på Internet. Sociala medier kan ses om ett nytt forum för politisk kommunikation, kanske en utveckling av samtalsdemokratin samt en vidareutveckling av deltagardemokratin. Det är inte klarlagt att användandet av sociala medier leder till ett politiskt engagemang.

Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: Halmstad University Press, 2015 Edition: 1
Series
Forskning i Halmstad, ISSN 1400-5409 ; 23
Keywords
sociala medier, demokrati, deltagande, politisk kommunikation
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-28344 (URN)978-91-87045-23-3 (ISBN)978-91-87045-22-6 (ISBN)
Available from: 2015-05-27 Created: 2015-05-27 Last updated: 2018-03-22Bibliographically approved
Hast, L. (2014). Medierna som politiska budskap. RetorikMagasinet, 13(54-55), 23-28
Open this publication in new window or tab >>Medierna som politiska budskap
2014 (Swedish)In: RetorikMagasinet, ISSN 1403-9052, Vol. 13, no 54-55, p. 23-28Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Ödåkra: Retorikförlaget, 2014
Keywords
medialisering, politik, retorik, varumärken
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-28340 (URN)
Available from: 2015-05-27 Created: 2015-05-27 Last updated: 2018-03-22Bibliographically approved
Hast, L. & Karlsson, K. (2014). Politisk kommunikation som sofistik?. In: Abstraktsamling NKRF: Femte nordiska konferensen för retorikforskning, Retorik och lärande - kunskap, bildning, ansvar, Lund, Sverige, 15-17 oktober, 2014. Paper presented at NKRS 5, Femte nordiska konferensen för retorikforskning, Retorik och lärande - kunskap, bildning, ansvar, Lund, Sverige, 15-17 oktober, 2014.
Open this publication in new window or tab >>Politisk kommunikation som sofistik?
2014 (Swedish)In: Abstraktsamling NKRF: Femte nordiska konferensen för retorikforskning, Retorik och lärande - kunskap, bildning, ansvar, Lund, Sverige, 15-17 oktober, 2014, 2014Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

I takt med att politiken har medialiserats och professionaliserats har de politiska patriernas kommunikation i allt större utsträckning kommit att liknas vid den kommersiella retorik som varu- och tjänsteproducerade företag använder sig av. En tänkbar konsekvens av denna förändring är att även politiska budskap kommer att anpassas till och bedömas efter en kommersiell logik – att politiska budskap tillmäts samma sanningsvärde som ett traditionellt kommersiellt budskap.

Med denna förändrade kommunikation i minnet kan man ställa sig två frågor: Har begreppen politisk kommunikation och propaganda kommit att betyda en och samma sak, eller åtminstone närmat sig varandra i betydligt större utsträckning än tidigare?

Påverkar detta sättet som den moderna politiska kommunikationen bedrivs på, eller kanske rentav de politiska budskapen?

Vår tanke är att den politiska kommunikationen av idag är att jämställa med sofistik. Genom att visa hur Negative Campaigning och sociala medier påverkar argumentationen i valrörelsen kommer vi att föra in diskussionen på det vi identifierar som den nya tidens politiska retorik samt diskutera om man möjligen kan betrakta den politiska kommunikationen som nutidens motsvarighet till sofistik.

National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-26861 (URN)
Conference
NKRS 5, Femte nordiska konferensen för retorikforskning, Retorik och lärande - kunskap, bildning, ansvar, Lund, Sverige, 15-17 oktober, 2014
Available from: 2014-10-22 Created: 2014-10-22 Last updated: 2018-03-22Bibliographically approved
Hast, L. & Grusell, M. (2014). Sociala medier avgör inte supervalåret. Svenska Dagbladet (5 maj)
Open this publication in new window or tab >>Sociala medier avgör inte supervalåret
2014 (Swedish)In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 5 majArticle in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Hb Svenska dagbladets AB & Co, 2014
National Category
Sociology Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-26863 (URN)
Available from: 2014-10-22 Created: 2014-10-22 Last updated: 2022-09-13Bibliographically approved
Hast, L. (2012). Kändisrelationer och kompismarknadsföring på Twitter. RetorikMagasinet, 12(50), 15-17
Open this publication in new window or tab >>Kändisrelationer och kompismarknadsföring på Twitter
2012 (Swedish)In: RetorikMagasinet, ISSN 1403-9052, Vol. 12, no 50, p. 15-17Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Åstorp: Retorikförlaget, 2012
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-20956 (URN)
Available from: 2013-01-14 Created: 2013-01-14 Last updated: 2018-03-22Bibliographically approved
Hast, L. (2012). Politiker som varumärken. Axess (7), 19-19
Open this publication in new window or tab >>Politiker som varumärken
2012 (Swedish)In: Axess, ISSN 1651-0941, no 7, p. 19-19Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, 2012
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-20958 (URN)
Available from: 2013-01-14 Created: 2013-01-14 Last updated: 2018-03-22Bibliographically approved
Czarnecki, B. & Hast, L. (2012). Sociala medier ger nya möjligheter - men kräver nytänkande. Pi : Pharma industry (2), 40-41
Open this publication in new window or tab >>Sociala medier ger nya möjligheter - men kräver nytänkande
2012 (Swedish)In: Pi : Pharma industry, ISSN 1403-7416, no 2, p. 40-41Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Täby: Pharma Industry Publishing, 2012
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-21167 (URN)
Available from: 2013-01-16 Created: 2013-01-16 Last updated: 2018-03-22Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications