hh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Malmberg, Claes, professorORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7643-1355
Publications (10 of 51) Show all publications
Abrahamsson, C., Malmberg, C. & Pendrill, A.-M. (2019). En Delfistudie om lärares uppfattning av elevengagemang i NO-undervisningen. NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 15(2), 128-144
Open this publication in new window or tab >>En Delfistudie om lärares uppfattning av elevengagemang i NO-undervisningen
2019 (Swedish)In: NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, ISSN 1504-4556, E-ISSN 1894-1257, Vol. 15, no 2, p. 128-144Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

What happens in a science classroom where students are engaged and how do teachers observe and interpret student engagement? This article highlights teachers’ perspective on students’ engagement in science education and to what extent it is connected to the scientific content. This approach complements earlier research which focuses mostly on students’ attitude towards science education and their interest in various topics in science.

The findings are based on a three-stage Delphi survey distributed to 39 expert science teachers. The results shows science education with a range of different perspectives and that most teachers do not perceive any direct connection between specific science topics and the students’ engagement. The survey also shows that teachers to a high level interpret students’ emotional expressions and academic behavior as engagement rather than their cognitive behavior.

Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Naturfagsenteret / Norwegian Centre for Science Education, 2019
Keywords
Science teachers, Engagement, Lower secondary, Delphi study
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-39218 (URN)10.5617/nordina.5614 (DOI)2-s2.0-85064680559 (Scopus ID)
Projects
Research School Communicate Science in School
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2019-04-10 Created: 2019-04-10 Last updated: 2020-02-04Bibliographically approved
Malmberg, C. & Urbas, A. (2019). Health in school: stress, individual responsibility and democratic politics. Cultural Studies of Science Education, 14(863), 863-878
Open this publication in new window or tab >>Health in school: stress, individual responsibility and democratic politics
2019 (English)In: Cultural Studies of Science Education, ISSN 1871-1502, E-ISSN 1871-1510, Vol. 14, no 863, p. 863-878Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

According to previous research, in contemporary western societies health is seen as an increasingly non-political issue. Rather than being at the centre of collective decision-making and democratic politics, health is regarded as resting on individual responsibility. In this study we focus on, and explore an important and challenging socio-scientific issue through the concepts of politicization and the depoliticization. We address the question of health education in schools as well as the question of citizenship and democracy, which adds to research on scientific literacy and socio-scientific issues. The study consists of two parts: firstly, we analyse whether health—more precisely stress—is portrayed as a political or non-political issue in textbooks for secondary school; secondly, and informed by the results from our analysis, we dissect and problematise what kind of citizenship that is constructed in textbooks. From a theoretical framework of politics, the article explores how citizenship emerges. Our findings show that health, and more precisely stress, is depoliticized in the textbooks. Firstly, stress is regarded as an individual—not public or governmental—concern. Secondly, stress is depoliticized in a more rigorous manner by making its political dimensions invisible. A consequence is a displacement of stress, e.g., in school, from the democratic arena to the individual citizen. As an implication we recommend an education that emphasize a political and democratic perspective on health as a complement to the individual perspective. © 2018, The Author(s).

Place, publisher, year, edition, pages
Dordrecht: Springer Netherlands, 2019
Keywords
Secondary School, Health education, Socio-scientific issues, Stress, Politics
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-41244 (URN)10.1007/s11422-018-9882-0 (DOI)000501070900003 ()2-s2.0-85052647439 (Scopus ID)
Projects
Health and sustainability. Individual responsibility or democratic politics?
Available from: 2019-12-13 Created: 2019-12-13 Last updated: 2020-02-28Bibliographically approved
Malmberg, C. (2019). Metoder för kommunikation. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Metoder för kommunikation
2019 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Texten ger exempel på metoder som kan användas för att skapa kommunikation och ett dialogiskt klassrum.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2019
Keywords
Hållbar utveckling, skola, ämnesövergripande, värderingsövning
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-40770 (URN)
Note

Redaktör: Claes Malmberg

Ämnesövergripande – Gymnasieskola Modul: Hållbar utveckling Del 4: Värdekonflikter och kommunikativa utgångspunkter

Available from: 2019-10-21 Created: 2019-10-21 Last updated: 2020-04-29Bibliographically approved
Urbas, A., Malmberg, C. & Hasslöf, H. (2019). Politiskt eller individuellt ansvar. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Politiskt eller individuellt ansvar
2019 (Swedish)Other (Refereed)
Abstract [sv]

Texten ger idéer om hur skolan kan arbeta med ansvarsfrågan kring hållbar utveckling. Den tar upp ansvarsfrågan utifrån två olika perspektiv, ett individuellt och ett politiskt, samt presenterar en teoretisk modell om hur samhällsfrågor kan politiseras och avpolitiseras. Modellen kan användas som stöd vid utvärdering av läromedel och undervisning om hållbar utveckling.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2019. p. 14
Series
Lärportalen
Keywords
Hållbar utveckling, skola, ämnesövergripande, demokrati
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-40773 (URN)
Note

Redaktör: Claes Malmberg

Ämnesövergripande– Gymnasieskola Modul: Hållbar utveckling Del 5: Politiskt eller individuellt ansvar

Available from: 2019-10-21 Created: 2019-10-21 Last updated: 2020-04-30Bibliographically approved
Malmberg, C., Urbas, A. & Nilson, T. (2019). Sin egen lyckas smed. Pedagogiska Magasinet (1), 35-38
Open this publication in new window or tab >>Sin egen lyckas smed
2019 (Swedish)In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, no 1, p. 35-38Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

I läroböckerna blir hälsa en moralfråga. Stress och övervikt är individens ansvar, lösningarna heter motion och mindfulness. Politiska perspektiv existerar inte.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Lärarförbundet, 2019
Keywords
Hälsa, politik, demokrati
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-38836 (URN)
Available from: 2019-02-05 Created: 2019-02-05 Last updated: 2019-02-05Bibliographically approved
Lagerholm, C., Malmberg, C. & Eriksson, U. (2019). Säger en bild mer än tusen ord?. In: Karin Stolpe, Gunnar Höst, Andreas Larsson (Ed.), Karin Stolpe, Gunnar Höst, Andreas Larsson (Ed.), Från forskning till fysikundervisning: Bidrag från konferensen 10–11 april 2018 i Lund arrangerad av Nationellt Resurscentrum för Fysik. Paper presented at Från forskning till fysikundervisning, 10-11 april 2018, Lund, Sverige (pp. 49-59). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Säger en bild mer än tusen ord?
2019 (Swedish)In: Från forskning till fysikundervisning: Bidrag från konferensen 10–11 april 2018 i Lund arrangerad av Nationellt Resurscentrum för Fysik / [ed] Karin Stolpe, Gunnar Höst, Andreas Larsson, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019, p. 49-59Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

Svenska läroböcker i fysik har utvecklats från att vara främst textbaserade till att numera innehålla ett stort antal representationer. Fotografier och teckningar men också variation i teckenstil eller matematiska formler är exempel på representationer som används för att förtydliga innehållet i texten. Studiens huvudsakliga syfte är att analysera vilka representationer som förekommer i fysikläroböcker för högstadiet i Sverige och hur dessa representationer används. För denna studie har ett kategoriseringsverktyg tagits fram. Verktyget används såväl för att kategorisera representationerna som för att analysera användningen av dem. Läroböckerna uppvisar stora likheter när det gäller hur de representerar begrepp. Resultatet visar att liknade representationer används i alla läroböckerna. Böckernas kapitel inleds med stora färgfotografier, inte alltid med ett tydligt syfte eller koppling till innehållet. Få fotografier och teckningar är relaterade till elevers vardag. Matematiska representationer såsom tabeller och formler är sällsynta och ingen av läroböckerna har med något diagram. Sammanfattningsvis är dessa inte läroböcker som kan sättas i händerna på elever utan vägledning från läraren. Ofta förväntas eleverna kombinera text och representation på egen hand där det krävs förkunskaper för att förstå representationerna. Det hade därför varit till nytta om representationerna bidrog med mer detaljerad information om hur de ska läsas. © Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik och författarna. Distribueras av Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019
Series
Naturvetenskapernas och teknikens didaktik ; 4:2019
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-41744 (URN)978-91-7929-980-4 (ISBN)
Conference
Från forskning till fysikundervisning, 10-11 april 2018, Lund, Sverige
Available from: 2020-03-04 Created: 2020-03-04 Last updated: 2020-03-05Bibliographically approved
Malmberg, C. & Urbas, A. (2019). Värdekonflikter och kommunikativa utgångspunkter. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Värdekonflikter och kommunikativa utgångspunkter
2019 (Swedish)Other (Refereed)
Abstract [sv]

Kapitlet diskuterar vad som kan göras när intresse- och värdekonflikter framträder i klassrummet. Utgångspunkten är hållbar utvecklings komplexa och ämnesövergripande karaktär där fakta möter värden. Den behandlar hur samtal i klassrummet kan organiseras där skilda åsikter och röster kommer fram, möts, bearbetas och bemöts. I ett sådant klassrum uppstår såväl intresse- som värdekonflikter.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2019. p. 16
Series
Lärportalen
Keywords
Hållbar utveckling, skola, ämnesövergripande, demokrati
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-40769 (URN)
Note

Redaktör: Claes Malmberg

Ämnesövergripande – Gymnasieskola Modul: Hållbar utveckling Del 4: Värdekonflikter och kommunikativa utgångspunkter

Available from: 2019-10-21 Created: 2019-10-21 Last updated: 2020-04-30Bibliographically approved
Malmberg, C. (2018). Att intervjua elever om hållbar utveckling. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Att intervjua elever om hållbar utveckling
2018 (Swedish)Other (Refereed)
Abstract [sv]

Kapitlet beskriver hur lärare kan intervjua elever med avseende på arbete med lärande och hållbar utveckling.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2018. p. 6
Series
Lärportalen
Keywords
hållbar utveckling, intervju
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-36666 (URN)
Note

Redaktör: Claes Malmberg

Ämnesövergripande – Grundskola åk 7-9 Modul: Hållbar utveckling Del 3: Skolan och eleverna – mottagare av kunskap och deltagare i förändring

Available from: 2018-04-23 Created: 2018-04-23 Last updated: 2020-05-04Bibliographically approved
Caiman, C., Lundegård, I., Hasslöf, H., Malmberg, C. & Urbas, A. (2018). Didaktiska perspektiv på hållbar utveckling. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Didaktiska perspektiv på hållbar utveckling
Show others...
2018 (Swedish)Other (Refereed)
Abstract [sv]

Kapitlet ger en introduktion till lärande i hållbar utveckling. Det görs genom att ge en bild av hur de komplexa och ämnesövergripande hållbarhetsfrågorna kan karaktäriseras. Kapitlet lägger vikt vid att diskutera och problematisera de viktiga frågorna, varför behövs en undervisning i hållbar utveckling, vad ska undervisningen innehålla samt hur ska den organiseras.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2018. p. 13
Series
Lärportalen
Keywords
hållbar utveckling, didaktik, skolår 7-9
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-36674 (URN)
Note

Redaktör: Claes Malmberg

Ämnesövergripande – Grundskola åk 7-9 Modul: Hållbar utveckling Del 1: Didaktiska perspektiv på hållbar utveckling

Available from: 2018-04-25 Created: 2018-04-25 Last updated: 2020-05-04Bibliographically approved
Malmberg, C. (2018). Framtidsverkstad. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Framtidsverkstad
2018 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2018. p. 4
Series
Skolverket Lärportalen
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-39220 (URN)
Projects
Skolverket Lärportalen
Note

Ämnesövergripande – Grundskola åk 7-9 – Modul: Hållbar utveckling – Del 8: Framtidsverkstad

Resursen är en ljudfil och text som beskriver hur ett arbetslag arbetar med förändringsarbete under en Framtidsverkstad.

Available from: 2019-04-10 Created: 2019-04-10 Last updated: 2020-05-04Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7643-1355

Search in DiVA

Show all publications