hh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 23) Show all publications
Thorell, K. (2019). Digital techniques for participatory city planning processes. In: : . Paper presented at Innovation Conference 2019, 19 september, 2019, Halmstad University, Halmstad, Sverige.
Open this publication in new window or tab >>Digital techniques for participatory city planning processes
2019 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
Abstract [en]

The project “Digital techniques for participatory city planning processes” increases the understanding of digital techniques for expanding the public involvement within city planning. Four different levels of citizen involvement could be applied within participatory processes. Information involves information from authorities to citizens. Consultation is associated with meetings where authorities listen to citizens but they do not have to take their opinions into consideration. Partnership means collaborative processes where citizens formulate strategies in cooperation with authorities. Mobilization denotes actions initiated by citizens within the civil society. The poster illustrates approaches, methods and products for E-participation, E-government, Web Collaboration and online forums. It also introduces tools for the collecting and exhibiting historical and more current data. The digital tools for participatory planning processes are structured in four groups: tool for (1) structuring ideas, (2) communication, (3) cooperation between the public sector and civil society and (4) collecting and exhibiting data.

Keywords
digital techniques, city planning, E-participation, E-government, Web Collaboration, online forums.
National Category
Human Aspects of ICT
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-40610 (URN)
Conference
Innovation Conference 2019, 19 september, 2019, Halmstad University, Halmstad, Sverige
Available from: 2019-09-20 Created: 2019-09-20 Last updated: 2019-09-25Bibliographically approved
Thorell, K. (2018). Communicating the Dark Dimensions of the Past: A Case Study of Museum Management in Västra Götaland (1:1ed.). Halmstad: Halmstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Communicating the Dark Dimensions of the Past: A Case Study of Museum Management in Västra Götaland
2018 (English)Book (Other academic)
Abstract [en]

Heritage is a result of cultural and social constructions rather than received values from the past (Barrere et al. 2015, p 4 p 4). Dark heritage is a concept which is synonymous to heritage that hurts, difficult heritage, heritage of atrocity and places of pain or shame (Magee & Gilmore 2015, p 900). Dark heritage sites (DHS) are places and institutions “that stand as legacy to painful periods in history; massacre and genocide sites, places related to former penal institutions, prisoners of war, battlefields and many more.” (Magee & Gilmore 2015, p 899). DHS management is a structured activity which supports a meaningful and holistic experience for visitors within the context of diverse and complex servicescapes (Magee & Gilmore 2015, p 899).

The overall aim of this study is to increase the understanding of how dark dimensions of the past are expressed within museum management in Västra Götaland. In order to fulfil this purpose, three research questions have been formulated: Which dimensions of dark heritage are highlighted? Which ideological approaches permeate the exhibitions of the dark? How is heritage classified as dark heritage?

The study involved documentary work at Västergötland Museum, Lödöse Museum and the Museum of Gothenburg. The researcher accomplished a documentary work, focusing upon artefacts, information text and multimedia. A qualitative analysis of the data with some inspiration from discourse theory was then carried out. Discourse refers to the meanings and understandings of worldviews that are formed within socio-historical processes (Howarth 2007; Jorgensen & Phillips 2002). Discourse theory provides a framework of how history is constructed and maintained (Howarth 2007). Discourses are transformed and maintained within formal practices and everyday lives (Jorgensen & Phillips 2002, p 12).

The results show: (1) Dark heritage that is highlighted within the three museums refers to war, conflicts, crimes, sanitary problems, death, epidemics, hard living conditions, and unequal treatment of people. (2) The exhibitions were based on a mixture of different approaches, such as romantic chivalry, local separatist/patriotic, socialistic, and peace/ international understanding approaches (Timothy & Boyd 2003, p 27-28). (3) The discourse within society involves classifications of the dark. It is therefore possible to see a cultural pattern of how war, conflicts, epidemics and sanitary problems become dark dimensions.

Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: Halmstad University Press, 2018. p. 53 Edition: 1:1
Series
Forskning i Halmstad, ISSN 1400-5409 ; 25
National Category
Cultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-38568 (URN)978-91-88749-12-3 (ISBN)978-91-88749-13-0 (ISBN)
Available from: 2018-12-13 Created: 2018-12-13 Last updated: 2018-12-13Bibliographically approved
Nilson, T. & Thorell, K. (Eds.). (2018). Cultural Heritage Preservation: The Past, the Present and the Future (1:1ed.). Halmstad: Halmstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Cultural Heritage Preservation: The Past, the Present and the Future
2018 (English)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [en]

This anthology describes heritage preservation, development and management from different theoretical views and disciplines. It integrates perspectives from history, human geography, archaeology, social anthropology and heritage conservation. The texts revolve around different dimension of culture and heritage via examples from varying contexts and locations. 

Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: Halmstad University Press, 2018. p. 156 Edition: 1:1
Series
Forskning i Halmstad, ISSN 1400-5409 ; 24
National Category
Cultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-37317 (URN)978-91-87045-94-3 (ISBN)978-91-87045-95-0 (ISBN)
Available from: 2018-06-26 Created: 2018-06-26 Last updated: 2022-02-28Bibliographically approved
Thorell, K. (2018). The bottom up dimension of landscape planning in rural areas. In: T. Nilson & K. Thorell (Ed.), Cultural Heritage Preservation: The Past, the Present and the Future (pp. 35-45). Halmstad: Halmstad University Press
Open this publication in new window or tab >>The bottom up dimension of landscape planning in rural areas
2018 (English)In: Cultural Heritage Preservation: The Past, the Present and the Future / [ed] T. Nilson & K. Thorell, Halmstad: Halmstad University Press, 2018, p. 35-45Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: Halmstad University Press, 2018
Series
Forskning i Halmstad, ISSN 1400-5409 ; 24
Keywords
bottom up, local participation, rural landscape planning
National Category
Cultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-36784 (URN)978-91-87045-94-3 (ISBN)978-91-87045-95-0 (ISBN)
Available from: 2018-05-18 Created: 2018-05-18 Last updated: 2018-07-04Bibliographically approved
Thorell, K. (2017). Det mörka kulturarvet i Västra Götalands län: Innebörd, betydelse och kommunicering inom den museala verksamheten. Halmstad
Open this publication in new window or tab >>Det mörka kulturarvet i Västra Götalands län: Innebörd, betydelse och kommunicering inom den museala verksamheten
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna studie handlar om hur det mörka kulturarvet i Västra Götalands län definieras, värderas och levandegörs inom ramen för museal verksamhet. 100 tjänstemän fick en enkät med flera slutna och öppna svarsalternativ som bearbetades kvantitativt och kvalitativt. Resultaten visar att den övervägande delen av respondenterna instämmer i att det mörka kulturarvet förknippas med (1) krig, konflikter och oroligheter, (2) epidemier, sjukdomar och pester samt (3) svält, hårt liv och lidande. Det förefaller inte vara lika tydligt att gravstenar, begravningsfält, kyrkogårdar och katastrofer hör hit. Det mörka kulturarvet har en betydelse för att få en nyanserad och helhetlig bild av historien. Det ger förståelse för samhället i ett dåtida och nutida perspektiv. Några betonar också att det är viktigt för att vi inte ska glömma det obehagliga, traumatiska och hemska. Kulturmiljövården som grundas i olika typer av källor förmedlar kunskap genom berättelser, film, utställningar, föredrag, rapporter och skrifter. Den övervägande delen av respondenterna anser att det förgångna återges på ett objektivt och neutralt sätt men en del betonar att dåtiden skönmålas. Endast ett fåtal menar att dåtiden mörkas/dramatiseras.

Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: , 2017. p. 22
Series
RIST (Research in International Sustainable Tourism) ; 4
National Category
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-34065 (URN)978-91-981485-3-4 (ISBN)
Available from: 2017-06-12 Created: 2017-06-12 Last updated: 2017-07-07Bibliographically approved
Thorell, K. (2017). Landsbygdens landskap: paradigm, utveckling och analys. Halmstad
Open this publication in new window or tab >>Landsbygdens landskap: paradigm, utveckling och analys
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

En socialt hållbar turismutveckling grundas i platsens unika värden samt lokalbefolkningens perspektiv och utgångspunkter. Bakom varje synsätt på utveckling ligger ett visst värdesystem som består av normer, värderingar, attityder och beteenden. Platsparadigmet utgår från att platser bör utvecklas utifrån sina respektive geografiska förutsättningar. En annan utgångspunkt är den humanistiska människosynen som fokuserar människan och hennes behov. Planeringsmetoder för lokalt deltagande är i regel uppbyggda utifrån tre så kallade generella faser. Inledningsvis kartlägger deltagarna nuläget och därefter formuleras målet med arbetet, det kan till exempel röra sig om att formulera en framtidsvision. Sedan diskuterar deltagarna sig fram till en åtgärdsstrategi om hur det tidigare formulerade målet uppfylls. Att inkludera lokala aktörer i turismutveckling innebär att den lokala kunskapen tillvaratas. Denna är bunden till kontexten där den är producerad och är endast säkert giltig i det geografiska området. Den överförs från generation till generation. Den skapas genom observation av den lokala miljön där kunskap konstrueras inom ramen för sociala och kulturella processer.

Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: , 2017. p. 32
Series
RIST ; 5
Keywords
landsbygdsutveckling, platsparadigm, lokal utveckling, bottom-up
National Category
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-34669 (URN)978-91-981485-4-1 (ISBN)
Available from: 2017-07-31 Created: 2017-07-31 Last updated: 2017-08-07Bibliographically approved
Thorell, K. (2017). När det lokala möter det offentliga. Kurage: idéskrift för det civila samhället (24), 36-38
Open this publication in new window or tab >>När det lokala möter det offentliga
2017 (Swedish)In: Kurage: idéskrift för det civila samhället, ISSN 2001-175X, no 24, p. 36-38Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Sektor3, 2017
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-34900 (URN)
Available from: 2017-09-08 Created: 2017-09-08 Last updated: 2017-09-28Bibliographically approved
Thorell, K. (2017). Planering av det nordiska landskapet: en kunskapsöversikt om vindkraft. Göteborg: BTRS
Open this publication in new window or tab >>Planering av det nordiska landskapet: en kunskapsöversikt om vindkraft
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Kunskapsöversikten sammanställer forskning som belyser planering av vindkraft i ett landskapsperspektiv.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: BTRS, 2017. p. 36
Series
BTRS ; 2
Keywords
vindkraft, estetik, landskap
National Category
Energy Systems
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-36631 (URN)978-91-982468-2-7 (ISBN)
Projects
Vindkraftslandskap och estetik i Skandinavien
Funder
Magnus Bergvall FoundationBirgit och Gad Rausings stiftelse för Humanistisk Forskning
Available from: 2018-04-18 Created: 2018-04-18 Last updated: 2018-05-02Bibliographically approved
Thorell, K. (2017). Är aktiv studentmedverkan magi eller misstag?. In: : . Paper presented at Högskolepedagogisk konferens 2017,16 nov, 2017, Högskolan i Halmstad, Halmstad, Sverige.
Open this publication in new window or tab >>Är aktiv studentmedverkan magi eller misstag?
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

The presentation transfers theories and previous research on local participation in community development to the university sector. It expands upon the motives, hindrances and methods of participation in the university sector, and the opportunities participation provides for social and collaborative learning. Results indicate that social and collaborative learning processes integrate not only scientific or professional knowledge, but also different types of place-, relation- and process-related capabilities. Capabilities related to place include a knowledge that is linked to a specific society and shared among most residents there. It includes insights into the distinguishing characteristics of the culture, society and the business sector. Capabilities related to relation (otherwise referred to as social capital) include trust, cooperation and reciprocity. Capabilities related to processes include those that emerge when a group is undertaking a progressive work, such as social and collaborative learning.

National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-35427 (URN)
Conference
Högskolepedagogisk konferens 2017,16 nov, 2017, Högskolan i Halmstad, Halmstad, Sverige
Available from: 2017-11-17 Created: 2017-11-17 Last updated: 2017-12-12Bibliographically approved
Thorell, K. (2016). Food Security from a Spatial Perspective; The Situation in Advanced and Less Advanced Economies. Paper presented at ICOAFS 2016, 18th International Conference on Organic Agriculture and Food Security, Venice, Italy, August 8-9, 2016. International Journal of Agricultural and Biosystems Engineering, 3(8)
Open this publication in new window or tab >>Food Security from a Spatial Perspective; The Situation in Advanced and Less Advanced Economies
2016 (English)In: International Journal of Agricultural and Biosystems Engineering, Vol. 3, no 8Article in journal, Meeting abstract (Refereed) Published
Abstract [en]

Food security has been one of the most important policy issues on the global arena after the Second World War. The overall aim of this presentation is to describe preconditions for a sustainable food supply from a spatial perspective. Special attention is paid to the differences between advanced and less advanced economies around the world. The theoretical framework is based upon models which are explaining complex systems of factors that affect the preconditions for agricultural productions. In addition to this, theories about how population and environmental pollution change through different stages of societal development are explained. The results are based upon data of agricultural practices, population growth, hunger and nutrition levels from different countries around the world. The analysis shows that  factors which affect preconditions for agricultural production are dynamic. Factors which support the food security in the near future are a decreasing population growth, technological development  and innovation but the environmental crisis is associated to high risks. It is, therefore, important to develop environmental policies and improved methods for organic farming. A final conclusion is that the spatial pattern is clear; the food supply is sufficient within advanced economies but rather complicated in development countries.

Place, publisher, year, edition, pages
WASET, 2016
Keywords
food security, agricultural geography, demography, advanced economies, population growth, agricultural practices
National Category
Food Science
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-31789 (URN)
Conference
ICOAFS 2016, 18th International Conference on Organic Agriculture and Food Security, Venice, Italy, August 8-9, 2016
Available from: 2016-08-17 Created: 2016-08-17 Last updated: 2016-08-17Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5585-3321

Search in DiVA

Show all publications