hh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 21) Show all publications
Nilson, T. & Thorell, K. (Eds.). (2018). Cultural Heritage Preservation: The Past, the Present and the Future (1:1ed.). Halmstad: Halmstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Cultural Heritage Preservation: The Past, the Present and the Future
2018 (English)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [en]

This anthology describes heritage preservation, development and management from different theoretical views and disciplines. It integrates perspectives from history, human geography, archaeology, social anthropology and heritage conservation. The texts revolve around different dimension of culture and heritage via examples from varying contexts and locations. 

Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: Halmstad University Press, 2018. p. 156 Edition: 1:1
Series
Forskning i Halmstad, ISSN 1400-5409 ; 24
National Category
Cultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-37317 (URN)978-91-87045-94-3 (ISBN)978-91-87045-95-0 (ISBN)
Available from: 2018-06-26 Created: 2018-06-26 Last updated: 2018-06-26Bibliographically approved
Thorell, K. (2018). The bottom up dimension of landscape planning in rural areas. In: T. Nilson & K. Thorell (Ed.), Cultural Heritage Preservation: The Past, the Present and the Future (pp. 35-45). Halmstad: Halmstad University Press
Open this publication in new window or tab >>The bottom up dimension of landscape planning in rural areas
2018 (English)In: Cultural Heritage Preservation: The Past, the Present and the Future / [ed] T. Nilson & K. Thorell, Halmstad: Halmstad University Press, 2018, p. 35-45Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: Halmstad University Press, 2018
Series
Forskning i Halmstad, ISSN 1400-5409 ; 24
Keywords
bottom up, local participation, rural landscape planning
National Category
Cultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-36784 (URN)978-91-87045-94-3 (ISBN)978-91-87045-95-0 (ISBN)
Available from: 2018-05-18 Created: 2018-05-18 Last updated: 2018-07-04Bibliographically approved
Thorell, K. (2017). Det mörka kulturarvet i Västra Götalands län: Innebörd, betydelse och kommunicering inom den museala verksamheten. Halmstad
Open this publication in new window or tab >>Det mörka kulturarvet i Västra Götalands län: Innebörd, betydelse och kommunicering inom den museala verksamheten
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna studie handlar om hur det mörka kulturarvet i Västra Götalands län definieras, värderas och levandegörs inom ramen för museal verksamhet. 100 tjänstemän fick en enkät med flera slutna och öppna svarsalternativ som bearbetades kvantitativt och kvalitativt. Resultaten visar att den övervägande delen av respondenterna instämmer i att det mörka kulturarvet förknippas med (1) krig, konflikter och oroligheter, (2) epidemier, sjukdomar och pester samt (3) svält, hårt liv och lidande. Det förefaller inte vara lika tydligt att gravstenar, begravningsfält, kyrkogårdar och katastrofer hör hit. Det mörka kulturarvet har en betydelse för att få en nyanserad och helhetlig bild av historien. Det ger förståelse för samhället i ett dåtida och nutida perspektiv. Några betonar också att det är viktigt för att vi inte ska glömma det obehagliga, traumatiska och hemska. Kulturmiljövården som grundas i olika typer av källor förmedlar kunskap genom berättelser, film, utställningar, föredrag, rapporter och skrifter. Den övervägande delen av respondenterna anser att det förgångna återges på ett objektivt och neutralt sätt men en del betonar att dåtiden skönmålas. Endast ett fåtal menar att dåtiden mörkas/dramatiseras.

Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: , 2017. p. 22
Series
RIST (Research in International Sustainable Tourism) ; 4
National Category
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-34065 (URN)978-91-981485-3-4 (ISBN)
Available from: 2017-06-12 Created: 2017-06-12 Last updated: 2017-07-07Bibliographically approved
Thorell, K. (2017). Landsbygdens landskap: paradigm, utveckling och analys. Halmstad
Open this publication in new window or tab >>Landsbygdens landskap: paradigm, utveckling och analys
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

En socialt hållbar turismutveckling grundas i platsens unika värden samt lokalbefolkningens perspektiv och utgångspunkter. Bakom varje synsätt på utveckling ligger ett visst värdesystem som består av normer, värderingar, attityder och beteenden. Platsparadigmet utgår från att platser bör utvecklas utifrån sina respektive geografiska förutsättningar. En annan utgångspunkt är den humanistiska människosynen som fokuserar människan och hennes behov. Planeringsmetoder för lokalt deltagande är i regel uppbyggda utifrån tre så kallade generella faser. Inledningsvis kartlägger deltagarna nuläget och därefter formuleras målet med arbetet, det kan till exempel röra sig om att formulera en framtidsvision. Sedan diskuterar deltagarna sig fram till en åtgärdsstrategi om hur det tidigare formulerade målet uppfylls. Att inkludera lokala aktörer i turismutveckling innebär att den lokala kunskapen tillvaratas. Denna är bunden till kontexten där den är producerad och är endast säkert giltig i det geografiska området. Den överförs från generation till generation. Den skapas genom observation av den lokala miljön där kunskap konstrueras inom ramen för sociala och kulturella processer.

Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: , 2017. p. 32
Series
RIST ; 5
Keywords
landsbygdsutveckling, platsparadigm, lokal utveckling, bottom-up
National Category
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-34669 (URN)978-91-981485-4-1 (ISBN)
Available from: 2017-07-31 Created: 2017-07-31 Last updated: 2017-08-07Bibliographically approved
Thorell, K. (2017). När det lokala möter det offentliga. Kurage: idéskrift för det civila samhället (24), 36-38
Open this publication in new window or tab >>När det lokala möter det offentliga
2017 (Swedish)In: Kurage: idéskrift för det civila samhället, ISSN 2001-175X, no 24, p. 36-38Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Sektor3, 2017
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-34900 (URN)
Available from: 2017-09-08 Created: 2017-09-08 Last updated: 2017-09-28Bibliographically approved
Thorell, K. (2017). Planering av det nordiska landskapet: en kunskapsöversikt om vindkraft. Göteborg: BTRS
Open this publication in new window or tab >>Planering av det nordiska landskapet: en kunskapsöversikt om vindkraft
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Kunskapsöversikten sammanställer forskning som belyser planering av vindkraft i ett landskapsperspektiv.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: BTRS, 2017. p. 36
Series
BTRS ; 2
Keywords
vindkraft, estetik, landskap
National Category
Energy Systems
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-36631 (URN)978-91-982468-2-7 (ISBN)
Projects
Vindkraftslandskap och estetik i Skandinavien
Funder
Magnus Bergvall FoundationBirgit och Gad Rausings stiftelse för Humanistisk Forskning
Available from: 2018-04-18 Created: 2018-04-18 Last updated: 2018-05-02Bibliographically approved
Thorell, K. (2017). Är aktiv studentmedverkan magi eller misstag?. In: : . Paper presented at Högskolepedagogisk konferens 2017,16 nov, 2017, Högskolan i Halmstad, Halmstad, Sverige.
Open this publication in new window or tab >>Är aktiv studentmedverkan magi eller misstag?
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

The presentation transfers theories and previous research on local participation in community development to the university sector. It expands upon the motives, hindrances and methods of participation in the university sector, and the opportunities participation provides for social and collaborative learning. Results indicate that social and collaborative learning processes integrate not only scientific or professional knowledge, but also different types of place-, relation- and process-related capabilities. Capabilities related to place include a knowledge that is linked to a specific society and shared among most residents there. It includes insights into the distinguishing characteristics of the culture, society and the business sector. Capabilities related to relation (otherwise referred to as social capital) include trust, cooperation and reciprocity. Capabilities related to processes include those that emerge when a group is undertaking a progressive work, such as social and collaborative learning.

National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-35427 (URN)
Conference
Högskolepedagogisk konferens 2017,16 nov, 2017, Högskolan i Halmstad, Halmstad, Sverige
Available from: 2017-11-17 Created: 2017-11-17 Last updated: 2017-12-12Bibliographically approved
Thorell, K. (2016). Food Security from a Spatial Perspective; The Situation in Advanced and Less Advanced Economies. Paper presented at ICOAFS 2016, 18th International Conference on Organic Agriculture and Food Security, Venice, Italy, August 8-9, 2016. International Journal of Agricultural and Biosystems Engineering, 3(8)
Open this publication in new window or tab >>Food Security from a Spatial Perspective; The Situation in Advanced and Less Advanced Economies
2016 (English)In: International Journal of Agricultural and Biosystems Engineering, Vol. 3, no 8Article in journal, Meeting abstract (Refereed) Published
Abstract [en]

Food security has been one of the most important policy issues on the global arena after the Second World War. The overall aim of this presentation is to describe preconditions for a sustainable food supply from a spatial perspective. Special attention is paid to the differences between advanced and less advanced economies around the world. The theoretical framework is based upon models which are explaining complex systems of factors that affect the preconditions for agricultural productions. In addition to this, theories about how population and environmental pollution change through different stages of societal development are explained. The results are based upon data of agricultural practices, population growth, hunger and nutrition levels from different countries around the world. The analysis shows that  factors which affect preconditions for agricultural production are dynamic. Factors which support the food security in the near future are a decreasing population growth, technological development  and innovation but the environmental crisis is associated to high risks. It is, therefore, important to develop environmental policies and improved methods for organic farming. A final conclusion is that the spatial pattern is clear; the food supply is sufficient within advanced economies but rather complicated in development countries.

Place, publisher, year, edition, pages
WASET, 2016
Keywords
food security, agricultural geography, demography, advanced economies, population growth, agricultural practices
National Category
Food Science
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-31789 (URN)
Conference
ICOAFS 2016, 18th International Conference on Organic Agriculture and Food Security, Venice, Italy, August 8-9, 2016
Available from: 2016-08-17 Created: 2016-08-17 Last updated: 2016-08-17Bibliographically approved
Thorell, K. (2016). Marknadsföring av hållbar turism i Sverige: en empirisk analys. Halmstad: Rist Publication
Open this publication in new window or tab >>Marknadsföring av hållbar turism i Sverige: en empirisk analys
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Genom destinationsmarknadsföring konstrueras bilden av platser som används i till exempel reklam för att attrahera turister och besökare. Centrala moment innebär att lyfta fram unika karaktärsdrag och förmedla den till olika målgrupper. Det övergripande syftet med föreliggande arbetsrapport är att öka kunskapen om hur den hållbara turismen inom Sverige marknadsförs. Analysen grundas i en kvalitativ tolkning av webbmarkandsföring av hållbar turism genom organisationen Visit Sweden. Resultaten visar att representationer av den hållbara turismen tar sin utgångspunkt i olika rumsliga sfärer. Turism som sker i fjällen och de vackra naturområdena ses självklart som en form av hållbar turism. Aktiva semestrar på färd över Sveriges vattendrag räknas också hit. Även städerna, som med sitt rika utbud och variation, gör det möjligt att forma vistelser enligt ett hållbarhetsideal inkluderas. En förutsättning för den hållbara turismen är ett fysiskt nätverk som möjliggör hållbara kommunikationer och aktiviteter.

Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: Rist Publication, 2016. p. 25
Series
Working Report ; 3
Keywords
platsmarknadsföring, ekoturism, image
National Category
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-33355 (URN)978-91-981485-2-7 (ISBN)
Available from: 2017-02-26 Created: 2017-02-26 Last updated: 2018-03-23Bibliographically approved
Thorell, K. (2015). Diskurs, kulturvärden och mörk turism. Halmstad
Open this publication in new window or tab >>Diskurs, kulturvärden och mörk turism
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Mörk turism handlar om resande till destinationer med attraktioner, platser och utställningar som förknippas med döden. Det anknyter också till krigsturism kretsat kring besöksmål där museum om konflikter och oroligheter är centrala. Med andra ord handlar det om att besöka negativt laddade kulturvärden med anknytning till politisk-geografiska dimensioner.

I de flesta stater finns en historia som vittnar om konflikter, oroligheter och strider. Denna rapport belyser på vilket sätt detta arv levandegörs idag för turister, dagsbesökare och historieintresserade individer. Vidare problematiseras värderelaterade och etiska aspekter kopplat till dessa utställande verksamheter. Texten ger också exempel på konkreta besöksmål i olika delar av världen med fokus mot Sverige. Härtill kommer att diskursanalytiska aspekter kopplat till frågan om hur det mörka kulturarvet förmedlas lyfts fram. I detta sammanhang utvecklas frågan om hur konflikter speglas och vilka dimensioner av det förgångna som levandegörs.

En sammanfattande konklusion är att det militära kulturarvet har såväl positivt som negativt och neutralt laddade värden. Hur levandegörandet av det militära kulturarvet förhåller sig till etiska dimensioner avgörs av vilket teoretiskt perspektiv diskussionen tar sin utgångspunkt i.

Det argumenteras för att diskursanalys kan användas som redskap för att förstå hur makt formar det kulturarv som vi tar del av och hur sanningar konstrueras. Sådana analyser av kulturarv bidrar med förståelse för att det inte är något objektivt och neutralt. Arvet skildras utifrån en specifik kulturell kontext. 

Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: , 2015. p. 19
Series
RIST Publication ; 2
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-29773 (URN)978-91-981485-1-0 (ISBN)
Available from: 2015-11-16 Created: 2015-11-16 Last updated: 2016-01-07Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5585-3321

Search in DiVA

Show all publications