hh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 10) Show all publications
Persson, M., Larsson, B. & Svetoft, I. (2012). Decision making for sustainable rebuilding: a theoretical approach. In: : . Paper presented at Retrofit 2012, Salford Quays, Salford, United Kingdom, 24-26 Jan, 2012.
Open this publication in new window or tab >>Decision making for sustainable rebuilding: a theoretical approach
2012 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In facilities management, decisions regarding how and when maintenance and rebuilding are to be carried out are made on a regular basis. Typically, there is a compromise regarding cost, usability and the possibility of exploring new options. Many case studies indicate that a large number of these decisions are based on simple models and that they are not adequately investigated. This is a problem, especially in cases of public procurement, where a high level of transparency in decision making is desired. There is a need for a proper decision basis in order to build a society that is economically, socially and environmentally sustainable. A working method is proposed as a tool for the integration of costs and benefits in decision making on investments in sustainable re-building. The guideline gives an overview as to why, when and how impact assessments and project appraisals can be conducted on different levels on a scale from tactical decisions to strategic decisions. The proposed method can be used to prioritise actions that need attention and to decide which preventive measures are the most efficient from an economic point of view. This paper explores the practical application of the guideline and presents an economic analysis and valuation in sustainable rebuilding management. Finally, the prerequisites for impact assessment and project appraisal and how they can be used and accepted by the users and decision-makers are discussed.

Keywords
Cost benefit analysis, Decision making, Project assessment, Retrofit, Transparency
National Category
Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-17194 (URN)
Conference
Retrofit 2012, Salford Quays, Salford, United Kingdom, 24-26 Jan, 2012
Available from: 2012-02-13 Created: 2012-02-13 Last updated: 2018-03-22Bibliographically approved
Rydell, B., Persson, M., Andersson, M. & Falemo, S. (2011). Hållbar utveckling av strandnära områden: Planerings- och beslutsunderlag för att förebygga naturolyckor i ett förändrat klimat. Linköping: Statens geotekniska institut
Open this publication in new window or tab >>Hållbar utveckling av strandnära områden: Planerings- och beslutsunderlag för att förebygga naturolyckor i ett förändrat klimat
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Strandnära områden vid kuster och vattendrag är av stort intresse och många kommuner planerar och bygger i stor utsträckning i sådana områden. Detta kan i flera fall medföra problem med stranderosion och översvämningar med risk för skador på värdefulla markområden, anläggningar och byggnader. I ett längre perspektiv kommer riskerna för erosion och översvämning i strandnära områden att öka till följd av klimatförändringar- na. I Klimat- och sårbarhetsutredningen konstaterades att längs ca 15 % av landets havskuster finns förutsättningar för stranderosion. På många platser kommer nederbör- den att öka och ge större flöden i vattendrag, vilket också ökar risker för ras och skred och översvämning.

Under årens lopp har olika metoder använts för att skydda strandnära områden med va- rierande framgång såväl tekniskt som ekonomiskt. Nya synsätt och nya metoder har på senare tid vuxit fram som på ett bättre sätt tar hänsyn till naturens egna processer och som på ett kostnadseffektivt sätt tar hänsyn till ett bredare synsätt när det gäller miljö- aspekter. Behovet av ett tillförlitligt planerings- och beslutsunderlag för ny bebyggelse och anpassning av befintlig bebyggd miljö är därför stort. En modell för sammanställ- ning av ett sådant underlag har därför utvecklats och redovisas i denna rapport.

Denna modell har prövats i praktisk tillämpning vid regionala klimat- och sårbarhets- analyser i flera län och vid översikts- och detaljplanering i Kristianstads och Ystads kommuner, vilka även delfinansierat studierna i respektive kommun.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens geotekniska institut, 2011. p. 75
Series
SGI-Varia, ISSN 1100-6692 ; 608
National Category
Earth and Related Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-15076 (URN)SGI-VARIA--11/608--SE (ISRN)
Available from: 2011-05-17 Created: 2011-05-10 Last updated: 2015-02-18Bibliographically approved
Persson, M. (2011). Kunskapsbaserade arbetsinstruktioner: Slutrapport 2008-07-01 - 2011-06-30.
Open this publication in new window or tab >>Kunskapsbaserade arbetsinstruktioner: Slutrapport 2008-07-01 - 2011-06-30
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 227
Keywords
Knowledge management, Workers instruction, knowledge transfer, organisational learning
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-15898 (URN)
Available from: 2011-08-15 Created: 2011-08-15 Last updated: 2015-02-18Bibliographically approved
Persson, M. (2010). Developing and Managing Knowledge of Construction Methods in the Swedish Building Sector. In: Professor Peter Barrett, Professor Dilanthi Amaratunga, Dr Richard Haigh, Dr Kaushal Keraminiyage (Ed.), Building a Better World - CIB World Congress 2010: Full paper proceedings - CIB 2010 World Congress. Paper presented at CIB World Congress 10-13 May 2010 (pp. 11 s.). Salford: The University of Salford
Open this publication in new window or tab >>Developing and Managing Knowledge of Construction Methods in the Swedish Building Sector
2010 (English)In: Building a Better World - CIB World Congress 2010: Full paper proceedings - CIB 2010 World Congress / [ed] Professor Peter Barrett, Professor Dilanthi Amaratunga, Dr Richard Haigh, Dr Kaushal Keraminiyage, Salford: The University of Salford , 2010, p. 11 s.-Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In the 1960s and 1970s the construction industry made an effort to develop shared knowledge and performance measurement tools within the industry. This effort ceased as the bigger enterprises began to see information generated at their companies as enterprise assets and competitive resources. In recent years, the construction industry has begun to acknowledge the importance of detailed planning and work preparation on construction sites. The fragmentation of the construction process, with increased specialisation and involvement of many interested parties and actors calls for a shared format for creating, converting, and exchanging knowledge. There is a need for better documentation and control of what is actually done on the construction site, and of how it is done. The purpose of this paper is to discuss how knowledge about construction methods is created, converted, and shared in the Swedish construction sector. It examines past efforts to share information and how the efforts have developed over time. New initiatives are examined and analysed, looking at how well knowledge is managed and applied on construction sites. A web portal developed at Lund University (www.ByggAi.se) in close cooperation with the construction industry exemplifies a new initiative in this respect. The paper will also present end users’ analysis regarding the accessibility of information from the web portal. The web portal has a great potential to disseminate information to various actors: construction enterprises, manufacturers, consultants, and clients. The web portal has also developed to include other areas of interest, promoting issues such as health, safety, and ergonomics; energy-efficient buildings; energy-efficient construction work; and handling of moisture issues. The main advantage of the portal is its packaging of situational knowledge, so that workers at all levels can find all of the relevant information about specific construction methods before they begin work on the construction site. Moreover, the portal makes the information available on a “just-in-time” basis, so workers can continue to access it throughout the project, taking what they need to know at the time they need it.

Place, publisher, year, edition, pages
Salford: The University of Salford, 2010
Keywords
Knowledge management, Workers’ instructions, Knowledge transfer, Continuous improvement
National Category
Construction Management
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-5326 (URN)978-1-905732-91-3 (ISBN)
Conference
CIB World Congress 10-13 May 2010
Note
Full paper on Conference memory stickAvailable from: 2010-09-22 Created: 2010-08-12 Last updated: 2015-02-18Bibliographically approved
Persson, M. (2010). European Lifelong Learning Policy - Case study Sweden - Validation of Construction workers.
Open this publication in new window or tab >>European Lifelong Learning Policy - Case study Sweden - Validation of Construction workers
2010 (English)Report (Other academic)
Publisher
p. 25
Keywords
Lifelong Learning, Validation, NQF, EQF
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-13958 (URN)
Projects
Lifelong Learning Strategies: "Regional Arrangements for Dissemination and Application - Analysis and Recommendations"
Note
Project funded by the European Commission under the frame of LLP Key Activity 1 ”Studies and Comparative Research”Available from: 2010-12-10 Created: 2010-12-01 Last updated: 2015-02-18Bibliographically approved
Persson, M. (2010). European Lifelong Learning Policy - Country report Sweden.
Open this publication in new window or tab >>European Lifelong Learning Policy - Country report Sweden
2010 (English)Report (Other academic)
Publisher
p. 14
Keywords
Lifelong Learning, EQF, NQF
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-13957 (URN)
Projects
Lifelong Learning Strategies: "Regional Arrangements for Dissemination and Application - Analysis and Recommendations"
Note
Project funded by the European Commission under the frame of LLP Key Activity 1 ”Studies and Comparative Research”Available from: 2010-12-10 Created: 2010-12-01 Last updated: 2015-02-18Bibliographically approved
Persson, M. (2010). European Lifelong Learning Policy - Short track studies on good practices - National Framework of Qualifications in Ireland.
Open this publication in new window or tab >>European Lifelong Learning Policy - Short track studies on good practices - National Framework of Qualifications in Ireland
2010 (English)Report (Other academic)
Publisher
p. 13
Keywords
Lifelong learning, NQF, EQF
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-13959 (URN)
Projects
Lifelong Learning Strategies: "Regional Arrangements for Dissemination and Application - Analysis and Recommendations"
Note
Project funded by the European Commission under the frame of LLP Key Activity 1 ”Studies and Comparative Research”Available from: 2010-12-10 Created: 2010-12-01 Last updated: 2015-02-18Bibliographically approved
Persson, M. (2010). Impact assessment and project appraisal in cases of coastal erosion. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 1(3), 297-309
Open this publication in new window or tab >>Impact assessment and project appraisal in cases of coastal erosion
2010 (English)In: International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, ISSN 1759-5908, Vol. 1, no 3, p. 297-309Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose: There are several urban areas close to the sea and other water bodies that may be adversely affected by erosion and flooding. Global climate change, including sea-level rise and more intense and damaging storms, will increase the threats of natural hazards in several areas. Mitigating and adapting to these risks in urban areas are huge challenges for society. There is a need for a proper decision basis to build a society that is economically, socially, and environmentally sustainable. By incorporating coastal hazard and risk mapping into spatial planning, new developments can be diverted away from threatened areas. Further, by taking adaptation measures, risks in existing urban areas can be reduced. The purpose of this paper is to address these issues.

Design/methodology/approach: This paper presents the results of two case studies and discusses the prerequisites for impact assessment and project appraisal and how this is used and accepted by the users and decision-makers.

Findings: A guideline has been developed as a tool for the integration of costs and benefits in decision making on investments in coastal zones. The guideline gives an overview of why, when, and how impact assessments and project appraisals can be made using socio-economic valuations of coastal areas affected by erosion. Two case studies have been performed to demonstrate the practical application of the guideline and economic analysis and valuation in coastal management.

Originality/value: The guideline can be used to prioritise areas that need attention due to threatened shorelines, and to decide which preventive measures are the most efficient from a socio-economic point of view.

Place, publisher, year, edition, pages
Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited, 2010
Keywords
Coastal regions, Erosion, Project evaluation
National Category
Other Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-14252 (URN)10.1108/17595901011080887 (DOI)2-s2.0-84858847208 (Scopus ID)
Available from: 2011-01-27 Created: 2011-01-27 Last updated: 2015-02-18Bibliographically approved
Persson, M. (2010). Impact Assessment and Project Appraisal in Cases of Coastal Erosion. In: Professor Peter Barrett, Professor Dilanthi Amaratunga, Dr Richard Haigh, Dr Kaushal Keraminiyage & Dr Chaminda Pathirage (Ed.), Building a Better World - CIB World Congress 2010: Full Paper Proceedings - CIB 2010 World Congress. Paper presented at CIB World Congress 10-13 May 2010.
Open this publication in new window or tab >>Impact Assessment and Project Appraisal in Cases of Coastal Erosion
2010 (English)In: Building a Better World - CIB World Congress 2010: Full Paper Proceedings - CIB 2010 World Congress / [ed] Professor Peter Barrett, Professor Dilanthi Amaratunga, Dr Richard Haigh, Dr Kaushal Keraminiyage & Dr Chaminda Pathirage, 2010Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

There are several urban areas close to the sea and other water bodies that may be adversely affected by erosion and flooding. Global climate change, including sea-level rise and more intense and damaging storms, will increase the threats of natural hazards in several areas. Mitigating and adapting to these risks in urban areas are huge challenges for society. There is a need for a proper decision basis to build a society that is economically, socially, and environmentally sustainable. By incorporating coastal hazard and risk mapping into spatial planning, new developments can be diverted away from threatened areas. Further, by taking adaptation measures, risks in existing urban areas can be reduced. A guideline has been developed as a tool for the integration of costs and benefits in decision-making on investments in coastal zones. The guideline gives an overview of why, when, and how impact assessments and project appraisals can be made using socio-economic valuations of coastal areas affected by erosion. The guideline can be used to prioritise areas that need attention due to threatened shorelines, and to decide which preventive measures are the most efficient from a socio-economic point of view. Two case studies have been performed to demonstrate the practical application of the guideline and economic analysis and valuation in coastal management. This paper presents the results of the two case studies and discusses the prerequisites for impact assessment and project appraisal and how this is used and accepted by the users and decision-makers.

Keywords
Coastal erosion, Shoreline management, Project appraisal, Impact assessment, Decision basis
National Category
Construction Management
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-5328 (URN)978-1-905732-91-3 (ISBN)
Conference
CIB World Congress 10-13 May 2010
Available from: 2010-09-22 Created: 2010-08-12 Last updated: 2015-02-18Bibliographically approved
Persson, M. & Landin, A. (2010). Transfer of experience in a construction firm. In: Brian Atkin & Jan Borgbrant (Ed.), Performance Improvement in Construction Management (pp. 59-69). Oxon & New York: Spon press
Open this publication in new window or tab >>Transfer of experience in a construction firm
2010 (English)In: Performance Improvement in Construction Management / [ed] Brian Atkin & Jan Borgbrant, Oxon & New York: Spon press, 2010, p. 59-69Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Oxon & New York: Spon press, 2010
Series
Spon Research, ISSN 1940-7653
National Category
Construction Management
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-5329 (URN)978-0-415-54598-3 (ISBN)978-0-203-87608-4 (ISBN)
Available from: 2010-08-12 Created: 2010-08-12 Last updated: 2015-02-18Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6506-0256

Search in DiVA

Show all publications