hh.sePublikasjoner
Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publikasjoner (10 av 47) Visa alla publikasjoner
Johansson, J., Holmquist, M., Thomsen, M. & Åkesson, M. (2018). En god digital arbetsmiljö: Slutrapport. Halmstad
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>En god digital arbetsmiljö: Slutrapport
2018 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Halmstad: , 2018. s. 27
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hh:diva-38170 (URN)
Forskningsfinansiär
AFA Insurance
Tilgjengelig fra: 2018-10-17 Laget: 2018-10-17 Sist oppdatert: 2018-10-26bibliografisk kontrollert
Holmquist, M., Johansson, J., Thomsen, M. & Åkesson, M. (2018). IT-utveckling för hållbara arbetsplatser:  Rapport I - Analysseminarium. Halmstad
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>IT-utveckling för hållbara arbetsplatser:  Rapport I - Analysseminarium
2018 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Halmstad: , 2018. s. 31
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hh:diva-38172 (URN)
Prosjekter
IT-utveckling för hållbara arbetsplatser, AFA-försäkring
Tilgjengelig fra: 2018-10-17 Laget: 2018-10-17 Sist oppdatert: 2018-10-26bibliografisk kontrollert
Johansson, J., Holmquist, M., Thomsen, M. & Åkesson, M. (2018). IT-utveckling för hållbara arbetsplatser: Rapport II - Analysseminarium. Halmstad
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>IT-utveckling för hållbara arbetsplatser: Rapport II - Analysseminarium
2018 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Halmstad: , 2018. s. 65
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hh:diva-38173 (URN)
Prosjekter
IT-utveckling för hållbara arbetsplatser (AFA-försäkring)
Forskningsfinansiär
AFA Insurance
Tilgjengelig fra: 2018-10-17 Laget: 2018-10-17 Sist oppdatert: 2018-10-26bibliografisk kontrollert
Karlsson, J., Holmquist, M., Johansson, J. & Severinsson, R. (2018). Ängelholms nya kommunorganisation: Följeforskningens slutrapport. Halmstad
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Ängelholms nya kommunorganisation: Följeforskningens slutrapport
2018 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Halmstad: , 2018. s. 72
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hh:diva-36540 (URN)
Tilgjengelig fra: 2018-03-28 Laget: 2018-03-28 Sist oppdatert: 2018-04-03bibliografisk kontrollert
Karlsson, J., Holmquist, M., Johansson, J. & Severinsson, R. (2017). Följeforskningsrapport 2016: Ängelholms kommuns nya organisation.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Följeforskningsrapport 2016: Ängelholms kommuns nya organisation
2017 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Publisher
s. 123
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hh:diva-33889 (URN)
Tilgjengelig fra: 2017-05-25 Laget: 2017-05-25 Sist oppdatert: 2017-06-26bibliografisk kontrollert
Johansson, J., Holmquist, M., Thomsen, M. & Åkesson, M. (2017). IT-utveckling för hållbara arbetsplatser: Rapport I - Analysseminarium.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>IT-utveckling för hållbara arbetsplatser: Rapport I - Analysseminarium
2017 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Publisher
s. 32
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hh:diva-36522 (URN)
Prosjekter
IT-utveckling för hållbara arbetsplatser
Forskningsfinansiär
AFA Insurance
Tilgjengelig fra: 2018-04-23 Laget: 2018-04-23 Sist oppdatert: 2018-06-01bibliografisk kontrollert
Johansson, J., Niklasson, L. & Persson, B. (2017). Kommunernas betydelse för regional utveckling i en storregion: Drivkrafter och hinder i ett underifrånperspektiv. In: Ulf Tynelius & Torbjörn Danell (Ed.), Regionala tillväxtpolitiska utmaningar – behov av strukturreformer och nya samverkanslösningar?: (pp. 38-47). Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Kommunernas betydelse för regional utveckling i en storregion: Drivkrafter och hinder i ett underifrånperspektiv
2017 (svensk)Inngår i: Regionala tillväxtpolitiska utmaningar – behov av strukturreformer och nya samverkanslösningar? / [ed] Ulf Tynelius & Torbjörn Danell, Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser , 2017, s. 38-47Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 2017
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hh:diva-35251 (URN)
Tilgjengelig fra: 2017-10-24 Laget: 2017-10-24 Sist oppdatert: 2017-10-24bibliografisk kontrollert
Johansson, J. (2017). Regionalt och lokalt engagemang för en hållbar landsbygdsutveckling. In: Så här ligger landet – tankar om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling: (pp. 119-125). Jönköping: Jordbruksverket
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Regionalt och lokalt engagemang för en hållbar landsbygdsutveckling
2017 (svensk)Inngår i: Så här ligger landet – tankar om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling, Jönköping: Jordbruksverket , 2017, s. 119-125Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
sted, utgiver, år, opplag, sider
Jönköping: Jordbruksverket, 2017
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hh:diva-35006 (URN)
Tilgjengelig fra: 2017-09-18 Laget: 2017-09-18 Sist oppdatert: 2017-09-21bibliografisk kontrollert
Johansson, J. (2017). Samhällskunskap i den nya ämneslärarutbildningen - samhällskunskapens innehåll vid 14 lärosäten i Sverige. Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education (4), 1-27
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Samhällskunskap i den nya ämneslärarutbildningen - samhällskunskapens innehåll vid 14 lärosäten i Sverige
2017 (svensk)Inngår i: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, nr 4, s. 1-27Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [sv]

Syftet med artikeln är att analysera samhällskunskapsämnets innehåll i ämnes­lärarutbildningen vid lärosäten i Sverige. Avsikten är att analysera hur man vid olika lärosäten utformat ämnesinnehåll och ämnesdidaktisk integrering i kursplaner. Studien besvarar fyra frågor; I vilken omfattning det förekommer lärandemål i samhällskunskap om (1) faktuell kunskapsöverföring, vetenskaplig metodologi, granskande undersökningar; (2) normativt innehåll; (3) ämnesdiscipliner respektive flervetenskapliga tematiseringar samt (4) ämnesdidaktik. Kursplaner i samhällskunskap från 14 lärosäten har analyserats vid två tillfällen, 2009 och 2015, dvs. före och efter den senaste lärarutbildningsreformen i Sverige. Resultaten visar att det totala antalet lärandemål i samhällskunskapskurserna ökat med 21 % och att detta i hög grad betingas av att statsmakten lagt in fler lärandemål i examensförordningen jämfört med tidigare. Analysen visar (1) att inslagen av ämnesdidaktisk integrering ökat i kursplanerna, (2) att andelen flervetenskapliga tematiseringar minskat, (3) att mängden ämnesteoretiska lärandemål varit oförändrade men fått fler inslag av normativt färgade problemställningar samt (4) att inslagen av vetenskaplig metodologi varit oförändrade. Analysen av kursplanerna indikerar behov av ytterligare analys och ämnesdidaktisk forskning om samhällskunskapsämnet möjligheter gällande bl.a. tvärvetenskaplig integrering, vetenskaplig metodologi samt betydelsen av normativa ansatser.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Karlstad: Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CDS), Karlstad universitet, 2017
Emneord
Samhällskunskap, Ämnesdidaktik, Ämnesteori, Vetenskaplig metodologi, Normativ teori
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hh:diva-36076 (URN)
Tilgjengelig fra: 2018-01-15 Laget: 2018-01-15 Sist oppdatert: 2018-01-19bibliografisk kontrollert
Johansson, J., Holmquist, M., Jonasson, M., Mattsson, M., Ulvenblad, P.-O. & Weisner, S. (2017). Slututvärdering av det svenska landsbygdsprogrammet 2007–2013: DELRAPPORT IV : Synteser för en hållbar landsbygdsutveckling : Utvärdering av programmets samlade effekter (1ed.). Jönköping: Jordbruksverket
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Slututvärdering av det svenska landsbygdsprogrammet 2007–2013: DELRAPPORT IV : Synteser för en hållbar landsbygdsutveckling : Utvärdering av programmets samlade effekter
Vise andre…
2017 (svensk)Rapport (Fagfellevurdert)
Abstract [sv]

Denna rapport är en del av utvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007–2013. Fyra grupper med forskare från universitet och högskolor har gjort slututvärderingen. Den publiceras i fyra delrapporter varav detta är en. Frågor som handlar om hela programmet besvaras huvudsakligen i delrapport IV. Frågor om enskilda åtgärder besvaras i de tre andra delrapporterna. En översikt av vilka frågor som besvaras i vilken rapport finns på följande sidor.

Slututvärderingen görs för att besvara EU-gemensamma och specifika svenska utvärderingsfrågor om vilka effekter programmet har haft, i vilken utsträckning det har bidragit till att uppfylla målen och hur effektivt detta har gjorts.

Utvärderingssekretariatet vid Jordbruksverket ansvarar för att de svenska EU-programmen där Jordbruksverket är förvaltande myndighet blir utvärderade. Det innebär att utvärderingssekretariatet beställer och genomför utvärderingar av landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling inom regionalfonden och socialfonden. Programmen utvärderas dels var för sig men också tillsammans. Utvärderingarna görs i relation till målen i programmen och de övergripande EU 2020-målen.

De flesta utvärderingarna genomförs av externa aktörer. Vi tar hjälp av forskare för att kvalitetsgranska rapporterna innan de publiceras. I slutet av rapporterna finns ett utlåtande från granskarna. Rapporterna publiceras i en särskild rapportserie och rapportförfattarna är ansvariga för slutsatserna. Slutsatserna utgör inte Jordbruksverkets officiella ståndpunkt.

/Utvärderingssekretariatet vid Jordbruksverket

sted, utgiver, år, opplag, sider
Jönköping: Jordbruksverket, 2017. s. 253 Opplag: 1
Serie
Utvärderingsrapport 2016:5
Emneord
Utvärdering, Landsbygdsutveckling, Syntesutvärdering
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hh:diva-33425 (URN)
Tilgjengelig fra: 2017-03-08 Laget: 2017-03-08 Sist oppdatert: 2018-03-23bibliografisk kontrollert
Organisasjoner
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6155-511X