hh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 46) Show all publications
Johansson, J., Holmquist, M., Thomsen, M. & Åkesson, M. (2018). En god digital arbetsmiljö: Slutrapport. Halmstad
Open this publication in new window or tab >>En god digital arbetsmiljö: Slutrapport
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: , 2018. p. 27
National Category
Public Administration Studies Information Systems, Social aspects
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-38170 (URN)
Funder
AFA Insurance
Available from: 2018-10-17 Created: 2018-10-17 Last updated: 2018-10-26Bibliographically approved
Holmquist, M., Johansson, J., Thomsen, M. & Åkesson, M. (2018). IT-utveckling för hållbara arbetsplatser:  Rapport I - Analysseminarium. Halmstad
Open this publication in new window or tab >>IT-utveckling för hållbara arbetsplatser:  Rapport I - Analysseminarium
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: , 2018. p. 31
National Category
Public Administration Studies Information Systems, Social aspects
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-38172 (URN)
Projects
IT-utveckling för hållbara arbetsplatser, AFA-försäkring
Available from: 2018-10-17 Created: 2018-10-17 Last updated: 2018-10-26Bibliographically approved
Johansson, J., Holmquist, M., Thomsen, M. & Åkesson, M. (2018). IT-utveckling för hållbara arbetsplatser: Rapport II - Analysseminarium. Halmstad
Open this publication in new window or tab >>IT-utveckling för hållbara arbetsplatser: Rapport II - Analysseminarium
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: , 2018. p. 65
National Category
Public Administration Studies Information Systems, Social aspects
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-38173 (URN)
Projects
IT-utveckling för hållbara arbetsplatser (AFA-försäkring)
Funder
AFA Insurance
Available from: 2018-10-17 Created: 2018-10-17 Last updated: 2018-10-26Bibliographically approved
Karlsson, J., Holmquist, M., Johansson, J. & Severinsson, R. (2018). Ängelholms nya kommunorganisation: Följeforskningens slutrapport. Halmstad
Open this publication in new window or tab >>Ängelholms nya kommunorganisation: Följeforskningens slutrapport
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: , 2018. p. 72
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-36540 (URN)
Available from: 2018-03-28 Created: 2018-03-28 Last updated: 2018-04-03Bibliographically approved
Karlsson, J., Holmquist, M., Johansson, J. & Severinsson, R. (2017). Följeforskningsrapport 2016: Ängelholms kommuns nya organisation.
Open this publication in new window or tab >>Följeforskningsrapport 2016: Ängelholms kommuns nya organisation
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 123
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-33889 (URN)
Available from: 2017-05-25 Created: 2017-05-25 Last updated: 2017-06-26Bibliographically approved
Johansson, J., Holmquist, M., Thomsen, M. & Åkesson, M. (2017). IT-utveckling för hållbara arbetsplatser: Rapport I - Analysseminarium.
Open this publication in new window or tab >>IT-utveckling för hållbara arbetsplatser: Rapport I - Analysseminarium
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 32
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-36522 (URN)
Projects
IT-utveckling för hållbara arbetsplatser
Funder
AFA Insurance
Available from: 2018-04-23 Created: 2018-04-23 Last updated: 2018-06-01Bibliographically approved
Johansson, J., Niklasson, L. & Persson, B. (2017). Kommunernas betydelse för regional utveckling i en storregion: Drivkrafter och hinder i ett underifrånperspektiv. In: Ulf Tynelius & Torbjörn Danell (Ed.), Regionala tillväxtpolitiska utmaningar – behov av strukturreformer och nya samverkanslösningar?: (pp. 38-47). Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Open this publication in new window or tab >>Kommunernas betydelse för regional utveckling i en storregion: Drivkrafter och hinder i ett underifrånperspektiv
2017 (Swedish)In: Regionala tillväxtpolitiska utmaningar – behov av strukturreformer och nya samverkanslösningar? / [ed] Ulf Tynelius & Torbjörn Danell, Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser , 2017, p. 38-47Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 2017
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-35251 (URN)
Available from: 2017-10-24 Created: 2017-10-24 Last updated: 2017-10-24Bibliographically approved
Johansson, J. (2017). Regionalt och lokalt engagemang för en hållbar landsbygdsutveckling. In: Så här ligger landet – tankar om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling: (pp. 119-125). Jönköping: Jordbruksverket
Open this publication in new window or tab >>Regionalt och lokalt engagemang för en hållbar landsbygdsutveckling
2017 (Swedish)In: Så här ligger landet – tankar om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling, Jönköping: Jordbruksverket , 2017, p. 119-125Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jordbruksverket, 2017
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-35006 (URN)
Available from: 2017-09-18 Created: 2017-09-18 Last updated: 2017-09-21Bibliographically approved
Johansson, J. (2017). Samhällskunskap i den nya ämneslärarutbildningen - samhällskunskapens innehåll vid 14 lärosäten i Sverige. Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education (4), 1-27
Open this publication in new window or tab >>Samhällskunskap i den nya ämneslärarutbildningen - samhällskunskapens innehåll vid 14 lärosäten i Sverige
2017 (Swedish)In: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, no 4, p. 1-27Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Syftet med artikeln är att analysera samhällskunskapsämnets innehåll i ämnes­lärarutbildningen vid lärosäten i Sverige. Avsikten är att analysera hur man vid olika lärosäten utformat ämnesinnehåll och ämnesdidaktisk integrering i kursplaner. Studien besvarar fyra frågor; I vilken omfattning det förekommer lärandemål i samhällskunskap om (1) faktuell kunskapsöverföring, vetenskaplig metodologi, granskande undersökningar; (2) normativt innehåll; (3) ämnesdiscipliner respektive flervetenskapliga tematiseringar samt (4) ämnesdidaktik. Kursplaner i samhällskunskap från 14 lärosäten har analyserats vid två tillfällen, 2009 och 2015, dvs. före och efter den senaste lärarutbildningsreformen i Sverige. Resultaten visar att det totala antalet lärandemål i samhällskunskapskurserna ökat med 21 % och att detta i hög grad betingas av att statsmakten lagt in fler lärandemål i examensförordningen jämfört med tidigare. Analysen visar (1) att inslagen av ämnesdidaktisk integrering ökat i kursplanerna, (2) att andelen flervetenskapliga tematiseringar minskat, (3) att mängden ämnesteoretiska lärandemål varit oförändrade men fått fler inslag av normativt färgade problemställningar samt (4) att inslagen av vetenskaplig metodologi varit oförändrade. Analysen av kursplanerna indikerar behov av ytterligare analys och ämnesdidaktisk forskning om samhällskunskapsämnet möjligheter gällande bl.a. tvärvetenskaplig integrering, vetenskaplig metodologi samt betydelsen av normativa ansatser.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CDS), Karlstad universitet, 2017
Keywords
Samhällskunskap, Ämnesdidaktik, Ämnesteori, Vetenskaplig metodologi, Normativ teori
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-36076 (URN)
Available from: 2018-01-15 Created: 2018-01-15 Last updated: 2018-01-19Bibliographically approved
Johansson, J., Holmquist, M., Jonasson, M., Mattsson, M., Ulvenblad, P.-O. & Weisner, S. (2017). Slututvärdering av det svenska landsbygdsprogrammet 2007–2013: DELRAPPORT IV : Synteser för en hållbar landsbygdsutveckling : Utvärdering av programmets samlade effekter (1ed.). Jönköping: Jordbruksverket
Open this publication in new window or tab >>Slututvärdering av det svenska landsbygdsprogrammet 2007–2013: DELRAPPORT IV : Synteser för en hållbar landsbygdsutveckling : Utvärdering av programmets samlade effekter
Show others...
2017 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Denna rapport är en del av utvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007–2013. Fyra grupper med forskare från universitet och högskolor har gjort slututvärderingen. Den publiceras i fyra delrapporter varav detta är en. Frågor som handlar om hela programmet besvaras huvudsakligen i delrapport IV. Frågor om enskilda åtgärder besvaras i de tre andra delrapporterna. En översikt av vilka frågor som besvaras i vilken rapport finns på följande sidor.

Slututvärderingen görs för att besvara EU-gemensamma och specifika svenska utvärderingsfrågor om vilka effekter programmet har haft, i vilken utsträckning det har bidragit till att uppfylla målen och hur effektivt detta har gjorts.

Utvärderingssekretariatet vid Jordbruksverket ansvarar för att de svenska EU-programmen där Jordbruksverket är förvaltande myndighet blir utvärderade. Det innebär att utvärderingssekretariatet beställer och genomför utvärderingar av landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling inom regionalfonden och socialfonden. Programmen utvärderas dels var för sig men också tillsammans. Utvärderingarna görs i relation till målen i programmen och de övergripande EU 2020-målen.

De flesta utvärderingarna genomförs av externa aktörer. Vi tar hjälp av forskare för att kvalitetsgranska rapporterna innan de publiceras. I slutet av rapporterna finns ett utlåtande från granskarna. Rapporterna publiceras i en särskild rapportserie och rapportförfattarna är ansvariga för slutsatserna. Slutsatserna utgör inte Jordbruksverkets officiella ståndpunkt.

/Utvärderingssekretariatet vid Jordbruksverket

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jordbruksverket, 2017. p. 253 Edition: 1
Series
Utvärderingsrapport 2016:5
Keywords
Utvärdering, Landsbygdsutveckling, Syntesutvärdering
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-33425 (URN)
Available from: 2017-03-08 Created: 2017-03-08 Last updated: 2018-03-23Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6155-511X

Search in DiVA

Show all publications