hh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Wennergren, Ann-ChristineORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2953-8686
Publications (10 of 74) Show all publications
Wennergren, A.-C. (2024). Allt börjar med en bra lärarutbildning. In: Ann-Christine Wennergren (Ed.), VFU-handledares betydelse för lärarstudenters praktiska yrkeskunnande: (pp. 19-28). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Allt börjar med en bra lärarutbildning
2024 (Swedish)In: VFU-handledares betydelse för lärarstudenters praktiska yrkeskunnande / [ed] Ann-Christine Wennergren, Lund: Studentlitteratur AB, 2024, p. 19-28Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2024
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-53396 (URN)
Available from: 2024-05-23 Created: 2024-05-23 Last updated: 2024-05-23Bibliographically approved
Wennergren, A.-C. (2024). Bokens centrala begrepp och sammanhang. In: Ann-Christine Wennergren (Ed.), VFU-handledares betydelse för lärarstudenters praktiska yrkeskunnande: (pp. 29-46). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Bokens centrala begrepp och sammanhang
2024 (Swedish)In: VFU-handledares betydelse för lärarstudenters praktiska yrkeskunnande / [ed] Ann-Christine Wennergren, Lund: Studentlitteratur AB, 2024, p. 29-46Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Bokens kapitel är skrivna av författare som alla ingår i ett samarbetande team kring frågor som berör verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utöver bokens två inledande och ett avslutande kapitel har vi valt att fördela texterna på tre teman som riktar sig mot tre centrala kompetenser som utgör grunden för en skicklig handledare: observationskompetens, samtalskompetens och bedömningskompetens. Boken kan antingen läsas som en helhet eller delarna var sig beroende på läsarens intresse. Vi vill betona att bokens budskap och innehåll är användbart för samtliga lärarprogram. Eftersom de data som använts kommer från grundlärarprogrammen används oftast begreppen skola och elever. Vi menar dock att förskolan inkluderas även när vi skriver enbart elever snarare än barn/elever. VFU-perioden som det hänvisas till handlar om studenternas sista VFU-period på sin övningsskola. Boken vänder sig i första hand till VFU-handledare inom alla lärarprogram. Men vi vill understryka att bokens innehåll berör kompetenser som alla handledare behöver utveckla, såväl VFU-handledare och lokala VFU-ledare som handledare inom högskoleförlagd utbildning (HFU). Därmed har vi valt att betrakta all handledning med intentionen att utveckla studenters praktiska yrkeskunnande som handledning.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2024
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-53344 (URN)
Available from: 2024-05-19 Created: 2024-05-19 Last updated: 2024-05-23Bibliographically approved
Bjørndal, C., Mathisen, P., Wennergren, A.-C. & Thornberg, F. (2024). Challenges of the supervision process in the teacher education practicum: A qualitative research review. Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, 146, 1-24, Article ID 104619.
Open this publication in new window or tab >>Challenges of the supervision process in the teacher education practicum: A qualitative research review
2024 (English)In: Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, ISSN 0742-051X, E-ISSN 1879-2480, Vol. 146, p. 1-24, article id 104619Article, review/survey (Refereed) In press
Abstract [en]

Extensive research has identified many quality-related challenges in the K-12-practicum. However, no previous literature reviews have synthesised the challenges of the various activities involved in the practicum supervision process (planning, teaching and observation, preparations for supervision, supervision sessions and post-supervision reflection). This review identifies interrelated challenges for the experiential supervision process, such as limited student activity, and qualitative challenges of observation, feedback, reflection and collaboration. The review highlights the lack of research on certain components and the need for a more holistic research focus regarding the interrelationship of activities involved in the supervision process, specifically in terms of quality. © 2024 The Authors.

Place, publisher, year, edition, pages
Oxford: Elsevier, 2024
Keywords
Teacher education, Practicum, Mentor, Supervision process, Observation, Supervision session
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-53342 (URN)10.1016/j.tate.2024.104619 (DOI)2-s2.0-85193272316& (Scopus ID)
Available from: 2024-05-19 Created: 2024-05-19 Last updated: 2024-05-27Bibliographically approved
Nehez, J. & Wennergren, A.-C. (2024). Handledares samtalsstrategier. In: Ann-Christine Wennergen (Ed.), VFU-handledares betydelse för lärarstudenters praktiska yrkeskunnande: (pp. 91-107). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Handledares samtalsstrategier
2024 (Swedish)In: VFU-handledares betydelse för lärarstudenters praktiska yrkeskunnande / [ed] Ann-Christine Wennergen, Lund: Studentlitteratur AB, 2024, p. 91-107Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2024
Keywords
VFU, handledning, lärarutbildning
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-53024 (URN)
Available from: 2024-03-28 Created: 2024-03-28 Last updated: 2024-05-23Bibliographically approved
Wennergren, A.-C. & Nehez, J. (2024). Lärarstudenters förmåga att resonera om undervisning. In: Ann-Christine Wennergen (Ed.), VFU-handledares betydelse för lärarstudenters praktiska yrkeskunnande: (pp. 109-125). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Lärarstudenters förmåga att resonera om undervisning
2024 (Swedish)In: VFU-handledares betydelse för lärarstudenters praktiska yrkeskunnande / [ed] Ann-Christine Wennergen, Lund: Studentlitteratur AB, 2024, p. 109-125Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2024
Keywords
VFU, handledning, lärarutbildning
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-53025 (URN)
Available from: 2024-03-28 Created: 2024-03-28 Last updated: 2024-05-23Bibliographically approved
Wennergren, A.-C. (Ed.). (2024). VFU-handledares betydelse för lärarstudenters praktiska yrkeskunnande. Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>VFU-handledares betydelse för lärarstudenters praktiska yrkeskunnande
2024 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2024. p. 232
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-53393 (URN)978-91-44-16110-5 (ISBN)
Available from: 2024-05-23 Created: 2024-05-23 Last updated: 2024-05-23Bibliographically approved
Wennergren, A.-C. & Nehez, J. (2024). Vägar framåt för VFU-handledning med kvalitet. In: Ann-Christine Wennergren (Ed.), VFU-handledares betydelse för lärarstudenters praktiska yrkeskunnande: (pp. 205-217). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Vägar framåt för VFU-handledning med kvalitet
2024 (Swedish)In: VFU-handledares betydelse för lärarstudenters praktiska yrkeskunnande / [ed] Ann-Christine Wennergren, Lund: Studentlitteratur AB, 2024, p. 205-217Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2024
Keywords
VFU, handledning, lärarutbildning
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-53026 (URN)
Available from: 2024-03-28 Created: 2024-03-28 Last updated: 2024-05-23Bibliographically approved
Bjørndal, C., Mathisen, P., Wennergren, A.-C. & Thornberg, F. (2023). Exploring the use of technology designed to support the supervision process in teacher training placements. Nordvei: Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 8(1), Article ID e3745.
Open this publication in new window or tab >>Exploring the use of technology designed to support the supervision process in teacher training placements
2023 (English)In: Nordvei: Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, E-ISSN 2535-3047, Vol. 8, no 1, article id e3745Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The practicum supervision process in teacher education comprises various cyclic experiential learning activities (e.g. planning, observation and supervision conversation). Research has documented considerable challenges relating to this process, but also that digital technology can help.In the study, a software program designed for practicum supervision (MOSO) is tested in three Scandinavian teacher education programmes in which groups of student teachers are supervised by a mentor teacher. Throughout this process, the participants continuously alternate between individual reflection, and analogue/digital collaborative reflection. The aim of the study is to contribute knowledge about the experiences of using this technology, and data was collected through qualitative survey and focus groups.The software contributed to improving the quality of the practicum supervision process, for example by: safeguarding supervision on lesson planning; improving observations, feedback and recollection; and facilitating more reflective and collaborative student teachers. The study also identifies important challenges when using such technology.

Place, publisher, year, edition, pages
Bergen: University of Bergen, 2023
Keywords
Supervision process, teaching placements, practicum, mentor teacher, student teacher, MOSO
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-50167 (URN)10.15845/ntvp.v8i1.3745 (DOI)
Available from: 2023-03-23 Created: 2023-03-23 Last updated: 2023-12-08Bibliographically approved
Wennergren, A.-C., Nehez, J., Nagy, C., C. Godolakis, H., Nilsson, L. & Wirén, F. (2023). Trepartssamtal med digitala observationsunderlag – en framgångsfaktor för lärarstudenters deltagande och resonemang. Nordvei: Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 8(1), 1-15
Open this publication in new window or tab >>Trepartssamtal med digitala observationsunderlag – en framgångsfaktor för lärarstudenters deltagande och resonemang
Show others...
2023 (Swedish)In: Nordvei: Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, E-ISSN 2535-3047, Vol. 8, no 1, p. 1-15Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Syftet med studien var att generera kunskap om digitala trepartssamtal för utveckling av lärarstudenters praktiska yrkeskunnande. Vi har undersökt vad som kännetecknar lärarstudenters resonemang om sin undervisning i trepartssamtal. Studien genomfördes under studenters sista period av verksamhetsförlagd utbildning där ett nytt distanskoncept för trepartssamtal prövades. Analysen av 16 samtal, vilka baserades på digitala observationsunderlag, visar att merparten av deltagarna hade granskat och reflekterat över underlagen, att studenten fick stort talutrymme och att några av egen kraft förde utvecklade resonemang om sin undervisning. Tre teman kunde urskiljas: studenter motiverar sina didaktiska val, studenter ger olika handlingsalternativ och studenter identifierar konsekvenser för eleverna. Vi konstaterar att det finns ett samband mellan kvaliteten i studenters resonemang över sin undervisning, delade observationsunderlag samt utrymme i tid mellan observation och handledning. Det implicerar att de flesta observationsunderlag innehöll tillräcklig god kvalitet för att kunna resonera över undervisning som legitima deltagare.

Abstract [en]

The purpose of this study was to generate knowledge about digital triadic conversations for the development of student teachers’ practical professional skills. The study was conducted in a distance context for triadic supervision during the final practicum period for student teachers. The analysis of 16 conversations showed that most students had processed the observation documentation, that the students became legitimate participants in the conversations and was given a considerable time to speak. Three themes were identified: students justified their teaching choices, they provided different courses of action, and they identified consequences for their pupils. We found a relation betweenquality in conversations, digital documentation in observation and time for preparation before the triadic supervision. The results implicate that the level of quality in documentation was good enough for reflection on teaching and for students’ legitimate participation.

Place, publisher, year, edition, pages
Bergen: University of Bergen, 2023
Keywords
Chained reasoning, digital supervision, legitimate participation, preparation time, practicum, Digitala samtal, förberedelsetid, handledning, kedjade resonemang, legitima deltagare, verksamhetsförlagd utbildning
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-50266 (URN)10.15845/ntvp.v8i1.3703 (DOI)
Available from: 2023-03-31 Created: 2023-03-31 Last updated: 2023-04-03Bibliographically approved
Wennergren, A.-C. & Carolsson Godolakis, H. (2022). Rektors betydelse för kollegialt lärande: Erfarenheter från en forskningscirkel med fokus på hur rektors ledarhandlingar kan göra skillnad för barn i förskolan. Specialpedagogiska skolmyndigheten
Open this publication in new window or tab >>Rektors betydelse för kollegialt lärande: Erfarenheter från en forskningscirkel med fokus på hur rektors ledarhandlingar kan göra skillnad för barn i förskolan
2022 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Under läsåret 2021–2022 genomfördes en forskningscirkel på uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Elva rektorer från förskola och två forskare deltog i cirkeln, vars syfte var att utveckla kunskap om rektors betydelse för kollegialt lärande i förskolan som kan göra skillnad för barns lärande. Fokus för cirkeln var de ledarhandlingar som genomfördes i samband med insatsen. Wengers (1998) teori om praktikgemenskap var utgångspunkten för forskningscirkeln. I cirkeln varvades teori och praktik och alla deltagare visade stort engagemang i förhandlingar kring innehållet ipraktikgemenskapen. Analyserna baseras på de elva rektorernas skriftliga minirapportersamt olika dokument från samarbetet i forskningscirkeln. Resultatet beskriver ledarhandlingar utifrån fyra teman: rektors ägarskap och deltagande, processen för det systematiska kvalitetsarbetet, ett fördelat ledarskap samt möjligheter till kollegialt lärande. I resultatet identifieras möjliggörande likväl som hindrande faktorer. Resultatet synliggör att rektors ägarskap och deltagande påverkades tydligt av huvudmannens agerande. Resultatet visar också att en process för det systematiska kvalitetsarbetet, SKA, tar tid att införliva i en organisation för att den ska bli kvalitetsutvecklande. Rektorernas fördelade ledarskap framstår som en möjliggörare i utvecklingsarbetet, men resultatet visar även att rektors kunskap om redskap för kollegialt lärande spelar roll för utfallet av utvecklingsarbetet.I de avslutande reflektionerna diskuteras på vilket sätt rektors ägarskap och deltagande varit avgörande för rektors mandat och legitimitet i insatsen. På samma sätt diskuteras hur SKA-kompetens och kollektiva redskap påverkat kvaliteten i lärprocesserna på förskolan.Vi konstaterar att kompetensutveckling som ska bli synlig i barns lärande behöver sträcka sig över längre tid än ett läsår. Rapporten avslutas med rekommendationer till olika målgrupper.

Place, publisher, year, edition, pages
Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2022. p. 51
Keywords
Förskola, kollegialt lärande, ledarhandlingar, lärande loopar, praktikgemenskaper, specialpedagogik, styrkedja
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-49127 (URN)978-91-28-01043-6 (ISBN)
Available from: 2023-01-06 Created: 2023-01-06 Last updated: 2023-01-12Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2953-8686

Search in DiVA

Show all publications