hh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Alternative names
Publications (10 of 52) Show all publications
Högdin, S. (2024). Att identifiera och förebygga hedersrelaterat våld i skolan (2ed.). In: Åsa Backlund; Sara Högdin; Ylva Spånberger Weitz (Ed.), Skolsocialt arbete: Skolan som plats för och del i det sociala arbetet (pp. 143-156). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Att identifiera och förebygga hedersrelaterat våld i skolan
2024 (Swedish)In: Skolsocialt arbete: Skolan som plats för och del i det sociala arbetet / [ed] Åsa Backlund; Sara Högdin; Ylva Spånberger Weitz, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2024, 2, p. 143-156Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2024 Edition: 2
Keywords
Skolsocialt arbete, socialt arbete
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-52604 (URN)978-91-511-1051-6 (ISBN)
Available from: 2024-02-09 Created: 2024-02-09 Last updated: 2024-02-14Bibliographically approved
Backlund, Å., Högdin, S. & Spånberger-Weitz, Y. (2024). Avslutning (2ed.). In: Åsa Backlund; Sara Högdin; Ylva Spånberger Weitz (Ed.), Skolsocialt arbete: Skolan som plats i och för det sociala arbetet (pp. 227-236). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Avslutning
2024 (Swedish)In: Skolsocialt arbete: Skolan som plats i och för det sociala arbetet / [ed] Åsa Backlund; Sara Högdin; Ylva Spånberger Weitz, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2024, 2, p. 227-236Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2024 Edition: 2
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-52602 (URN)978-91-511-1051-6 (ISBN)
Available from: 2024-02-09 Created: 2024-02-09 Last updated: 2024-02-14Bibliographically approved
Helmersson, S. & Högdin, S. (2024). Förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld: Fokus på utövare och potentiella utövare (1ed.). In: Pernilla Ouis; Sara Högdin (Ed.), Hedersrelaterat våld och förtryck: Professionellas uppdrag och utmaningar (pp. 136-148). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld: Fokus på utövare och potentiella utövare
2024 (Swedish)In: Hedersrelaterat våld och förtryck: Professionellas uppdrag och utmaningar / [ed] Pernilla Ouis; Sara Högdin, Stockholm: Liber, 2024, 1, p. 136-148Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

I detta kapitel har vi, med hjälp av tidigare forskning, utvärderingsstudier och rapporter, sammanställt och diskuterat kunskapen om insatser i det våldspreventiva arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på utövare och potentiella utövare av våldet. Det handlar om våldspreventiva insatser som riktar sig till unga i skolan och på fritiden och som ofta genomförs av civila aktörer, samt stöd- och behandlingsinsatser inom socialtjänst och Kriminalvården när våldet är ett faktum. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2024 Edition: 1
Keywords
Hedersrelaterat våld och förtryck, våldspreventivt arbete, insatser mot våld, Skolsocialt arbete, socialt arbete
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-52792 (URN)978-91-47-14056-5 (ISBN)
Available from: 2024-02-29 Created: 2024-02-29 Last updated: 2024-03-15Bibliographically approved
Ouis, P. & Högdin, S. (Eds.). (2024). Hedersrelaterat våld och förtryck: Professionellas uppdrag och utmaningar (1ed.). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Hedersrelaterat våld och förtryck: Professionellas uppdrag och utmaningar
2024 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [sv]

Under 2020-talet har lagstiftning kring hedersrelaterat våld och förtryck skärpts, med bland annat nya brottskategoriseringar som hedersmotiv och särskilt hedersbrott. Vad innebär detta för praktiker inom socialt arbete? 

Hedersrelaterat våld och förtryck: Professionellas uppdrag och utmaningar ser förbi de ideologiska spänningar som präglat frågan om hedersrelatelrat våld och förtryck, och presenterar i ny och bred kunskap baserad på aktuell forskning inom området. Boken ger ett brett kunskapsstöd för arbetet med att förstå och hantera våld och förtryck inom ramen för en hederskontext. Här presenteras bakgrund och förklaringar till våld och förtryck, den socioekonomiska segregationens betydelse för hedersproblematik, implikationer av ny lagstiftning gällande hedersbrott samt koppling till religion utifrån ett professionsperspektiv. Boken lyfter socialtjänstens och skolans uppdrag att identifiera och utreda våldet och förtrycket, samt hur professionella kan arbeta förebyggande. Antologin vänder sig till studenter på alla utbildningsnivåer och till professionella inom socialt arbete, hälso- och sjukvård samt skola. Den är också aktuell för andra som är intresserade av området.

• Hedersrelaterat våld och förtryck belyses med utgångspunkt från ett människorättsperspektiv, där aktuell rättslig reglering och rättspraxis är i fokus.

• Det hedersrelaterade våldets uttrycksformer och deras betydelse för mötet med våldsutsatta presenteras.

• Bokens innehåll vilar på teoretiska grunder som är tillämpbara i klientarbetet med hedersrelaterat våld och förtryck.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2024. p. 202 Edition: 1
Keywords
Hedersrelaterat våld, socialt arbete
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-52788 (URN)978-91-47-14056-5 (ISBN)
Available from: 2024-02-29 Created: 2024-02-29 Last updated: 2024-03-20Bibliographically approved
Ouis, P. & Högdin, S. (2024). Inledning (1ed.). In: Pernilla Ouis; Sara Högdin (Ed.), Hedersrelaterat våld och förtryck: Professionellas uppdrag och utmaningar (pp. 11-26). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Inledning
2024 (Swedish)In: Hedersrelaterat våld och förtryck: Professionellas uppdrag och utmaningar / [ed] Pernilla Ouis; Sara Högdin, Stockholm: Liber, 2024, 1, p. 11-26Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Inledningsvis diskuterar vi i denna introduktion olika definitioner och perspektiv på heder, och hedersrelaterat våld och förtryck i synnerhet. Tolkningen av begreppet har ändrats något över tid och har även formaliserats i ny lagstiftning. Därefter redogör vi för hur förståelsen av det hedersrelaterade våldet har återverkningar i det praktiska sociala arbetet. Slutligen presenteras bokens disposition.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2024 Edition: 1
Keywords
Hedersrelaterat våld och förtryck, socialt arbete
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-52789 (URN)978-91-47-14056-5 (ISBN)
Available from: 2024-02-29 Created: 2024-02-29 Last updated: 2024-03-20Bibliographically approved
Backlund, Å. & Högdin, S. (2024). Skolan som arena för integration?: Begrepp, perspektiv och dilemman (2ed.). In: Åsa Backlund; Sara Högdin; Ylva Spånberger Weitz (Ed.), Skolsocialt arbete: Skolan som plats för och del i det sociala arbetet (pp. 131-142). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Skolan som arena för integration?: Begrepp, perspektiv och dilemman
2024 (Swedish)In: Skolsocialt arbete: Skolan som plats för och del i det sociala arbetet / [ed] Åsa Backlund; Sara Högdin; Ylva Spånberger Weitz, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2024, 2, p. 131-142Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2024 Edition: 2
Keywords
Skolsocialt arbete, socialt arbete
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-52603 (URN)978-91-511-1051-6 (ISBN)
Available from: 2024-02-09 Created: 2024-02-09 Last updated: 2024-02-14Bibliographically approved
Högdin, S. & Helmersson, S. (2024). Skolkuratorers erfarenheter av hedersrelaterat våld och förtryck i skolmiljö (1ed.). In: Pernilla Ouis; Sara Högdin (Ed.), Hedersrelaterat våld och förtryck: Professionellas uppdrag och utmaningar (pp. 84-96). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Skolkuratorers erfarenheter av hedersrelaterat våld och förtryck i skolmiljö
2024 (Swedish)In: Hedersrelaterat våld och förtryck: Professionellas uppdrag och utmaningar / [ed] Pernilla Ouis; Sara Högdin, Stockholm: Liber, 2024, 1, p. 84-96Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

För unga som växer upp med hedersrelaterat våld och förtryck, precis som för unga som utsätts för andra former av våld i hemmet, kan skolan stå för trygghet och vuxna i skolan kan vara avgörande för dem som behöver söka stöd för sin situation. Skolpersonalens möjligheter att identifiera elever som kan behöva stöd från samhällets sida är en del av det som ofta benämns för skolans sociala uppdrag. Skolkuratorn är den profession som har ett övergripande ansvar för det psykosociala stödet till elever, vilket innefattar såväl hälsofrämjande och förebyggande arbete som åtgärdande insatser. Skolkuratorn är således en nyckelperson när det kommer till att identifiera och stödja barn och unga som lever med hedersrelaterade normer och begränsningar. Syftet med det här kapitlet är att, utifrån skolkuratorers egna erfarenheter, beskriva och diskutera hur hedersrelaterat våld och förtryck kan komma till uttryck i grund- och gymnasieskolan samt skolkuratorernas handlingsutrymme när det kommer till att identifiera och stödja unga i en utsatt situation.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2024 Edition: 1
Keywords
Hedersrelaterat våld och förtryck, skolsocialt arbete, socialt arbete
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-52791 (URN)978-91-47-14056-5 (ISBN)
Available from: 2024-02-29 Created: 2024-02-29 Last updated: 2024-03-18Bibliographically approved
Backlund, Å., Högdin, S. & Spånberger-Weitz, Y. (2024). Skolsocialt arbete: – en introduktion (2ed.). In: Åsa Backlund; Sara Högdin; Ylva Spånberger Weitz (Ed.), Skolsocialt arbete: - skolan som plats för och i det sociala arbetet (pp. 17-24). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Skolsocialt arbete: – en introduktion
2024 (Swedish)In: Skolsocialt arbete: - skolan som plats för och i det sociala arbetet / [ed] Åsa Backlund; Sara Högdin; Ylva Spånberger Weitz, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2024, 2, p. 17-24Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2024 Edition: 2
Keywords
Förebyggande socialt arbete, skolsocialt arbete
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-52601 (URN)978-91-511-1051-6 (ISBN)
Available from: 2024-02-09 Created: 2024-02-09 Last updated: 2024-02-14Bibliographically approved
Backlund, Å., Högdin, S. & Spånberger Wietz, Y. (Eds.). (2024). Skolsocialt arbete: Skolan som plats för och del i det sociala arbetet (2ed.). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Skolsocialt arbete: Skolan som plats för och del i det sociala arbetet
2024 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [sv]

Boken analyserar det skolsociala arbetet ur flera perspektiv. Den handlar om skolan och elevhälsan som organisatorisk och institutionell kontext för det sociala arbetet, om skolsociala problemområden samt om metoder och perspektiv i skolsocialt arbete. I denna andra upplaga har innehållet i antologin uppdaterats utifrån det aktuella kunskapsläget samt utifrån förändringar i lagstiftning och riktlinjer både relaterat till skola och socialtjänst.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2024. p. 274 Edition: 2
Keywords
Skolsocialat arbete, socialt arbete
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-52600 (URN)978-91-511-1051-6 (ISBN)
Available from: 2024-02-09 Created: 2024-02-09 Last updated: 2024-02-14Bibliographically approved
Högdin, S. & Ouis, P. (2024). Summering och framåtblickar (1ed.). In: Pernilla Ouis; Sara Högdin (Ed.), Hedersrelaterat våld och förtryck: Professionellas uppdrag och utmaningar (pp. 188-202). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Summering och framåtblickar
2024 (Swedish)In: Hedersrelaterat våld och förtryck: Professionellas uppdrag och utmaningar / [ed] Pernilla Ouis; Sara Högdin, Stockholm: Liber, 2024, 1, p. 188-202Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Kapitlen i denna antologi presenterar olika perspektiv på hur hedersrelaterat våld och förtryck kan förstås samt olika professionella perspektiv på fenomenet. På en övergripande nivå kan det sägas att kunskapen inom området är under utveckling och de olika perspektiv som lyfts i bokens kapitel kan sammantaget bidra med att öka den. Kunskapsområdet är fortfarande komplext och mångfasetterat, och det finns inga enkla sanningar eller manualer som fungerar för att komma till rätta med problematiken. I detta avslutande kapitel fångar vi upp det som har behandlats i de olika kapitlen och knyter ihop säcken. Vi börjar i diskussionen om olika förståelsehorisonter som många kapitelförfattare beskriver som konfliktfylld och som har lett till en fördröjning av insatser och lagstiftning inom området. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2024 Edition: 1
Keywords
Hedersrelaterat våld och förtryck, socialt arbete
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-52790 (URN)978-91-47-14056-5 (ISBN)
Available from: 2024-02-29 Created: 2024-02-29 Last updated: 2024-03-20Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5232-2525

Search in DiVA

Show all publications