hh.sePublikationer
1 - 16 av 16
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Jonsson, Annie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och idrott.
  Skalleberg, Julie Marie
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och idrott.
  Motherhood transitions in sport: From pregnancy to post-partum2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka kvinnliga idrottares upplevelser av karriärövergången att bli mamma, med ett fokus på utmaningar, resurser och copingstrategier under perioderna före-, under- och efter graviditeten. I studien användes en kvalitativ forskningsmetod med semi-strukturerade intervjuer. Deltagarna i studien var nio svenska idrottande mödrar i åldrarna 30-53 år (M=39.8, SD=7.3). Alla deltagare hade erfarenhet av att kombinera sitt moderskap med ett idrottande på nationell eller internationell nivå inom sin specifika idrott. Intervjuguiden och dataanalysen grundade sig på Övergångsmodellen (Stambulova, 2009). I resultatet framkom följande: under perioden före graviditeten upplevdes oro som främsta utmaning, att känna sig redo för att bli mamma som främsta resurs och att kunna planera sin graviditet som främsta copingstrategi. Under graviditeten framkom utmattning som främsta utmaning, socialt stöd som främsta resurs och strategier som deltagarna lärt sig under sin idrottskarriär som främsta copingstrategi. Efter graviditeten var stress främsta utmaning, socialt stöd främsta resurs och livet som en atlet hjälpte var främsta copingstrategi. Slutsatsen som dras i studien är att det finns flera upplevda utmaningar vid övergången att bli elitidrottande mamma, och att ett sätt att underlätta för dessa kvinnor skulle kunna vara ett utökat stöd från till exempel förbund, både socialt och finansiellt. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Edvardsson, Fannie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Enghoff, Jesper
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  "Är dina arbetsuppgifter för svåra för dig?”: En studie om kompetensutveckling hos sjukvårdspersonal2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sjukvården är den arbetsplats som anses vara särskilt utsatt för arbetsrelaterad stress och har under senare år fått uppmärksamhet inom forskning. Sjuksköterskor rapporterar att de upplever stress för att de inte har tillräcklig kompetens för att kunna hantera sitt arbete. Samtidigt ska arbetsplatsen säkerställa att medarbetare besitter den kunskap som efterfrågas både i nutid och framtid. En arbetsplats som satsar på kompetensutveckling kan bidra till att både kort- och långsiktiga verksamhetsmål uppnås. Syftet med studien var att undersöka upplevd stress i förhållande till behov av kompetens hos sjukvårdspersonal. För att besvara studiens syfte utfördes en kvantitativ enkätundersökning på sjukvårdspersonal från olika avdelningar på sjukhuset, där totalt 56 respondenter deltog i studien. Vidare analyserades resultatet med hjälp av SPSS genom en korrelationsanalys som presenteras genom tabeller skapade med SPSS. I studien mäts behovet av kompetens genom formellt och informellt lärande. Resultatet i studien visar att det fanns ett samband mellan behovet av kompetensutveckling och stress. Sambandet mellan kompetensutveckling och stress grundar sig enbart mellan behovet av formellt lärande och stress, då det inte fanns något signifikant samband mellan behovet av informellt lärande och stress. Slutsatsen av studien är att utökade kompetensutvecklingsinsatser kan resultera i att sjukvårdspersonalen bättre hanterar arbetskrav och att det kan minska upplevd stress.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Maloku, Arber
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  El-Makdah, Naame
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Jämställdhet i byggbranschen: En studie med hänsyn till både män och kvinnors perspektiv med utländsk härkomst2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Sweden are building more than ever and the lack of manpower in the construction industry is today greater than the supply. However, since the great migration in 2015, a new workforce has been discovered. Previous studies show that the problem of persons with foreign descent is that cultural differences, communication and discrimination can arise, which in turn leads to the fact that people with foreign descent are not recruited

  The aim of the study is to investigate the perceived causes of a low number of employees with a foreign background with regard to recruiters and foreign employees in the construction industry. The authors have chosen to interview respondents only from the larger company’s and to ensure anonymity, the companies have not been mentioned and the respondents in the study have received fictitious names. The authors did sent a well-formulated email and contact was also taken by phone, to a targeted selection of employees where finally nine (n = 9) people opted to participate. The collection of data was carried out with the aid of semi-structured interviews and via a structured structure three basic topics was elected, which forms the basis of the study's empirical data. The result showed, above all, that the language was considered the fundamental reason of the low number of employees with foreign descent. Discrimination and cultural differences were also seen as an obstacle.

  Keywords: Diversity, culture, cultural differences, integration, immigrants, gender distribution, foreign labor, norms on the construction site, discrimination, communication, immigrants

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Roth, Mattias
  Högskolan i Halmstad.
  Övervikt och fetma: En kvalitativ studie om förebyggande insatser i skolan2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Övervikt och fetma bland barn är ett stort problem i samhället. Allt fler barn lider av övervikt och fetma. Det viktigt att identifiera övervikt och fetma i tidig ålder då de är en stor risk att barnen även kommer att lida av övervikt eller fetma i vuxen ålder. Övervikt och fetma kan leda till olika begräsningar hos individen och även en ökad risk att drabbas av viktrelaterade sjukdomar. Dessa viktrelaterade sjukdomar innebär ökade kostnader för samhället. Syftet med denna studie är att undersöka hur skolsköterskor arbetar förebyggande mot övervikt och fetma i skolan. För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar tillämpats; Vilka faktorer bidrar till övervikt och fetma hos barn? Vad finns det för förebyggande insatser kring övervikt och fetma i skolan? Hur arbetar skolan med att få föräldrar delaktiga i det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma hos barn? För att samla in data har en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerad intervjuguide används som verktyg. Intervjupersonerna är fyra stycken skolsköterskor på olika skolor i södra Sverige. Resultatet visade att skolsköterskorna på de olika skolorna arbetade förebyggande mot övervikt och fetma. De hade många likheter i det förebyggande arbetet. Några av deras metoder som de tillämpade var hälsosamtal, viktkontroller och samarbete med övrig skolpersonal.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Nuhic, Minela
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Långberg, Sandra
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  En aktiv skoldag varje dag?: En kvalitativ studie om rektorer och lärares uppfattningar till fysisk aktivitet på gymnasieskolor.2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I litteraturen framgår det att den fysiska aktiviteten minskar för varje årskurs i skolan. Med hänsyn till att rektorer och lärare ansvarar för att eleverna ska ha möjligheter till fysisk aktivitet under hela skoldagen är det viktigt att studera deras arbete. Forskningen visar att fysisk aktivitet främjar bland annat hälsa, inlärning och koncentrationsförmåga i skolan.  Syftet var att beskriva vilka uppfattningar rektorer och lärare har om fysisk aktivitet och vad som kan främja fysisk aktivitet bland elever på gymnasieskolor. Studiens teoretiska utgångspunkt var hälsoteorin SOC (Sense of coherence) och den frigörande pedagogiken som pedagogisk utgångspunkt i relation till Empowerment. Kvalitativ forskningsmetod var lämpligast att använda då intervjuer möjliggör en djupare förståelse för informanternas utsagor och studiens fokus. Studien utgörs därmed av fem semistrukturerade intervjuer. ​Analysen resulterade i två huvudkategorier som reflekterade studiens syfte; ​arbetet att främja fysisk aktivitet på skoltid och uppfattning kring läroplanen.  Studiens slutsats är att informanterna beskrev att de tagit medvetna beslut för att främja fysisk aktivitet, de försöker skapa en medvetenhet genom dialog samt att de försöker skapa integrerad rörelse genom brainbreaks på lektionstid. Ytterligare en slutsats är att rektorer och lärare uttryckte att de uppfattar läroplanen för gymnasieskolan som otydlig. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Disputation: 2020-06-04 10:00 Wigforss, Visionen, Halmstad University, Halmstad
  Rezk, Nesma
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centrum för forskning om inbyggda system (CERES).
  Exploring Efficient Implementations of Deep Learning Applications on Embedded Platforms2020Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The promising results of deep learning (deep neural network) models in many applications such as speech recognition and computer vision have aroused a need for their realization on embedded platforms. Augmenting DL (Deep Learning) in embedded platforms grants them the support to intelligent tasks in smart homes, mobile phones, and healthcare applications. Deep learning models rely on intensive operations between high precision values. In contrast, embedded platforms have restricted compute and energy budgets. Thus, it is challenging to realize deep learning models on embedded platforms.

  In this thesis, we define the objectives of implementing deep learning models on embedded platforms. The main objective is to achieve efficient implementations. The implementation should achieve high throughput, preserve low power consumption, and meet real-time requirements.The secondary objective is flexibility. It is not enough to propose an efficient hardware solution for one model. The proposed solution should be flexible to support changes in the model and the application constraints. Thus, the overarching goal of the thesis is to explore flexible methods for efficient realization of deep learning models on embedded platforms.

  Optimizations are applied to both the DL model and the embedded platform to increase implementation efficiency. To understand the impact of different optimizations, we chose recurrent neural networks (as a class of DL models) and compared its' implementations on embedded platforms. The comparison analyzes the optimizations applied and the corresponding performance to provide conclusions on the most fruitful and essential optimizations. We concluded that it is essential to apply an algorithmic optimization to the model to decrease it's compute and memory requirement, and it is essential to apply a memory-specific optimization to hide the overhead of memory access to achieve high efficiency. Furthermore, it has been revealed that many of the work understudy focus on implementation efficiency, and flexibility is less attempted.

  We have explored the design space of Convolutional neural networks (CNNs) on Epiphany manycore architecture. We adopted a pipeline implementation of CNN that relies on the on-chip memory solely to store the weights. Also, the proposed mapping supported both ALexNet and GoogleNet CNN models, varying precision for weights, and two memory sizes for Epiphany cores. We were able to achieve competitive performance with respect to emerging manycores.

  As a part of the work in progress, we have studied a DL-architecture co-design approach to increase the flexibility of hardware solutions. A flexible platform should support variations in the model and variations in optimizations. The optimization method should be automated to respond to the changes in the model and application constraints with minor effort. Besides, the mapping of the models on embedded platforms should be automated as well.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Ekström, Julia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Elfinsson, Johanna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Att möjliggöra för barns delaktighet och inflytande genom kommunikation: En fenomenografisk studie om förskollärares uppfattningar kring barns kommunikation.2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att beskriva hur förskollärare framställer kommunikation med barn samt hur förskollärarna uppfattar att de använder kommunikation som verktyg för barns delaktighet och inflytande över sin egen utbildning. Följande frågeställningar ligger till grund för studien: Hur uppfattar förskollärarna kommunikation? samt Hur beskriver förskollärarna kommunikation som möjligt verktyg för barns delaktighet och inflytande? Studien genomsyras av fenomenografi där förskollärares varierade uppfattningar lyfts med hjälp av enskilda intervjuer.  Resultatet för studien presenteras i tre beskrivningskategorier: Relationskapandets betydelse för kommunikation med barn, Uppfattningar om att hinder styr arbetet med kommunikation som verktyg för barns delaktighet och inflytande och Kommunikation som verktyg för barns delaktighet och inflytande.Studiens slutsats är att förskollärarna använder kommunikation som verktyg genom att tillhandahålla olika kommunikationssätt och skapa relationer vilket kan möjliggöra för barnen att uttrycka sina åsikter och göra sin röst hörd, dock uppfattar förskollärarna begränsningar i att utföra arbetet.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Eriksson, Lea
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Almqvist, Emelie
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter som motsätter sig behandling2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att en patient motsätter sig behandling kan vara av religiösa, etiska eller moraliska skäl. Eftersom sjuksköterskans huvuduppgifter i sitt arbete är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande så är det av intresse att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter som motsätter sig behandling. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter som motsätter sig behandling. Metod: En allmän litteraturstudie med induktiv ansats genomfördes och fyra kategorier framkom. Resultat: Resultatet visar att sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som motsätter sig behandling innebär att: ha en god relation med patienten, respektera patientens autonomi, argumentera för patientens behandling, samt känna emotionell påverkan av patientens beslut. Det visade sig att en god relation mellan patient och sjuksköterska var viktigt när patienten motsätter sig behandling. Sjuksköterskor respekterade patienters autonomi även om de ibland försökte argumentera för att patienter skulle ta emot behandling. Sjuksköterskor kunde uppleva starka känslor som maktlöshet, frustration och ilska när patienten motsatte sig behandling. Konklusion: Studien visade att relationen mellan sjuksköterskan och patienten var viktigt i vårdandet av patienter som motsätter sig behandling. Sjuksköterskorna var noga med att respektera patientens autonomi. Ville inte patienten ta emot behandling försökte sjuksköterskan att få patienten att ta emot behandling. Fungerade inte detta kunde starka känslor upplevas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Nilsson, Sara
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Svensson, Sofi
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Kvinnors erfarenheter av att få en bröstrekonstruktion efter mastektomi: En allmän litteraturstudie2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. I vissa fall måste kvinnan ta bort delar av, hela eller båda brösten, en så kallad mastektomi. Förlora bröstet är både psykiskt och fysiskt svårt och livskvaliteten påverkas. Kvinnan kan välja att genomgå en bröstrekonstruktion. Syfte: Syftet var att belysa kvinnors erfarenheter i samband med bröstrekonstruktion efter mastektomi. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes med nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats och sammanställdes med innehållsanalys. Resultat: För att belysa kvinnornas erfarenheter presenteras resultatet genom tre teman: erfarenheter att få information och stöd, förändrad kroppsuppfattning, förväntningar och fysisk återhämtning och slutligen livskvalitet och att bli hel igen. I resultatet framkom det hur viktigt det var för kvinnorna att få en relation till kontaktsjuksköterskan. Med denna kontakt kunde kvinnan känna trygghet och ta till sig information och göra sina val utan oro. Behovet av stödgrupp för kvinnorna under återhämtningsprocessen framkom. Kvinnors kroppsuppfattning förändrades. Slutsats: En bröstrekonstruktion gav kvinnor deras livslust tillbaka och kunde se ljust på framtiden med en hel kropp. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan förstår kvinnorna och deras erfarenheter av hur det är att genomgå en bröstrekonstruktion så att de kan erbjuda stöd och ge omvårdnad under hela processen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Bodmar, Alexandra
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd. Varberg.
  Jeréz, Jacqueline
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd. Varberg.
  Sjuksköterskors behov av stöd i samband med orosanmälan vid misstanke om att barn far illa: En litteraturstudie2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Barn runt om i världen far illa och utsätts för fysiskt-, psykisk- och sexuellt våld samt vanvård och försummelse. Sjuksköterskor möter barn och vuxna i sitt omvårdnadsarbete, där barn har farit illa eller riskerar att fara illa. Sjuksköterskor har anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa. Dock finns olika omständigheter som påverkar sjuksköterskor att inte göra en orosanmälan vid misstanke att barn far illa, trots att anmälningsskyldighet och etiska koder finns. Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilket stöd sjuksköterskor behöver för att göra en orosanmälan vid misstanke om att barn far illa. I litteraturstudien framkom det att sjuksköterskor behöver stöd i form av emotionellt-, informativt- och instrumentellt stöd för att göra en orosanmälan. Sjuksköterskor efterfrågar stöd genom kunskap vilket kan erhållas via utbildning, för att kunna identifiera barn som far illa. Ett organisatoriskt stöd och en god sammanhållning inom teamet är av stor vikt för att främja sjuksköterskors hantering av orosanmälan, där alla inom hälso- och sjukvård får reflektera och dela kunskaper med varandra. Sjuksköterskors individuella förutsättningar gällande normer och värderingar av en vuxen- och barnrelation har en inverkan på anmälningsprocessen. Därmed behöver sjuksköterskor stöd för att samtliga sjuksköterskor utgår från samma värderingar och plikter mot barnet och förövaren.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • charuvila thekkethil simon, prince
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS).
  joseph john, jibin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS).
  A study on topology optimization and cost estimation of fused depostion modelling parts2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Additive manufacturing (AM) is acquiring a lot of importance in the manufacturing field. It makes the whole manufacturing process easier and effectively brings down the manufacturing cost compared to the traditional methods. It also provides the manufacturer with the freedom of customization according to each customer. In addition, the implementation of Topology Design Optimization helps in further reduction of costs by reducing the material consumption and energy needed to manufacture the product.

  In this thesis, products of TylöHelo AB, a leading manufacturer of sauna and steam are studied and optimized. TylöHelo products are manufactured using injection molding methods, in this process, molds are prepared initially, and later molten plastics are shaped using these molds. Molds are expensive and hard to manufacture too. In these types of techniques, the rate of manufacturing is high, but customization is very hard for each new type of design. A new mold has to be printed for each new design. Due to the high cost of mold designing and manufacturing, customization is very rarely seen.

  In this thesis, a certain product of TylöHelo sauna assembly is selected and redesigned using Topology Optimization to achieve both reduced manufacturing cost and good mechanical properties without compromising on the functional behavior. Solid mechanics simulation is performed to assess the mechanical properties of the part optimized and is compared to the original part. Furthermore, Fused Deposition Modeling (FDM), an extrusion-based AM, is used for fabricating the part and then implemented in the assembly of the sauna room. Finally, a detailed cost analysis is presented to provide an estimation of savings incurred for the company.

  This thesis identified two new topology optimized design based on manual methods and using the software. The results show that the new designs had nearly 58 to 67% cost reduction compared to the original 3D printed design and 64-69% reduction in mass of the product. This also means that the 3D printed topology optimized part can match the prices set by the injection molding. However, the 3D printed part quality and high-volume production can still be a challenge. This thesis also provides a guideline for the redesign manufactures, trying to incorporate Additive manufacturing in their production line.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Nouparvar, Damoon
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Ahnlid, Gustav
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Betydelsen av det matematiska språket för elevers problemlösningsförmåga2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad forskning säger angående vilken betydelse de matematiska språket har för elevers problemlösningsförmåga. Problemlösningsuppgifter är en stor i undervisningen inom matematik. Lärare använder sig av egna och andra matematiklärares olika tillvägagångssätt vid problemlösning för att bygga problemlösningsförmåga och det matematiska språket hos eleverna. För att besvara vår frågeställning har vi tagit fram och analyserat relevanta forskningsartiklar kring ämnet. Studierna som vi gått igenom i vår forskningsöversikt visar att det matematiska språket är abstrakt för eleverna, det vill säga orden är ovanliga i det vardagliga språket samt inom matematiken generellt för eleverna. Om eleverna tar mindre del i samtalet under matematikundervisningen får de träna mindre på det matematiska språket och därför blir deras textavkodning i matematik lidande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Beekhuis, Lovisa
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Melldén, Kajsa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Betydelsen av elevers lässtrategier i engelska som andra- och främmandespråk2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är kunskaper inom det engelska språket en förutsättning för att kunna ta till oss information och kommunicera. Läsförståelse och lässtrategier är därmed viktigt för att eleverna ska kunna utvecklas till väl fungerande medborgare. I vår litteraturöversikt undersöker vi vilka lässtrategier eleverna använder för att skapa förståelse av läsning vid engelska som andra- och främmandespråk. Även eventuell utveckling av elevernas lässtrategier undersöks, samt vilken inverkan lärarnas interventioner av lässtrategier har på elevernas förståelse. Resultaten visar att där finns ett samband mellan elevernas ålder och deras användning av lässtrategier och att lärarnas interventioner har stor betydelse för elevernas användande av lässtrategier.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Johnsson, Emma
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Liedman, Malin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Sjuksköterskans smärthantering av cancerrelaterad smärta: Ur ett patientperspektiv2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Smärta är ett vanligt förekommande symtom vid cancer. Trots tydliga riktlinjer för hur omvårdnad vid cancerrelaterad smärta ska bedrivas, är smärta fortfarande ett problem för många patienter med cancer. Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig för patienten och har en betydande roll i smärthanteringen. Genom att undersöka patientens uppfattning ökar förståelsen för vad som är av vikt i sjuksköterskans smärthantering. Syfte: Syftet var att beskriva patientens uppfattning om sjuksköterskans smärthantering vid cancerrelaterad smärta. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med induktiv ansats. Resultat: I litteraturstudiens resultat framkom fyra kategorier; betydelsen av kunskap hos sjuksköterskan, vikten av god kommunikation, relationens betydelse i smärthanteringen och patientens behov av stöd. Resultatet visade att patientens uppfattning om sjuksköterskans smärthantering påverkades av de kunskaper sjuksköterskan hade om smärta, smärtanalys och smärtbehandling. Kommunikationen med sjuksköterskan påverkades av den information patienten fick, hur sjuksköterskans samverkade i team och att vården var individanpassad. Patientens relation till sjuksköterskan var beroende av sjuksköterskans attityd till patienten och smärtupplevelsen, att sjuksköterskan var omtänksam och att patienten kunde känna tillit till sjuksköterskan. Sjuksköterskans närvaro och förmåga att visa empati påverkade patientens uppfattning om sjuksköterskans stöd i smärthanteringen. Konklusion: Mer utbildning behövs för att sjuksköterskan ska få mer kunskap om smärta och smärthantering. På så sätt kan sjuksköterskan lindra patientens lidande och främja livskvalitet och välbefinnande. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Andersson, Julia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Lagerström, Elin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Listen Up!: A study of how teachers in SLA approach the listening skill within upper secondary schools in Sweden2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Listening comprehension and listening strategies plays a crucial role in the process of acquiring a language. This study aims to investigate to what extent the listening skill is practised in upper secondary schools in the south of Sweden. Research studies within the field of listening are few which indicates that the listening skill is not considered as essential in second language teaching as the other three skills: reading, writing and speaking. Previous studies indicate that teachers should educate students metacognitive awareness when teaching listening. The results summarize the teachers’ answers, reflections and attitudes conducted from semi-structured interviews. The analysis of the results focuses on the four categories distinguished from the teachers’ answers: Teaching Approaches, National Exams, The Individual Student and Metacognitive Awareness. Some of the teachers do not possess the knowledge of how to teach listening that develops students' listening proficiency. As a conclusion, the study shows that a hierarchy exists among the four skills to which teachers adjust to, and this may be detrimental in achieving educational aims. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Hake, Jesper
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Vrethem, Clara
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Parasport, motivation och livskvalité: en kvalitativ studie2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka fysiskt funktionsnedsatta individers motivation till att delta i parasport och deltagandets betydelse för deras livskvalité (QoL). I studien deltog 11 intervjupersoner med fysisk funktionsnedsättning, fem kvinnor och sex män i åldrarna 19-74 (M=32.6, SD=16.3). Samtliga deltagare hade varit aktiva i parasport minst två månader innan inledd studie. En semistrukturerad intervjuguide tillämpades. Resultatet delades in i fyra teman baserat på motivation och livskvalité; Fysik som möjlighet och svårighet, känna gemenskap, känna psykiskt välmående och parasportens villkor. Deltagarna upplevde att parasporten ökade deras livskvalité och att det var en motiverande faktor till att delta. Deltagarna uttryckte ökad fysisk funktion, mindre smärta, social gemenskap, psykiskt välmående och glädje som motiv till deltagande. ”Att se bra ut” var en rapporterad, ej tidigare beskriven, förklaring till motivation till deltagande i parasport. Barriärer som upplevdes begränsa deltagandet i parasport var brist på energi, smärt, sociala och praktiska hinder. Baserat på resultatet av studien är rekommendationerna att ytterligare ansträngningar görs för att underlätta övervinnandet av barriärerna som ligger till grund för lågt deltagande i parasport. Detta för att ge fler möjligheten att ta del av de positiva hälsofördelar parasporten kan ha på livskvalité.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext