hh.sePublikationer
1 - 43 av 43
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Andreasson, Isabel
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Brunnebo, Julia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Projektframgång, är det så svårt?: En studie om hur projektledare i fastighetsutvecklingsprojekt använder sig av interna kritiska framgångsfaktorer i syfte att nå uppsatta projektmål2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Fredholm, Beatrice
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Ståhl, Linnéa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Förståelse är A och O!: En kunskapsöversikt om vad som stöttar grundskoleelevers läsförståelse.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett en bristfällig läsförståelse hos eleverna. Vissa elever läser flytande, utan att ha någon förståelse för vad de har läst. För att kunna ta till sig information måste man ha god läsförståelse. De elever med läsförståelsesvårigheter är de som har flest underkända delprov på de nationella proven.  Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad ett urval av tidigare forskning säger om elevers läsförståelse. Mer precist kommer följande frågeställning besvaras: Vilka modeller och strategier kan lärare använda i klassrummet för att stötta grundskoleelevers generella läsförståelse? För att besvara denna frågeställning har både systematiska och manuella sökningar genomförts. Dessa har analyserats och sammanställts i denna kunskapsöversikt. Resultatet visar att elevernas läsförståelse kan stöttas genom modeller som Reciprok undervisning, Questioning the author, SQ3R och CORI. Resultatet visar att lärare kan stötta elevernas läsförståelse genom att arbeta metakognitivt, med drama, att sammanfatta texter samt att “tänka högt” framför eleverna. Efter denna kunskapsöversikt har det framkommit att det krävs mer forskning där flera läsförståelsestrategier jämförs. En implikation med denna kunskapsöversikt är att yrkesverksamma lärare kan variera sin undervisning i läsförståelse.

 • Marton, Zoltan
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  SKILLNADER OCH LIKHETER BETRÄFFANDE IDROTTSFÖRENINGSAKTIVA 65+ OCH 6–8 ÅRIGA SKOLBARNS FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL FYSISKAKTIVITET2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns både skillnader och likheter mellan barn och äldres förhållningssätt tillfysisk aktivitet. Flertalet studier visar att fysisk aktivitet som en del i vardagslivet ärviktigt redan i ung ålder för att bibehålla en fysisk såväl som psykiskt god ochbalanserad hälsa livet ut. Föreliggande studie är av kvalitativ deskriptiv karaktär ochhandlar om att öka kunskap och förståelse om vilken roll FA har för 6–8 årigaskolbarn och idrottsföreningsaktiva personer 65 +, samt hur förhållningsättet till detskiljer de båda grupperna åt. Datainsamlingen baserades på femfokusgruppsintervjuer med idrottsföreningsaktiva 65+ och skolbarn 6–8 år. Empirisktmaterial analyserades utifrån en hermeneutisk ansats som vetenskapsteoretiskutgångspunkt. Resultatet visar att det finns skillnader och likheter mellan de bådagrupperna, vilket delvis ligger grundat i en åldersmässig erfarenhet och intresse(smak), men också utifrån vilka socioekonomiska skillnader och likheter sompåverkar resurstillgänglighet och möjligheter att utöva fysisk aktivitet.

 • Davidsson, Johan
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Dufva, Sarah
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Matematiskt lärande: En kvalitativ studie om förskollärares upplevelse av matematikundervisningen i lärmiljön med fokus på hallen2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka förskollärares upplevelse av matematikundervisningen i lärmiljön med fokus på hallen. Med fenomenologiskt perspektiv som teoretisk utgångspunkt genomför vi hermeneutisk tolkning av empirin utifrån intervjuer med förskollärare. För att kunna svara på vår forskningsfråga “Hur upplever förskollärare att de arbetar med matematikundervisning i hallen?” använde vi en halvstrukturerad kvalitativ intervju med temainriktad intervjuguide där sammanlagt sex kvinnliga förskollärare i åldern 35–45 år deltog. I tolkningarna gav kompetens, otydlighet och trygghet uttryck för hur matematiken i lärmiljöerna framträddes då den är förknippad med rutiner och förutbestämda regler. Det kunde således påverka barnens intresse och lust att lära sig matematik. I tolkningarna synliggjordes brister i arbetssätt, förhållningssätt och redskap i de planerade och oplanerade situationerna för hur de erbjöd samtal och upplevelser för barns matematiska lärande. I resultatet framträdde det även behov av variation och mer spontanitet hos förskollärarna för att låta barns intresse, nyfikenhet och sökande efter kunskap stimuleras.

 • Yngve, Christel
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Oljeavskiljare SS EN 858 - en inventering av kommunernas kontroll och tillsyn2019Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  To avoid harmful substances it is important that emissions such as oil, gasoline, grease and sludge are cleaned by oil separators to reduce damage to the human health and the environment. But also to prevent high levels of oil from waste water to sewage treatment plants which can disturb the purification process. The aim with this work is to find out that the municipalities fulfill the requirements in the environmental framework. By supervising the 5-year inspection of oil separators according to SS EN 858 on the stormwater and wastewater network. To find out this, inquiries were sent by e-mail to all 290 municipalities in Sweden. The results show that the inventories of oil separators have not been carried out to the proper extent. The municipalities can follow the supervision pursued according to the environmental guidelines and environmental goals but an inventory is also needed to know how many oil separators are present in the municipalities. The oil separators are usually controlled with other supervisions. A 5 - year inspection of oil separators that were sufficiently good has only been made by 2 municipalities. 5 – year inspection must be carried out even if the operations have not been running for 5 years. The conclusion from this study is that oil separators have been a neglected area in most municipalities. Hopefully this inquiry can be a reminder to start with inventories in those municipalities.

 • Lago, Simon
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Höier, Johan
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Numerical Analysis of Point-Fixed Glass Balustrades2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The design approach is currently very diverse for glass. It differs greatly between European countries and there is not one definite method for the design of glass components. Research in this field has a potential for better design optimization and industry professionals express a limitation of tools and knowledge about glass structure design.The purpose of this study is to analyze glass balustrades with point-fixings and to test a structural verification approach using a Finite Element (FE) software. The theory provides insight of glass as a structural material, different interlayers used for laminated glass, joints and connections, as well as design standards, concepts and regulations. Different models of varying configurations and geometries are created from the evaluation of balustrades with point-fixings available on the Swedish market and the theory. The models represent a glass balustrade with 4- or 6-point-fixings and is regarded as a fully toughened laminated glass component with different stiff and standard interlayers. The structural analysis of point-fixed glass balustrades on the Swedish market indicated a lower stress and deflection resistance capacity than the pre-normative Eurocode criterion. Based on the FE calculations, some guidelines for fulfilling the criterion are proposed.To make glass more generally applicable as a load-bearing material, the limitations of the FE-software, and how the parameters affect the calculation results needs to be taken into consideration. In order to evaluate the interlayers used for the model, a parametric study using FE-analysiswas carried out, in which the maximum stresses and deflections for several variations were calculated. A sensitivity analysis of the balustrade was conducted to evaluate various geometric and material parameters and how they affect the FE software-based model. Comparisons of guidelines and national codes for simplified hand-calculation and the FE-approach were made to obtain some understanding of calculation methods used in the glass industry and to evaluate the results of the structural analysis. The study suggests that the FE approach is an effective method for a relatively quick and easy verification of glass balustrades.

 • Lindsaga, Per
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Jakobsson, Jesper
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Halmstad som hållbar cykelstad: Undersökning och utveckling av ett hållbart lånecykelsystem2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Halmstad är en kommun som till år 2050 förväntas öka sin befolkning från 100 000 invånare till 150 000 invånare. I och med den ökade befolkningen kommer det finnas problem och nya behov Halmstad kommer möta. Genom att undersöka trender i världen och behov kopplade till dem kan en bild av Halmstads framtida behov skapas. När bilen är en så stor del av vardagen för de flesta kommer en ökad befolkning troligen medföra mer biltrafik på vägarna. Ett bra alternativ till bilen i en stad är cykeln, då den möjliggör ett smidigt sätt att ta sig mellan destinationer. En annan trend som sker på global nivå är inom hållbarhet, vilket många städer arbetar efter idag. Detta kan röra sig om bland annat att minska skadliga utsläpp, producera mer lokala varor, samt att få människor att leva ett tryggt och lyckligt liv.

  Halmstad är en cykelstad med god infrastruktur och ett politiskt engagemang. Men för att möta framtida behov krävs det innovativa lösningar för att tillfredsställa dem. Genom att kombinera designmetodik och konstruktionsmetodik har ett cykelsystem utvecklats mot Halmstad. Systemet består av återanvända cyklar som tidigare blivit beslagtagna/forslats bort i kommunen som ska rustats upp. För att göra detta möjligt har ett koncept tagits fram för ett cykelställ där dessa cyklar kan låsas fast automatiskt och en app för att hitta lediga cyklar/ställ samt för att boka cyklar. Systemet riktar sig mot personer som spontant vill kunna ta sig runt i staden utan att faktiskt behöva äga en egen cykel och de som vill använda cykel för transport till sina dagliga sysslor inom staden.

 • Hedman, Sofia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Jermer, Karin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  The LIFE GoodStream project in Trönninge:current and expected effects on amphibianpopulations and otter presence: in collaboration with LIFE GoodStream andHushållningssällskapet in Halland2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  LIFE GoodStream är ett EU-finansierat projekt för att förbättra ekologisk status av en å i södraHallands jordbrukslandskap. Sjöar, åar och andra vattendrag är ständiga mottagare av överskottsnäringfrån jordbruket, föroreningar och ämnen från antropogen markanvändning. GoodStream-projektet harsedan 2015 bl.a. anlagt groddammar, restaurerat våtmarker, tagit bort vandringshinder och arbetat föratt återskapa naturliga förhållanden i Trönningeåns avrinningsområde. Denna studie undersökernuvarande och förväntade effekter av dessa åtgärder på populationer av fem arter av amfibier (B. bufo,R. arvalis, R. temporaria, L. vulgaris, T. cristatus) och utter Lutra lutra. Skillnaden i kolonisering avgroddjur i groddammar och våtmarker har undersökts genom visuella inventeringar, och förekomst avutter i Trönningeån undersöktes med standardiserad inventeringsmetod under två dagar (april 2019).Våra resultat visar att våtmarkerna uppvisade fler individer av amfibier per inventerad sträcka ängroddammarna, samt att utter utnyttjar hela Trönningeån. Medan kolonisering och spridning avamfibier till nya habitat beror på de olika arternas ekologi, så stödjer våra resultat främst vikten av rätthydroperiod och frånvaro från predatorer. Att toppredatorn utter har kommit tillbaka till ekosystemetgör att framtiden för ån ser ljus ut, även om förekomsten i sig inte behöver betyda att åns ekologiskastatus har förbättrats. Resultaten illustrerar svårigheterna i att försöka återskapa naturliga förhållandenoch ekosystem, och det är i första hand bäst att bevara naturliga system. Tack vare de åtgärder somgjorts hittills finns idag större möjligheter för dessa olika semiakvatiska djur att överleva även iframtiden i Trönningeåns starkt mänskligt påverkade landskap.

 • Ahlbom, Joel
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Andersson, Daniel
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  E-bike users are lazy… and healthy: A study in consumer behaviour on the symbolic values of e-bikes, why some want e-bikes and others avoid them.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Research question: To examine what aspects affect some consumers to avoid e-bikes and others to desire them.

  Purpose: The main purpose of this study is to see if e-bikes have a symbolic value. We aim to see if e-bikes is associated as an environmentally friendly product. We will examine stereotypes and brand avoidance. Further we will see what attributes consumers associate with typical users of e-bikes.

  Theory: To test our research question we chose our main theory of the matching process between self-image and typical user. Prior studies on e-bikes in areas as typical users and environment were analyzed. Previous studies on e-bikes were analyzed in areas such as environment and typical users.

  Methodology: A survey was made on two groups who are underrepresented in sales of ebikes. Students aged 21-30 and cycling enthusiasts.

  Results and conclusions:

  • We found that e-bikes have symbolic value.

  • Many respondents perceive e-bike users as environmentally friendly, comfortable and lazy.

  • E-bikes being perceived as environmentally friendly can be a pre-purchase indicator for students, but not for cycling enthusiasts

  • Different groups of students have conflicting user imagery, one group describe e-bikers as lazy, and another group describe e-bike users as healthy

  • The stereotype that e-bike users are old is not very frequent

  • Viewing e-bike users as lazy influences impacts the perceived value and are likely to lead to brand avoidance

 • Fredriksson, Tobias
  et al.
  Torstensson, Magnus
  Islamistisk radikalisering: En studie av särskilt utsatta områden2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning – Islamistisk radikalisering – En studie av särskilt utsatta områden 

  Islamistisk radikalisering har aktualiserats i Sverige under det senaste decenniet, framförallt på grund av terrordåden i Stockholm 2010 och 2017, men också på grund av en strid ström av individer som radikaliserats i Sverige och anslutit sig till olika terrornätverk världen över. 

  Det är först under de senaste åren som svenska myndigheter på allvar adresserat den problematik som radikaliseringen innebär. Sverige har sedan dess utvecklat en nationell strategi i syfte att förebygga och motverka en ökande radikalisering, framförallt i utsatta förortsområden. Berörda myndigheter har därefter utkommit med en rad olika skrivelser med målsättning att förebygga och motverka islamistisk radikalisering i utanförskapsområden. Då fenomenet får anses vara relativt nytt ur ett svenskt perspektiv är forskningen på området begränsad. Det är framförallt Försvarshögskolan med sitt Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier som drivit den svenska forskningen på området. 

  Denna studie syftar till att undersöka den radikalisering som sker i särskilt utsatta områden med fokus på strukturella faktorer och deras inverkan, vilket bidrar till det behov som svenska myndigheter och expertis på området efterfrågat. 

  Genom att genomföra en kvalitativ analys av tidigare teorier på området islamistisk radikalisering, har ett analysverktyg utformats för att indikera huruvida ett specifikt område löper risk att drabbas av islamistisk radikalisering. Detta analysverktyg består av fyra strukturella faktorer och två kriterier. Analysverktyget har därefter tillämpats genom en flerfallstudie på fyra stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

  Resultatet av flerfallstudien bekräftar de strukturella faktorernas betydelse för att individer i dessa områden skall vara mer mottagliga för påverkan av radikala element. Dessa element utgörs i undersökningen av de kriterier som anges i analysverktyget. 

  Det analysverktyg som utformats kan sannolikt utvecklas ytterligare genom att addera kvalitativa undersökningsmetoder för att fånga individuella faktorer, som också påverkar förutsättningarna till radikalisering i ett område.

 • Mossberg, Emma
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Sverige och Finland ur ett komparativt perspektiv: En kvantitativ studie om vilka elevfaktorer som påverkar Sverige och Finlands PISA-resultat i naturkunskap2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Sweden has been through an educational crisis lately. The declining performance in the TheProgramme for International Student Assessment (PISA), has been the subject of mediaheadlines for several years. Sweden ranks among the wealthiest countries in the world with agenerously welfare model that provide its citizens with free, quality education. Sweden scoressignificantly lower in contrast to Finland a comparable, nearby country in Scandinavia.Sweden has a top educational system but despite this, 15-year-old students barely score on theOECD-average while Finland with its similar school system is a top performer in PISA. Whatare the factors behind Finland’s success and Sweden’s failure? The aim of this study is to seeka deeper understanding of student factors that influence the PISA-results in both countries.This study is based on large-scale assessment data from PISA 2015. The R software and the‘intsvy’ package are used for creating multiple regression analysis with the intention toexplore how various student related variables are linked to the PISA score in science for bothcountries. Furthermore, this study is constructed with a complex sample design, based on thesample used by PISA. This paper concludes several student factors that affect Sweden andFinland’s performances in PISA, for instance socioeconomic background, immigration status,motivational factors and student attendance have an impact on student’s rate in PISA. Acomparison between Finland and Sweden regarding those factors were conducted and thereview showed a difference in the student’s motivation and attendance between Swedish andFinnish students affecting the PISA-result of the two countries.

 • Amoudi, Mariam
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Tamerjei, Amani
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Maskrosbarn - som fann ljuset i den svarta tunneln: En kvalitativ studie av åtta personers upplevelser av barndomen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie har vi använt Jenkins, Berger och Luckmann och Scheffs teorier som är social identitet, skam, stolthet och socialisering. För att förstå situationen för maskrosbarnen har dessa teorier varit användbara. Studien har genomförts på grundval av kvalitativ metod och intervjuer.

  När barn växer upp med föräldrar som är missbrukare eller psykiskt sjuka, har barnet inte en normal uppfostran och därför behöver man en skyddsfaktor från samhället. Enligt olika studier har det visat sig att vissa barn följer samma mönster som sina föräldrar och hamnar i vuxen ålder. Andra studier visar att vissa barn avviker från föräldrabeteende, dessa kallas maskrosbarn. Denna studie syftar till att undersöka frågan om maskrosbarn och studien bygger på att lyfta fram vad som orsakade de vuxna maskrosbarnen att inte följa samma mönster som bra föräldraskap och ett utvecklat socialt välbefinnande. Studiens utgångspunkt

  har varit att undersöka underliggande faktorer som vuxna barn har överlevt i livet, ur ett sociologiskt perspektiv.

  Studien har visat att skälen till deras överlevnad är att de har haft en nära släkting som har stött dem. De har också valt att bryta kontakten och arvet hos sina föräldrar att gå vidare i livet utan mer.

 • Sadiku, Aurela
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Ramadani, Diezllza
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Kriminella ungdomar i utsatta områden2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Ståhl, Josefin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Fyhr, Julia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Att våga vara kvinnornas röst när de inte längre orkar: En kvalitativ studie om utsatta kvinnors upplevelser och erfarenheter av våld i partnerrelationer2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I uppsatsen studeras unga kvinnors upplevelser av våld i nära relationer. I uppsatsen har kvalitativ metod använts, och vi har genomfört åtta intervjuer. Kvalitativ metod valdes för att få en djupare förståelse hur kvinnor påverkas efter att ha levt i en våldsam relation. Ämnet valdes för att uppmärksamma omvärlden kring kvinnors erfarenheter och upplevelser. I analysen har vi att utgå ifrån Scheffs teori om hur människan formas av de sociala banden till andra människor, och därigenom använt oss av begreppen optimal, öppen- och underdifferentiering samt skam och stolthet. Vi har även använt oss av Goffmans dramaturgiska perspektiv, inkluderat med främre och bakre region samt give expression och give off expression. Slutligen har vi valt att använda Giddens teori om intimitet och rena relationer.

  Våra respondenter har upplevt bland annat fysiska slag, kränkningar och sönderslagna tillhörigheter. Dessa upplevelser har påverkat deras välmående i form av kontrollbehov, PTSD och mardrömmar. Respondenterna har mycket gemensamt när det kommer till erfarenheter, känslor och upplevelser. De tycker även att samhället behöver införa fler insatser för kvinnor som blir/har blivit utsatta för våld, vilket skulle kunna genomföras i form av föreläsningar, utbildningar eller krav på personal i form av att de måste våga ingripa med åtgärder när de anar att någon blir utsatt för våld.

 • Ashfaq, Awais
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab). Halland Hospital, Region Halland, Halmstad, Sweden.
  Nowaczyk, Sławomir
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab).
  Machine learning in healthcare - a system’s perspective2019Ingår i: Proceedings of the ACM SIGKDD Workshop on Epidemiology meets Data Mining and Knowledge Discovery (epiDAMIK) / [ed] B. Aditya Prakash, Anil Vullikanti, Shweta Bansal, Adam Sadelik, Arlington, 2019, s. 14-17Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A consequence of the fragmented and siloed healthcare landscape is that patient care (and data) is split along multitude of different facilities and computer systems and enabling interoperability between these systems is hard. The lack interoperability not only hinders continuity of care and burdens providers, but also hinders effective application of Machine Learning (ML) algorithms. Thus, most current ML algorithms, designed to understand patient care and facilitate clinical decision-support, are trained on limited datasets. This approach is analogous to the Newtonian paradigm of Reductionism in which a system is broken down into elementary components and a description of the whole is formed by understanding those components individually. A key limitation of the reductionist approach is that it ignores the component-component interactions and dynamics within the system which are often of prime significance in understanding the overall behaviour of complex adaptive systems (CAS). Healthcare is a CAS.

  Though the application of ML on health data have shown incremental improvements for clinical decision support, ML has a much a broader potential to restructure care delivery as a whole and maximize care value. However, this ML potential remains largely untapped: primarily due to functional limitations of Electronic Health Records (EHR) and the inability to see the healthcare system as a whole. This viewpoint (i) articulates the healthcare as a complex system which has a biological and an organizational perspective, (ii) motivates with examples, the need of a system's approach when addressing healthcare challenges via ML and, (iii) emphasizes to unleash EHR functionality - while duly respecting all ethical and legal concerns - to reap full benefits of ML.

 • Disputation: 2019-10-04 10:00 O125, Halmstad
  Correa da Cunha, Henrique
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Asymmetry and the moderating effects of formal institutional distance on the relationship between cultural distance and performance of foreign subsidiaries in Latin America2019Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study investigates how Cultural and Formal Institutional distances and their interaction affect the performance of multinational foreign subsidiaries in Latin America. It is shown that using Kogut and Singh (1988) index or attributing the positive and negative signals to distances in opposite directions fail to capture asymmetric effects as it assumes either symmetry or opposing symmetry. To overcome such limitations, I propose an alternative measurement, which allows capturing the asymmetric effects of distances on the performance of foreign subsidiary firms. To test the main research question, I run a panel data model including 1466 subsidiaries, being 1216 from developed and 250 from developing countries, totaling 168 combinations of different home and host countries for a period ranging from 2013 to 2015.Cultural Distance is measured using Hofstede (1980) dimensions and Formal Institutional distances are calculated using the six World Governance Indicator’s variables. Findings show that when the direction of cultural and formal institutional distances is included, the effects on performance are in fact asymmetric. Moreover, not all formal institutional distances affect in a negative manner the performance of developed country subsidiaries operating in less developed countries as these firms seem to know how to interpret and respond to different regulatory quality conditions in the host countries. Latin American firms are in advantage when dealing with formal institutional distances while being affected in the same manner by cultural distances if compared to other emerging market firms from outside Latin America. Emerging market firms are affected in a positive manner while operating in less developed countries and in a negative way when institutions in the host country are superior to its home country. Finally, results show that formal institutional distance positively moderates the relationship between cultural distance and performance particularly when formal institutional distance is towards less developed countries. It can be concluded that despite the fact that cultural values remain fairly stable over time, the contextual changes in terms of formal institutions (and formal institutional distances among countries) will modify the way cultural distance affects the performance and the competitiveness of firms around the world.

 • Thorsson, Markus
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Färm, Julia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Sponsring som investeringsmetod: Hur företag går till väga när de sponsrar idrottsföreningar2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Karlsson, Ebba
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Sjögren, Nellie
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Sambandet mellan revision och kostnaden för lånat kapital i svenska aktiebolag som inte är revisionspliktiga: En kvantitativ studie om revisorns betydelse i svenska mindre aktiebolag2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det vanligaste sättet för mindre företag i Sverige att finansiera sig på är genom lån från olika kreditinstitut. De senaste årtionden har olika finansiella kriser påverkat regleringen kring kreditgivning och främst har den åtstramade kredithanteringen drabbat mindre företag eftersom dessa anses utgöra en större risk för kreditgivarna. Sedan revisionsplikten avskaffades i Sverige år 2010, är det endast 30 procent av de svenska aktiebolagen som enligt lag måste ha en revisor. Dessutom väljer 80 procent av alla nystartade företag att inte anlita någon revisor. Tidigare forskning menar att revision kan vara en viktig faktor för att risken och därmed räntekostnaden vid kreditgivning till små företag ska minska, eftersom en revisor kan bidra med att säkerställa tillförlitligheten i företagets finansiella rapporter. Dessutom beskrivs i tidigare studier att företag som anlitar revisorer som arbetar på en stor och välkänd revisionsbyrå, så kallade Big Four-revisorer, eller som har en högre utbildningsnivå, erhåller en lägre räntekostnad. Då det inte finns tidigare kvantitativa studier som baseras på en svensk kontext syftar denna studie till att testa och förklara huruvida det finns ett samband mellan den frivilliga revisionen och företagets kostnader för lånat kapital i Sverige. Vidare syftar studien till att testa och förklara om sambandet är beroende av vilken typ av revisor som anlitas. Genom en litteraturstudie formuleras tre hypoteser, vilka testas med hjälp av ett flertal statistiska tester. Testerna utgår från 327 slumpmässigt utvalda företags årsredovisningar och varje hypotes testas var för sig för att kunna uppfylla studiens syfte. Resultatet visar att det finns ett signifikant samband mellan anlitandet av en revisor och ett företags kostnader för lånat kapital. Däremot stärker inte studien tidigare forskning angående huruvida anlitandet av en Big Four-revisor eller en auktoriserad revisor sänker räntekostnaden i ett företag. Slutsatsen för studien är därför att icke-revisionspliktiga aktiebolag i Sverige bör anlita en revisor för att erhålla lägre kostnader för lånat kapital, men vilken typ av revisor företaget anlitar är av mindre betydelse. 

 • Disputation: 2019-09-06 10:00 O104
  Lysek, Michal
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Business Model Innovation (BMI). HMS Networks AB, Halmstad, Sweden.
  Embedded Innovation: Exploring the Dynamics of Innovation2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  For this dissertation I aimed to explore HMS Networks AB and how HMS managed to transform their potential ideas into innovations. My purpose was also to develop knowledge and understanding of the dynamics between exploration of new ideas and exploitation of old solutions, which can support HMS in developing future innovations. My research orientation thus led me to perform a longitudinal study to learn about HMS' past, present, and future, from the perspective of key actors, their performed activities, and how they were affected by different events in their process of creating innovation. My approach enabled me to learn how HMS managed to create their two Anybus® innovations in the past and what they did to become a market leader in the industrial communication industry. I also used a metaphorical perspective to understand how HMS created their two innovations in the past and what HMS could do to create more innovations in the future. I used an inductive and qualitative research approach substantially influenced by grounded theory to collect empirical data that were periodically and chronologically sorted and categorized for the study of key actors and how their activities and different events changed over time. I conceptualized the collected empirical data to discover latent social and psychological processes and behavioral aspects of people in their process of creating innovation. And through my analysis I constructed two main concepts - "embedded innovation" and the "dynamics of innovation" - to capture how companies co-exist in symbiosis and create a higher value together compared to what they can do on their own, to how companies survive long-term.

  Embedded innovation mainly captures how companies, as organisms, struggle for survival within their (often turbulent) environment, and how they embed themselves with other organisms within their environment. Embedded innovation also focuses on capturing the needs of the different organisms within the environment, such as customer needs, employee needs, supplier and partner needs, as well as the need of the focal organization itself. Embedded innovation therefore considers the process of creating "innovation ecosystems" and performing "business model innovation" as instrumental techniques for embedding the different organisms in the environment with each other, which also makes the concept of "embeddedness" a central aspect for embedded innovation. The dynamics of innovation captures the difficulty of innovation over time and that the ever-changing environment expects its organisms (its companies and their employees) to balance the different dualities of organizational life, especially the two phases of diversification (the process of exploration) and focus (the process of exploitation). Consequently, learning how to balance between these two processes is of key importance for the organism's survival and for innovation.

  The study of HMS was also complemented with a study of two other companies, namely Axis Communication AB and Sectra AB, in order to gain more knowledge on the dynamics of innovation from their perspective. A strategy for diversifying close to the knitting was also proposed, since the dynamics of innovation relies on this strategy, which offers a new perspective for managers on how to balance between exploration and exploitation. This dissertation therefore intertwines embedded innovation with the dynamics of innovation, by focusing on balancing between exploring new possibilities and exploiting old certainties for the creation of innovation.

 • Forsberg, Elenita
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och omvårdnad.
  Bäcklund, Berit
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och omvårdnad.
  Hjort-Telhede, Eva
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och omvårdnad.
  Karlsson, Staffan
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och omvårdnad.
  Virtual Patient Cases for Active Student Participation in Nursing Education — Students’ Learning Experiences2019Ingår i: Creative Education, ISSN 2151-4755, E-ISSN 2151-4771, Vol. 10, nr 7, s. 1475-1491Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Virtual Patient cases (VP cases) promote learning, teaching, and assessment of clinical reasoning and can stimulate and motivate active learning experiences in nursing education. The aim of the study was to investigate the use of VP cases for active student participation in nursing education regarding students’ learning experiences of clinical reasoning. After an intervention using VP cases in the graduate nursing program, 174 evaluation questionnaires were collected from the students. The questionnaire consisted of open-ended questions that covered students’ learning experiences using VP cases. Deductive content analysis was used with a focus on the students’ learning experiences. The results showed that the use of the VP cases provided a comprehensive view of the patient and encouraged the students to broaden their thinking and helped them in drawing conclusions and in structuring their problem-solving. The VP cases also stimulated their learning process and reflection. Their knowledge was challenged, and this motivated them to search for more knowledge that was then followed up in the VP cases. The students found that the VP cases provided support in translating theoretical knowledge into clinical reasoning, and they facilitated the application of theory in practice and encouraged the students to use their clinical reasoning. The VP cases allowed for self-evaluation, which was a motivating force and increased their awareness of their abilities for clinical reasoning. Learning experiences from VP cases seem to be applicable in higher education and seem especially useful in enabling nursing students to apply theory in their clinical practice. Experiential learning theory supports the learning experiences from VP cases in clinical reasoning. In addition, working with VP cases seems to promote active student participation. Copyright © 2019 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc.

 • Johansson, Matilda
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Kron Bäckhed, Minna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Strandberg, Micaela
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Bygg och konstruktion – Där materialet och glädjen spelar roll: En fenomenologisk studie om barns upplevelser av fenomenet bygg och konstruktion i förskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien undersöker barns perspektiv på bygg- och konstruktionsaktiviteterskolans kontext med en fenomenologisk ansats. Den tidigare forskningen om bygg och konstruktion lyfter främst fram vuxnas perspektiv, medan belysning ur barns perspektiv, genom att lyfta barns röster, är en kunskapslucka i forskningen. Syftet med studien är att bidra med kunskap om barns perspektiv på fenomenet bygg och konstruktion i förskolan genom att undersöka deras upplevelser av det, samt bidra till förståelse för vilken betydelse barns perspektiv kan ha för utformningen av förskolans verksamhet. Forskningsfrågan var:”Hur upplevs bygg- och konstruktionsaktiviteter i förskolan ur ett barns perspektiv?”. Studien tar avstamp i det fenomenologiska perspektivet, där de mest centrala begreppen är fenomen och livsvärld. Genom fyra semistrukturerade gruppintervjuer samlades det empiriska materialet in och 15 förskolebarn i åldrarna 4–6 år deltog i studien. Filminspelning med hjälp av lärplatta användes som datainsamlingsmetod. Materialet granskades, transkriberades och bearbetades i enlighet med fenomenologiska analysansatser. Resultatet visar att barnen har ett stort intresse för bygg och konstruktion samt att de har olika upplevelser av det. Barnen uttryckte sig både explicit och implicit för att beskriva hur fenomenet bygg och konstruktion framträder i just deras livsvärldar. Essensen av fenomenet bygg och konstruktion är att barnen upplever att de behöver bygga med material, att det behöver vara roligt och att det är enbart barn som utför bygg- och konstruktionsaktiviteter.

 • Bagavac, Ivan
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Berisha, Fatlind
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Undervisningsmetoder för ökad kommunikation i engelska som andra språk2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en kunskapsöversikt om hur lärare kan undervisa för att främja elevers vilja och mod att prata engelska i klassrummet. Syftet är med denna kunskapsöversikt att undersöka och redovisa undervisningsmetoder i engelska som andra språk med fokus på muntlig kommunikation. Syftet preciseras genom följande forskningsfråga – vilka metoder kan lärare använda sig av för att elever ska motiveras till att våga prata mer engelska i klassrummet? Det är sju artiklar från sök- och urvalsprocessen som ansågs vara relevanta för studien och som har granskats. Resultatet av vår kunskapsöversikt visar att det som främst påverkar undervisning och lärande är att skapa en miljö för kommunikation och vilja genom att motivera, att implementera engelska utanför klassrummet i lektionerna, estetiska undervisningsmetoder och användandet av teknik i lärande av engelska. Förslagsvis kan man vidare undersöka på vilka sätt dessa undervisningsmetoder kan användas. Hur mycket påverkar årskursen metodernas grundläggande utformning? Hur ska lärare implementera detta och på vilket sätt mäter vid om eleverna vågar prata mer engelska i klassrummet innan respektive efter implementeringen av undervisningsmetoderna? Detta är funderingar vi tar med oss.

 • Deraz, Hossam
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Consumers’ Responses to Ads on Social Networking Sites: A Systematic Literature Review (SLR)2019Ingår i: Proceedings of the 17th International Conference e-Society 2019: Utrecht, The Netherlands 11 - 13 April, 2019 / [ed] Piet Kommers, Pascal Ravesteijn, Guido Ongena & Pedro Isaías, Utrecht: IADIS Press, 2019, s. 61-72Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A consequence of the growing number of the studies concerning ads on social networking sites, and the failure to provide an in-depth analysis of that stream of research is the need to adopt systematic approaches to assess and aggregate research outcomes. This article presents an up-to-date review of peer-reviewed relevant articles to consumers’ responses to advertisements on SNSs. It helps to identify 100 relevant studies published in the period 2009–2017 from different management and social science fields; including marketing, advertising, communication, social science, and relationship management. It reflects six predominate research trends; 1) Antecedents of acceptance or avoidance of ads 2) Consumers’ perception and assessment of ads’ value 3) consumers’ attitude towards ads 4) Consumers’ purchase intention  5) Consumers’ referral mechanism, and 6) Benefits gained. Also, the topics researched and major results, year of publication, journal, theoretical framework, research method, sampling, and means of analysis were examined for each article. It helps to provide an objective summary of research evidence on the antecedents of consumers’ responses to ads on social networking sites. It concludes by offering an agenda for future studies.

 • Deraz, Hossam
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Iddris, Faisal
  Department of Management Studies, University of Education, Winneba, Kumasi, Ghana.
  Customers Satisfaction in Internet Banking: A Review (2008–2017)2019Ingår i: Proceedings of the 17th International Conference e-Society 2019: Utrecht, The Netherlands 11 - 13 April, 2019 / [ed] Piet Kommers, Pascal Ravesteijn, Guido Ongena & Pedro Isaías, Utrecht: IADIS Press, 2019, s. 3-13Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents a systematic review of the literature of 44 research articles published customers’ satisfaction in Internet banking between (2008 and 2017). This review aims to address this gap in the literature by identifying the antecedents predicting customer satisfaction in Internet banking literature. Achieving our aims will bring together fragmented literature to serve as a foundation for research into customer satisfaction in Internet banking involving the use of Internet banking and other related digital platforms such as the mobile-banking. The results show that Asian countries recorded the highest number of publications. Also, we identified limited research from specific regions. For example, we could not identify any peer-reviewed articles from some of the European countries such as Sweden, The Netherlands, Germany, Belgium, Denmark, and Norway. Also, there are limited studies identified from the Middle East. And even countries that have  well-developed e-commerce systems from the Middle East and Africa such as Egypt, the United Arab Emirates, Lebanon, Israel, and South Africa have no published papers. Secondly, the study identified SERVEQUAL & e-SERVEQUAL as the main theoretical framework. Third, the result shows that the main predictors of satisfaction in Internet banking are service quality, information quality, and product quality. Finally, this study confirmed the mediating role of customer satisfaction on customer loyalty toward those banks offering the Internet banking service. A comprehensive list of references is presented, along with an agenda for future research to cover the identified gaps.

 • Galyas, Éva
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Concentrations of lead, copper and zinc in forest soils near industrial areas2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Environmental contamination with heavy metals, especially of soils, has been a continuousproblem worldwide since the beginning of the industrial revolution. Heavy metal emissionshave increased continuously since 1900 and the metals accumulate in the environment. Pulpand paper mill factories, and factories which produce sulphuric acid emit heavy metals,among others lead (Pb), copper (Cu) and zinc (Zn). Results from previous studies showedthat the soils near factories had higher concentrations of these pollutants than the controlplace. In this study I want to determine the effects of industrial heavy metal emissions of onehistoric and one present industry on nearby soil heavy metal concentrations.Samples were taken near one historically heavily contaminated site, the old sulphite factoryin Rydöbruk (1897-1944) and near the present Stora Enso paper mill in Hyltebruk. As acontrol site, I compared these with Rocknen nature reserve area.At each site I took 6 soil samples, representing the top 15-20 cm of soil and organic material.Samples were analysed with an Atomic Absorption Spectrometer and the concentrations oflead, copper and zinc were determined per ashed dry material.I analyzed the samples at the laboratory using the guideline from the Swedish StandardInstitute for water analysis.The concentrations of the soil samples showed no significant difference between the naturereserve area and the industrial sites (One-way ANOVA). This was due to very variableorganic content within and between the sites.Organic content of the samples has a significantly effect on the metal concentrations for Pband Cu (Linear Regression test). In conclusion, metals can accumulate in the vegetation, andin case of Pb and Cu there is a correlation between their concentration and the amount oforganic matter. Therefore in future studies it is best if soil with very high organic content orvegetation is used to determine if forest soil near industries are affected by past or presentindustrial emissions of heavy metals.

 • Andersson, Alexandra
  et al.
  Hahne, Anna
  När barns röster blir hörda: En fenomenologisk studie om förskolebarns upplevelser av konflikter2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Ranebo, Per
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  John Gardner's Grendel and the Otherness of Nature2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Johansson, Fredrik
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Postcolonial Identity in Ireland: Hybridity, Third Space, and the Uncanny: in Hugo Hamilton’s THE SPECKLED PEOPLE A Memoir of a Half-Irish Childhood and THE SAILOR IN THE WARDROBE2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay explores and investigates post-colonial identity in Ireland in Hugo Hamilton’s The Speckled People: A Memoir of a Half-Irish Childhood (2003) and The Sailor in the Wardrobe (2006). Relying primarily on Homi K. Bhabha’s postcolonial criticism, which draws on some ideas from psychoanalysis, this essay argues that the autobiographies resonate well with the ideas of culture as a strategy of survival and of the post-colonial child as an analyst of Western modernity. Thus, three chosen concepts; ‘the Uncanny’, ‘Third Space’ and ‘Hybridity’ work together to reveal a recurring theme of split and duplicity in reference to the colonial past throughout. Furthermore they also reveal that the actual writing of the autobiographies in itself must be regarded as a way of responding to and negotiating that very same split and duplicity in reference to Ireland’s past.  

 • Andersson, Camilla
  et al.
  Aalto University, Helsinki, Finland.
  Mazé, Ramia
  Aalto University, Helsinki, Finland.
  Isaksson, Anna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Who cares about those who care?: Design and technologies of power in Swedish elder care2019Ingår i: Proceedings of the Nordic Design Research Conference, 2019, Vol. 8, s. 1-9Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Design is increasingly recognized as an instrument of power. We explore power in the context of the Swedish welfare state and care institutions, which are undergoing political and structural reconfiguration as new technologies are introduced. Our aim is to better understand the effects of designed technologies within care institution and over care workers. Through our research, we have identified deviances, or gaps, between institutional policies and daily working practices, in which workers must cope within a grey zone of legality. Against this backdrop, we bring together and discuss concepts from philosopher Michel Foucault and sociologist Dorothy Smith in order to frame issues of power relevant to design. We elaborate upon these issues through a discussion of our project set in Swedish elder care institutions. Three 'research through (critical) design' examples illustrate ways and extents to which power is exerted over care workers. We discuss effects upon their subjectivity, including how their knowledge and agency can risk being ignored or overruled. Ultimately, we argue for design research to examine and articulate the (powerful) role of design in such contexts. We see this as a form of 'De-Scription' and active 'mapping' that can open up for wider debate and reconfigurations of power.

 • Ljungqvist, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Carlén, Anna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Drogfri och kvinna i dagens samhälle: En kvalitativ studie om före detta kvinnliga alkoholoch/eller narkotikamissbrukar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att fördjupa kunskapen kring före detta kvinnliga alkohol- och/eller narkotikamissbrukare som har lämnat missbruket bakom sig och vill bli en del av samhället. Grupper ställs utanför sammanhållningen i dagens samhälle, vilket tyder på en bristande hållbarhet. Vi ser närmare på stigmat kvinnorna erhåller, deras relationer och belyser även fenomenet utifrån ett genusperspektiv. Centrala teoretiker i uppsatsen är följande: Erving Goffman, Thomas J. Scheff och Yvonne Hirdman. Arbetet är gjort utifrån en kvalitativ metod med tio stycken semistrukturerade intervjuer. Det huvudsakliga resultatet som framkommit är bland annat att samhällets bemötande och förväntningar är en helt annan mot kvinnor, än vad den är mot män. Att vara en före detta alkohol- och/eller narkotikamissbrukare är inte det mest relevanta, utifrån allmänhetens synvinkel utan moderskapet.

 • Marklind, Anton
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Marklind, Simon
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Relay-attacker: Utnyttjande av trådlösa bilnycklar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bilen är en av de saker som många människor använder dagligenoch för att underlätta användandet kommer det hela tiden nya funk-tioner som underlättar användandet. Ett exempel är trådlösa nycklar.Många moderna bilar använder en teknik som kallas för “keyless” vilketinnebär att bilnycklarna under intervaller sänder ut radiosignaler. Detger en möjlighet att inte behöva hålla i nyckeln när bilen ska användasoch bilägaren har det lättare att öppna bilen och lasta in saker, utanatt aktivt behöva använda nycklen.Men är det tillräckligt säkert med helt trådlösa nycklar? Signaler-na är öppen för alla som kan avlyssna dem. Signalerna mellan bil ochnyckel skickas trådlöst och obehöriga kan lyssna av innehållet. I dettaprojekt undersöker vi möjligheten att spela in signalen och därefterspela upp den igen i syfte att låsa upp en bil, utan tillgång till denverkliga nyckeln. Vi utför experiment på X fordon, med olika nycklaroch olika signalfrekvenser. Om det är öppet för alla borde det ock-så gå att spela in dessa signaler och sända ut dem med hjälp utaven radiosändare. Det kallas för en relay-attack och där kommer syftetmed detta arbete, nämligen en studie om hur attackerna går till ochhur enkelt det egentligen är att göra dem själva. Samt att ett experi-ment utförs på en mängd olika bilar med olika typer av bilnycklar medvarierande frekvenser.

 • Syrén Martinsson, Beata
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Liljekvist, Erika
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Tekniska skydd mot informationsläckage: Hur företag skyddar sig från informationsläckage i hybrida IT-miljöer2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det råder inget tvivel om att alla företag är beroende av en stark informationssäkerhet då näringslivet verkar i en konkurrenskraftig miljö. Under de senaste tio åren har de externa hoten skiftat måltavla från företags IT-infrastruktur till deras känsliga information. Informationsläckage innebär distribution av konfidentiell data till en obehörig person eller part. Det finns många aspekter som företag bör ta hänsyn till när ett IT-system byggs upp för att säkra det mot informationsläckage. Uppsatsens syfte är att undersöka företags förhållningssätt till förebyggandet av informationsläckage i en hybrid IT-miljö. Att kartlägga tekniska skydd kan inspirera andra företag till att hitta nya effektiviseringar för sina molnlösningar. Med hjälp av fem intervjuer och en genomgående litteraturstudie har en kartläggning av lämpliga skydd sammanställts. Uppsatsen uppmärksammar hur viktigt det är med en hållbar informationssäkerhet tillsammans med ett skalbart och ekonomiskt system. De tekniska skydd som används av företag för att undvika informationsläckage i hybrida ITmiljöer är: antivirusprogram, brandvägg, kryptering, Intrusion Prevention System (IPS), Data Loss Prevention (DLP), proxyserver, Multi-Factor Authentication (MFA), Security Operation Center (SOC) och Security Incident and Event Management (SIEM). Det går även att konstatera att övervakning av systemet är ett viktigt skydd när det kommer till att förhindra informationsläckage. Följaktligen kan det konstateras att det hybrida molnet bidrar till kostnadseffektivitet, men de specifika skyddens kostnadseffektivitet kommer att divergera mellan företag, beroende på deras behov av säkerhet. Avslutningsvis bidrar även det hybrida molnet till skalbarhet, vilket i sin tur leder till att skydd som implementeras i det hybrida molnet också bedöms vara skalbara.

 • Åkerman, David
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Lindegren, Axel
  Högskolan i Halmstad.
  Automatiserad Sårbarhetsskanning: Granskning av Webbapplikationer2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Johnsson, Daniel
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Krohn, Lina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Industrial Internet of Things: En analys av hot och sårbarheter i industriella verksamheter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Today the digital evolution is progressing rapidly. This entails both pros and cons concerning the security of devices. Despite the evolution, security has been left in the dark. This results in threats and vulnerabilities in devices, which could potentially be used by a hacker with the purpose of exploiting information. Security has not been a priority in industrial enterprises, even though industrial devices and other networked devices reside on the same network. The evolution of the infrastructure of the Internet has resulted in an increase of cyberattacks. These attacks used to target random individuals. The attacks of today are more intelligent, and hackers have changed their targets to specific enterprises to further exploit sensitive information, damage devices or for financial benefits.

  Safety in today’s industrial workplaces, such as firewalls, encryption and intrusion detection systems are not specifically designed to work in this type of environment. This leads to new threats and vulnerabilities which further leads to more exploited vulnerabilities.

  This formulate the following questions: Which are the most occurring threats and vulnerabilities today? What current methods and tools are suited for controlling security in IIoT-networks and its internal industrial devices?

  The purpose of this thesis was to examine the most occurring threats and vulnerabilities in IIoT-networks and its internal devices and reason among the methods to evaluate security in industrial enterprises. Lastly, an experiment in a real industrial workplace was conducted to attain a nuanced picture of the implementation of finding threats and vulnerabilities in industrial systems.

  In summary, there are a lot of different threats and vulnerabilities divided into categories and many tools are available to ensure the vulnerability. To conduct a test to find threats and vulnerabilities in an industrial enterprise, it needs to be ethically correct and the consequences carefully considered.

  The result of this thesis is a mapping and a demonstration of how threats and vulnerabilities are detected in an industrial workplace.

 • Schelin Öhman, Lucas
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Nielsen, Johan
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Botar på Twitter: Detektering, implementering och påverkan.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete behandlar förekomsten av botar i sociala medier. Hur implementeras egentligen botar på en social medieplattform? Vad kan dessa botar utföra och vad innebär det för vårt samhälle? Botar kan ses ur flera perspektiv och bidrar med både negativa och positiva aspekterna. Frågor likt dessa besvaras i detta arbete och fokus ligger på plattformen Twitter. Med hjälp av en litteraturstudie och ett experiment redogörs för hur en bot kan implementeras, detekteras och vad för syften en bot kan inneha på plattformen.Fokus ligger på hur detektionsalgoritmer kan användas i syfte att detektera illasinnade botar och hur effektiva algoritmerna kan anses vara. Arbetets experiment redgör för hur man kan med enkla medel implementera sin egna bot på plattformen och vad det finns för möjligheter när det kommer till vilka funktioner en sådan bot kan utföra. Arbetet ger ett samhällsperpektiv på effekten av botar på sociala medier i exempelvis valkampanjer och hur botar kan påverka och lura människan. Historien bakom botens uppkomst och en teoretisk del som ger en förklaring för hur en avancerad bot arbetar möjliggör en bra grund för läsaren att stå på för att skapa sig en egen uppfattning om problematiken kring botar i sociala medier. Resultaten visar att sociala mediebotar kan ses som en form av verktyg som kan användas på gott och ont. Litteraturstudien visar att detär viktigt att riktlinjer följs så att dessa botar inte används för att vilseleda människor. Botar kan och har använts i både politiska och ekonomiska syften för att påverka opinion eller vilseleda människor i form av phishing attacker. Experimentet visar hur tillgången till Twitters API och implementationen av en Twitterbot går till rent praktiskt. Resultaten här visar att det utan större programmeringskunskap går att implementera interaktiva botar på Twitters plattform. Detta arbete lyckades implementera Eliza på Twitter som en interaktiv chatbot.

 • Synnergren, Erik
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Allert, Alexander
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Avskaffandet av revisionsplikten: Konkurrenskraft och konkurrens för stora och små revisionbyråer2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  För att minska små aktiebolags administrativa kostnader avskaffades revisionsplikten. Idag råder det delade meningar bland forskare om hur avskaffandet av revisionsplikten påverkat konkurrensen inom revisionsbranschen. Vissa forskare hävdar att genom avskaffandet av revisionsplikten borde små revisionsbyråers konkurrenskraft blivit svagare jämfört med de stora revisionsbyråernas. Då merparten av små revisionsbyråers klienter består av små aktiebolag. Samtidigt finns studier som stödjer det motsatta, nämligen att intäkterna har ökat för de små revisionsbyråerna efter att revisionsplikten avskaffats. Tidigare undersökningar har visat att det genomsnittliga priset på revisionstjänster har stagnerat sedan 2011, men även antalet auktoriserade revisorer har minskat. Detta ger skäl till att undersöka hur avskaffandet har påverkat utvecklingen av konkurrensen och konkurrenskraften för små och stora revisionsbyråer.

  Syftet med uppsatsen avser att beskriva och analysera avskaffandet av revisionspliktens påverkan på konkurrensen och konkurrenskraft inom revisionsmarknaden för små och stora revisionsbyråer.Metod

  Uppsatsen har använt sig av en kvantitativ forskningsstrategi som mäter konkurrenskraften genom att analysera lönsamheten och tillväxten. För att mäta revisionsbyråernas lönsamhet och tillväxt använder vi oss utav finansiella nyckeltal. För att samla in data till uppsatsens nyckeltal har vi studerat revisionsbyråernas årsredovisningar. Urvalet av revisionsbyråer som har valts ut för studien har som syfte att skapa en generaliserande bild av små och stora revisionsbyråer.

  Resultat

  Denna studies resultat visar att små revisionsbyråer har lyckats anpassa sig bättre efter yttre omständigheter som har påverkat revisionsbranschen. Samtidigt går det konstatera att de stora revisionsbyråerna fortfarande är väldigt dominanta och förhållandet mellan stora och små revisionsbyråer har stått sig förhållandevis sedan avskaffandet av revisionsplikten.

  Nyckelord

  Avskaffandet av revisionsplikten, konkurrens, konkurrenskraft, stora och små revisionsbyråer, nyckeltal

 • Jönsson, Jenni
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Wennstam, Amanda
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  En förskola för alla: En socialkonstruktionisk studie om pedagogers tolkningsrepertoarer för inkludering av flerspråkiga barn2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskollärare talar om inkludering av flerspråkiga barn i förskolans verksamhet. Studien utgår från följande frågeställningar: Vilka tolkningsrepertoarer blir synliga i förskollärares samtal om inkludering av flerspråkiga barn? Vilka strategier talar förskollärare om för att möjliggöra så att flerspråkiga barn blir inkluderade i förskolans verksamhet? Studien har socialkonstruktionism som vetenskapsteorisk utgångspunkt där analysmetoden diskurspsykologi tillsammans med analysverktygen tolkningsrepertoar, retorik och kategorisering har använts. I studien har sju stycken förskollärare intervjuats under två stycken fokusgruppssamtal på två olika förskolor. I resultatet framkommer det att förskollärare lägger ansvaret på sig själva att anpassa verksamheten för alla barn och att de anser att icke-verbal kommunikation är en betydelsefull strategi för att inkludera de flerspråkiga barnen. I resultat går det att utläsa att det finns en viss osäkerhet i hur förskollärare ska kommunicera med barn då språket brister. Med vår studie vill vi synliggöra hur förskollärare talar om inkludering och därmed möjliggöra för diskussioner om ämnet runt om på andra förskolor.

 • Ericsson, Eric
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Kirkhoff, Robin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Resiliens mot social engineering: En studie om organisationers förmåga att hantera social engineering.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Given the major technological development that has been made in the last decades, companies and organizations draw benefit from these technological means to communicate in new ways rather than using old school methods like snail-mail. This has led to many new attack vectors for culprits looking to commit fraud. These attack vectors have proven to be very effective given the fact that culprits can target massive volumes of potential targets. The purpose of this report was divided into two parts, investigate to what extent employees were aware of the phenomena “social engineering” as well as conducting a literature study to gather knowledge about common attacks and defence mechanisms to counter these attacks.

  To investigate the awareness regarding “social engineering” of employees in different organizations, eight different qualitative interviews were conducted with employees of different organizations. To gather knowledge about common social engineering attacks an extensive literature study was done.

  The interviews revealed that many employees had low awareness about social engineering and many of them also failed to manage their credentials to IT-systems in a safe way. The interviewed subjects also shared a low awareness regarding their organizations policies regarding IT-security.

  The literature study revealed that social engineering attacks come in many different forms.Many of the attacks are very similar but regarding who they are targeting, or which mediumis used for the attack they can receive a different name. The social engineering attack called “phishing” was the most recurrent type of social engineering attack and hence a lot of this thesis is focused on this attack. Examples of authentic successful phishing attempts arepresented.

 • Direnius, Anders
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Folkesson, Malin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Bankernas syn på företagsrekonstruktion: En kvalitativ studie utifrån bankernas bedömning2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie fokuserar på bankers syn på företagsrekonstruktion i förhållande till konkurs. Banker är skyldiga att bevara den finansiella balansen i samhället. Samtidigt vill bankernamaximera sina vinster genom att inte låna ut pengar till mindre kreditvärdiga företag. Dethänder trots det att banker lånar ut pengar till företag som senare får betalningssvårigheter. Dessa företag kan då behöva genomgå företagsrekonstruktion enligt lag alternativt konkurs. Det finns en risk för att bankernas och andra prioriterade fordringsägares säkerheter ska minska i värde under en företagsrekonstruktion. Av denna anledning tenderar kreditgivare med goda säkerheter att i större utsträckning än oprioriterade fordringsägare inte gå med påföretagsrekonstruktion enligt tidigare forskning. Banker i Sverige säger emellertid sällan nej till företagsrekonstruktioner. Det finns således motsägelser kring banker ochföretagsrekonstruktion i svensk kontext. Detta utgör ett forskningsgap som denna studie avseratt minska genom att risker och riskhantering, intressentorientering samt kreditbedömningsmodeller studeras i förhållande till bankers bedömning vidföretagsrekonstruktion. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur banker i Sverige ställer sig till företagsrekonstruktion enligt lag i förhållande till konkurs. Detta genom att besvara problemformuleringen; Hur bedömer banker i Sverige företag som befinner sig i företagsrekonstruktion och varför utförs bedömningen på detta sätt? För att uppnå syftet i studien tillämpas en kvalitativ metod där den insamlade empirin består av intervjuer med tio ekonomer eller jurister på banker i Sverige. Denna studie visar att banker främst bedömer risken för banken då ett företag befinner sig i företagsrekonstruktion och eventuell påverkan för övriga samhället bedöms i mindre omfattning. För att bedöma risken tillämpas faktorer som liknar fempunktsmodellen (5C) med den skillnaden att företagsvolym bedöms istället för personliga egenskaper. Banker är positiva till att genomföra företagsrekonstruktion då dessa faktorer befinner sig på en acceptabel nivå vid bedömning. Dock skiljer sig synen på företagsrekonstruktion mellan ekonomer och jurister. Att banker sällan försöker blockera företagsrekonstruktioner beror på att det är relativt lätt för företag att få dessa beviljade i domstol. Således är det svårt för banker att blockera företagsrekonstruktioner även om de riskerar att ta skada.

 • Karneus, Florence
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Sylwander, Victoria
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Vad anser vi egentligen om överviktiga kvinnliga modeller?: En undersökning om killar och tjejers  implicit bias gentemot smala vs överviktiga kvinnliga modeller2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Samuelsson, Ellen
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Enocson, Emma
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  En kvalitativ studie om marknadsföring via influencers inom skönhetsbranschen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utveckla en djupare förståelse för vilken roll en influencer spelar i konsumentens köpprocess för skönhetsprodukter. Influencers som etablerar nya varumärken är idag ett vanligt förekommande fenomen inom skönhetsbranschen och har visat sig innebära en stor genomslagskraft. Detta fenomen tyder på att influencers har en stark påverkan på konsumenten när det kommer till just skönhetsprodukter. Till skillnad mot flertalet andra konsumtionsprodukter verkar det vara enklare att påverka konsumentens köpprocess när det handlar om skönhetsprodukter. Anledningen till detta kan vara att konsumenten inte har möjlighet att utvärdera produkterna fullt ut innan ett köp, utan detta är först möjligt efter att ha köpt och provat produkten under en längre tid. Konsumenten är därmed mer mottaglig för extern input, och det är här influencers har extra god möjlighet att påverka konsumentens köpbeslut. Detta har lett oss fram till frågeställningen som lyder; “Vilken inverkan har en influencer i konsumentens köpbeslutsprocess för skönhetsprodukter?” Den teoretiska bakgrunden i det studerade ämnet baseras på tidigare forskning, där vi har utgått från teorier inom influencer marknadsföring, para-sociala interaktioner, elektronisk Word of Mouth samt konsumentens köpprocess. För att besvara vår frågeställning genomfördes en kvalitativ studie i form av intervjuer med tio kvinnliga konsumenter. Detta för att få en förståelse och kunna analysera hur respondenterna tänker om och påverkas av influencers i sin köpprocess när det kommer till skönhetsprodukter. Sammanfattningsvis kunde vi utifrån den insamlade empirin se att en influencer har som störst påverkan på konsumentens köpprocess när det kommer till stadierna behovsinsikt, fastställande av köpkriterier samt informationssökning. Empirin visar också att en influencer kan påverka konsumenten även i övriga steg i köpprocessen, men inte i lika stor utsträckning. Studien visar även att en förutsättning för att konsumenten ska känna sig mottaglig för kommersiella budskap på sociala medier, vilket även är grunden när det kommer till influencer marknadsföring, är att konsumenten upplever en trovärdighet i budskapet. Utifrån denna studie har vi kunnat visa på att konsumenten har en negativ inställning till betalda samarbeten, och att de istället inspireras av de budskap som känns mer relevanta och genuina. Att en influencer även besitter god kunskap inom det specifika ämne har visat sig öka trovärdigheten i ett budskap. 

 • Pettersson, Joel
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Sandblom, Carl
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Vad ska jag ha på mig?: En kvalitativ studie om studenternas drivkrafter bakom klädvalet i förhållande till det personliga varumärket.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to seek out the driving forces behind students’ choices of clothing in relation to their personal brand.

  Methodology: Three interviews with students from different universities test the query formulation.

  Empirical findings: The driving forces we have found to be the strongest is the desire to create relationships, to strive for success, to be perceived as unique, to feel belonging and to strive for perfection.

  Limitations: It goes without saying that the number of respondents makes it hard to generalize the results on larger populations. Due to a relative short deadline we had to cut the number of students.

  Implications: The underlying driving forces are of great importance to consumer choice in relation to the personal brand. The knowledge of why consumers want to achieve the ideals presented in a company's communication may be of greater importance than what we earlier have believed.

 • Petersson, Johanna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Gräns, Linda
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Manligt och kvinnligt: en studie om genus i reklamfilm: En kvalitativ studie av genusframställning i reklamfilmer på Tv4 1990-20182019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Antal ord: 16 216

  Syfte: Studien syftar till att undersöka genusframställningen i reklamfilmer från Tv4, sett till samhällets utveckling inom genus och jämställdhetsfrågor under perioden 1990–2018.

  Frågeställningar:

  ● Hur framställer reklamfilmerna på Tv4 kvinnor respektive män i de två olika produktkategorierna?

  ● Hur kan framställningen av genus i Tv4:s reklamfilmer under perioden 1990– 2018 förstås utifrån begreppet genuskontrakt och förhandlingen av genuskontraktet?

  ● På vilket sätt kan förhandlingarna kring genuskontraktet förstås i relation till andra jämställdhetsfrågor i samhället under denna period?

  Metod och material: Studien utgår från en multimodal kritisk diskursanalys och analyserar totalt 14 reklamfilmer under produktkategorierna bilar och livsmedel från TV4 under perioden 1990–2018.

  Huvudresultat: Studiens resultat visar på att samhället har utvecklats till att bli allt mer jämställt men att det endast är delar av denna utveckling som gestaltas i reklamfilmerna. Mannens gestaltning i reklamfilmerna har utvecklats till att visas i relation till hushållet samtidigt som det inte går att urskilja någon förändring i kvinnans gestaltning.