hh.sePublikationer
12 1 - 50 av 54
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Johansson, Clara
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Brosved, Susanne
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  "...vi har lite mindre barn så de kan inte hantera den själva: En diskursanalytisk studie om pedagogers resonemang kring användandet av pekplattan2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har valt att göra en diskursanalytisk studie med fokus på pedagogers resonemang kring pekplattan som ett pedagogiskt verktyg. Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger resonerar kring sin tekniska kompetens samt sitt användande av pekplattan i den pedagogiska verksamheten. Våra forskningsfrågor är: Vilka tolkningsrepertoarer kommer till uttryck i samtal mellan pedagogerna om pekplattan som ett pedagogiskt verktyg? Hur uttrycker sig pedagogerna kring vad som påverkar användningen av pekplattan i förskolan? Studien genomfördes genom fokusgruppsintervjuer med nio stycken pedagoger med två till tre pedagoger i varje fokusgrupp. Då vi vill undersöka pedagogernas resonemang kring pekplattan har vi valt att använda oss av socialkonstruktionismen som teoretisk utgångspunkt. För att kunna analysera vårt material har vi tagit hjälp av tre olika analysverktyg vilka är tolkningsrepertoar, retorik och effekt. Genom vår analys kommer vi fram till fyra tolkningsrepertoarer Barns delaktighet kring pekplattan, Pedagoger och barns kompetens, Pedagogers kunskapsbrist som tidsrelaterad och Pedagogers användning som intressestyrd. Vår övergripande slutsats med denna studie gentemot tidigare forskning kan det tyda på att majoriteten av pedagogerna i denna studie är omedvetna kring deras egna kompetens och kapacitet.

 • Persson, Rasmus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Elevers syn på kunskapsämnet religionskunskap i högstadiet ur ett genusperspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Felding, Michael
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Becoming Established in Applied Sport Psychology Practice – Reflections of established practitioners in Denmark2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie fokuserade kring hur danska praktiserande har lyckats etablera sig inom applicerad sportpsykologi i Danmark. Detta gjordes genom: (1) att undersöka krav, resurser, barriärer, copingstrategier inom övergången till en etablerad konsulent och (2) att uppvisa de viktigaste lärdomar deltagarna i studien gjorde sig genom deras etablering inom det praktiska fältet i dansk applicerad idrottspsykologi. I denna studien deltog 6 deltagare, 4 manliga och 2 kvinnliga. Alla betraktades som etablerade och succéfulla inom det danska fältet av dansk applicerad idrottspsykologi. Erfarenhetsnivån varierade från 8–30 års arbete med individuella klienter, grupper och lag. En semi-strukturerad intervjuguide gjordes med hjälp av den teoretiska modellen av (Stambulova, 2003) i.e. the athletic career transition model och användes för att samla in data i studien. Intervjuerna blev kodade och analyserade genom tematisk innehålls analys och 256 rådata utdrogs ur intervjuerna som i efterhand kategoriserades i en av sex profiler; krav, resurser, barriärer, copingstrategier eller lärdomar genom övergångs. Rønnestad and Skovholts (2003) teori om terapeuters utveckling användes för att värdera vad som behövdes för att kunna betraktas som etablerad professionell. Resultaten diskuteras i relation till tidigare forskning och teoretiska modeller. Slutligen försöka författaren att använda resultaten genom at ge goda råd och stöd till den nästa generationen av idrottspsykologiska rådgivare och danska akademiska institutioner.

 • Parker, James
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS). Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Lundgren, Lina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS). Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab).
  Surfing the Waves of the CMJ: Are There between-Sport Differences in the Waveform Data?2018Ingår i: Sports, E-ISSN 2075-4663, Vol. 6, nr 4, s. 1-12, artikel-id 168Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The ability to analyse countermovement jump (CMJ) waveform data using statistical methods, like principal component analysis, can provide additional information regarding the different phases of the CMJ, compared to jump height or peak power alone. The aim of this study was to investigate the between-sport force-time curve differences in the CMJ. Eighteen high level golfers (male = 10, female = 8) and eighteen high level surfers (male = 10, female = 8) performed three separate countermovement jumps on a force platform. Time series of data from the force platform was normalized to body weight and each repetition was then normalized to 0–100 percent. Principal component analyses (PCA) were performed on force waveforms and the first six PCs explained 35% of the variance in force parameters. The main features of the movement cycles were characterized by magnitude (PC1 and PC5), waveform (PC2 and PC4), and phase shift features (PC3). Surf athletes differ in their CMJ technique and show a greater negative centre of mass displacement when compared to golfers (PC1), although these differences are not necessarily associated with greater jump height. Principal component 5 demonstrated the largest correlation with jump height (R2  = 0.52). Further studies are recommended in this area, to reveal which features of the CMJ thatrelate to jumping performance, and sport specific adaptations. © 2018 by the authors.

 • Wu, Yuhao
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  The Relationship between Smartphone Addiction and Interaction Anxiousness among College Students in Sweden2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The development of smartphones packed with applications has brought great convenience to, and improved the quality of, people’s daily lives, but it has also changed people’s behavior. People spend more and more time on mobile phones every day, leaving them distracted, affecting their sleep quality, and thereby giving rise to the concept of smartphone addiction. As a major group of smartphone users, college students have also experienced situations in which the use of mobile phones has decreased their learning efficiency as they try to escape from academic pressure.

  This article presents quantitative research on college students in Halmstad and aims to explore the connection between smartphone addiction and interaction anxiousness. Data was collected from a sample of 123 smartphone-using college students using an incidental sampling method; questionnaires provided a scale to rate smartphone addiction and interaction anxiousness. Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 23 was used to analyse descriptive statistics, Pearson correlation, independent-sample t-test, and regression and so on. 

  According to the results, smartphone addiction is not common among college students. The overall status of college students’ interaction anxiousness is close to a moderate level. Levels of interaction anxiousness varied significantly depending upon gender, subject and grade. There is a significant positive correlation between smartphone addiction and interaction anxiousness. Interaction anxiousness has a certain predictive effect on smartphone addiction.

 • Kim, Suzy
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Tari, Amanda
  Högskolan i Halmstad.
  Socialisera och förstå mötesplatsen: En studie om hur företag skapar och stärker kundrelationer genom sociala medier2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   

  Syfte: Uppsatsens syfte  är  att  skapa  en  ökad  förståelse  för  hur  företag skapar och stärker kundrelationer genom användningen av sociala medier. Vi har valt att lägga fokus på de potentiella möjligheterna som social media medför men även eventuella risker som medförs via denna kanal.

   

  Teoretisk referensram: Kapitlet inleds med en beskrivning av vad relation innebär för att därefter gå över till den allt större betydelsen av kundrelationer i dagens samhälle. Interaktion och kundlojalitet presenteras efterföljt med en beskrivning av webbens utveckling samt användningsområdena kring de sociala medierna.

   

  Metod: Studien grundar sig på en kvalitativ metod med en deduktiv ansats där   empirin baseras på tre personliga intervjuer med representanter från fallföretagen Raw Food Business Sweden AB, 100% Party AB samt Gekås AB. Utöver dessa primärdata har vi hämtat sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar, tryckt litteratur samt internetsidor. Utifrån den insamlade empirin har vi valt att genomföra en analys som först består av en inomfallsananlys för att sedan gå över till en mellanfallsanalys där de tre fallföretagen ställs mot varandra.

   

  Slutsats: Vi har i denna studie kommit fram till att sociala medier är ett effektivt verktyg   för interaktion mellan företag och kund. För att skapa och stärka kundrelationer krävs det ett tydligt användningssyfte och förståelse hos företag. De sociala medierna möjliggör att en personlig dialog skapas, vilket leder till att kunden på ett snabbt och enkelt sätt tillhandahåller god kundservice och mervärde.

 • Hwang, Stephen
  Högskolan i Halmstad.
  Research Quality, Efficiency and Project funding in the Swedish Higher Education sector2018Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  This report studies the effect in Sweden of the funding of research in the HE sector. In particular, it will analyze how so-called project funding will influence the performance and quality of research. In Sweden project funding makes up 56 percent of the total funding for research. The analysis shows that the performance in terms of citations measured at a university level almost entirely depends on the total amount of research funding available. For the period studied, 98 percent of the differences between HE institutions are explained by the total amount of funding alone. This means that only two percent cannot be attributed to the amount of funding. The differences in performance between institutions corresponding to the two percent are then studied and it is shown that the relative amount of project funding has no positive effect on the performance. In fact, the data indicates a negative effect of project funding on performance. This implies that project funding will not promote quality. Finally, the effect of decreasing the project finding on performance is analyzed. A decrease in the amount of funding that is project based will lead to a quite substantial increase in performance, since it will give researchers more time to do research as opposed to applying for project funding. Our estimates show that in Sweden between ten and twenty percent loss of performance is due to time spent on applications. Consequently, by reducing the amount of project funding one can gain the same amount in performance. In money, this will represent a quality gain corresponding to four to eight billion SEK annually, a substantial amount compared to the roughly forty billion SEK that the HE institutions receive in total for research. We believe that the findings are of importance not only in Sweden, but in general for countries with project funding.

 • Gunnarsson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Larsson, Angelica
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Vad påverkar äldre i deras val om att motta eller avböja influensavaccination?: - En integrativ litteraturstudie2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Influensa är en vanligt förekommande sjukdom i hela världen. Äldre över 65 år är en riskgrupp där det föreligger ökad risk för komplikationer, sjuklighet och dödlighet till följd av insjuknande i influensa. Forskning visar att det mest effektiva sättet att skydda sig mot sjukdomen är genom vaccination. Vaccinationstäckningen för influensa bland äldre personer är låg och behöver öka. Syftet med litteraturstudien var att undersöka vad som påverkar äldre i deras val om att motta eller avböja influensavaccination. Studien genomfördes som en integrativ litteraturstudie där resultatet baserades på 18 artiklar. Fem kategorier identifierades: uppfattningen om effekt och biverkningar, tillgänglighet och kostnader, kunskap och brist på kunskap, omgivningens påverkan och preventivt hälsobeteende. Litteraturstudien bidrar med förståelse och kunskap om vad som kan påverka äldre i valet om att motta eller avböja influensavaccination som distriktssköterskan sedan kan använda i arbetet för att främja ett ökat vaccinationsupptag. Dock behövs vidare forskning kring vilka insatser äldre upplever att distriktssköterskan kan bidra med för att äldre personer skall kunna ta välgrundade beslut om influensavaccination.

 • Andersson, Åsa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS). Köpenhamns universitet, Köpenhamn, Danmark.
  Abl-tyrosinkinaser och multipel skleros2018Ingår i: BestPractice, Vol. 6, nr 24, s. 14-16Artikel, forskningsöversikt (Övrigt vetenskapligt)
 • Banis, Alvianos
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Johansson, Jonas
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Political Communication Strategies Applied on Business Organizations2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to describe the current communication techniques and strategies used by political parties resulting in these parties achieving significant growth, understand the components of those communication techniques in order to isolate the factors attributing to this achieved success and develop a model that can be replicated from a business organization in order to achieve similar beneficial results.The study revealed that there is a clear connection between political parties and business organizations, broadening the research fields of both entities respectively. Furthermore, the findings were categorized based on potential value, with practices such as “thriving on dissatisfaction”, “taking advantage of emotions”, “showing visible structures as an organization / political party”, “intentional use of weak signals”, “leader’s direct connection to audience” and “formulating receiver interpretation of signals” appearing to have high potential in achieving success if implemented correctly in the communication strategy.

 • Ljungkvist, Linda
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Gunnarsson, Iwona
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Föräldrars motivation för att sluta röka  en litteraturstudie: en litteraturstudie2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De flesta föräldrar som var rökare och hade små barn i hemmet var medvetna om att de utsatte sina barn för passiv rökning. Tidigare forskning visade på att det också fanns föräldrar som inte hade kunskaper om hur passiv rökning kunde påverka sitt barns hälsa och sin egen hälsa. Syftet var att beskriva föräldrar med barn 0-5 års motivation för att sluta röka.  Metoden var systematisk litteraturstudie utifrån kvalitativa artiklar för att få en djupare förståelse. De 13 kvalitativa artiklarna analyserades enligt Meta-etnografisk metod. Resultatartiklarna visade att det finns motivationsfaktorer och hinder att forcera på vägen mot ett rökfritt hem och presenterades i följande teman:  Barnets hälsa, förebild som förälder rökfri miljö, stöd från primärvården.Slutsatsen är att det som motiverar föräldrarna till att sluta röka är omsorg om barnets hälsa, att vara en förebild som förälder och att skapa en rökfri miljö och att få stöd från primärvården. Mer forskning behövs i ämnesområdet för att beskriva hur distriktssköterskan kan hjälpa föräldrar och barn i åldrarna 0-5 år till en rökfri vardag.

 • Fröberg, Andreas
  et al.
  Department of Food and Nutrition, and Sport Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Jonsson, Linus
  Department of Food and Nutrition, and Sport Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Berg, Christina
  Department of Food and Nutrition, and Sport Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Lindgren, Eva-Carin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Department of Food and Nutrition, and Sport Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Korp, Peter
  Department of Food and Nutrition, and Sport Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Lindwall, Magnus
  Department of Psychology, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Raustorp, Anders
  Department of Food and Nutrition, and Sport Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden & Department of Sport Science, Linnaeus University, Kalmar, Sweden.
  Larsson, Christel
  Department of Food and Nutrition, and Sport Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Effects of an Empowerment-Based Health-Promotion School Intervention on Physical Activity and Sedentary Time among Adolescents in a Multicultural Area2018Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 15, nr 11, artikel-id 2542Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Physical activity (PA) decreases with age, and interventions are needed to promote PA during adolescence, especially, among those in low-socioeconomic status (SES) areas. The aim of this study was to investigate whether a two-year, empowerment-based health-promotion school intervention had any effects on changes in (a) moderate-to-vigorous PA (MVPA), (b) sedentary time (SED), (c) exercise training (ET) frequency, and (d) ET duration, among adolescents. Participants (aged 12⁻13 years at baseline) from one intervention school and two control schools, were recruited from a multicultural area of Sweden, characterized by low-SES. During the course of the two-year intervention, a total of 135 participants (43% boys) were included in the study. The intervention was developed and implemented as a result of cooperation and shared decision-making among the researchers and the participants. MVPA and SED were measured with accelerometers, and ET frequency and duration was self-reported at the beginning of the seventh, eighth, and ninth grade, respectively. There were no significant effects of the two-year, empowerment-based health-promotion school intervention on changes in the accelerometer-measured MVPA and SED, or the self-reported ET frequency and duration, among the adolescents. Overall, the intervention was unsuccessful at promoting PA and reducing SED. Several possible explanations for the intervention's lack of effects are discussed.

 • Larsson, Sanna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Sjuksköterskors uppfattning av att handleda studenter i evidensbaserat förhållningssätt inom kommunal hälso- och sjukvård2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Evidensbaserat förhållningssätt har varit högt prioriterat i svensk sjuksköterskeutbildning de senaste decennierna. Trots det är det endast en låg andel av nyutexaminerade sjuksköterskor som uppger att de använder forskning i sin vardag. Avsaknaden av ett evidensbaserat förhållningssätt i den verksamhetsförlagda utbildningen har på senare år visat sig vara en av anledningarna till att sjuksköterskestudenter inte upplever sig utveckla ett evidensbaserat förhållningssätt. Syftet var att beskriva sjuksköterskors uppfattning av att handleda studenter i evidensbaserat förhållningssätt inom kommunal hälso- och sjukvård. Fenomenografisk ansats användes till analys av två fokusgruppsintervjuer med sjuksköterskor från två olika kommunala sjuksköterskeenheter. Det framkom fyra huvuduppfattningar som resulterade i beskrivningskategorier; 1) vetenskaplig kommunikation, 2) vara med, 3) bygga av erfarenhet och 4) begränsas av tid. Det gemensamma temat som framkom var att förstå kontexten. Med hjälp av handledarledd reflektion kunde studentens kliniska kompetens och helhetsyn utvecklas, vilket möjliggjorde en förståelse för kontexten. Först då var det möjligt för studenten att sammanfoga de tre delarna i evidensbaserat förhållningssätt: klinisk kompetens, bästa tillgängliga kunskap och patientens situation och önskemål. Resultatet visar på ett behov av samarbete mellan det kliniska och det teoretiska i sjuksköterskeutbildningen. För att möjliggöra en god handledning i evidensbaserat förhållningsätt skulle det vara värdefullt att utforska hur samarbetet mellan högskolan och den kliniska verksamheten kan stärkas.

 • Gahnsby, Emil
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Franzén, Philip
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Insocom: Utveckling av social plattform for individuell traning2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Larsson, Jennie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Malis, Malin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Skolsköterskans arbete för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor för barn i åldrarna 6-12 år2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor hos barn är identifierade som två av de fyra ledande riskfaktorerna för sjukdom och förtidig död bland de icke smittsamma sjukdomarna. Trots det är det få barn som når upp till den rekommenderade nivån av 60 minuters aktivitet per dag samtidigt som andelen barn med övervikt ökar. Syftet var därför att beskriva hur skolsköterskan kan främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor för barn i åldrarna 6–12 år. Studien genomfördes som en integrativ litteraturöversikt och resultatet visade tre kategorier. Studien visade att skolsköterskan kunde främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor främst genom hälsosamtal men också genom tävlingsinterventioner. Både ur ett folkhälsoperspektiv, samhällsekonomiskt perspektiv och för den enskilde individen är det av stor vikt att tidigt ge barnen en förutsättning för fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor för att förebygga ohälsa i vuxen ålder. Ytterligare forskning kring vad skolsköterskan kan göra för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor hos barn efterfrågas.

 • Nilsson, Helén
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Pappors postpartum: Riskfaktorer att drabbas av depression2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Postpartum depression är vanligast hos mödrar men även pappor kan drabbas. Studiens syfte var att identifiera riskfaktorer för pappan att drabbas av depression postpartum. Metoden var en strukturerad litteraturstudie med en integrativ ansats. Resultatet visade att sociodemografiska faktorer så som arbetslöshet, tillfällig anställning, oro över ekonomi och låg utbildning var riskfaktorer för depression postpartum hos pappor. Förändringar och försämring i relationen till partnern och upplevelsen av att ha ett besvärligt barn påverkade papporna. Barn med tillväxtproblematik, sjukdomsfall hos barnet och barn som sov dåligt var faktorer som spelade in. Att pappan känner ett utanförskap eller brist på sammanhang och brist på stöd kunde vara riskfaktorer men en del män ville trots tillgång till stöd inte nyttja detta. Konklusionen blev att distriktssköterskan bör vara medveten om riskfaktorer för pappan att drabbas av depression postpartum då en generell screening inte utförs i dagsläget. Mer forskning kring vad som kan leda till depression hos pappor samt vilket slags stöd pappor med depressiva symtom behöver av distriktssköterskan på barnavårdscentralen vore fördelaktigt.

 • Israelsson, Robert
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Renström, Frej
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Samarbete på matematiklektionen: Vilka faktorer påverkar utfallet?2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Aritmetik är en viktig grundsten inom matematiken. Många elever har svårigheter att kunna uppvisa sina kunskaper inom detta område i matematiken och dagens traditionella undervisning hämmar eleverna i deras utveckling. Elever lär sig bäst tillsammans, trots detta bedrivs matematikundervisningen mestadels med fokus på enskilt arbete. Ett sätt för lärare att lyfta elevernas aritmetiska förståelse är att låta elever samarbeta. Syftet med studien är att ta reda på vad forskning visar om hur samarbete används i matematikundervisningen i årskurserna 4–6. För att konkretisera syftet formulerades en frågeställning: Vilka faktorer kan enligt forskning påverka utfallet av att låta elever i årskurs 4–6 samarbeta inom området aritmetik? Resultatet visar att faktorer som lärarrollen, uppgifternas komplexitet, gruppstorlek och hur länge eleverna fått öva på att samarbeta kan vara faktorer som främjar för elevernas kunskapsutveckling. Framtida forskning skulle kunna ta reda på exakt vad det är som eleverna förbättrar när de får samarbeta regelbundet.

 • Petersson, Lena
  et al.
  Lund University, Lund, Sweden.
  Erlingsdóttir, Gudbjörg
  Lund University, Lund, Sweden.
  Open Notes in Swedish Psychiatric Care (Part 1): Survey Among Psychiatric Care Professionals2018Ingår i: JMIR Mental Health, E-ISSN 2368-7959, Vol. 5, nr 1, artikel-id e11Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: When the Swedish version of Open Notes, an electronic health record (EHR) service that allows patients online access, was introduced in hospitals, primary care, and specialized care in 2012, psychiatric care was exempt. This was because psychiatric notes were considered too sensitive for patient access. However, as the first region in Sweden, Region Skåne added adult psychiatry to its Open Notes service in 2015. This made it possible to carry out a unique baseline study to investigate how different health care professionals (HCPs) in adult psychiatric care in the region expect Open Notes to impact their patients and their practice. This is the first of two papers about the implementation of Open Notes in adult psychiatric care in Region Skåne.

  OBJECTIVE: The objective of this study was to describe, compare, and discuss how different HCPs in adult psychiatric care in Region Skåne expect Open Notes to impact their patients and their own practice.

  METHODS: A full population Web-based questionnaire was distributed to psychiatric care professionals in Region Skåne in late 2015. The response rate was 28.86% (871/3017). Analyses show that the respondents were representative of the staff as a whole. A statistical analysis examined the relationships between different professionals and attitudes to the Open Notes service.

  RESULTS: The results show that the psychiatric HCPs are generally of the opinion that the service would affect their own practice and their patients negatively. The most striking result was that more than 60% of both doctors (80/132, 60.6%) and psychologists (55/90, 61%) were concerned that they would be less candid in their documentation in the future.

  CONCLUSIONS: Open Notes can increase the transparency between patients and psychiatric HCPs because patients are able to access their EHRs online without delay and thus, can read notes that have not yet been approved by the responsible HCP. This may be one explanation as to why HCPs are concerned that the service will affect both their own work and their patients. © Lena Petersson, Gudbjörg Erlingsdóttir.

 • Elghag, Sara
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  von Bothmer, Angelica
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Faktorer som påverkar skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa hos elever 16-18 år: - En integrativ litteraturstudie2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skolsköterskan möter dagligen elever och kan då identifiera psykisk ohälsa hos elever. Syftet med litteraturstudien var att utforska skolsköterskors erfarenhet av vad som påverkar arbetet med psykisk ohälsa hos elever i åldern 16-18 år. En integrativ litteraturstudie genomfördes. Resultatet redovisas i två huvudkategorier som är Elevers olika förutsättningar i skolan och Organisationens påverkan. I kategorin elevers olika förutsättningar i skolan framkom att mobbning enligt skolsköterskan kunde leda till psykisk ohälsa. Skolsköterskorna nämnde också att flickor lättare kunde samtala om psykisk ohälsa. I kategorin  organisationens påverkan framkom att skolsköterskor hade brist på utbildning, träning och självförtroende i att hantera psykisk ohälsa. Tidsbrist uppgavs också påverka arbetet negativt. Samarbete med lärare, samt specialister inom barnpsykiatri, behövdes enligt skolsköterskorna för att kunna stödja eleverna. Behov finns av forskning om vad som påverkar arbetet med psykisk ohälsa. Skolsköterskan kan stärka sin roll på skolan genom ökad samverkan med lärare och få tydligare rutiner kring samarbetet med externa aktörer, då psykisk ohälsa hos elever är ett växande problem och kan leda till psykiska besvär som fortsätter till vuxen ålder.

 • Westergren, Jessica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Levander, Thererse
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Stöd till anhörigvårdare vid vård i livets slut: En litteraturstudie2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att vårda sin närstående i livets slut i hemmet kan av anhörigvårdare upplevas både psykiskt, emotionellt och fysiskt ansträngande. Det har även visat sig att distriktsköterskan upplever det svårt att tillgodose det stöd anhörigvårdarna anser sig vara i behov av. Andelen patienter som väljer att avsluta sina liv i hemmet med stöd av palliativ hemsjukvård ökar. En litteraturstudie genomfördes med syfte att undersöka anhörigvårdarnas upplevda behov av stöd när de vårdar en närstående i livets slut i hemmet. Anhörigvårdarnas upplevelse i vad som var stödjande sågs vara subjektivt, dock fanns i litteraturstudien gemensamma nämnare med utgångspunkt från begreppet stöd så som; instrumentellt stöd, emotionellt stöd samt informativt stöd. Behov finns av fortsatt forskning kring den palliativa hemsjukvården då fler väljer att avsluta sina liv i hemmet och andelen anhörigvårdare kommer öka. Det föreligger då en vikt i att distriktsköterskan är rätt rustad för att tillgodose anhörigas upplevda behov av stöd.

 • Bauhn Eriksson, Janet
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Ivansson, Helen
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Varför avböjer föräldrar att vaccinera sina barn: En integrativ litteraturstudie2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Vaccinationstätheten har minskat i samhället. Främst omtalat är kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka, röda hund (MPR). Att avböja vaccinationer leder till att mässling åter etableras i samhället. Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomar som existerar, där risken för följdsjukdomar är stor och drabbar 20 % av de smittade. Om vaccinationstätheten sjunker under 95 % finns risk att mässling åter får fäste i samhället. Metod:En integrativ litteraturstudie med artikelsökningar utförda i databaserna Academic Search Elite, Cinahl, PubMed och Social Service Abstract som resulterade i 13 relevanta artiklar. Resultat:Studien visar att de flesta föräldrar upplevde att de fick för lite information från hälso- och sjukvården avseende vaccinationer. De sökte sin information via webbsidor eller sökte råd hos andra föräldrar. Därför behöver trovärdig information ges när föräldrar besöker barnhälsovården och informationshäfte delas ut på olika språk för att nå de med olika kulturer. Konklusion och implikation:Studien visar vikten av trovärdig information om vaccinationer för att föräldrar ska kunna ta ställning. Kunskap gör det lättare för hälso- och sjukvårdspersonalen att lägga upp strategier för att undervisa och informera tveksamma föräldrar. Ökad kunskap fås vid fortsatt forskning i ämnet, vilket ökar möjligheterna att WHO når sitt mål om eliminering av mässling.

 • Mellerhav, Jessica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Eelkema, Renny
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Hur distriktssköterskan kan identifiera kvinnor med urininkontinens.: En integrativ litteraturstudie2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Urininkontinens är ett utbrett folkhälsoproblem som innebär ett stort socialt problemför många individer. Urininkontinens förknippas med skamkänslor och upplevs avmånga kvinnor som något tabu och har en negativ påverkan på livskvalitén. Kvinnorignorerar ofta symtomen och väntar länge innan de söker hjälp då urinläckaget inteupplevs som en sjukdom. Syftet med studien var att undersöka hur distriktssköterskankan identifiera kvinnor med urininkontinens. En tidig identifiering av kvinnor medurininkontinens kan medföra hälsovinster såväl på individnivå som på hälso-ochsjukvårdsnivå. Metoden är en integrativ systematisk litteraturstudie, där bådekvalitativa och kvantitativa resultatartiklar ingår. Resultatet visar att det behövsinformation och utbildning, ett multidisciplinärt samarbete samt ett aktivt arbetegenom screening för att identifiera kvinnor med urininkontinens. Ett störreinformationsflöde och rådgivning från primärvården är önskvärt för att minska dentabubelagda stämpeln som urininkontinens har. Framtida forskning bör riktas påprevention, screening, utredning och behandling av urininkontinens. Ettmultidisciplinärt samarbete krävs då kvinnor inte enbart träffar distriktssköterskaninom primärvården utan även besöker andra vårdinrättningar. Primärvårdensförebyggande arbete och patientundervisning kommer fortsätta att vara viktigt nu ochi framtiden då urininkontinens ökar med åldern i en allt åldrande befolkning.

 • Blom, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Fossheimer Stillfors, Evelina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Self-management i relation till äldre personer som lever med kronisk sjukdom - en begreppsanalys2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning indikerar att äldre personer vill vara självständiga och ha möjlighet att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt trots kronisk sjukdom. Distriktssköterskan kan genom att främja personens förmåga till self-management skapa förutsättningar för att de äldre ska kunna klara sig hemma. Studien genomfördes som en begreppsanalys av self-management. Self-management är ett begrepp som inte har någon entydig definition och som är under utveckling. Det finns inte något motsvarande svenskt ord. Syftet var att belysa hur self-management används i relation till äldre personer som lever med kronisk sjukdom. Studien har en induktiv ansats. Metoden utgår från Rodgers evolutionära begreppsanalys, en metod för att utveckla kunskap inom omvårdnadsforskningen. Resultatet visar att selfmanagement i relation till äldre personer med kronisk sjukdom kan innebära både förtjänster och risker. Förtjänsterna kan vara en ökad tilltro till den egna förmågan samt ökad kunskap om sjukdomen. Riskerna kan vara ensamhet och ångest. Sammanfattningsvis så visar studien att forskningen framöver bör fokusera på hur distriktssköterskan kan bidra med kunskap för att äldre personer ska kunna anta selfmanagement. Det är viktigt att även inkludera de negativa aspekter som selfmanagement kan medföra.

 • Svensson, Emma
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Humlors (Bombus spp.) möjlighet till fortlevnad utmed vägkanter intill cykelleder i Halmstad med omnejd2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  There is an ongoing negative trend on pollinator abundance worldwide due to different threats that affect their health and living conditions, such as pathogens and parasites in combination with different types of habitat loss among other factors. In this study I investigate if road verges adjacent to cycle paths could be a suitable environment for bumblebees (Bombus spp.) to thrive. 13 sites were sampled to find out what kind of diversity of bumblebees and flowering plants this type of habitat could hold by observing different aspects, e.g. shade and vegetation coverage together with species diversity and abundance. The results showed that shade coverage had an effect on the flower diversity at the sites and also that bumblebee species diversity as well as bumblebee abundance got affected by the diversity of flowers.

 • Bartholdsson, David
  Högskolan i Halmstad.
  Den invasiva vresrosens (Rosa rugosa) etablering samt återetablering i de sanddominerade miljöerna i Gullbranna/Tönnersa naturreservat2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vresrosen, Rosa rugosa, är en kraftigt invasiv art med en oerhörd konkurrenskraft i sanddominerademiljöer såsom sanddyner och sandblottor. Ofta leder etableringen av R. rugosa i dessasanddominerade miljöer till total igenväxning av området med en starkt negativ påverkan på deninhemska floran och faunan. Då merparten av arterna i dessa habitat är beroende av den unika miljönsom den skiftande sanden skapar så innebär igenväxningen ett mycket stort hot. När området bindsupp till en mer stabil miljö utan det permanent tidiga successionsstadium som den vanligtvis befinnersig i så påverkar det även näringsmängden i sanden med ökade näringshalter samt att de varma, öppnamicrositesen försvinner tillsammans med sandens förmåga att röra sig. Eftersom många av deovanliga och hotade arterna kräver en väldigt specifik miljö så försvinner de ofta också närigenväxningen nått så här långt. Denna studie fokuserar på vresrosens etablering och påverkan isanddominerade miljöer. Studien går även in forskning kring samt hur man praktiskt bekämparväxten, då den hotar många ekologiskt viktiga områden. Dessutom hanterar rapporten mina egnaresultat efter inventeringar i Gullbranna/Tönnersa, ett område som historiskt sett varit mycket hårtpåverkat av vresrosen.

 • Rothfuss, Jonas
  et al.
  Institute for Anthropomatics and Robotics, Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany.
  Ferreira, Fabio
  Institute for Anthropomatics and Robotics, Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany.
  Aksoy, Eren
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab). Institute for Anthropomatics and Robotics, Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany.
  Zhou, You
  Institute for Anthropomatics and Robotics, Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany.
  Asfour, Tamim
  Institute for Anthropomatics and Robotics, Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany.
  Deep Episodic Memory: Encoding, Recalling, and Predicting Episodic Experiences for Robot Action Execution2018Ingår i: IEEE Robotics and Automation Letters, ISSN 2377-3766, E-ISSN 1949-3045, Vol. 3, nr 4, s. 4007-4014Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We present a novel deep neural network architecture for representing robot experiences in an episodic-like memory that facilitates encoding, recalling, and predicting action experiences. Our proposed unsupervised deep episodic memory model as follows: First, encodes observed actions in a latent vector space and, based on this latent encoding, second, infers most similar episodes previously experienced, third, reconstructs original episodes, and finally, predicts future frames in an end-to-end fashion. Results show that conceptually similar actions are mapped into the same region of the latent vector space. Based on these results, we introduce an action matching and retrieval mechanism, benchmark its performance on two large-scale action datasets, 20BN-something-something and ActivityNet and evaluate its generalization capability in a real-world scenario on a humanoid robot.

 • Disputation: 2018-12-12 10:15 Wigforssalen, Hus J (Visionen), Halmstad University, Halmstad
  Aramrattana, Maytheewat
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centrum för forskning om inbyggda system (CERES). The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), Göteborg, Sweden.
  A Simulation-Based Safety Analysis of CACC-Enabled Highway Platooning2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) enable actors in the transport systems to interact and collaborate by exchanging information via wireless communication networks. There are several challenges to overcome before they can be implemented and deployed on public roads. Among the most important challenges are testing and evaluation in order to ensure the safety of C-ITS applications.

  This thesis focuses on testing and evaluation of C-ITS applications with regard to their safety using simulation. The main focus is on one C-ITS application, namely platooning, that is enabled by the Cooperative Adaptive Cruise Control (CACC) function. Therefore, this thesis considers two main topics: i) what should be modelled and simulated for testing and evaluation of C-ITS applications? and ii) how should CACC functions be evaluated in order to ensure safety?

  When C-ITS applications are deployed, we can expect traffic situations which consist of vehicles with different capabilities, in terms of automation and connectivity. We propose that involving human drivers in testing and evaluation is important in such mixed traffic situations. Considering important aspects of C-ITS including human drivers, we propose a simulation framework, which combines driving-, network-, and traffic simulators. The simulation framework has been validated by demonstrating several use cases in the scope of platooning. In particular, it is used to demonstrate and analyse the safety of platooning applications in cut-in situations, where a vehicle driven by a human driver cuts in between vehicles in platoon. To assess the situations, time-to-collision (TTC) and its extensions are used as safety indicators in the analyses.

  The simulation framework permits future C-ITS research in other fields such as human factors by involving human drivers in a C-ITS context. Results from the safety analyses show that cut-in situations are not always hazardous, and two factors that are the most highly correlated to the collisions are relative speed and distance between vehicles at the moment of cutting in. Moreover, we suggest that to solely rely on CACC functions is not sufficient to handle cut-in situations. Therefore, guidelines and standards are required to address these situations properly.

 • Disputation: 2018-12-19 13:15 Wigforssalen, Halmstad
  Vedder, Benjamin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS). RISE Research Institutes of Sweden, Gothenburg, Sweden.
  On the Design and Testing of Dependable Autonomous Systems2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Designing software-intensive embedded systems for dependable autonomous applications is challenging. In addition to fulfilling complex functional requirements, the system must be safe under all operating conditions, even in the presence of faults. The key to achieving this is by simulating and testing the system enough, including possible faults that can be expected, to be confident that it reaches an acceptable level of performance with preserved safety. However, as the complexity of an autonomous system and its application grows, it becomes exponentially more difficult to perform exhaustive testing and explore the full state space, which makes the task a significant challenge.

  Property-Based Testing (PBT) is a software testing technique where tests and input stimuli for a system are automatically generated based on specified properties of the system, and it is normally used for testing software libraries. PBT is not a formal proof that the system fulfills the specified properties, but an effective way to find deviations from them. Safety-critical systems that must be able to deal with hardware faults are often tested using Fault Injection (FI) at several abstraction levels. The purpose of FI is to inject faults into a system in order to exercise and evaluate fault handling mechanisms. In this thesis, we utilize techniques from PBT and FI, for automatically testing functional and safety requirements of autonomous system simultaneously. We have done this on both simulations of hardware, and on real-time hardware for autonomous systems. This has been done in the process of developing a quadcopter system with collision avoidance, as well as when developing a self-driving model car. With this work we explore how tests can be auto-generated with techniques from PBT and FI, and how this approach can be used at several abstraction levels during the development of these systems. We also explore which details and design choices have to be considered while developing our simulators and embedded software, to ease testing with our proposed methods.

 • Larsson, Linus
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Fransson, Karl
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Automatisera återanvändning av elektronisk utrustning2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Månsson, Emma
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  The use of semiotics and pragmatics in printed advertisements: How consumers make sense of advertisements in relation to established theories2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay is a study which is intended to explore how a well-known makeup company, M.A.C., uses semiotics and pragmatics in their advertisements and how the consumer’s reaction corresponds with what is proposed in the theories. Three printed advertisements were analyzed by the author and six qualitative interviews were conducted with Swedish women of different ages. The analysis of the advertisements identified semiotic and pragmatic features including linguistic and non-linguistic signs, cultural myths, metaphors, similes, pronouns, deixis, visual parallelism as well as the use of Relevance Theory such as enrichment. The results revealed that M.A.C. Cosmetics marketing strategies correlate to, or can be explained by, key theories within pragmatics and semiotics. The results of the interviews show that the majority of the interviewees react correspondingly with what is proposed in the Theoretical Background chapter and the research has validated the theories and confirmed them as useful and effective analytical tools for examining advertising texts. It was also established that the ​advertiser appears to be aware, consciously or not, of​ the cognitive processes involved​ ​in the interpretation of advertisements which Relevance Theory explains, such as enrichment.

 • Vedder, Benjamin
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Gothenburg, Sweden.
  Svensson, Joel
  RISE Research Institutes of Sweden, Gothenburg, Sweden.
  Vinter, Jonny
  RISE Research Institutes of Sweden, Gothenburg, Sweden.
  Jonsson, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Automated Testing of Ultra-Wideband Positioning for Autonomous DrivingManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Autonomous vehicles need accurate and dependable positioning, and these systems need to be tested extensively. We have evaluated positioning based on Ultra-Wide Band (UWB) ranging with our self-driving model car using a highly automated approach. Random drivable trajectories were generated, while the UWB position was compared against the Real-Time Kinematic Satellite Navigation (RTK-SN) positioning system that our model car also is equipped with. Fault injection was used to study the fault tolerance of the UWB positioning system. Addressed challenges are: automatically generating test cases for real-time hardware, restore the state between tests and to maintain safety by preventing collisions. We were able to automatically generate and carry out hundreds of experiments on the model car in real time, and re-run them consistently with and without fault injection enabled. Thereby we demonstrate one novel approach to perform automated testing on complex real-time hardware.

 • Vedder, Benjamin
  et al.
  Department of Electronics, RISE Research Institutes of Sweden, Gothenburg, Sweden.
  Vinter, Jonny
  Department of Electronics, RISE Research Institutes of Sweden, Gothenburg, Sweden.
  Jonsson, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  A Low-Cost Model Vehicle Testbed with Accurate Positioning for Autonomous Driving2018Ingår i: Journal of Robotics, ISSN 1687-9600, E-ISSN 1687-9619, Vol. 2018, artikel-id 4907536Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Accurate positioning is a requirement for many applications, including safety-critical autonomous vehicles. To reduce cost and at the same time improving accuracy for positioning of autonomous vehicles, new methods, tools and research platforms are needed. We have created a low-cost testbed consisting of electronics and software, that can be fitted on model vehicles allowing them to follow trajectories autonomously with a position accuracy of around 3 cm outdoors. The position of the vehicles is derived from sensor fusion between Real-Time Kinematic Satellite Navigation (RTK-SN), odometry and inertial measurement, and performs well within a 10 km radius from a base station. Trajectories to be followed can be edited with a custom GUI, where also several model vehicles can be controlled and visualized in real time. All software and Printed Circuit Boards (PCBs) for our testbed are available as open source to make customization and development possible. Our testbed can be used for research within autonomous driving, for carrying test equipment, and other applications where low cost and accurate positioning and navigation is required. © 2018 Benjamin Vedder et al.

 • Lindström, Jesper
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  En kvalitativ studie om Elitbandyspelaresupplevelser av övergången mellan junior till senior2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare studier har visat att övergången från junior till senior är en av de svårasteövergångarna i en idrottsligkarriär samtidigt ses övergången som en kritisk tid i livet. Miljönses både som en resurs och barriär beroende på hur individen upplever miljön, vidare visarforskning att motivation samt målmedvetenhet ses som resurser. Syftet med föreliggandestudie är med hjälp av semistrukturerade intervjuer studera elitbandyspelares upplevelser avövergången mellan junior till senior med betoning på krav, coping, barriärer och resurser. Istudien deltog fyra manliga elitbandyspelare från svenska landslaget mellan åldrarna 25-31år(M= 29, SD=2.34). Tre semi-strukturerade intervjuer genomfördes som baserades på temanutifrån studies syfte. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.Resultatet visade att det förekom inre och yttre krav i samband med övergången såsomindividuella krav samt de fysiska skillnaderna. Miljön påverkar övergången både positivt ochnegativ, både när det kommer till faktorer i samt utanför sporten. Vidare ansågs mentalaresurser såsom självförtroende som en resurs medan skador som barriär. Deltagarna har haften målmedvetenhet under övergången som upplevts som coping. För framtida forskningrekommenderas vidare forskning inom bandy. Det är av intresse att forska kring skillnadermellan dam respektive herrspelare under övergången från junior till senior, vidare såförekommer intresse att forska kring ekonomiska skillnaderna mellan ryska respektivesvenska högsta ligan i bandy.

 • Carlsson, Bo
  et al.
  Linnéuniversitetet, Växjö, Sweden.
  Jonasson, Kalle
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Jönsson, Kutte
  Malmö universitet, Malmö, Sweden.
  Introduction: the blend of science and sport2018Ingår i: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • Jonasson, Kalle
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  ‘What [I] talk about when [I] am running’: Revetment Running, Ethnography and Econarratological Poetry2018Ingår i: The Ethnographic Edge - Contemporary Ethnography Across the Disciplines, E-ISSN 2537-7426, Vol. 2, nr 1, s. 9-20Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this article, nonhuman poetry is explored. Departing from an autoethnographic project based on audio recordings made while running on revetments, and which  discussed how to give voice to nonhuman actors the possibilities of nonhuman poetry, this text aims at taking it one step further by extracting poetry from the material. Ethnographically, this is discussed in terms of affect, and an 'ethnography to be'. Theoretically, the study has a posthumanist approach, with a specific focus on the econarratology of philosopher Michel Serres. The method and theory are are discussed in tandem in relation to what philospher Peter Sloterdijk has coined 'amphibian anthropology'. By stacking the bracketed words in my transcriptions, four poems emerge in which background sounds, contextual descriptions, corrections and bodily sounds form the content. Each poem is accompanied by a map made from smartphone screenshots. The prose is found to be evocative of the surroundings of the recording, and also resonating with the ideas of human language as derivative of what Serres calls the Great narrative, the story of universe and nature themselves. The proximity to water and rocks discernible in the experiment is seen as a result stemming from practicing the hope-oriented 'ethnography to be'.

 • Sjökvist, Tomas
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Kvibling, Frida
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Kopparnivåer i hamnar och marinor längs med Bohuskusten2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In order to prevent algae, barnacles and sea poppies from growing on boat bottoms, the hull is painted with antifouling paint each year. Most antifouling paint contains environmentally hazardous, chemically active substances, such as copper. The environmentally hazardous substances then leak into the environment and accumulate in the harbor's bottom sediment. During resuspension through boat traffic and wave action, these substances spread further into the ocean where they may affect other organisms such as fish and algae negatively. In order to detect copper leakage from the boat industry and to increase knowledge about the fate of copper in the sediments on the Swedish west coast our study examined ten ports and marinas along the Swedish west coast and analyzed its copper content in the bottom sediment. In addition, ten bathing areas were investigated as control group. Sediment samples were taken and analyzed in the laboratory for copper content per dry weight of bottom sediment.  Laboratory analyses were conducted using the atomic absorption spectrometer (AAS). Results were analyzed for statistical significance using the IBS SPSS Statistics 24 software. In addition, the measured copper concentration from the various sites were compared with Norwegian copper thresholds in marine waters, as Sweden has no guideline value for the marine environment. The result shows a significant difference (p<0.05) between ports / marinas and bathing areas. Furthermore, a connection between copper concentration in the sediments in marinas and number of berths per marina was found.

 • Magnusson, Emelie
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Användning av digitala verktyg i byggentreprenadbranschen: -En studie om hur ett totalentreprenadföretag kan digitalisera sig2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Purpose: The purpose of the thesis work is to investigate how to use digital tools more in building design and why it is not more used today. The purpose is also to investigate the knowledge and experience of using digital tools from an overall perspective from a full-time contractor.

  Method: This report has been done both on the basis of a quantitative and qualitative study. The quantitative study provides answers to research questions and provides a hypothesis of an expected result. The qualitative study poses questions about experiences and experiences that create a personal result.

  Result: The thesis clearly shows that it could have been a great advantage of increasing the use of digitization and digital tools in the design process of a construction company. The motivation exists with most officials, which is a major contributing factor in achieving their goals.

  Restrictions: The thesis is limited to viewing digitalization and digital tools from an overall perspective during the design process, and then only the design process and not the production. the company BetonmastHaehre Göteborg AB will also be in focus when the work has been done in cooperation with them.

  Consequences: The assessment is that there is a good chance of increasing the use of digital tools in the construction industry if companies are actively working on the issues that the employees have. At the time, the construction company can become more attractive to the market, both for new employees, new clients and those already established in the company.

 • THONALIKKUDY RAGHAVAN, ARUN
  Högskolan i Halmstad.
  Combination of the Product Development process in Biomimicry process2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to develop a new process of product design, also an introduction to the example of an industrial sector in the context of new product development concept. In this thesis, the concept of new product development is examined and the different stages of the process of the tensile machine, testing base frame development are analyzed considering its objectives, implemented procedures, functions and responsibilities division. New product development approach is necessary for the creation of products that assure the need of industrial customers and differentiate the company from the competition. The traditional product development approach based on concept development, validation, and manufacturing phases, has been outdone and the present most used and successful approach is the one that integrates stages and functions. The aim of this paper is to present the process of a new product, an introduction to the example of a base frame tensile machine in the context of new product development (NPD) concept.

 • Löfving, Amanda
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Rekommendationer för hur sociala medier kan användas som stöd för kommunikation i känsliga kontexter2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sociala medier är idag ett vanligt förekommande kommunikationsverktyg på företag och inom organisationer. Kommunikationen som sker via sociala medier möjliggör att skapa nära relationer med kollegor och kan vara till stöd i deras arbete då de kan inspireras av varandra. Till skillnad från de fördelar som upplevs vid användning av sociala medier kan kommunikationen via sociala medier upplevas som svår att hantera. I och med den kommunikation som sker i det breda sammanhang som sociala medier innefattar riskeras information att spridas ofrivilligt. Informationsspridning kan i vissa kontexter ge förödande konsekvenser då kontexten hanterar information som riskerar att kränka en persons integritet om den sprids.

  På grund av de utmaningar och risker som kommunikationen via sociala medier medför undersöker denna studie hur sociala medier kan användas som stöd för kommunikation i känsliga kontexter. Studien begränsas till att undersöka en känslig kontext, förskolan. Genom studien identifierades aspekter som främjar en god kommunikation samt aspekter som anses viktiga att ta hänsyn till i en känslig kontext, vilka analyserades genom kvalitativa metoder. Utifrån den genomförda analysen resulterade detta i rekommendationer för hur sociala medier kan användas i en känslig kontext.

 • Deraz, Hossam
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Social Networking Sites – Consumers’ assessment of the value of advertisements (Extended Model)2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In light of the identified shortcomings in the earlier studies of consumers’ assessment of advertisement value on social networking sites, and the relative importance of explaining advertisement value, the overall purpose of this dissertation is to develop and empirically test a conceptual framework that can advance knowledge and increase our understanding of how online consumers assess the value of advertisements on social networking sites. In reference to this purpose, this doctoral dissertation has sought to answer the following overarching research question: What are the relevant variables that predict online consumers’ assessment of advertisement value on social networking sites, and how do these variables affect their assessment?

  To achieve the purpose of this study and to answer its overarching research question, a mixed method approach was used, adapting both quantitative and qualitative methods. A sequential explanatory strategy using mixed methods was the primary approach used to explain and interpret the quantitative results, by collecting and analyzing follow-up qualitative data. Consequently, this study started by doing a systematic literature review to identify the related factors, followed by a conceptual study to provide an extended conceptual framework that connected consumer beliefs to their sources of gratifications from using SNSs. That conceptual framework was partially examined in three survey papers to test the effects of its five belief factors (information value, entertainment value, irritation value, interactivity value, and credibility value) on assesments of advertisement value on SNSs. The three survey papers found that these five belief factors have significant effects on assessments of advertisement value on social networking sites. However, those effects varied according to consumers’ cultural backgrounds. The three survey papers were then followed by a qualitative focus group study to give a deeper explanation, and to discover the underlying reasons behind consumers’ assessment of advertisement value. That focus group study confirmed the role of culture in assessing the value of advertisements, and it gave deeper explanations behind the reasons for that variance in assessments of advertisement value within the context of social networking sites from one research population to another. In general, this study contributes to the understanding of consumers’ assessments of advertisements on social networking sites. It offers a new approach by connecting consumers’ gratifications from using social networking sites to their assessment of advertisement value. In turn, it helps to reflect a number of valuable insights that can be utilized by both researchers and marketers in order to understand how the addressed factors enhance consumers’ assessments by testing the contribution of credibility, interactivity value, social influence, pre-purchase search motivation, and cultural backgrounds, in addition to previously tested variables: information value, entertainment value, and irritation value.

 • Zacarias, Iulisloi
  et al.
  Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil.
  Schwarzrock, Janaína
  Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil.
  Gaspary, Luciano Paschoal
  Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil.
  Kohl, Andersonn
  Brazilian Army, Brasília, Brasilien.
  Fernandes, Ricardo Q. A.
  Brazilian Army, Brasília, Brasilien.
  Stocchero, Jorgito M.
  Brazilian Army, Brasília, Brasilien.
  Pignaton de Freitas, Edison
  Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil.
  Enhancing Mobile Military Surveillance Based on Video Streaming by Employing Software Defined Networks2018Ingår i: Wireless Communications & Mobile Computing, ISSN 1530-8669, E-ISSN 1530-8677, Vol. 2018, s. 1-12, artikel-id 2354603Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Situation awareness in surveillance systems benefits from high-quality video streaming service. This is even more important considering military systems, in which delays in image transmission may have a significant impact on the decision-making process. However, in order to deliver high-quality video streaming service, the required network infrastructure may be prohibitively complex, or even completely impossible to deploy, if mobile data providers are considered. Moreover, the demand for high network throughput poses extra requirements on the network. Considering this context, this paper addresses the problem of highly mobile networks composed of unmanned aerial vehicles (UAVs) as data providers of a military surveillance system. The proposed approach to tackle the problem is based on a Software Defined Networking (SDN) approach aiming at providing the best routes to deliver the data, enhancing the end-user quality of experience. An extensive experimental campaign was performed by means of simulations and the acquired results provide solid evidence of the usefulness of this proposal.© 2018 Iulisloi Zacarias et al.

 • Berg, Eric
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Kommunismen i läroplaner: En artikelstudie om hur kommunismen porträtteras i våra läroplaner och i läroböcker under åren: 1955, 1969, 1980, 1994 och 2011.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Chamberlain, Richard
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Validating Citizen Science data for use in the design and management of constructed wetlands: a case study of Tufted Duck and Eurasian Teal.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Citizen science offers a potentially powerful tool for the environmental scientist to access large data sets over increasingly greater time scales. Given the ease of which information can be reported or shared online and the increase in community interest there is an overwhelming amount of data available. But two major questions remain; is the data reliable and how is it best used? This study addresses the first question by testing the ability of such data from Artportalen, Sweden’s Species Gateway for reporting observations of birds (and other flora and fauna), to reflect patterns in the presence and absence of breeding records of Tufted Duck (Aythya fuligula) and Eurasian Teal (Annas crecca). This was done by undertaking wetland assessments in a set of constructed wetland sites from Artportalen in Halland, Southern Sweden, with breeding records of the target species. A literature review was also undertaken to explore the existing ecological knowledge of breeding habitat requirements for each species. Physical and biological characteristics from the wetlands visited were then qualitatively compared to the existing ecological knowledge for each species’ preferred breeding habitat. This method resulted in some support for the reliability of this particular Citizen Science data, in that it reflected Tufted Duck’s preference to breed in wetlands closer to the coast, that provided some form of cover or screening around the edges and which had a large proportion of their shoreline bordered by tall emergent vegetation. Conversely, it reflected Eurasian Teal’s preference for inland wetlands that were closer to relatively open natural freshwater bodies, where tall emergent vegetation wasn’t as abundant. How this and other Citizen Science data can be used in the design and management of constructed wetlands for conservation purposes in light of these results is then discussed.

 • Giarimpampa, Despoina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Blind Image Steganalytic Optimization by using Machine Learning2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Since antiquity, steganography has existed in protecting sensitive information against unauthorized unveiling attempts. Nevertheless, digital media’s evolution, reveals that steganography has been used as a tool for activities such as terrorism or child pornography. Given this background, steganalysis arises as an antidote to steganography. Steganalysis can be divided into two main approaches: universal – also called blind – and specific. Specific methods request a previous knowledge of the steganographic technique under analysis. On the other hand, universal methods which can be widely practiced in a variety of algorithms, are more adaptable to real-world applications. Thus, it is necessary to establish even more accurate steganalysis techniques

  capable of detecting the hidden information coming from the use of diverse steganographic methods. Considering this, a universal steganalysis method specialized in images is proposed. The method is based on the typical steganalysis process, where feature extractors and classifiers are used. The experiments were implemented on different embedding rates and for various steganographic techniques. It turns out that the proposed method succeeds for the most part, providing dignified results on color images and promising results on gray-scale images.

 • Vijayaganapathi, Bavithra
  Högskolan i Halmstad.
  Designing a Wireless Step Counter2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Caiman, Cecilia
  et al.
  Stockholms universitet, Stockholm, Sweden.
  Hasslöf, Helen
  Malmö universitet, Malmö, Sweden.
  Lundegård, Iann
  Stockholms universitet, Stockholm, Sweden.
  Malmberg, Claes
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Urbas, Anders
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Hela skolan för hållbar utveckling2018Ingår i: Lärportalen: Hållbar utveckling / [ed] Claes Malmberg, Stockholm: Skolverket , 2018, s. 1-13Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Den här delen avslutar modulen samtidigt som den blickar framåt mot arbetslagets och skolans utveckling. Syftet med delen är att bidra till hur skolans personal kan arbeta med att utveckla en skola som har som mål att i verksamheten som helhet arbeta med hållbarhet.

  I delen presenteras en modell för hur en skola kan arbeta med skolutveckling som en demokratisk process. Delen diskuterar Framtidsverkstad, som är en metod för att starta en förändringsprocess. Den visar ett exempel från en skola och hur ett arbetslag genomför en framtidsverkstad. Ni får även möjlighet att pröva att genomföra en framtidsverkstad på den egna skolan. Delen tar också upp idéer om organisationsförändring.

 • Emgård, Johanna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Yahyaei, Elias Nader
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Förändring av affärsmodeller - en studie av fastighetsmäklarbranschen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Li, Wanwan
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  A research about the impact of organizational culture on work efficiency and health lifestyle2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  It is well known that Nordic countries are among the world’s happiest countries. Because of the high welfare, social equality, more freedom and so on. But there are also many people living outside the Nordic countries, and there is a big question about why people in such a comfortable country would want to work, because the state provides good welfare to the poor even if they do not work.

  Therefore, the aim of this thesis is to understand what motivates people work in Nordic countries and what affects their work efficiency, how work and life can achieve a balance.

  Whether a person is willing to work or not depends on his/her attitude and thoughts, which comes not only from the social environment but also from the organizational environment. When people are in a fair and free society, their attitudes about work are more from organization. The organizational environment is influenced by the organizational culture. Therefore, there is no doubt that organizational culture influences employees’ work attitudes. A good organizational culture stimulates employees to work harder, thus improving their work efficiency. A bad organizational culture reduces work efficiency by making people more negative about their work.

  In real life, people’s lives revolve not only around work, but also other aspects that require investment of energy and time. For example, how to run a good life, how to maintain a healthy lifestyle. This takes into account a person’s role at different times and places. Concentrate on finishing work at work and take care of your family and yourself in life. Therefore, only by harmonizing work and life balance can we improve work efficiency and maintain a healthy lifestyle.

  Therefore, this thesis adopts the case analysis method to investigate an personal assistance organization. Through the investigation of this organization, we learned about employees’ views on organizational culture, the influence of organizational culture on their work efficiency and their choice of both work and life.

  After that, qualitative analysis was used to further analyze the research results, so as to find out the influence of organizational culture on work efficiency and how to balance work and life, so as to have a healthy lifestyle.

  In what follows I will review the previous literature and relevant theory, in order to understand the current status of organizational culture and work efficiency and lifestyle. After that I will present the results can conduct interviews to find out the impact of organizational culture on work efficiency and lifestyle. 

 • Axelsson, Linnea
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Engström, Emilia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Göransson Blomberg, Hilda
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  "Min kultur och din kultur": En kvalitativ studie om vägen till ett mångkulturellt och inkluderande samhälle2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien utgår från en utbildning kring idrotts- och föreningsliv riktad till SFI-studerande i en svensk stad och syftar till att utforska hur ett utbildningsprojekt kan bidra till inkludering och empowerment för målgruppen. För att skapa förståelse kring ämnet undersöktes forskning som bland annat belyser inkludering i en samhällskontext i relation till idrottsrörelsen. Studiens valda teorier genomsyrar metoden i enlighet med deduktion. Metoden bygger på fokusgruppsintervjuer med sammanlagt tolv personer där en semistrukturerad intervjumall användes och datan som framkom har bearbetats grundligt genom kvalitativ analys. Tolkningen har skett med hjälp av Cultural theory of learning och empowerment samt en modell som problematiserar inkludering och integration i samhället. Datan från intervjuerna delades in i två huvudkategorier och fyra subkategorier för att kunna analyseras och tolkas och resultatet visar att inkluderingsprocessen kan delas upp i konkreta och komplexa utsagor. Resultatet pekar vidare på att deltagarna i studien har upplevt utbildningen som stärkande och den har givit dem trygghet och empowerment, samt hjälpt dem att inkluderas i samhället genom att de ökat sin förståelse och respekt för sin omvärld. Det visar också att deltagarna önskar ett större utrymme att skapa goda relationer och kulturella möten snarare än enkelriktad undervisning om svensk kultur med underförstådda krav på anpassning. Detta skulle stärka deras empowerment i lärandet och i samhället och göra inkluderingsprocessen enklare och mer effektiv. Projektet kan också med fördel i framtiden anknytas till kreativa uttrycksformer, för att tillfredsställa olika behov som yttrar sig inom gruppen som utgör objektet i studien.

 • Robin, Pfeiffer
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Frid, Joel
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Värdering av specialfastigheter: -en kvalitativ studie av värderingsförfarandet på den svenska fastighetsmarknaden2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)