hh.sePublikationer
1 - 32 av 32
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Blom, Hanna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Koobs Hultberg, Alice
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Sjuksköterskors upplevelser av att ge palliativ vård till patienter i särskilt boende och hospice: En litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den palliativa vården är en helhetsvård där sjuksköterskor ska arbeta utifrån ett förhållningssätt baserat på de fyra hörnstenarna och de sex S:n. Det blir allt vanligare att vårdas den sista tiden i livet inom slutenvården utanför sjukhuset. Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård i särskilt boende och hospice. Studien genomfördes som en litteraturstudie som baserades på åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar. I resultatet framkom tre huvudkategorier: känslomässiga upplevelser som innefattade sjuksköterskors emotionella påverkan av att vårda patienter i livets slutskede. Den andra huvudkategorin relationer avsåg samspelet mellan patienter, närstående och sjuksköterskor. Den tredje huvudkategorin arbetets olika utmaningar inkluderade underkategorierna sjuksköterskors kompetens inom palliativ vård, upplevelse av tidsbrist avseende tidens betydelse i vårdandet av patienter i livets slutskede. Kommunikation mellan professionerna som innefattade kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare samt teamarbete mellan sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och övrig vårdpersonal. Att vårda patienter i livets slutskede i särskilt boende eller på hospice gjorde att uttryckte känsla av otillräcklighet. Sjuksköterskor arbetade under ständig tidspress där otillräckligheten var ett faktum vilket påverkade den palliativa vården negativt. Samarbete och kommunikation mellan sjuksköterskor, patient, närstående och övrig vårdpersonal var viktiga faktorer för god omvårdnad. Sjuksköterskors arbetsbelastning, arbetet under ständig tidspress och teamarbetet mellan vårdpersonal i särskilt boende och hospice bör belysas ytterligare genom vidare forskning för att utveckla nationella och lokala riktlinjer för palliativ vård i livets slutskede.

 • Mainkvist, Christina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Svensson, Petra
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  #JagSägerFröken: En kvalitativ studie om hur förskolläraryrket framställs i forum på sociala medier2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning visar att kommentarsfält i forum på sociala medier konstruerat en tydligare transparens i kommunikationen mellan producenter och följare, vilket även påverkat den fria samhällsdebatten, som i sin tur skapat olika typer av normer. Syftet med denna studie är att beskriva hur förskolläraryrket framställs på sociala medier, samt vad det kan få för betydelse för förskolans pedagogiska verksamhet. Forskningsfrågor som studien ämnar besvara är, Hur talas det om förskolläraryrket i kommentarsfält i forum på sociala medier? Samt, Vilka diskurser blir synliga i forum på sociala medier och vilken betydelse får det för förskolans praktik? Den vetenskapliga utgångspunkten i studien grundas i den socialkonstruktionistiska teorin. Metoden har genomförts utifrån en kritisk diskursanalys, där textgranskning av trådar i forum på sociala medier lagt grunden för resultat, analys och diskussion. I resultatet synliggörs att kommunikationen mellan förskolan och hemmet behövs för att konstruera en förståelse, samt för att nå ut och sprida kunskap. Vilket möjliggör för mer kunskapsbaserade diskurser i sociala medier kring förskolläraryrket och förskolans pedagogiska verksamhet. Slutsatsen blir därmed att trots producenter och följares kunskap kring vad förskolläraryrket innebär, väljer de att bortse från denna kunskap. De konstruerar en verklighet, som för dem anses vara trovärdig, där förskolläraryrket framställas som ett yrke med låg status, vilket även konstruerar negativa konsekvenser för förskolan.

 • Ölmedal, Nils
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  ”Jag jobbar med en kompis, så då går det ju ännu snabbare.”: Något om elevers användning av matematikboken.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är inte orimligt att tänka sig att de flesta av landets skolelever, till exempel i högstadiet, ägnar åtminstone någon timme varje vecka åt arbete med en matematikbok. Men precis hur matematikböcker används är inte helt välundersökt. Här beskrivs en undersökning genom intervjuer i fokusgrupper med elever i år 9. Läraren visar sig ha en viktig roll för användandet av boken även när det gäller arbete i egen takt. Det visar sig finnas inbyggda motsättningar mellan elevernas strävan att ge ''rätt svar'', att komma snabbt framåt och att kunna samarbeta med klasskamrater, och eleverna verkar se en konflikt mellan hur man tänker sig att man borde använda boken och hur man faktiskt gör. Flera av resultaten är sådana att de inte gärna kunde framkommit om man bara studerat läroboken i eller lärarens undervisning i sig.

 • Sundberg, Alexander
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  A study on load balancing within microservices architecture2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study addresses load balancing algorithms for networked systems with microservices architecture. In microservices applications, functionality and logic have been split into small pieces referred to as services. Such divisions allow for higher levels of scalability and distributivity than obtainable for more classical architectures where functionality and logic is packaged into large non-separable applications. As a first step, we investigate existing load balancing algorithms in the literature. A conclusion reached from this literature survey is that there is a lack of proposed load balancing algorithms for microservices, and it is not obvious how to adapt such algorithms to the architecture under consideration. In particular, many existing algorithms incorporate queues, which should be avoided for microservices, where the small services should be provided in fast manner. Hence, we provide modified and new candidates for load balancing, where one such is a probabilistic approach including a distribution that is a function of service providers' load. The algorithms are implemented in microservices simulation environment developed in Erlang by Ericsson AB. We consider a range of scenarios for evaluation, where amongst other things, we vary the number of service consumers and providers. To evaluate the load balancing algorithms, we perform statistical analysis, where first and second order moments are computed for relevant metrics under the different scenarios considered. A conclusion drawn from the results is that the algorithm referred to as "Round Robin" performed best according to the results from various simulation scenarios. This study serves as a stepping stone for further investigations. We outline several possible extensions such as more in-depth statistical analysis accounting for the time-varying aspects of the systems (currently omitted), as well other classes of algorithms.

 • Larsdotter, Maria
  Högskolan i Halmstad.
  Discursive (dis)orders of Disability Research: A Critical Discourse Analysis of ’participation in research’ in Swedish Disability Research articles and overviews2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this thesis my aim is to analyse and discuss discourses of Swedish disability research, with focus on participation in research by disabled people. My research question is based on an observation that research overviews and evaluations repeatedly argue for the importance of participation of disabled people. This request has been recurrent and more or less intact in its form for over 20 years.

  My question is why this request has not been fulfilled or altered in its form. I base my theoretical framework and methodology on Critical Discourse Analysis, and the power of language in a constructed and reconstructed social reality, with a semi-structuralist approach as developed by the British sociolinguist Norman Fairclough. In focus is the discursive construction of research participation and participants.

  My result after a systemic-functional grammar analysis of governmental research reports and peer-reviewed articles published in English, in international academic journals, by researchers with affiliation to Swedish universities, is that participation is discussed in terms of disabled people primarily as the source of information rather than as actual actors in a research process. The discursive construction of disabled participants rests on identification and representation connected to being disabled / having an impairment. A discourse of knowledge validation is based on a division of roles, tasks and labour, in which researchers and participants are constructed in opposing subject positions. Participant influence is constructed in terms of subjectivity and personal interest, as opposed to the objective expertise of the researchers.

  Discourses are, however, found to be contested and inconsistent, both in terms of conceptual definitions of disability and disability research, and as manifested in actual use of language. The most fixed discourse seems to be that of requests for increased participation, and the attributing of personal experiences to participants, in contrast to attributing professional expertise to researchers.

   

   

   

 • Fatnassi, Eddi
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Modväxlare2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta projekt handlar om att effektivisera EMC-testning genom att undersöka hur en modväxlare konstrueras samt hur denna styrs och ifall det behövs återkoppling för denna ska uppnå funktionell nivå. Syftet med modväxlare är att man enklare ska kunna testa emissions- och immunitetsnivåer av nya tekniska uppfinningar och på så sätt värna om framtidens elektromagnetiska milj¨o. Under arbetets g˚ang har en modv¨axlare designats med CAD varpå modellen har skalats ner för att testa positionsnogrannhet, acceleration och tidsåtgång för körning. Avslutningsvis har man dragit slutsatser baserat på testerna och med hjälp av dessa framfört anvisningar till hur en fullskalig modväxlare bör konstrueras.

 • Alimadi, Azhar
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Chamma, Alexander
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  App eller papp?: En studie om hur Matteappen påverkar elevernas motivation2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I det här examensarbetet kommer vi att synliggöra hur användning av Matteappen påverkar elevernas motivation i matteundervisning på högstadiet. Syftet med arbetet är att undersöka hur mycket traditionell undervisning skiljer sig från undervisning som använder Matteappen samt vilken inställning elever har till Matteappen. Vi har besökt skolor och genomfört en rad enkäter, fokusgruppsamtal och undersökningar för att få data som möter syftet. Vi har tagit del av tidigare forskningar kring hur digitaliseringen kan påverka elevernas resultat och inställningar till ett visst ämne.

  Enkäterna visar en stor variation över vilken typ av läromedel som eleverna tycker är bäst för dem. Majoriteten av elever anser fortfarande att det är bäst att jobba med matteboken eller blandat med Matteappen. Vår undersökning pekar inte på några större skillnader mellan de olika arbetssätten. Gruppsamtalen har gett oss svar på elevernas inställningar till Matteappen och i vilka sammanhang de tycker det lämpar sig bäst att jobba med de olika läromedlen.

  De resultat vi har kommit fram till pekar på att Matteappen i sig är ett bra verktyg med mycket potential och möjligheter. Den är under utveckling och i nuläget fungerar den mer som en mattebok fast på en iPad. Vår slutsats är att innehållet i appen inte erbjuder mycket nytt för att eleverna ska jobba bättre eller bli mer motiverade, det är snarare de alternativa tjänster som ett digitalt läromedel erbjuder som gör appen attraktiv.

 • Björklund, Helen
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Norrman, Emmy
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Varför står vi här och skär i lökrötter?: En jämförande studie av svenska gymnasielärares och elevers uppfattningar om mål med praktiska övningar i biologi.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Praktiska övningar är självklara inslag i naturvetenskaplig undervisning och skrivs också fram i styrdokumenten. Deras betydelse för elevers lärande är dock något som ibland ifrågasätts och problematiserats. Tidigare forskning visar att en förutsättning för effektivt lärande är att elever har en tydlig uppfattning av målen med de praktiska övningar som genomförs, men att detta sällan är fallet. De studier där elever intervjuats om sin uppfattning kring mål med praktiska övningar är dock relativt få.

  Detta arbete syftar till att undersöka och jämföra vilka mål som uttrycks av lärare respektive elever, både när det handlar om en specifik övning i biologi, men också om praktiska övningar i biologi i allmänhet. Tre lärare på tre olika gymnasieskolor och deras elever i årskurs ett på det naturvetenskapliga programmet deltog i vår studie, och det empiriska materialet har främst inhämtats genom enskilda intervjuer med lärarna samt fokusgruppintervjuer med eleverna. Intervjuerna har transkriberats och analyserats genom tematisk analys.

  Vårt resultat visar att eleverna har många tankar kring och tydliga uppfattningar om mål med praktiska övningar i biologi i allmänhet. När det gäller de huvudsakliga målen för de specifika övningarna så visar vårt resultat att elevernas uppfattningar stämmer väl överens med lärarnas. När man tittar på mål med praktiska övningar i allmänhet och jämför respektive lärares svar med respektive elevers så är överensstämmelsen sämre, främst hos två av lärare/elevgrupperna. Vad detta beror på är svårt att säga så mycket om, lärarna och eleverna har inte känt varandra så länge eftersom eleverna går första terminen på gymnasiet, kanske blir korrelationen högre ju längre tid läraren undervisar eleverna?

  Ett mål som både lärare och elever lyfter med praktiska övningar är att tillgodose olika elevers sätt att lära genom variation i undervisningen. Vissa lär sig lättare när de arbetar praktiskt och vissa föredrar att läsa i boken. Detta är ett mål som inte framkommit i tidigare genomförda studier.

 • Bunpuckdee, Kriengsak
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Hedenberg, Hampus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Samma behörighet, samma förkunskap?: Ingenjörsstudenters syn på ämneskunskaper från gymnasiet2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Gymnasievalet är första stora möjligheten för ungdomar att påverka sin skolgång och gymnasieutbildningen ligger i många fall till grund för vidare utbildning på högskola. Det optimala vore om samtliga ämneskunskaper från gymnasiet kommer väl till användning i de fortsatta akademiska studierna och allra helst även in i arbetslivet.

  I studien ingår personer som efter gymnasiet har valt att läsa vidare på ingenjörsutbildningar vid tre svenska lärosäten – Kungliga tekniska högskolan, Lunds tekniska högskola samt Högskolan i Halmstad. Studiens fokus har riktats mot ingenjörsstudenter som under höstterminen 2018 läser andra eller tredje året. Syftet med studien har varit att undersöka hur studenterna upplever och värderar sina förkunskaper, alltså deras ämneskunskaper från gymnasiet.

  Datainsamlingsmetoden som har använts baseras på en enkätundersökning online. Undersökningen har skickats till drygt 7 500 mejladresser och materialet omfattar 480 svar. I analysen av enkätsvaren har en kvantitativ metod använts och extra fokus har riktats mot studenter som tidigare har läst naturvetenskaps- eller teknikprogrammet.

  Studiens resultat visar att trots samma behörighet upplever studenterna sina förkunskaper olika. Nio av tio ansåg sig ha haft lika bra eller bättre förkunskaper än studenter från andra gymnasieprogram och nästan alla upplevde att de hade tillräckliga förkunskaper. Tidigare studenter på naturvetenskapsprogrammet samt civilingenjörsstudenter hör till de som i större utsträckning upplevde att de hade tillräckliga förkunskaper. Studenter med höga betyg i de särskilda behörighetsämnena är den grupp som värderar sina förkunskaper högst.

  Matematiken har en klart central ställning och nio av tio studenter svarade att ämnet i stor eller väldigt stor utsträckning har bidragit med viktiga förkunskaper. Kemi, som också är ett behörighetsämne, värderades mycket lågt av nästan alla ingenjörsprogram utom de med en inriktning mot kemi och bioteknik. Trots att teknikämnen inte hör till de särskilda behörighetsämnena upplevdes ämnet som saknat i stor utsträckning hos alla gymnasieprogram utom teknikprogrammet. Omkring hälften av studenterna från naturvetenskapsprogrammet, men knappt två tiondelar av tidigare studenter på teknikprogrammet, upplevde att de saknade förkunskaper inom teknikämnen, och då i synnerhet programmering.

 • Hallberg, Henric
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Teoriavsnitt i läroböcker och inspelade föreläsningar om linjär ekvationslösning: Vad väljer gymnasieelever och påverkas valet av läromedlens språk, representationsformer eller verklighetsanknytning?2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete undersöker hur elever ställer sig till teoriavsnitt i tryckt respektive inspelat format. Vad väljer de helst och vet lärare vad eleverna föredrar? Dessa frågor har besvarats med hjälp av en enkätundersökning för 161 elever och åtta lärare från två kommunala skolor. Dessutom analyseras ekvationslösningsavsnitten i några av de läromedel, som används av eleverna, för att jämföra elevönskemål med didaktisk forskning. Analysen utgår ifrån ett ramverk centrerat kring tre framgångsfaktorer för lärande − språk, representationsformer och verklighetsanknytning.

  Resultaten visar att eleverna föredrar inspelade föreläsningar i matematik framför teoriavsnitt i läroböcker. Anledningar som anges är många. Vissa ser fördelen med att få en andra “lärarledd” genomgång, medan andra upplever att filmerna erbjuder omväxling, stöttar personer med läs- eller koncentrationssvårigheter och använder bilder på ett förtjänstfullt sätt. Majoriteten av lärarna antog att eleverna föredrog inspelade föreläsningar. Skillnader mellan teoriavsnitt i text och inspelade föreläsningar kunde identifieras för samtliga framgångsfaktorer som nämns i den tidigare forskningen. Språk och representationsformer var dock faktorerna som utgjorde den gemensamma nämnaren för didaktikforskningen och elevönskemålen. För att eleverna lättare ska hitta material av hög kvalitet, bör den undervisande läraren rekommendera lämpliga filmklipp, så att elevers självstudier kan underlättas och få bättre effekt.

 • Ekström Sernemo, Camilla
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Ryberg, Pernilla
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Specialistsjuksköterskans omvårdnadsansvar och patientsäkerhetsarbete i samband med intrahospitala transporter: En litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Intrahospitala transporter (IHT) kan rädda liv men är en logistisk utmaning och ett riskfyllt moment. IHT av intensivvårdspatienten innebär en ökad risk för patienten att råka ut för en transportrelaterad komplikation. Omvårdnad utanför intensivvårdsavdelningen och under transporter ingår i specialistsjuksköterskans arbetsområde. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar vid transport av patienten inkluderar alla aspekter av omvårdnad, medicinsk behandling, övervakning, underhåll av apparatur samt dokumentation. Höga krav ställs på specialistsjuksköterskans kompetens och ansvar vilket påverkar både arbetsmiljö och patientsäkerhet. För att förebygga och förhindra komplikationer i samband med IHT behöver specialistsjuksköterskan ökade kunskaper. Syftet med litteraturstudien var att beskriva specialistsjuksköterskans arbetsmiljö och patientsäkerhetsarbete i samband med intrahospitala transporter. En allmän litteraturstudie genomfördes och resultatet baserades på nio vetenskapliga artiklar. Kompetensnivån inom teamet varierade och flera faktorer påverkade säkerheten i utförandet. Användandet av checklistor och riktlinjer ökar patientsäkerheten samt riskmedvetenheten hos specialistsjuksköterskan. För att upprätthålla god arbetsmiljö och patientsäkerhet i samband med IHT krävs kontinuerlig utbildning samt att checklistor och riktlinjer implementeras och efterföljs. Inom området rekommenderas mer forskning som beskriver specialistsjuksköterskans upplevelser gällande arbetsmiljö och patientsäkerhetsarbete med syfte att öka riskmedvetenheten, vårdkvalitén samt patientsäkerhetsarbetet i samband med IHT.

 • Lindblom, Zara
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Bergman, Karolina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Att synliggöra sin kompetens i förskolans kontext: en intervjustudie om förskollärares handlingsutrymme2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie behandlas vilka dolda normer och strukturer som genomsyrar förskolans kontext och hur dessa påverkar förskollärares professionsanspråk. Syftet är att ur ett kritiskt perspektiv belysa hur diskurser som präglar en kvinnodominerad verksamhet inverkar på förskollärares handlingsutrymme när det gäller att hävda sin kompetens och på så vis bidra till att yrkets status höjs. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten är kritisk samhällsteori och feministisk poststrukturalism. Med en kritisk ansats har vi försökt hitta alternativa sätt att förstå och konstruera verkligheten. Studien är kvalitativ och bygger på semistrukturerade intervjuer med fyra verksamma förskollärare på olika förskolor i södra Sverige. I resultatet synliggörs hur intervjupersonerna förhåller sig till och positionerar sig utifrån sitt upplevda handlingsutrymme. De aspekter som kan förklara varför förskollärare inte tycks ha någon ambition att positionera sig som högskoleutbildade experter på barns lärande är kvinnokontextens begränsande normer, samhällets syn på yrket som främst omsorgsrelaterat samt den kollegiala lojaliteten.

 • Nykänen, Linda
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Zajac, Izabela
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  "Man ska inte hänga upp sig på språket": En diskurspsykologisk studie kring pedagogers tal om inkludering av barn med utländsk bakgrund i förskolans kontext2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att bidra med förståelse för de rådande tolkningsrepertoarer i pedagogers tal om inkludering av barn med utländsk bakgrund i förskolans kontext. De frågeställningar som använts för att uppfylla studiens syfte är: Hur talar pedagoger om inkludering av barn med utländsk bakgrund i förskolan? samt Vilka arbetssätt talar pedagoger om för att möjliggöra för kommunikation och delaktighet för barn med utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper i det svenska språket? Studien har socialkonstruktionism och diskursanalys som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Diskurspsykologi användssom analysmetod med tolkningsrepertoarer, retorik och kategorisering som analysverktyg. I studien har sex verksamma pedagoger intervjuats i förskolans kontext. Resultaten presenteras i två teman Pedagogers talom inkludering av barn med utländsk bakgrund i förskolan samt Arbetssätt för att möjliggöra för kommunikation och delaktighet för barn med utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper i det svenska språket. Under första resultattemat synliggörs tre tolkningsrepertoarer i pedagogers tal: Det ärpedagogens ansvar att skapa en inkluderande förskola, Olikheter är en tillgång samt Språket är en utmaningi inkluderingsarbetet. Under andra resultattemat synliggörs två tolkningsrepertoarer i pedagogers tal: Attkommunicera och delta är avgörande samt Att inte hänga upp sig på språket. Slutsatsen som vi drar utifrånpedagogernas tal är att det verkar finnas en samsyn kring begreppet kommunikation till skillnad från begreppen inkludering och delaktighet och därmed behöver verksamma pedagoger diskutera dessa begreppför att kunna genomföra ett likvärdigt inkluderingsarbete.

 • Gama, Fábio
  Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Managing the Collaborative Front End of Innovation in Manufacturing Firms: Requirements, Capabilities, and Conditions2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The front end is a phase of the innovation process that starts with a new product idea and completes when firms have developed a new product definition. This phase is critical for many manufacturing firms. Front-end outcomes is indeed critical to overall product success, market penetration, time to-market, and financial performance. During this phase, new products are born as ideas, and subsequently move through screening, project definition, and business analysis. However, this phase remains poorly understood in the era of more open innovation (e.g., interfirm collaboration). Although the literature on front end of innovation is well developed, prior studies have largely focused on bilateral agreements and have overlooked conditions for collaboration with science-based partners (universities and research institutes). This is especially true for manufacturing firms, for which a continuous stream of new product ideas is a key source of competitiveness. To make things worse, the front end of innovation conducted with external actors involved is often characterized by incongruent practices by partners, different magnitudes of fuzziness, and considerable risks in revealing new ideas. Developing new product definitions with different partners is thus a risky endeavor if mishandled that may seriously compromise competitive advantages of firms. Therefore, greater knowledge is required to facilitate the collaborative front end with different types of partners. Against this background, the purpose of this dissertation is to understand how to manage the collaborative front end in manufacturing firms, with a particular focus on requirements, capabilities, and conditions.

  To fulfill this research purpose, data on manufacturing firms were collected through four case studies and one survey. In total, this dissertation is based on empirical data from 81 interviews with R&D members across 10 medium-sized and large manufacturing firms, as well as a survey of 146 small and medium-sized manufacturing firms. Respondents were based in Brazil or Sweden. The key theories and literature covered include coordination modes, control mechanisms, organizational routines, the resource-based view, and appropriability mechanisms.

  This dissertation makes several contributions. First, it extends the front-end literature by presenting the concepts of systematic idea generation and fuzziness assessment as a prerequisite for improving front-end performance. Second, this dissertation lists collaboration conditions that help firms cooperate better with science-based partners. By collaborating with science-based partners, firms  can access codified and tacit scientific knowledge, enabling them to rapidly build on the latest research insights. The findings suggest particular practices that can be applied to reduce cultural differences and diminish goal divergence among project members. Third, this dissertation describes a set of detailed practices to streamline the involvement of different types of partners using diverse appropriability mechanisms. Ultimately, a theoretical framework is developed to describe how to manage the collaborative front end of innovation. The theoretical framework explains how manufacturing firms can use their organizational capabilities to efficiently and safely develop new product ideas. In particular, the framework identifies the necessary capabilities to explore mechanisms, practices, and routines in terms of divergent thinking, external expertise, and multiple opinions. Altogether, these contributions will assist firms to better manage collaborative front end.

 • Hafemann Fragal, Vanderson
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centrum för forskning om inbyggda system (CERES).
  Automatic generation of configurable test-suites for software product lines2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Software Product Line Engineering (SPLE) is an approach used in the development of similar products, which aims at systematic reuse of software artifacts. The SPLE process has several activities executed to assure software quality. Quality assurance is of vital importance for achieving and maintaining a high quality for various artifacts, such as products and processes. Testing activities are widely used in industry for quality assurance. However, the effort for applying testing is usually high, and increasing the testing efficiency is a major concern. A common means of increasing efficiency is automation of test design. Several techniques, processes, and strategies were developed for SPLE testing, but still many problems are open in this area of research. The challenge in focus is the reduction of the overall test effort required to test SPLE products. Test effort can be reduced by maximizing test reuse using models that take advantage of the similarity between products. The thesis goal is to automate the generation of small test-suites with high fault detection and low test redundancy between products. To achieve the goal, equivalent tests are identified for a set of products using complete and configurable test-suites. Two research directions are explored, one is product-based centered, and the other is product line-centered. For test design, test-suites that have full fault coverage were generated from state machines with and without feature constraints. A prototype tool was implemented for test design automation. In addition, the proposed approach was evaluated using examples, experimental studies, and an industrial case study for the automotive domain. The results of the product-based centered approach indicate a reduction of 36% on the number of test cases that need to be concretized. The results of the product line-centered approach indicate a reduction of 50% on the number of test cases generated for groups of product configurations.

 • Englund, Stina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Hjelmqvist, Ida
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Att leva i en okontrollerbar kropp: En litteraturstudie om ungdomars upplevelse av typ 1 diabetes och ätstörningar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning visar att ungdomar med typ 1 diabetes (T1D) har dubbelt så stor risk att drabbas av en ätstörning jämfört med ungdomar utan T1D. Dessutom ökar även mortalitet och morbiditet avsevärt hos ungdomarna med denna kombination. Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad ungdomars upplevelser är i samband med ätstörningar och T1D. Dataanalysen genomfördes med inspiration från metoden innehållsanalys. Litteraturstudiens resultat visar kunskap från sju vetenskapliga artiklar. Efter tolkningen av resultaten i de vetenskapliga artiklarna formulerades fem teman: Social dimension, Fysisk dimension, Emotionell dimension, Triggerfaktorer och Coping. Resultatet gestaltade att stöd från familj och vänner upplevdes underlättande för ungdomarna, men även som ett ofullständigt stöd. Stödet från sjukvårdspersonalen upplevdes betydelsefullt. En del av ungdomarna upplevde negativa kroppsbilder, vilket föranledde till underdosering av insulin. Ätstörningarna kunde förorsaka depressiva känslor och samtidigt upplevd kroppskontroll. Stressade livssituationer kunde trigga igång ätstörningen. Upplevda copingstrategier som gav stöd i återhämtningen från ätstörningen var att dela sina erfarenheter med ungdomar i samma situation. Litteraturstudien visar att sjuksköterskan kan vara stödjande för ungdomar med T1D och ätstörningar genom att visa ett förhållningssätt i former av att vara lyssnande, icke dömande och visa tilltro. Litteraturstudien visar behov av ytterligare forskning för ett mer evidensbaserat kliniskt vårdande.

 • Hansen, Simon
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Markow, Erik
  Högskolan i Halmstad.
  Big Data: Implementation av Big Data i offentlig verksamhet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Morén, Johanna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Datorspel och lärare: En intervjustudie om lärares perspektiv på datorspel som pedagogiskt verktyg2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay focuses on answering the questions; ”How does teachers resonate about computer games as an educational tool” and ”Which meaningful themes can be identified from the teachers reasoning?” 

  To answer these questions I have intervjued four teachers about their perspective and thoughts about computer games as an educational tool. I have then analysed their answers to find meaningful themes within their reasoning. The results and conclusions to the research questions where that teachers resonate different depending on if they have professionals expires with using computer games or not. The teachers whom had used computer games were more open and positiv about the gainings and profits of using games. And the teachers whom had not used computer games where more apprehensive and saw more negativs. But all of the teachers agreed on that cognitive abilities like problem solving and student motivation and interest could improve by using computer games in school. The themes that were most meaningful was that grading was portraid like a scapegoat, the teachers hade a vision that grading would be difficult or impossible and therefor did they not want to try using computer games. Another theme were that technology was seen as a problem and an obstacle. Time as a resource that could not be traded away was also a meaningful theme because many of the teachers spoke about computer games taking much time and in a way that implemented that they did not have the time or the knowledge to learn a new study material.

 • Brolund, Cecilia
  En lättare vardag: Vikten av socialt stöd i ett viktminskningssammanhang: en pedagogisk lärprocess baserad på kognitiv beteendeterapi i grupp2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige beräknas strax över hälften av alla vuxna vara överviktiga eller ha utvecklat fetma (Folkhälsomyndigheten, 2018). Enligt WHO (2017) är ökningen av tillståndet inte bara ett allvarligt samhällsproblem, utan utgör även ett växande globalt hot mot folkhälsan. Ett hot som går att åtgärda, men utan åtgärd kan tillståndet ha förödande konsekvenser, i värsta fall förkortat liv (ibid). Med detta i åtanke växte mitt intresse fram att studera problematiken utifrån en pedagogisk synvinkel. Syftet med föreliggande studie var att belysa de erfarenheter och upplevelser av socialt stöd om beskrivs av en grupp individer som deltar i ett viktminskningsprogram genomsyras att behandlingsmetoden kognitiv beteendeterapi [KBT], ställt i relation till förändring av livsstil genom ett lärande perspektiv. Studien hade ett induktivt förhållningssätt och inspirerades av en hermeneutisk-fenomenologisk ansats med livsvärden som fokus. Som insamlingsmetod användes två fokusgruppsdiskussioner och två ”tillfällen i sammanhanget”, likt observation. Urvalet bestod av sex personer som deltog i en viktminskningsgrupp där KBT praktiserades. Av resultatet framgick att deltagarna upplevde behandlingen som gynnsam, dels genom viktreducering samt av ett generellt ökat hälsotillstånd, vilket kan kopplas till den nya mer hälsosamma livsstilen. Det har varit av intresse att belysa ämnet utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Många studier fokuserar på ett viktminskningsresultat och inte vad som möjliggör ett långsiktigt lärande. Genom att synliggöra lärandet genom den sociala kontexten och upplevelsen om vad som möjliggör lärande kan vi även öka förståelsen för problematiken och vidare metoden.

 • Kordi, Javad
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Processes and drivers of biological and chemical Phosphorus removal in wastewater treatment plants2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Phosphorus (P) is one of the most important elements exists in wastewater in soluble forms. Several methods have been using for P recovery in wastewater treatment plants, but this study tried to investigate on the most important drivers and the processes of biological phosphorus removal (EBPR) and chemical phosphorus removal that are the major technics of P recovery globally. It has been considered that EBPR is a high recovery method (normally greater than 90%) which could be implemented in different regimes with the integration feasibility of different methods, while chemical precipitation is a flexible technique that could be dosed in various section of a treatment unit. The performance and drivers of three metal-based salts such as Iron (Fe), Aluminum (Al), and Calcium (Ca) also investigated during chemical precipitation. The crystallization process is also investigated as a subcategory model of chemical P removal method. It has been considered that the alkaline pH of 9-9.5, mixing intensity, and the addition of isomorphic seed materials are the most important factors in the crystallization process.

 • Omar, Abdullahi
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  THE REALITIES OF SUBURBAN FEMINISM: A study of feminism in the suburbs of Gothenburg among the immigrant communities.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study on feminism is a study aimed at understanding a reality within feminism (suburban feminism) in the suburbs of Gothenburg and the underlying factors that contribute to the emergence of this new phenomenon, and why women in the suburbs relate to as an alternative social tool in the quest for better social standings. The research was focused on the 2 major issues and they were (1) the effect of intersectionality on feminism in the suburbs and (2), the effect of internal factors like culture and religion on feminism in the suburbs. Intersectional analysis in my study partly explained the emergence of this new phenomenon (suburban feminism) as a reality within feminism. Cultural shock experienced by the immigrant women when they come Sweden explained also the relevance of cultural polarisation as a factor in the emergence of suburban feminism. The research was done through the qualitative research methods among the immigrant populations living in the suburbs of Gothenburg. The primary research material was the respondent’s experiences and answers to a variety of questions. With the help of several respondents and earlier research done on feminism in the suburbs shows how suburban feminism as a phenomenon emerges and takes shape among the immigrant populations and how this kind of feminism emerges out of the daily challenges ranging from intersectionality, socio-economic setups and several other aspects the respondents refer to as cultural shock between different cultures that have converged in the suburbs. In general, suburban feminism is a phenomenon that emerged out of several factors that range most of them intended for the furtherance and empowerment of women in all spheres of life. The respondent’s answers to the questions fielded in this study together with the earlier research done on feminism and equality in Sweden formed the bedrock on which the study is anchored on. Suburban feminism in my study is a product of social construction different from feminism anchored on theories and this becomes more evident from the answers of my respondents in their understanding of feminism.

 • Larsson, Emma
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Sex förskollärares resonemang kring språkutveckling och läroplanen.: En kvalitativ studie om språkutveckling i förskolan.2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie belyser barns språkutveckling och hur läroplanen implementeras i verksamheten. Syftet med studien är att belysa hur några förskollärare beskriver vad språkutveckling är för dem samt hur de säger att de implementerar läroplanen i verksamheten. Studiens frågeställningar är: Hur beskriver förskollärarna vad språkutveckling är? och Hur beskriver förskollärarna processen att implementera läroplanen i sin verksamhet? Utifrån studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ studie genomförts med semistrukturerade intervjuer av sex förskollärare. Pedagogerna beskriver språkutveckling som barnens förmåga till ”kommunikation” och ”benämning” och att detta sker genom att utveckla ett ordförråd. ”Dialog” beskrivs som både ett medel och ett mål för språkutveckling. Flera pedagoger ser språkutveckling som en naturlig, konstant pågående process i förskolans vardag som sker under hela dagen: den är ”allt”. Implementering av läroplanen beskrivs främst som en fråga om planering av verksamhetens innehåll; vissa arbetar med den som ett ”levande dokument” att tolka medan andra förlitar sig till sitt minne av den då de planerar aktiviteter utifrån läroplanens mål. Resultatet visar att pedagoger arbetar utifrån en pliktkänsla eller önskan att använda läroplanen vid planeringen av språkutvecklande aktiviteter, även då de ser språkutveckling som naturligt pågående i alla aktiviteter.

 • Hu, Cong
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Willingness towards and the Factors Influencing Delayed Retirement2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Extending the retirement age is becoming an inevitable trend given the extension of the population’s life expectancy, the need to reduce the financial burden of pensions, the increase in the utilization rate of human capital, the impetus to alleviate labor market shortages, and other social problems. Increasing numbers of countries are beginning to impose extended retirement policies. For instance, the United States, South Korea, Canada and the Nordic countries, among others, have all taken measures to delay retirement. However, the general social recognition is not high. The age of the elderly, education level and individual lifestyle have a significant impact on policies of delayed retirement age. A situation of severe aging puts the future pension system at risk, based on the interests of the country, delayed retirement can help to maximize human capital and relieve a country’s financial pressure. From an individual perspective, extending the retirement age may reduce provisions for elderly people. This study, based on the previous literature review, conducted a survey of people in Halmstad to analyze local citizens’ perception of delayed retirement and the influencing factors behind this. The results indicate that willingness for delayed retirement among the people studied is not very high, with reasons varying across different types of respondents.

 • Munir, Sundas
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Baig, Mirza Sanam Iqbal
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Challenges and Security Aspects of Blockchain Based Online Multiplayer Games​2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Video gaming has always been a blooming industry. With the emergence of online multi- player video games , this industry’s worth have sky rocketed. Online multiplayer video games store data of player’s credentials, in-game progress, in-game virtual assets and payment details etc. Which mean security threats to these systems are nothing new and securing these games have always meant to protect player’s data from unauthorized breach.

  Integration of Blockchain technology in online multiplayer video games apart from other amazing features, provides a way to prove digital ownership of virtual assets with their verifiable scarcity. Trade of these in-game virtual assets have always been a goal for online multiplayer gaming companies, but there was none enough trust-able infrastructure available which can be relied on. Blockchain just solved that problem. It provided a platform for these asset’s secure and transparent transaction between players.

  Topic for our research not only consider the security challenges in online games but specifi- cally blockchain based online multiplayer games. This adaptation is still new and there is need of consideration of new security challenges. In this dissertation we try to bring out some important challenges related to security of blockchain based online multiplayer video games. There are currently no studies around security concerns and challenges of the integration of the online multiplayer video games in the emerging blockchain systems. In order to fill in the gap, this dissertation discusses and identifies two main security concerning questions related to this domain. Also this dissertation provides basic steps for expanding future research and application in this joint domain.

 • Kurppa, Kimmo
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  A material and manufacturing technique comparison regarding the flooring of a bus2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose of this Master’s thesis is to compare the use of two alternative materials in the building the flooring of a bus. Currently the floors of Carrus Delta buses are built using plywood. Carrus Delta Oy wants to investigate the use of ready-made glass fibre elements instead of plywood elements which are custom cut at their factory in Lieto, Finland. Glass fibre is also presented as potential material of light-weight vehicles by Fenton and Hodkinson (2001).

 • Larsson, Vanessa
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Umaerus, Molly
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Lek som omvårdnadsåtgärd vid vård av barn med cancer: En allmän litteraturstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år diagnostiseras 300 000 barn i världen med cancer. Att drabbas av cancer kan vara påfrestande för barnet. Lek uppmuntrar barn att uttrycka känslor och tankar. Studier visar att barn som ges utrymme att leka har större chans att etablera hälsa. Lek som omvårdnadsåtgärd inom pediatrik har visat sig vara meningsfull. Trots lekens positiva effekt är den inte alltid tillämpad i omvårdnadsarbetet. Syfte: Syftet var att belysa lek som omvårdnadsåtgärd för barn med cancer. Metod: Studien är en allmän litteraturstudie baserad på nio vetenskapliga artiklar, funna genom systematiska artikelsökningar. Databearbetningen identifierade tre huvudkategorier. Resultat: Resultatet belyser att lekfrämjar delaktighet i omvårdnaden och att lek främjar välbefinnande. Lek som omvårdnadsåtgärd främjar psykiskt välbefinnande, vilket hjälper barnet att hantera fysisk smärta. Slutligen belyser resultatet hinder för lek, vilka kan vara tidsbrist och sjuksköterskors ointresse för lek. Det är viktigt att leken anpassas efter barnets behov och utvecklingsnivå, då inte all form av lek är lämplig. Slutsats: Fynden kan stärka sjuksköterskors kunskap och tillämpning av lek som omvårdnadsåtgärd för barn med cancer. Då lek visat sig vara tidseffektiv skulle vidare forskning kunna ytterligare studera om lek som omvårdnadsåtgärd kan bidra till att minska den tidsbrist som många sjuksköterskor upplever.

 • Borgkvist, Maja
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Theander, Caroline
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Livshistoriens betydelse i omvårdnaden av personer med demenssjukdom: En litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetet med livshistoria används i vård av personer med demenssjukdom för att personerna inte ska tappa bort sig själva allt eftersom demenssjukdomen fortskrider. Personer med demenssjukdom är i behov av en så personcentrerad vård som möjligt och livshistoria är ett verktyg som kan användas för att personalen lättare ska kunna bemöta personen utifrån behov och önskningar. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser och erfarenheter hos personer med demenssjukdom, vårdpersonal samt nära anhöriga vid användande av livshistoria. Metoden är en allmän litteraturstudie och sammanlagt har nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats tolkats med hjälp av innehållsanalys. Resultatet sammanställdes i tre kategorier: Livshistoria synliggör och bekräftar identiteten hos personer med demenssjukdom, Livshistoria förbättrar kommunikation och samspel och Livshistoria är utmanande att tillämpa i omvårdnaden. Kommunikation och samspel förbättras då den berättade historien ger en ökad förståelse för de beteenden som demenssjukdomen skapar och personer med demenssjukdom får glädje av att berätta sin historia. Det är en utmaning att tillämpa livshistoria i omvårdnaden sett från alla informanter i studiens perspektiv. Arbete med livshistoria uppfattas på olika sätt och just därför ser innehållet olika ut, tiden till att använda livshistoria varierar och anhörigas roll i upprättandet kan förtydligas.

 • Kristenson, Charlotta
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Schram, Paola
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Oro hos föräldrar till barn med kronisk sjukdom: En litteraturstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: När ett barn drabbas av kronisk sjukdom påverkas hela familjen. Hur sjukdomen påverkar barnet och dess familj beror på symtomen men även på vilket stöd familjen får. Sjuksköterskan har en viktig roll i den familjecentrerade vården genom att fatta beslut samt ge information, uppmuntran och stöd till föräldrar så att de görs delaktiga i barnets omvårdnad. Syfte: Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar oro hos föräldrar till barn med kronisk sjukdom. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med syfte att sammanställa vad tidigare forskning i ämnet visat. Resultat: Tre tema framkom Upplevelse av att sakna kontroll över sjukdomens prognos och behandling, Upplevelse av att sakna kunskap och stöd samt Rädsla för att barnet skulle uppleva utanförskap. Föräldrarna kände oro när de upplevde att de saknade kontroll över barnets sjukdom och behandling samt när de saknade kunskap och upplevde bristande stöd. Konklusion: Föräldrars upplevelse av bristande stöd och kunskap bidrar till känslor av ensamhet, osäkerhet samt rädslavilket i sin tur leder till oro. Det är en stor utmaning för sjuksköterskan att hjälpa föräldrar att minska sin upplevda oro eftersom både barnets symtombild och föräldrars oro är individuell och dessutom har föräldrar olika förutsättningar att hantera sin oro.

 • Anand, Anagha
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Preparing for the Next Big Wave of Disruption: A Case Study in Auto Industry2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Problem

  The year 1886 is regarded the birth year of the modern automobile. Since then, there have been many innovations that have seen the surface and some that have had an influential effect in changing the paradigm itself. One of the major disruptions the world is talking about currently is in the transport industry, with ‘autonomous vehicles’ (often referred to as self- driving or driverless cars). The automobile industry has embarked upon a period of significant innovation and change. It is extremely important to understand what exactly this change means for the auto industry, the customers and the society and be prepared for this next big wave of a change.

  Purpose

  The main purpose of this paper is to increase the understanding of how the fundamental changes of driver replacement system has an effect on the auto industry (the auto business and customers)

  Research Question

  “How technological advances have led to business model changes in the auto industry” “How Advanced driver assistance system technology has an effect on the business model change in the auto industry”

  Research design/ methodology

  A multi qualitative method with inductive approach is used. To analyse the auto industry data is collected and supported by narrative inquiry strategy with in-depth interviews, and secondary document sources. Since the data is analysed over a period of time, a longitudinal time horizon is chosen. The philosophy governing this thesis is that of pragmatism with an awareness that interpretation is involved.

  Conclusion

  Since the 1970’s most of the innovations since then have been incremental. The beginning of technological diffusion from Information and Communications Technology industry from the 1990’s has resulted in some radical/ revolutionary technological innovations. There have been only two innovations, Internal Combustion Engines and Mass production that has had a significant change in the way business is seen and done. The other technological innovations have contributed to the change in either one side of the business model canvas or none. The current trend of Advanced Driver Assistance System technology is focused on replacing the driver and electric engines replacing Internal combustion engines , a pattern is that is seen from the history where horses were replaced by engines. The use of self-driving cars and electric engines would create a new paradigm in the auto industry.

  Research limitations implications

  The cause-effect relation between business model and technological change is not analysed. The research is analysed with the principle that a technological change would lead to a business model change. Non-technological innovations that has resulted in a business model change is not discussed. Contribution of technological innovations to change in revenue model is not discussed in detail.

 • Rosarv, Belma
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Hur förstås begreppet e-demokrati i relation till den traditionella demokratin?: En kvalitativ textanalys av begreppet e-demokrati2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  E-demokrati är ett väl använt begrepp inom den offentliga sektorn. Begreppet dyker ofta upp i sammanhangen med utförandet av offentliga uppgifter med hjälp av IT. Föreliggande studie behandlar begreppet e-demokrati i syfte att undersöka hur e-demokrati förhåller sig till den traditionella demokratin i den offentliga sektorn på lokal nivå. Studiens syfte grundas i olika forskningsbehov av begreppet e-demokrati.I studien görs en kvalitativ analys med utgångspunkt i Robert Dahls 5 demokratikriterier som omfattas av: effektivt deltagande, lika rösträtt, upplyst förståelse, kontroll över dagordningen och allomfattande medborgarskap. Det empiriska materialet utgörs framför allt av svaren ställt till 290 kommuner i Sverige. Resultatet visar att på att e-demokrati ska uppfattas som helt demokratisk är delvis problematiskt dåbristen påsamtal gör att medborgarna inte kan påverka det slutgiltiga avgörandet eller vad som tas upp på dagordningen.

 • Lyamin, Nikita
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centrum för forskning om inbyggda system (CERES).
  Performance evaluation of safety critical ITS-G5 V2V communications for cooperative driving applications2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Intelligent Transport Systems (ITS) are aiming to provide innovative services related to different modes of transport and traffic management, and enable various users to be better informed and make safer, more coordinated and smarter use of transport networks. Cooperative-ITS (C-ITS) support connectivity between vehicles, vehicles and roadside infrastructure, traffic signals as well as with other road users. In order to enable vehicular communications European Telecommunication Standards Institute (ETSI) delivered ITS-G5 -- a of set of C-ITS standards. Considering the goals of C-ITS, inter-vehicle communications should be reliable and efficient.

  The subject of this thesis is evaluation of the performance, efficiency, and dependability of ITS-G5 communications for cooperative driving applications support. This thesis includes eight scientific papers and extends the research area in three directions: evaluation of the performance of ITS-G5 beaconing protocols; studying the performance of ITS-G5 congestion control mechanisms; and studying the radio jamming Denial-of-Service (DoS) attacks and their detection methods.

  First, an overview of currently available and ongoing standardization targeting communications in C-ACC/platooning cooperative driving applications is provided. Then, as part of the first research direction, we demonstrate via a number of studies, that the adaptive beaconing approach where message generation is coupled to the speed variation of the originating ITS-s may lead to a message synchronization effect in the time domain when vehicles follow mobility scenarios that involve cooperative speed variation. We explain in detail the cause of this phenomenon and test it for a wide range of parameters. In relation to the second problem, we, first, study the influence of different available ITS-G5 legitimate setups on the C-ACC/platooning fuel efficiency and demonstrate that proper communication setup may enhance fuel savings. Then we thoroughly study the standardization of the congestion control mechanism for ITS-G5, which will affect the operation of all cooperative driving C-ITS applications as a mandatory component. We study the influence of congestion control on application performance and give recommendations for improvement to make the congestion control to target at optimizing the applications performance metrics. In the scope of the last research direction, we propose two real-time jamming DoS detection methods. The main advantage of our detection techniques is their short learning phase that not exceed a few seconds and low detection delay of a few hundreds of milliseconds. Under some assumptions, the proposed algorithms demonstrates the ability to detect certain types of attacks with high detection probability.

 • Engberg Pramling, Vilgot
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Kåhlin, Melinda
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Patientens upplevelse av omvårdnaden kring sin trakeostomi2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Trakeostomi erhålls av patienter som behöver en fri luftväg, både i akut skede och under en längre tid. Trots att trakeostomin är en viktig livsuppehållande åtgärd, medföljer risker. Kommunikation ligger till grund för god personcentrerad omvårdnad, som är en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Personcentrerad omvårdnad lyfter fram patientens styrkor, tillgångar och involverar personen i sin omvårdnad. Syfte: Syftet var att undersöka patientens upplevelse av omvårdnad kring sin trakeostomi. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed och Psycinfo. Resultat: Att ha en trakeostomi uppfattades som en känslomässigt påfrestande upplevelse. Trakeostomin påverkade patientens förmåga att kunna tala, vilket uppfattades som fysiskt och psykiskt påfrestande. Behovet av innehållsrik information, tålamod och närvaro från sjuksköterskan var viktiga delar för att skapa trygghet och lugn hos patienten. Att involvera patienten i sin omvårdnad medförde gynnsamma förutsättningar för den personcentrerade omvårdnaden och skapade tillit i vårdrelationen. Slutsats: Föreliggande studie visar att trakeostomerade patienter upplevde obehag som kunde förebyggas genom personcentrerad omvårdnad. Personcentrerad vård uppnåddes när patienten involverades, fick innehållsrik information och gavs tålamod i den icke-verbala kommunikationen.