hh.sePublikasjoner
1 - 24 of 24
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Kvarnliden, Hilda
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Höglund, Louise
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Förskollärares medvetna och aktiva arbete med Alternativ Kompletterande Kommunikation: En hermeneutisk intervjustudie om hur förskollärare beskriver sitt arbete med AKK2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Området för denna studie är AKK, ett Alternativt Kompletterande Kommunikationssätt som hamnat i skuggan i arbetet med kommunikation på förskolan. Barns språkutveckling och kommunikationsförmåga påverkas av vilka möjligheter de ges i att kommunicera med andra.Studiens syfte är att få en förståelse i förskollärares erfarenheter kring begreppet AKK samt hur förskollärare arbetar med sådana kompletterande kommunikationssätt. Därav studiens frågeställningar: Vad kännetecknar förskollärarnas förståelse och tillägnande av de Alternativa Kompletterande Kommunikationssätten och deras centrala begrepp? Hur beskriver förskollärare arbetet med Alternativ Kompletterande Kommunikation? Studien utgår från det hermeneutiska perspektivet för att tolka och skapa en uppfattning och förståelse för hur förskollärare beskriver sitt arbete med AKK.Studien bygger på en kvalitativ metod då semistrukturerade intervjuer i fokusgrupper har gjorts; sammanlagt 12 förskollärare har deltagit. I studiens resultat framkommer det att alla uppfattar sig arbetaaktivt med AKK, men majoriteten är osäkra på definitionen av AKK. Det har vidare visats att TAKK är det övergripande arbetssättet inom kommunikation och används mest. Slutsatsen från arbetet är att förskollärarnas kunskap, attityd och driv till att utveckla sin vidare kunskap har en betydelse för arbetet med AKK. 

 • Scharrer, Julia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Stubenrauch, Lea Theresa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  The “Making” of an Intrapreneur: An empirical study to identify the untapped potential of intrapreneurial intention amongst employees2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to explore how organisations can identify the untapped potential of intrapreneurial intention amongst employees to increase its competitive advantage. Competitive advantage was therefore seen as an outcome of entrepreneurial actions, which, i.e. can be used for more effective and novel marketing strategies. To reach enhanced competitiveness, many firms make use of the concept of corporate entrepreneurship to boost innovation and firm performance.

  To measure an employee’s intrapreneurial intention, this thesis deploys an exploratory approach by developing a research model that immerses organisational factors – an employee’s perception of the company’s Entrepreneurial Orientation, with behavioural attributes, as designed by Ajzen’s Theory of Planned Behaviour (TPB). The model includes five dimensions of a firm’s Entrepreneurial Orientation (EO), including autonomy, innovativeness, risk-taking, proactiveness, and competitive aggressiveness. Behavioural attributes proposed by Ajzen consist of the personal attitude towards intrapreneurship, subjective norms, and perceived behavioural control. The quantitative study generated a sample of 394 employees working in different organisations, industries, and on distinct hierarchical levels.

  Based on the findings, the authors propose a new framework, in which intrapreneurial intentions are directly influenced by someone’s attitude towards intrapreneurship, and indirectly influenced by an employee’s positive perception of the organisation’s EO. As a result, a company should focus on individual attitudes first to discover a potential for intrapreneurial interests. As a support, a firm’s positive perception of its EO can influence the employee’s attitude towards intrapreneurship, but cannot solely boost intrapreneurial intentions amongst workers.

 • Bentelid, Dina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Tellqvist, Olle
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Frimurarna och religionen: En religionssociologisk studie av Svenska Frimurare Ordens plats i det samtida religiösa landskapet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to situate the locus of the Swedish branch of freemasonry, Svenska Frimurare Orden, in the contemporary religious landscape. The research questions are as follows: On what grounds can the Swedish branch of freemasonry be considered religious? If the Swedish branch of freemasonry is considered religious, how does it fit into the contemporary society among the plethora of new religious movements? In regard to the first question, a definition of religion is required, thus Bruce Lincoln’s theory with four domains of religion is used to decide to what extent the Swedish branch of freemasonry can be described as a religion or a religious movement. To be able to answer the second research question the four sociological narratives as presented by Meredith B. McGuire are used to analyze the results of our study.

   

  The results are reached through examination of the common laws of the Swedish branch of freemasonry and the data found on their official website, combined with hermeneutic interpretation. Our conclusion is that the Swedish branch of freemasonry through its explicit connection to Christianity, in addition to its esoteric and occult practices both fits into a historical continuity regarding religion in Sweden, as well as with contemporary societal currents regarding new religious movements.

 • Nilsson, Åsa
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Svanberg, Veronika
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Förskollärarnas strategier och förutsättningar för att stötta förskolebarns matematiska lärande: En intervjustudie om förskollärarnas tankar kring matematik2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att genom intervjuer lyfta fram förskollärarnas uttalande om matematik. Kan deras erfarenheter från barndomen ha en betydelse för hur de arbetar med matematik i deras yrke som förskollärare. Även höra hur förskollärarna stöttar och utmanar barn utifrån deras individuella kunskapsnivå både i planerade aktiviteter men också i vardagssituationer. Genom syftet har följande forskningsfrågor dykt upp: Hur upplever förskollärarna sina tidigare matematiska erfarenheter? Vad anser förskollärarna om hur deras tidigare matematiska erfarenheter har för betydelse för deras undervisning, idag? Hur resonerar förskollärare kring utmaning och stöttning i barns kunskapsutveckling inom matematiklärande i förskolans verksamhet? Problemområdet i studien utgår från att tidigare forskning som i största del är utomnordisk forskning nämner att pedagoger inte har tillräckligt med kunskap inom matematik, vilket leder till att de inte kan stötta barnen med de grundläggande kunskaperna inom matematik. Medverkande i studien är sju förskollärare från totalt två förskolor, där enskilda semistrukturerade intervjuer har genomförts. Vi har analyserat utifrån en hermeneutisk ansats. Genom vår förförståelse av deltagarnas uttalande har vi sedan tolkat uttalandet och därefter skapat en ny förståelse. Resultatet från studien är att förskollärarna har olika erfarenheter från deras barndom och en del anser sig dåliga på matematik. Förskollärarnas erfarenheter har påverkat dem positivt i deras undervisning inom matematik. De anser att det är viktigt att stötta och utmana varje barn utifrån deras individuella kunskapsnivå och att det är lättast att göra i vardagssituationer med enskilda barn. Slutsatsen belyser att det är viktigt att vara medveten om barns individuella kunskapsnivå för att kunna stötta och utmana dem. Samt att erfarenheter och verktyg bidrar till nytt lärande.

 • Brandin, Hannah
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Kunskap för framtiden?: En kvalitativ undersökning om tidigare gymnasieelevers upplevelser av religionsundervisningen i gymnasieskolan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker i vilken utsträckning tidigare gymnasieelever upplever att religionsundervisningen i den svenska gymnasieskolan har varit förberedande för ett liv i samhället efter avslutade studier. Vidare undersöker uppsatsen även tidigare gymnasieelevers upplevelser av religionsundervisningen som betydelsefull och bristfällig. För att erhålla ett resultat har fyra semistrukturerade intervjuer med tidigare gymnasieelever som läst religionskunskap 1 & 2 utefter Gy 11 gjorts. För att visa på i vilken utsträckning religionsundervisningen har varit förberedande för informanterna har insamlat material analyserats utifrån en flerdimensionell utbildningsfilosofisk karta vilken anger hur lärarens spektrum av urval och innehåll är inordnat i flera spänningsfält av huruvida undervisningen ska syfta till att förvalta en tradition, ett kulturarv, eller om den istället ska syfta framåt och förbereda för framtiden. Undersökningen visar att religionsundervisningen i stor utsträckning har varit förberedande för ett liv i samhället efter avslutade studier för informanterna och att det innehåll och de undervisningsmetoder som informanterna upplevde vara bristfälliga i hög grad går att koppla till en åstundan efter en undervisning där diskussion, samtal, projekt- och temaarbeten, konfliktfyllda frågor, grupparbeten och problemlösning är centrala aktiviteter. Vidare visade undersökningen på en åstundan efter problembaserad, reflekterande, samtidsrelevant och problemlösande undervisning där elevernas erfarenheter och intressen är i fokus.

 • Venkatesh, Uma Devi
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Alsamuraaiy, Omar Ali Ahmed
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Adoption of Smart Packaging: Case Study Analysis from retailer’s perspective2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper presents the challenges faced by the retailers during the adoption of smart packaging in food packaging industry. The paper introduces three largest food retailers in Sweden, and the problems they faced during the introduction of the adoption of smart packaging technologies packaging. Introduction- The authors present the paper with complete background of the food packaging industry in general, as well as each types of smart packaging techniques. In addition, the paper introduces the adoption process for the smart packaging. The research question of this paper is: What are the hinders of adopting smart packaging technology in food packaging industry and why? • What challenges do they face during the adoption process? • What are the hinders in this adoption process? • What are the new hinders in this adoption process? Purpose- The main purpose of this paper is to find the challenges that occur during the adoption of smart packaging in food packaging industry faced by the retailers. Knowing the basic knowledge of the food packaging industry and giving importance to the challenges may lead to achieve our aim. Methodology- This research paper uses the research onion model as a methodology to analyse the gathered data. The authors performed interviews with retailers and end-users of food packaging industry to analyse their challenges during the adoption of smart packaging. The collected data are further discussed in the analysis and discussion part. Conclusion- This paper concludes the adoption in the new technology and concentrates on how each retailer has their own perspective to see the quality and use it to overcome the adoption process. This paper describes the common and unique challenges faced by the retailers during the adoption process. The main common challenges faced by all the retailers in common was to create awareness and to make end-user understand the adoption process but also the benefits of adoption. The most important challenges faced by the retailers of ICA is they consider that adopting to new technology in smart packaging is a challenge for them, because they must create an understanding about the new technology to the end-users which requires a lot of time for the adoption process. According to Coop the open to new smart packaging technologies because since they use only localize products and resources, the overall cost of the product increases which again becomes a barrier for end-user adoption. The interviewee from Willys state that they offer affordable smart packaging technologies without creating barrier for customer adoption, at the same time they are not willing to adopt new technologies without testing its feasibility with the customers. Omar, Uma Thesis in Industrial Innovation Management (IN7001) iii Limitation- The aim of this study is focused on only one element of smart packaging i.e. “Adoption”. Moreover, this study is limited to adoption of smart packaging done in three companies (Coop, Willys & ICA Maxi) in the retail sector in Halmstad, Sweden. This study is conducted from the retailer perspective, by analysing the challenges faced by the retailers during the adoption process.

 • Abrahamsson, Cristian
  et al.
  Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, Lund, Sverige.
  Malmberg, Claes
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Pendrill, Ann-Marie
  Nationellt Resurscentrum för Fysik, Lunds universitet, Sverige.
  En Delfistudie om lärares uppfattning av elevengagemang i NO-undervisningen2019Inngår i: NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, ISSN 1504-4556, E-ISSN 1894-1257, Vol. 15, nr 2, s. 128-144Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  What happens in a science classroom where students are engaged and how do teachers observe and interpret student engagement? This article highlights teachers’ perspective on students’ engagement in science education and to what extent it is connected to the scientific content. This approach complements earlier research which focuses mostly on students’ attitude towards science education and their interest in various topics in science.

  The findings are based on a three-stage Delphi survey distributed to 39 expert science teachers. The results shows science education with a range of different perspectives and that most teachers do not perceive any direct connection between specific science topics and the students’ engagement. The survey also shows that teachers to a high level interpret students’ emotional expressions and academic behavior as engagement rather than their cognitive behavior.

 • Berséus, Jenny
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Elofsson, Elin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  “Det här ska du förhålla dig till för resten av ditt liv, och du kan leka fram den här på förskolan”: En hermeneutisk intervjustudie om förskollärares berättelser om matematik i förskolans kontext2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har en kvalitativ ansats där syftet är att genom intervjuer lyfta fram och tolka hur förskollärare själva uppfattar sitt arbete med matematik och därigenom få en djupare förståelse för matematik i förskolan samt bidra med kunskap om hur användandet av den sker i förskolan. Studiens syfte har framkommit då forskning återkommande belyser att barns tidiga matematiska kunskaper försämras allt mer och att Sverige är ett av de nordiska länderna med lägst genomsnitt i matematikkunskaper. Studien utgår från ett hermeneutiskt perspektiv där de centrala begreppen tolkning, hermeneutisk spiral, förståelse samt förförståelse använts som analysverktyg. Intervjuerna baserades på öppna frågor som genomfördes med sex förskollärare från olika avdelningar och verksamheter. I studiens resultat synliggörs det utifrån respondenternas uttalande att matematik är ett viktigt ämne att arbeta med redan i förskolan och att det kan förekomma olika strategier för att implementera det i verksamheten. Men å andra sidan belyser studien att det enligt förskollärarnas uttalande kan förekomma hinder som de anser vara problematiska för att aktivt kunna arbeta med matematik som ett ämne i förskolan.

 • Nigelius, Julia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Wendefors, Olivia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Att synliggöra barnens kunnande i den fria leken: En kvalitativ studie där barn med svenska som första- respektive andraspråk undersöks i sociala och fysiska interaktioner2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningen beskriver hur barn med svenska som första- respektive andraspråk interagerar med varandra i den fria leken. Det finns en avsaknad i forskning kring förskolans icke-planerade verksamhet, därför vill vi flytta fokus från pedagogers arbetssätt i planerad undervisning till att studera hur barn använder sitt kunnande i mötet med varandra. Syftet med studien är att bidra med ny kunskap och förståelse för hur barn i tvåårsåldern med svenska som första- respektive andraspråk interagerar med varandra och med fysiska redskap, samt synliggöra hur deras kunnande utspelas i den fria leken i förskolans verksamhet. Studien grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv där social interaktion och fysisk interaktion är viktiga begrepp. En kvalitativ metod ligger som grund för arbetet och data samlades in via videodokumentation på en förskola i södra Sverige. Barnen skapade gemensamma nämnare som bjöd in till interaktion. Den verbala kommunikationen kunde sätta gränser för hur situationen utspelade sig, vilket medförde utmaningar för barnen. Barnen skapade själva outtalade regler för lekarna och det fanns en överenskommelse mellan dem för hur lekarna skulle fortsätta. Barnen har på olika sätt utmanat varandra i både sociala och fysiska interaktioner, där deras kunnande har synliggjorts. Olika typer av fysiska interaktioner har varit att barnen söker interaktioner mellan varandra genom de fysiska redskapen, de har även använt dessa för att utforska med varandra. Barnens sociala interaktioner har mestadels bestått av gester och blickar, och inte till lika stor del verbal kommunikation. De sociala och fysiska interaktionerna har präglats av barnens aktörskap och det handlingsalternativ de valt att tillämpa.

 • Pashami, Sepideh
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab).
  Holst, Anders
  RISE SICS, Stockholm, Sweden.
  Bae, Juhee
  School of Informatics, University of Skövde, Sweden.
  Nowaczyk, Sławomir
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab).
  Causal discovery using clusters from observational data2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Many methods have been proposed over the years for distinguishing causes from effects using observational data only, and new ones are continuously being developed – deducing causal relationships is difficult enough that we do not hope to ever get the perfect one. Instead, we progress by creating powerful heuristics, capable of capturing more and more of the hints that are present in real data.

  One type of such hints, quite surprisingly rarely explicitly addressed by existing methods, is in-homogeneities in the data. Clusters are a very typical occurrence that should be taken into account, and exploited, in the process of identifying causes and effects. In this paper, we discuss the potential benefits, and explore the hints that clusters in the data can provide for causal discovery. We propose a new method, and show, using both artificial and real data, that accounting for clusters in the data leads to more accurate learning of causal structures.

 • Abdiladif, Abdullahi
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Framing King: En kvalitativ studie om hur Martin Luther King gestaltas i medier2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 300 hpOppgave
  Abstract [en]

  This piece of research examines how the speech Beyond Vietnam by Martin Luther King Jr. is framed by four newspapers in the United States. The aim of the thesis is to contribute to the existing body of research in framing as a field of study in general. More specifically, the aim is to expand the existing literature on media research regarding Martin Luther King Jr. while he was alive. Entman’s definition of framing is operationalized through the use of a deductive method. The results show that King is framed in a negative manner. In terms of framing, Conflict Frame is the most common frame used by newspapers in response to King’s speech. This is most likely due to the cold war politics prevalent during this era. 

 • Svensson, Philip
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  To be a muse or to be amusing: En källkritisk granskning av datorspelet Battlefield 12019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay’s main purpose is to analyze the historical facts and data that are presented to the player during the game’s main missions and their use of history. This will mainly be done through source criticism of the historical events that occured during the great war’s time era and trying to connect these events with the ones in the missions. However this turned out to be harder than expected because no dates are presented in the game and rerely the exact geagraphic location so alot of research about the different battles of the war had to be done to complete this task. Even though most of the ”hard facts” such as when the battles takes place are accurate, there are some less impactful facts on a lower level such as characteristics of vehicles and weapons that hurts the historical authenticity by a tiny fraction but increases the player experience by alot.  The conclusion, of what I managed to analyze from the game, is that alot of apects of the game is made out of pure comercial intentions. That’s not necessarily a bad thing since more people are therefor willing to buy the game and experience the great war, but the the facts that the players encounters seems to aim to satisfy historical stereotypes. Overall it’s a relatively historical corretct game in the sense of historical authenticity and the intentionally exaggerated stereotypes does not have much of an impact on the storytelling and as a player you rarely even notice, it rather makes the game more playable and enjoyable.

 • Vestergård Nielsen, Pernille
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Efterfrågan på bostäder: En studie kring hur bostadsbristen har sett ut sedan 1950-talet i Sverige2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Gustafsson, Johan
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Litteraturstudie: De frivilliga avsättningarnas betydelse för biologisk mångfald och naturskydd i den svenska skogen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This review summarizes what is known about the Swedish nature conservancy model with voluntary set-asides in the forest industry through mapping out how much forest that already has been set-aside, which quality the set-asides inherent and how long the set-asides are planned to be conserved. To optimize the contribution to formally protected forests the review gives examples of ways forward and how the set-asides can be managed to recreate missing habitats in formally protected forests. The articles in this review cover the model itself, its driving forces, the actors’ opinions about the model or applied management in voluntary set-asides. Results shows that voluntary set-asides is an important complement to formally protected forests to stop the loss of biodiversity. This is because they select different habitats than what is already protected, they also select a larger area of productive forestland than formal protection which is crucial if Sweden should be able to reach the national environmental goals. At the same time, because it’s voluntarily, it’s complicated to follow-up, guarantee and map out the quality, duration and exact distribution of the set-asides. The most important advantage with voluntary set-asides is that it’s a conservancy model which is welcomed by the forest owners’ and companies themselves and if it’s optimized it could help to create a diverse and dynamic network of protected forest that can be customized to where it’s needed the most. With customized management, the set asides should in first place aim to restore and protect deciduous forests in southern Sweden.

 • Reveny, Stephanie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Stafverfeldt, Elvira
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Career Challenges and Coping Strategies of Swedish Elite Show Jumpers: A mixed-methods study2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the study was to examine perceived challenges and coping strategies of Swedish elite show jumpers from the holistic perspective. A mixed-methodology was used with a dominant qualitative design and a supportive quantitative design. Semi-structured interviews based on the holistic athletic career model and two surveys developed from the qualitative results were used to collect the data. The participants of the study were 5 Swedish elite show jumpers between the age of 24-29 (M=26.4, SD=2.06). The qualitative findings resulted in two category profiles of perceived challenges and use of coping strategies. The quantitative findings resulted in two individual profile for each participant. The findings identified five higher order themes of perceived challenges (psychological, financial, psycho-social, athletic and vocational) and three higher order themes of coping strategies (social support, problemfocused coping and emotion-focused coping). The individual profiles showed both similar patterns and individual nuances between the participants. Major challenges for the equestrians were financial, injuries and dealing with identity foreclosure. This study represents an effort to highlight the challenges met and coping strategies used by equestrians on elite level, to prevent ineffective coping and negative consequences such as a premature dropout.  

 • Averfalk, Helge
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS).
  Ottermo, Fredric
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS).
  Werner, Sven
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS).
  Pipe Sizing for Novel Heat Distribution Technology2019Inngår i: Energies, ISSN 1996-1073, E-ISSN 1996-1073, Vol. 12, nr 7, artikkel-id 1276Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper assesses pipe sizing aspects for previously proposed, novel, low heat distribution technology with three pipes. Assessment issues include heat loss, pressure loss, and pipe sizing for different typical pipe configurations. This assessment has been provided by the analysis of a case area with single-family houses. Concerning heat loss, the proposed three-pipe solutions have the same magnitude of heat loss as conventional twin pipes, since lower return temperatures compensate for the larger heat loss area from the third pipe. Regarding pressure loss, the main restriction on the size of the third pipe is limited to the pressure loss in the third pipe. Thermostatic valves to manage the flow rate of the third pipe are advocated, since alternative small pumps have not been found to be commercially available. The pipe sizing recommendation is that the third pipe for recirculation purposes can be two to three standard pipe sizes smaller than the corresponding supply and return pipe, if no prosumer is connected in the heat distribution network.

 • Dejenfelt, Pontus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Våtmarksfåglar i Stjärnarp, en inventering av nyanlagd våtmark utanför Halmstad, Halland2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genom en kombinerad linjetaxering och revirkartering av nyanlagd våtmark i Stjärnarpsdalen utanför Halmstad under april-juni 2018 har jag undersökt artsammansättning, antal individer och par samt häckningskriteria hos fågelarter på plats. En jämförelse har gjorts med fem andra våtmarker i Halland i fråga om artsammansättning och häckninggskriteria för att undersöka om ålder eller storlek hos våtmarker har en effekt på dessa. Efter flertalet besök i Stjärnarp observerades totalt 55 arter varav 31 nyttjade våtmarken för antingen häckning, födosök eller rastade. Totalt 19 arter visade tecken på häckning inom våtmarkens gränser, varav endast fem arter slutligen fick ut avkomma. Hos samtliga undersökta våtmarker varierade antal arter mer under 2018, när de var av olika ålder, jämfört med när de alla var ungefär ett år gamla. Jag fann inga signifikanta korrelationer, beroenden eller skillnader mellan undersökta variabler, med undantag för signifikant korrelation och beroende mellan antal möjliga häckningar och area hos våtmarker. Enligt flera källor kan våtmarkers egenskaper och utformning ha stor betydelse för fåglars förekomst, t ex våtmarkens storlek, ålder, vattendjup, skötsel, placering, närvaro av fisk och mycket mer. I denna studie har Stjärnarp visats hysa arter som bl a häckar, och flera dessa arter indikerar på egenskaper som tidig succession, näringsrikt vatten, öppna strandängar och mer. Beroende på vad för fåglar och annan biologisk mångfald man vill gynna här i framtiden är planering och kontinuerligt uppföljningsarbete viktigt för att se om och hur fågelfaunan förändras samt vad det kan bero på.

 • Franzén, Lars-Gunnar
  Socker och hälsa – är det farligt att äta fruktos?2018Inngår i: Folkvett, ISSN 0283-0795, nr 4, s. 40-61Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • Tysk, Johanna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  En bild säger mer än tusen ord: En kvalitativ studie om bilders funktion i läromedel för religionsämnet på gymnasiet.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En kvalitativ studie är utförd i syfte att undersöka hur bilder i religionsläromedel på gymnasiet kan påverka elevers religionsuppfattning. För att uppfylla syftet behandlas tre frågeställningar. Dessa är; Vilken betydelse har bilder i läromedel för elever? På vilket vis kan bilder som förekommer i de tre undersökte religionsläromedlen påverka elevers religionsuppfattning? Hur väl överensstämmer funktionen av de bilder som återfinns i de tre undersökta läromedlen med skolans värdegrund samt läroplan? Undersökningen avgränsas till tre religionsläromedelsböcker, samtliga är aktuella visar en förundersökning. Böckerna som används är; En människa, tusen världar, Religionskunskap 1. Robert Tuveson. Gleerups, 2015 Din tro, eller min? Religionskunskap för gymnasiet, kurs 1. Erica Appelros, Anne – Christine Hornborg, Helena Röcklinsberg. Natur och kultur 2006. Religion 1&2 liv och mening. Gunilla Rundblom & Leif Berg. NA Förlag 2014. Vidare avgränsas studien ytterligare för att hantera studiens omfång, därav är det endast bilder ur kapitlen om judendom som studeras. Empirin samlas in genom semistrukturerade intervjuer med åtta gymnasieelever. Två elever studerar på högskoleförberedande program och sex elever studerar på yrkesförberedande program. Empirin tolkas med hjälp av W.J.T Mitchells bildtolkningsteori, vilken är omformulerad av Yvonne Eriksson i boken Bildens tysta budskap (2017). Teorin har som utgångspunkt att bilder fungerar som meningsskapande entiteter, detta påvisas genom att bilder behandlas ur fem olika kategorier vilka samtliga analyserar bildens förmåga att påverka mottagarens uppfattning av fenomenet som visas på bilden. Kategorierna är Graphic, Perceptual, Optical, Mental samt Verbal. Ytterligare utgörs empirin av Gy 11, samt bilder ur de tre läromedelsböckerna som presenterades i första stycket.Resultatet påbjuder faktum att bilder i läromedel enligt Mitchells bildtolkningsteori har påverkan på mottagarnas perception av olika fenomen som betraktas. Betydelsen som bilderna har varierar mellan funktionen att intressera eller inte intressera eleverna till vidare kunskapsinlärning om fenomenet som visas. Därav kan elevernas inlärning om området påverkas av vilka bilder som exponeras i anslutning till området. Vidare kan det av resultatet samt teorin utläsas att bilder kan skapa förutfattade meningar och fördomar, vilka påverkar elevernas religionsuppfattning. Då bilder i läromedel visade sig påverka elevernas religionsuppfattning och eventuellt bidra till fördomar besvaras sista frågeställningen med faktumet att bilder i läromedel stämmer dåligt överens med aktuell läroplan och aktuellt värdegrundsarbete. Skolans värdegrundsarbete motarbetas av bilders eventuellt negativa funktion för elevers inlärning.

 • Emil, Söder
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Central autentisering för ett inbyggt system.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Central autentisering är en metod som länge har använts för att på ett lätthanterligtsätt administrera användare till olika nätverksresurser såsom datorer, skrivare ochservrar. I en tid när många industrier uppgraderas och byggs ut för att möta nyakrav för att kunna nås från runt om i världen måste många system byggas om.Arbete genomförs tillsammans med HMS Industrial Networks AB och kommer attundersöka möjligheten att autentisera användare mot en inbyggd kontroll ochstyrenhet centralt istället för lokalt vilket det idag är. Teori kommer att blandas medegna experiment av möjliga implementeringar och slutligen utvärderas all fakta ochen slutsats presenteras.

 • Närenborn, Lisa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  DID YOU FALL FOR IT?: Sympathy and Empathy in Nabokov's Lolita and The Enchanter.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The goal of this study was to examine if, how, and why sympathy and empathy was created in Nabokov’s two narratives dealing with pedophilia; Lolita and The Enchanter. A large amount of research did exist on this subject regarding Lolita, but not on The Enchanter. Since Nabokov has referred to The Enchanter as a kind of pre-Lolita in the “Authors Note One” in The Enchanter, I thought it would be interesting to see what similar techniques he used to generate sympathy and empathy from the reader in the two books, and to examine if they had any differences regarding the subject. After a close reading of the books, some defining features could be found to be connected to sympathy and empathy. These features had to do with the narration, the form, and the language. The protagonists used these different feature to create a bond with the reader, a bond that is then used to make the reader feel for or/and with the protagonists. Lolita is a longer, more developed, and more comprehensive story than The Enchanter which gives Humbert more time to create and use this bond with the reader. Therefore, Lolita is more likely to generate empathy and sympathy from the reader. If a reader experiences those emotions though, depends on the individual reader. All I have presented in this essay is related to how Nabokov invite empathy and sympathy from the reader when reading Lolita and The Enchanter. That does not mean all readers experience these emotions since it is an individual process that depends on how each reader interprets the narrative.

 • Ng, Robin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centrum för forskning om inbyggda system (CERES).
  Efficient Implementation of Histogram Dimension Reduction using Deep Learning: The project focuses on implementing deep learning algorithms on the state of the art Nvidia Drive PX GPU platform to achieve high performance.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • Johansson, Kristian
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Spårning av tungmetaller i Västra strandens avloppsreningsverks ledningsnät2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Sewage sludge contains several important nutrients that can be utilized byrecycling to arable land. This is especially important for phosphorus which is a finite resource and an important nutrient in agriculture. It is, however, important that the sewage sludge is free from high concentrations of harmful substances. In the spring of 2013 passive samplers (ecoscope) were used to track sources of metals in the waste water system of Västra strandens waste water treatment plant in Halmstad. The results showed differences in the level of metal contaminants in terms of both individual metals and the total load of metals. The results suggest that there is a possible source of cadmium upstream the measuring point that is called KärlekenANB 492. This is supported by the measurement at point (P2) downstream that also showed the presence of high levels of cadmium. Silver at two sampling points (P2 and KarlXIANB 465) have elevated values compared to other sampling points. The measurements performed in combined systems have probably been affected by the snow melting and the winter conditions that prevailed during the exposure period. High levels of zinc occurred mainly in areas with combined systems which indicate that surface water is a likely source for this metal.Further investigations have to be done to track specific sources of heavy metals so that measures can be taken to reduce them.

 • Kelmendi, Ismi
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Skillnader i muskelstyrka hos unga tennisspelare: En studie av dominant och icke-dominant sida och dess association till Rankning och kraftutveckling i Squat Jump2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave