hh.sePublikasjoner
1 - 36 of 36
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Hafström, Emma
  et al.
  Svensson, Matilda
  Omnichannel as a value-creating business strategy: A study on omnichannel's impact on customer satisfaction in the home furnishing industry2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • Enstedt, Gustav
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Damsport och sport: En diakron studie om könsmarkering i introduktionen av sportnyheter på TV och radio2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker könsmarkering i introduktionen av sportnyheter. Syftet med uppsatsen är att undersöka om och i vilken utsträckning könsmarkering med dam och herr används i introduktionen av sportnyheter, alltså om nyheten är tydlig med om det handlar om dam- respektive herrsport. Fokus kommer ligga på om, och i så fall hur, könsmarkering för kvinnor och män används i språket. Uppsatsen kommer även undersöka om det finns någon skillnad ur ett historiskt perspektiv samt om nyheten presenteras på TV eller på radio. Metoden för analys av det insamlade materialet har varit genom observation av sportnyheter på TV och radio där det har antecknats vad nyheten handlade om och dam eller herr eller ingen könsmarkering användes. Resultatet visar att den procentuella andel könsmarkering i damsportnyheter har varit väsentligt mycket högre än könsmarkering i herrsportnyheter historiskt men att det har minskat över tid. Idag sker könsmarkering främst i radio om damsportnyheter.

 • Löwander, Mimmi
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Viebke, Victor
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Litteratursamtalets påverkan på elevers läsförståelse i mellanstadiet2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vad forskning säger om litteratursamtalets påverkan på elevers läsförståelse och mer specifikt att svara på frågeställningen “Hur påverkar litteratursamtalet mellanstadieelevers läsförståelse i ämnet svenska?” För att kunna besvara frågeställningen och uppnå syftet med studien har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier om litteratursamtalet och dess påverkan på elevers läsförståelse. Resultatet av studien visar att litteratursamtalet har en positiv påverkan på elevers läsförståelse och att både lärare och elever ser positivt på användandet av det som en del i undervisningen. Det viktigaste resultatet som har framkommit är vikten av hur litteratursamtalet utformas av lärare och hur hen väljer att ställa sina frågor.

 • Arvidsson, Evelina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Lindberg, Ronja
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Att göra barns röster hörda: En barndomssociologisk studie om barns egna berättande om stillasittande och rörelse i förskolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studies problemområde grundar sig i att det finns lite forskning kring stillasittande och rörelse utifrån barns perspektiv i förskolan. Därmed ämnar vi bidra med kunskap via barns berättande som utgångspunkt på vad de själva berättar om stillasittande och rörelse. Syftet är att ge en röst åt barn för att närma sig barns perspektiv på stillasittande och rörelse i förskolan, utifrån barns egna berättande med stöd i egen producerade fotografier. De forskningsfrågor som låg till grund för att besvara studiens syfte var; Vad i miljön uppfattar barnen här och nu som olika platser för stillasittande eller rörelse? Och På vilket sätt anpassar barnen sitt berättande om stillasittande och rörelse i förhållande till regler? Studien har barndomssociologiskt perspektiv som teoretisk utgångspunkt vilket innebär att barn i studien ses som being och becoming samtidigt. Det empiriska materialet samlades in på två förskoleavdelningar med hjälp av gruppintervjuer, där 10 barn har deltagit i åldrarna 4–5. Dokumentationsverktygen som användes var ljudinspelning och fältanteckningar, datan har därefter transkriberats och transformerats med stöd i tematisk analys. Resultatet presenteras i tre teman: Man sitter stilla – men får ju röra på sig lite också, Rörelsens innebörd enligt barnen och Barnens agens i utomhusmiljön. I resultatet framkom det via barns berättande att vid stillasittande sker någon form av rörelse samtidigt, till exempel när de pärlade satt de stilla men de var tvungna att förflytta armen för att ta pärlor. Barnen beskrev även hur de rörde på sig med flera olika förslag exempelvis springa och gå, två barn visade även fysiskt på golvet hur armhävningar går till, vilket de associerade till att använda sina muskler. Slutsatsen är att utifrån barnens berättande framkom det förslag på rörelse och stillasittande aktiviteter via verbalt språk och kroppsspråk. Barnen menade att det oftast skedde någon form av rörelse vid stillasittande aktiviteter. Önskvärda platser i miljön framhölls även av barnen där fysisk rörelse kunde ta uttryck.

 • Hafvervik, Christopher
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Ali Naeem, Zaid
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Elevinflytande baserat på ålder: Ur ett elevperspektiv2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen undersöker vi genom en kvantitativ analysmetod, elevinflytande utifrån elevers perspektiv. Undersökningens syfte är att ta reda på ifall elevinflytande ökar med åldern vilket det ska göra enligt Skolverket. Undersökningen sker på en skola i södra Sverige, elever som deltar i undersökningen går i årskurs 6-9 genom enkät insamling. Resultatet disskuteras med hjälp av tidigare forskning samt teoretiska begrepp. Enligt tidigare forskning av skolkomiten visar deras studie att yngre elever har mer inflytande än äldre. Resultat visar att elevinflytande inte ökar med åldern samt att eleverna vill ha mer inflytande över sin utbildning.

 • Stigson, Björn
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Traditions challenged by transitional change: A study of what can be learned from the overcoming of change in work and other habits by the reindeerherding nomad Dukha community2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The Dukha people are nomadic pastoralists who also supplement their income from tourism and their diet from hunting and gathering. The Dukha community has gone through and overcome numerous changes in conditions over the years. Dukha have been forced by the government to leave Mongolia, they have been forced to harvest their own reindeer in great numbers to avoid starving, seen their way through socialism and forced collectivization of all livestock and after that they have handled a quick transition into market economy. In recent years they have been affected by both increasing tourism and national urbanization, two variables that both are creating circumstances which modifies their way of working and living. In the western society we have lately altered our way of working to be more flexible with the ambition to set us more free, yet this has partly resulted in that we create stress among our workers as they no longer can grasp and handle the fine line between free time and work.

  In this thesis I intend to reason about work and the challenges in work for the Dukha people and their community and how we might learn from their working-life and doings and the changes in work that they have gone through. Also, what circumstances created by change can Dukha expect in their near future and how can this be supported and best handled by their outside world. My study was conducted through a participating field study during 45 days among the Dukha families.

  I set out to investigate with the question of study “what can be learned through a working life science perspective from the Dukha community?”. In order to get the answers of these questions I use three core questions that are connected to three themes, work, tourism and sustainability.

  My conclusions are that we have many things to learn from the Dukha community and that the contribution in this thesis is new perspectives on perks and downsides of work without boundaries. Also, I let the Dukha people determine definitions of work and the concept of work using their daily reasons of prioritizing their doings.

 • Holst, Anders
  et al.
  RISE SICS, Stockholm, Sweden.
  Bouguelia, Mohamed-Rafik
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab).
  Görnerup, Olof
  RISE SICS, Stockholm, Sweden.
  Pashami, Sepideh
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab).
  Al-Shishtawy, Ahmad
  RISE SICS, Stockholm, Sweden.
  Falkman, Göran
  University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Karlsson, Alexander
  University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Said, Alan
  University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Bae, Juhee
  University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Girdzijauskas, Sarunas
  RISE SICS, Stockholm, Sweden.
  Nowaczyk, Sławomir
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab).
  Soliman, Amira
  RISE SICS, Stockholm, Sweden.
  Eliciting Structure in Data2019Inngår i: Joint Proceedings of the ACM IUI 2019 Workshops, Los Angeles, USA, March 20, 2019 / [ed] Christoph Trattner, Denis Parra & Nathalie Riche, Aachen: Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen , 2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper demonstrates how to explore and visualize different types of structure in data, including clusters, anomalies, causal relations, and higher order relations. The methods are developed with the goal of being as automatic as possible and applicable to massive, streaming, and distributed data. Finally, a decentralized learning scheme is discussed, enabling finding structure in the data without collecting the data centrally.

 • Westerberg, Emma
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Paulsson, My
  Högskolan i Halmstad.
  Projektledarens roll som kommunikatör i produktionsfasen: Kommunikation inom byggprojekt och projektledarens medverkan till en effektiviserad kommunikationsprocess2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Communication is a well stated act in project management. Despite the knowledge of how to communicate in a project in the construction industry, does project teams not apply the theories into practise. Today billions are neglected only because of the communication problems in the Swedish construction industry.  

  The purpose of this bachelor thesis is to investigate how a project manager could work with streamline communication in a construction project. The study has an intention to highlight the communication problems, issues with the communication channels and the lack of structure.  

  The study is accomplished through a qualitative methodology and started off with a detailed literature investigation of existing research. Ten semi-structured interviews were completed with selected project members from the case study and several observations were conducted. The analysis with the discussion showcases three different improvement areas which create a possibility to a better streamlined communication in a construction project. 

  The conclusion is that communication problems occurs because lack of structure. The wide range of IT-channels is expanding and in a combination with the easy availability, the channels are hard to control. Second conclusion is that communication problems occurs because lack of structure. A solution to work more efficient with communication is to create a structure of the communication channels and communication paths. Additionally, is it also to increase the comprehension between project members.

 • Raza, Syed Muhammad
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS).
  Singh, Dilawar
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS).
  Experimental Investigation on Filament Extrusion using recycled materials.2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Plastics have become an essential part of our lives whether it is a food container or a high-tech medical instrument or just ordinary household item. Various advantages and disadvantages of plastics co-exist and hence it is difficult to eliminate the usage of plastic materials in everyday life. It is favorable because of its low weight, durability, flexibility, ease of processing etc. At the same time, it is not recommended due to health and safety hazards related to it.  Plastics made from renewable resources are high in demand for recycling application and one such thermoplastic is PLA. 

  Polylactic Acid (PLA) is biodegradable, transparent polymer derived from 100% renewable resources, such as corn and sugar beets. Its application ranges from simple packaging of food to biomedical applications. It has also become an essential part of 3D printing due to its ease of use compared to other thermoplastics. 3D printing is an additive manufacturing tool that uses layer by layer deposition phenomenon to print a 3D object. Using CAD software, the object is designed as per dimensional requirements and then the printer converts it into an object by deposition of material.  

  This study is an initiative to reuse discarded plastic products into something useful. Thus, failed prints of PLA material are used as the raw material and processed to get filaments of desired thickness in order to be used for 3D printing again. The 3D printed objects with dimensional irregularities or functional failures were crushed using a shredder and the shredded pieces were then sieved in order to eliminate the bigger pieces of material. The shredded material was then fed into the extruder and processed with high temperature and variation of speed of the extruder to get filaments of desired dimensions. The tests were performed in different settings that included variation of speed and temperature of heater. It is seen that both the parameter; speed and temperature, have a strong effect on the filament thickness.

 • Gudmundsson, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Mårtensson, Jennifer
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Musikens plats i förskolan: Hur verksamma förskollärare beskriver ramarna för att arbeta med musik i förskolans kontext2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Musiken har fått en allt mindre plats i förskolan. Syftet med denna studie är att kartlägga förskollärares erfarenheter av musik i förskolans samt undersöka hur verksamma förskollärare beskriver ramarna för att arbeta med musik i förskolans kontext. De forskningsfrågor som studien utgår ifrån är: hur och när används musik i förskolans kontext? vilka hinder och möjligheter beskriver förskollärare gällande arbetet med musik på förskolan? Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt är läroplansteorin med ett djupare fokus på ramfaktorteorin. Studiens metod består av enkäter som 20 verksamma förskollärare svarat på samt intervjuer med fyra av dessa, där intervjufrågorna är semistrukturerade. Studiens resultat baseras på enkätundersökningen och de semistrukturerade intervjuerna som alla genomfördes med förskollärare i Halmstad kommun. I studiens resultat framkommer det att förskollärare beskriver sina ramar och faktorer som påverkar arbetet med musik i förskolans kontext på ett sätt där flera olika ramfaktorer är av betydelse såsom tidsramar, organisatoriska ramar, personramar, ekonomiska resurser och fysiska ramar. I studiens diskussion lyfts det fram att de ramar och faktorer som ger möjligheter till samt hämmar musikarbetet på förskolan påverkar barnen i deras utveckling. Studiens slutsats är att musik i förskolans kontext vanligen används i samlingar genom sång och dans, att förskollärare till största del känner sig bekväma men att de har för lite kunskap inom området samt att förskollärare beskriver flera olika hinder och möjligheter med att arbeta med musik i förskolan. Förskollärare behöver inte vara musikaliska geni för att möjliggöra musikarbetet i förskolans kontext.

 • Nilsson, Emilia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Molin, Catarina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Digitalisering i förskolan: En kvalitativ studie om hur digitalisering framställs i pedagogiska medier2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa studie undersöks hur begreppet digitalisering framställs i pedagogiska medier. Studien utsätter dominerande språkliga konstruktioner för kritisk analys, detta för att bidra till förändring vad gäller inlåsta föreställningar om verkligheten och maktstrukturer. Syftet i studien är att granska och analysera begreppet digitalisering i förhållande till förskolans utbildning. Frågeställningarna är: Hur framställs digitalisering i pedagogiska medier? Vilken betydelse får framställningen av digitalisering i pedagogiska medier för förskolans utbildning? Studien genomsyras av socialkonstruktionistisk utgångspunkt där kunskap om verkligheten förstås genom sociala, kulturella och historiska förhållanden. Den metodologiska ansatsen är kritisk diskursanalys där språkliga konstruktioner i olika texter i pedagogiska medier (pedagogiskamagasinet.se och förskolan.se) har utsatts för kritisk analys. Resultatet för studien presenteras i tre tematiseringar: Pedagogers kompetens, Högra krav på pedagoger och Digitalisering som samhällsnytta. Resultatet visar att digitalisering å ena sidan framställs som en samhällsnytta där digitala verktyg ger möjlighet att minska ojämlikheter med hjälp av pedagogers kompetens att använda dessa å andra sidan ifrågasätts nyttan av digitaliseringen då pedagogers kompetens ses som bristande. Detta ställer höga krav på förskollärare som antingen måste höja sin kompetens eller försvara den. Studiens slutsats är att framställningen av digitalisering i pedagogiska medier visar en polariserad debatt där digitalisering i förskolan ifrågasätts som användbar eller inte vilket försvårar pedagogers arbete.

 • Karlsson, Johan
  et al.
  Hugoh, Emil
  Återkommande fel inom byggproduktion: Anledningar & åtgärder2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Nygren, Jens M. ()
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och omvårdnad.
  Profilområde Hälsoinnovation: 2019 Årsberättelse2020Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • Jonsson, Magnus ()
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centrum för forskning om inbyggda system (CERES).
  Widén, Kristian ()
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Sustainability, Innovation and Management in Building (SIMB).
  Profile Area Smart Cities and Communities: 2019 Annual Report2020Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • Rögnvaldsson, Thorsteinn ()
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab).
  Coquand, Catarina
  Högskolan i Halmstad.
  CAISR Center for Applied Intelligent Systems Research: Annual Report 20192020Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • Abdul-Fattah, Lina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Elhagehassan, Sandra
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  En studie av två socioekonomiska områden i Landskrona: Borstahusen & Karlslund2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ studie som handlar om ungdomars uppfattning av ungdomskriminalitet i Landskrona. Ungdomarna är från stadsdelarna Borstahusen och Karlslund. Anledningen till varför respondenterna är från olika socioekonomiska områden är för att se likheter/skillnader i uppfattningen, och vad det isåfall beror på, samt om ungdomar i Karlslund blir sedda som något de inte är med tanke på Karlslunds negativa framställning av olika aktörer. För att inhämta relevant material använde vi en kvalitativ metod i form av intervjuer som spelades in och transkriberades. Den empiri vi fick in visar både likheter och skillnader i olika frågor. Det mest markanta för denna studie är att ungdomarna syn på ungdomskriminaliteten var liknande medan uppfattningen skiljer sig åt vad gäller vart ungdomskriminaliteten utspelar sig. En annan del av resultatet visar även att ungdomar som bor i Karlslund dras över en och samma kam, de är stämplade för att vara kriminella även om de inte skulle vara det. Empirin har analyserats med hjälp av teorier och begrepp “de etablerade och outsiders”, “stämplingsteori” och “subkultur”.

 • Belvisi, Nicole Mariah Sharon
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Muhammad, Naveed
  Institute of Computer Science, University of Tartu, Tartu, Estonia.
  Alonso-Fernandez, Fernando
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab).
  Forensic Authorship Analysis of Microblogging Texts Using -Grams and Stylometric Features2020Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In recent years, messages and text posted on the Internet are used in criminal investigations. Unfortunately, the authorship of many of them remains unknown. In some channels, the problem of establishing authorship may be even harder, since the length of digital texts is limited to a certain number of characters. In this work, we aim at identifying authors of tweet messages, which are limited to 280 characters. We evaluate popular features employed traditionally in authorship attribution which capture properties of the writing style at different levels. We use for our experiments a self-captured database of 40 users, with 120 to 200 tweets per user. Results using this small set are promising, with the different features providing a classification accuracy between 92% and 98.5%. These results are competitive in comparison to existing studies which employ short texts such as tweets or SMS. ©2020 IEEE 

 • Thorild, Emma
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Johansson, Magdalena
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  “Stressen ligger alltid där och har alltid gjort inom detta yrke”.: En kvalitativ studie om arbetsrelaterad stress inom äldreomsorgen från undersköterskans perspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka och analysera undersköterskors erfarenheterav arbetsrelaterad stress på särskilt boende inom äldreomsorgen. Detta för att ökakunskapen om hur en god arbetsmiljö kan främjas och minska den arbetsrelateradestressen. Sex stycken semistrukturerade har genomförts, samtliga med undersköterskorinom äldreomsorgen i olika åldrar. Slutsatsen av studien resulterade i att denarbetsrelaterade stressen ofta har sin grund i ekonomiska förutsättningar ochbegränsningar. Den visar sig i form av mindre bra scheman och arbetstidsmodell, enofullständig personalbemanning och låga löner. Detta leder i sin tur till en högarbetsbelastning, låg motivation och inre stress. Det rådde delade meningar kringhuruvida verksamheten arbetar för att minska den arbetsrelaterade stressen.Sammantaget visade det sig att undersköterskorna inte upplever att detta görs på etttillräckligt aktivt och effektivt sätt. Ett bra socialt stöd av både kollegor och ledning vardet som undersköterskorna menade kan minska den arbetsrelaterade stressen. Demenade att stöd från kollegor och en ledning som lyssnar, visar sig och försöker finnalösningar kan skapa en bättre arbetsmiljö och därmed minska den arbetsrelateradestressen.

 • Beganovic, Selma
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Nimani, Florida
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Socialsekreterares handlingsutrymme: En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av frihet och hinder till våldsutsatta barns delaktighet i barnavårdsutredningar.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare som arbetar på Socialtjänstens enhet barn och unga upplever att deras handlingsutrymme påverkas av de faktorer de bör förhålla sig till vid barnavårdsutredningar samt i hur stor utsträckning barnperspektivet inkluderas i utredningsprocessen. En kvalitativ metod som utgjordes av semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta socialsekreterare. Författarna har med hjälp av empiri tolkat respondenternas uttalanden i relation till Lipskys teori om Gräsrotsbyråkrater samt Shiers delaktighetsmodell om barns delaktighet. I resultatet framkom det att socialarbetaren utifrån sin position har en tendens att ‘’hamna i kläm ‘’ mellan klienten och organisationen. Slutsatsen av studien visar att socialarbetares situation kan utmärka en sorts förvirring då dem till en viss grad har ett stort handlingsutrymme där de själva kan påverka sitt arbetssätt beroende på barnet och dess situation genom att använda sig av BBIC som arbetsmetod för att på så sätt inkludera barnperspektivet i utredningsarbetet.

 • Jonasson, Frida
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Bylund, Caroline
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Välsignad vare frukten: En kvalitativ textanalys av Margaret Atwoods roman Tjänarinnans berättelse2020Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att med hjälp av en kvalitativ textanalys analysera

  Margaret Atwoods dystopiska framtidsroman Tjänarinnans berättelse. Vi besvarar två

  frågeställningar som handlar om hur religion framställs i romanen samt hur

  maktrelationer mellan kvinnor och män gestaltas i romanen. Vi besvarar även två

  frågeställningar som handlar om didaktik. Den första frågan handlar om hur man som

  lärare kan använda sig av skönlitteratur i religionsundervisningen på gymnasiet. Den

  andra frågan handlar om hur man som religionslärare kan arbeta

  ämnesöverskridande tillsammans med svensklärare. För att besvara våra två första

  frågeställningar använder vi oss av två teorier, Bruce Lincolns religionsdefinition och

  Nina Lykkes definition av den intersektionella teorin. I den här uppsatsen kommer vi

  fram till att de religiösa inslag som förekommer i romanen går att definiera som en

  religion samt att det förtryck som gestaltas i romanen inte enbart går att härleda till

  skillnader mellan kvinnor och män.

 • Dema, Adelina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Kollaborativt lärande i förhållande till språklig variation, textbindning, textstruktur, interpunktion och stavfel2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker skillnaderna mellan tre individuella elevtexter och en gemensam elevtext. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilken roll elevers skrivutveckling har i förhållande till ett kollaborativit lärande. Det kollaborativa arbetet har genomförts av samma tre elever som har skrivit de tre individuella elevtexterna. Uppsatsens frågeställning har sin utgångspunkt i läroplanen och skolans styrdokument. Det är utifrån kursplanen för ämnet svenska i årskurs nio som uppsatsen undersöker följande fyra punkter: 1. Språklig variation, [begränsning till ordklasserna verb och substantiv] 2. Textbindning, [i fråga om 10 konnektiva bindeord]3. Textstruktur och 4 Språkets normer, [begränsning till interpunktion och stavfel]. Samtliga texter är producerade inom ramen för en och samma uppgift. Tidigare forskning visar att kollaborativt lärande har positiva effekter på inlärning. Forskningen säger att ett arbete som genomförs tillsammans med andra i ett socialt sammanhang leder till att elever utvecklas och lär sig av varandra. Resultatet av analysen visar att de individuella elevtexterna har ett bra innehåll och en fungerande struktur. Vid ett kollaborativt arbete sker en viss förbättring. Den gemensamma texten ligger i genomsnitt över de individuella elevtexterna. Det finns en viss likhet mellan den bäst presenterade individuella elevtexten, alltså elevtext 3 och den kollaborativa elevtexten.

   

 • Ajan, Adem
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Kriminalitetens drivkrafter: En kvalitativ studie om före detta kriminellas uppfattningar och upplevelser av kriminalitetens drivkrafter2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna C-uppsats har jag studerat de bakomliggande, bevarande och kriminellt livsstilsrelaterade drivkrafterna till kriminalitet. Ungdomar är allt oftare iblandade i grov kriminalitet och därför tyckte jag det var viktigt att studera varför ungdomar börjar begå brott och varför de hamnar i kriminalitet. I forskningen på området finns inget entydigt svar på varför individer börjar begå brott men Bergström (2012) har presenterat drivkrafter till kriminalitet och Becker presenterar (1991) en modell som visar utvecklingen av en ”avvikande” karriär. Jag har i uppsatsen kategoriserat dessa till drivkrafter som bakomliggande, bevarande och kriminellt livsstilsrelaterade. Som underlag vid tolkningen har jag använt mig före detta kriminellas uppfattningar och upplevelser. Uppsatsens metod är kvalitativ och jag har intervjuat före detta kriminella som är med i Kriminellas Revansch i Samhället, KRIS. Fyra intervjuer genomfördes med informanter som var under 35 år. I uppsatsens resultat kom jag fram till att det sociala arvet med främst familjeförhållanden och kriminella i respondenternas närmiljö, där familj och bostadsområden utmärker sig som de drivkrafter som drivit dem till kriminalitet. Alla anser sig själva vara skyldiga till att de började begå brott och för att dem inte valde en annan väg i livet. Deras skolgång har dock varit problematisk och de har antingen inte fått eller kunnat ta emot det stöd dem behövt. Trygga familjeförhållanden och fungerande skolgång är två av de tungt vägande skyddsfaktorer som kan motverka kriminalitet. På anstalter har gemenskapen de haft med andra kriminella, spänningen i att begå och brott och ekonomiska förtjänster, istället för skyddsfaktorer, skapat dem förutsättningar samt motiverat dem till att förbli kriminella. Utöver detta har samtliga haft ett drog/alkoholmissbruk som bidragit till att de stannat kvar i kriminalitet, samtidigt som de upplevt det som svårt att få arbete.

 • Holstensson, Juliette
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Painlessett: En avlastande klacksko2019Independent thesis Basic level (university diploma), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  In the world population it has been found that 2-4 percent lives with fibromyalgia. Fibromyalgia is living with a chronic pain that moves around in the body. The research of today demonstrates that the pain signals are misconceived by the brain and does not necessarily mean that the pain is located on the spot where it seems to be pain which leads to extreme pressure sensitivity on the skin. To live with pressure sensitivity makes it hard to for instance walk in a pair of high heels and according to research done in this project, some said that walking in high heels is an impossibility.

  Around 22 percent of the participants in this project experience it mentally difficult not to be able to walk in a pair of high heels and about 50 percent think that it is only sad to not have the opportunity of wearing high heels anymore. The numbers represent a survey that was performed in this project where 387 women between 15-50 years old that lives with fibromyalgia participated.

  The project treats a production development process of a high heel shoe that is adapted around the requirements that were stated by the same 387 women that participated. The high heel has been constructed from the ground-up that features a unique front with a soft and stress-relieving material combination that is attached together with a more stable and firm middle section and the end part is completed with a springy heel. The heel is made to prevent shockwaves up the body while walking. The bottom sole is moveable by joint attachment to pressure-relief the foot while it is following the natural movement of the foot. The seal is also pressure-relieving because of its own material composition.

 • Sagerström, Linnea
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Johansson, Lina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  ProInspect: Efficiency through Augumented Reality2019Independent thesis Basic level (university diploma), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • Söderhäll, Jimmie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Ohrberg, Rasmus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Känslornas inspel vid återhämtning efter akut idrottsskada: en reflexiv tematisk analys2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att öka förståelsen kring idrottares emotionella tillstånd under sin rehabiliteringsperiod i samband med en akut idrottsskada, samt den emotionella responsens betydelse under rehabiliteringsprocessen. Vidare grundades syftet på att öka kunskapen om idrottarnas motivation under rehabiliteringen. Studien utgick från en reflexiv tematisk analys. En semistrukturerad intervjuguide skapades varav den första delen fokuserade på emotionella responser under rehabiliteringen och den andra på motivation till rehabilitering. Deltagarna i studien var åtta elitsatsande lagidrottande män i åldrarna 21–26 (M=23.75. SD=1.91), som alla drabbats av en akut idrottsskada där minst en månads rehabilitering krävdes. Resultatet visade att det emotionella tillståndet under rehabiliteringen förändrades efter påverkan av olika faktorer som, acceptans av skadan, framsteg under rehabiliteringen och stöd från sjukgymnast. Även den emotionella responsen hade betydelse, då idrottarna upplevde avsky/motvilja och rädsla tidigt i rehabiliteringen. Vidare visade resultatet att idrottarnas motivation styrdes av självbestämmande faktorer såsom identifiering och värdering. Även kontrollerande motivation hittades, baserat på viljan att umgås och hjälpa sina lagkamrater. Då alla intervjupersoner hänvisade till negativa emotionella gensvar tidigt under rehabiliteringen är det viktigt att forskningen fortsätter belysa problemet.

 • Svenungsson, Johanna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Den viktiga vikten: Tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleters upplevelser, tankar och känslor om kroppsideal och kroppsuppfattning2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det kvinnliga kroppsidealet har förändrats i den västerländska kulturen, där ett atletiskt, tonat men fortfarande smalt ideal förespråkas (Homan, 2010). Samtidigt har crossfitens tillväxt ökat det senaste årtiondet (Dawson, 2017). Idrotten ses som maskulin och kvinnor uppmuntras till att utmana de kvinnliga idealen och pressa sina kroppar (Knapp, 2015a). En obalans mellan en individs kroppsideal och syn på den egna kroppen kan leda till en sämre kroppsuppfattning, vilket kan generera i ohälsosamma matbeteetenden, överdriven träning, träningsberoende och negativa tankar och känslor om den egna kroppen (Grogan, 2006). Vidare kan valet att tävla inom en idrott vara en riskfaktor för kroppsmissnöje (Washington & Economides, 2017). Syftet med den aktuella studien är att studera tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleter och deras upplevelser, tankar och känslor till kroppsideal och kroppsuppfattning. Åtta stycken kvinnliga crossfitatleter från tre boxar runt om i Sverige i åldrarna 20-54 år (M=30) deltog. Deltagare intervjuades individuellt under 45-60 minuter. Studien var av kvalitativ karaktär och analyserades utifrån riktlinjer av Lundman och Hällgren-Granheims (2012) kvalitativa innehållsanalys. Resultatet visade att kvinnorna främst upplevde positiva tankar och känslor till den egna kroppen, vilket är ett tecken på kroppstillfredsställelse. Vidare upplevde samtliga kvinnor att de fokuserar mindre på sitt eget utseende och upplevde en större acceptans till sina egna kroppar efter att de börjat med crossfit, vilket går i linje med tidigare studier (Knapp, 2015b; Padmore & Puff Olge, 2018). Den aktuella studien kan bidra med förståelse för hur crossfiten kan forma kvinnors erfarenheter, tankar och känslor både positivt och negativt i förhållande till kroppsideal, kroppsuppfattning och träning vilket kan vara av intresse för b.la. boxägare, coacher och utbildare

 • Löfvenius, Johanna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Speech is silver and silence is golden?: An investigating study regarding a group of Swedish eighth-grade students´ perceived foreign language speaking anxiety.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This investigating and comparative study aimed to demonstrate the perceived foreign language speaking anxiety among a specific group of eight-grade compulsory school students, attending an International English school in the south of Sweden. The study also aimed to explore the potential relationship between the students´ perceived foreign language speaking anxiety and the students´ gender. The specific group of students completed a survey, in which the questions were constructed with significant part-whole correlations with the total scale, aiming to assess one's individual perception of language anxiety. The first part of the result indicated low to medium-low levels of foreign language speaking anxiety among the group. However, the result also suggested that some classroom situations generated higher levels of anxiety than others, like unprepared speaking activities and situations. The second part of the result indicated that there is a distinct difference between the female students and male students regarding their perceived foreign language speaking anxiety. The results revealed that the female students indicated a medium-low to medium level of foreign language speaking anxiety, while the male students indicated a low to medium-low level. The result also indicates that the male students and female students experience different levels of foreign language speaking anxiety, depending on the specific classroom-situation. The results from this study are of great importance for further research, as well as for actions and developing methods to decrease levels of foreign language speaking anxiety among students learning a second or foreign language. 

 • Arola Johansson, Simon
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Vi gör film, inte historia!: En filmanalys om historicitet i filmerna Gladiator och Troja samt dess funktion i undervisningen2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The antiquity period has just undergone a big debate in Sweden, the debate started by Skolverkets proposal to remove the antiquity period from being taught in Swedish schools. The proposal did not go through; however, it did start a debate on time-management. How do we fully optimize our teaching hours?

  This study’s aim is to find out if motion pictures can work as a way to teach antiquity in school. Are motion picture movies a good way for students to understand the historical time called the antiquity period? Antiquity movies, as any historical movies, include a lot of historical errors, but does these errors matter? This study has been conducted by comparing and analysing the movies Gladiator and Troy, and by comparing their themes, errors and overall production, to see if they are valid motion pictures for students to study in history classes.

  The study is based on Vygotsky’s’ theory “development-zones” which is originated from the sociocultural perspective and, in short, means that a person (or student in this case) who has knowledge about something that another student doesn’t have, teaches that student who is lacking in knowledge. This could lead to that a newly taught student teaches another student about that newly found knowledge, or in some cases even a teacher. Historical errors in movies and development-zones therefore goes hand in hand, due to its nature to be corrected or explained. Besides the development-zones theories such as history-consciousness, history- use and meditative tools are also implemented on the analysis. The method used to analyse the empiricism in this study is constructed by Andersson & Hedling and relies on the person conducting the study to present relevant data for the study in the text.

  By applying these theories, I noticed that, even though Gladiator and Troy includes a lot of factual errors, they don’t matter too much in the aspect of learning, because if they are approached by the teachers in a correct manner, they become harmless. By using delevopment-zones, students and teachers are able to learn from each other which is an environment to strive for in classrooms.

 • Thorsén, Dennis
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Fotbollens begynnelse i Halmstad: En beskrivning av Halmstadfotbollens etableringsprocess åren 1900-19222020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  With over 600,000 active soccer players and over 1 million registered members of soccer associations, soccer occupies the position as Sweden's national sport in 2020. This has not always been the case. The sport came to Sweden from England in the late 19th century and then began an establishment process which led to its position as a national sport. This establishment process is described at a national level in other studies, but a deeper explanation and understanding of the growth of soccer at a local level is lacking. This study therefore aims to contribute to the research by studying the growth of soccer in Halmstad. The study follows a chronological review during the two initial decades of the 20th century in Halmstad. This provides an insight into which the first teams were, an idea of how soccer was established and an understanding of the approach to soccer at its early growth in the city. The result shows that soccer during the establishment process in Halmstad never stopped growing, it constantly found methods to increase the inhabitant’s interest. The study also shows that IF Kamraterna Halmstad was the first team in the city. Thereafter more teams followed but during 1912-1914 only two teams were accepted in Halmstad. People in control thought this would lead to better soccer and a more unison sport in the city but a lot of people wanted to play soccer and more teams were a supposition. The games were played at Sommarlust which were a common field for all clubs in Halmstad during the 1900s and 1910s and had an important role under the age of the establishment process. The people of Halmstad seems to have enjoyed soccer at its growth. But different organizations, such as church and temperance movement, did not like soccer at the beginning which forced the sport to adapt. When soccer first came to Halmstad in the 1900s it was nothing, but the continued growth and adaption made it to a natural part of Halmstad.

 • Svanström, Emil
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Afrika i svenska läroböcker i historia: En undersökning om hur Afrika framställs i svenska läroböcker i historia för gymnasiet2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract The aim of this study was to investigate how the African continent, its people and its history were portrayed in a selection of Swedish history textbooks for upper secondary school that were published in the period 2000-2010. In addition, the aim was also to investigate how the portrayal of Africa might have changed over time compared to the portrayal of Africa in textbooks before 2000. In order to answer the second part of the aim of this study, comparisons were made between the findings of this study and the findings of a selection of previous studies on the portrayal of Africa in Swedish textbooks that were published before 2000. The main method used in this study was qualitative content analysis. Postcolonial theory was used as the theoretical framework for this study. The study found that most of the selected Swedish history textbooks had an explicit focus on European history, and that African history was discussed in the selected textbooks mostly in contexts where African history affects European history – or vice versa. There were several exceptions, though, which were mostly found in the description of prehistory humans and antiquity. Also, one textbook stood out in particular in this regard by including a section on medieval African societies. Overall, this is in line with what previous studies have said about the portrayal of Africa in Swedish textbooks. The study also found that when the textbooks discussed present day Africa, or Africa´s future, the textbooks´ portrayals of Africa resulted in an image of the continent as particularly affected by poverty, famine, political breakdown, civil war and ethnic conflict. This somewhat pessimistic portrayal is often balanced in the textbooks by contrasting the negative trends with positive ones, such as reduced child mortality rates, increased reading- and writing skills and improved health.

 • Bernström, Fredrik
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Bäst i Halmstad: En kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys av IS Halmias damlag under 1970 - 19802020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar damfotbollens genombrott under 1970-talet i Halmstad och IS Halmias uppkomst som Halmstads första damlag. Synen på damfotbollen var fortfarande pessimistisk och många ansåg att fotboll var en manlig sport som kvinnor inte skulle syssla med. I denna uppsats så har jag undersökt IS Halmias damlag från det att föreningen startar upp laget år 1970 fram till dess att damlaget väljer att lämna högsta divisionen år 1980. Undersökningen har fokuserat på bildandet av Halmias damlag, utifrån Jonny Hjelms fem kategoriseringar, anledningen till bildandet och resursfördelningen. För att svara på resursfördelningen så har jag använt Eva Olofssons teori om det patriarkala samhället speglar över till idrotten och fotbollen, där kvinnor får sämre förutsättningar än män. Slutsatserna som uppkommit är att Olofssons teori om att kvinnor får sämre förutsättningar än män stämmer in på IS Halmia och att de blir sämre värderade förutom när det går dåligt för herrarna då damerna används som ”tröst”. Utifrån Hjelms teori om att gemenskaper föder gemenskaper så stämmer detta också in på Halmia även om de kategorier som han tagit fram inte är optimala. Halmia är sprungen ur en redan existerande gemenskap dit damer söker sig genom en annons i tidningen.

 • Sandersson, Margurite
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Frun tar väl lite sött: En kvantitativ och kvalitativ analys av svensk film utifrån ett genusperspektiv mellan åren 1951–1977.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The years 1950 - 1970 can be seen as a social, economic and political liberation for the Swedish woman. There is a debate about women's emancipation and that the classic Swedish housewife is considered outdated which inhibits the growth of society. During the same period, “Motboken” is abolished in the year of 1955. “Motboken” was a Swedish alcohol reform between the years 1919-1955. It was a major attempt to reduce alcohol consumption by regulating alcohol use. After year 1955 women now have the same right as men to both purchase and be seen with alcohol in public. I have been trying to get a deeper look into the years 1950 and 1970 with a focus on contemporary Swedish films. In the films, I investigate attitudes about how the woman should behave towards alcohol despite the change in the law and how the film depicts the woman's liberation. The film is a strong contribution in influencing people with their message. A film reaches out to all kinds of people, both women and men, regardless of class and ethnicity. I am therefore interested in exploring the film's world and how it presents reality together with alcohol from a gender perspective. What I am interested in is seeing how gender roles can be portrayed in the movie and to observe if it is all fictional or shows reality as it is.

 • Fredriksson, Sara
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Nilsson, Rebecka
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Drama som hjälpmedel för barns kommunikation: En studie kring barns olika sätt att kommunicera, samspela och stötta varandra i dramaaktiviteter2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens problemområde grundar sig i att det finns ett behov av att barn undervisas i drama redan i förskolan. Syftet med studien var att undersöka hur barns kommunikativa signaler synliggörs i pedagogledda aktiviteter med estetiska uttrycksformer. Syftet ledde till forskningsfrågorna: Hur kommunicerar barn med drama som undervisningsmetod? och vilket sätt visas barns olika sätt att samspela och stötta, med drama som undervisningsmetod? Studien inspirerades av det sociokulturella perspektivet och dokumenterades med hjälp av videoobservation. Materialet analyserades därefter med hjälp av inspiration från interaktionsanalys. De teman som framträdde var; Barn gestikulerar för att göra sig förstådda, Blickar som talar och Samtal för förståelse. Utifrån resultatet synliggjordes dramats vikt för barns kommunikation. Något som syntes tydligt i aktiviteterna var hur barnen kommunicerade med dramats hjälp. I resultatet går att läsa om hur barnen kommunicerade med hjälp av stöttning, artefakter och samspel. Studiens slutsats är att barn kommunicerar genom verbal och icke-verbal kommunikation med hjälp av blickar, tal, rörelser, ögonkontakt, skratt, gester och artefakter.

 • Olsson, Frida
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Engdahl, Maria
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Visst är tanken fin...: En diskurspsykologisk studie om hur inkludering av barn i behov av särskilt stöd framställs online2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien tar sin utgångspunkt i förskolans politiska uppdrag som bygger på intentioner om en inkluderande förskola för alla barn. Där tidigare forskning och skolinspektionens granskning av förskolan visar på att detta uppdrag inte alltid realiseras i relation till barn i behov av särskilt stöd. Denna problematik har även lett till att inkluderingsuppdraget har ifrågasatts på den politiska arenan vilket leder till att det är högaktuellt att synliggöra hur uppdraget framställs. Studien syftar till att synliggöra vilka föreställningar som framträder om en inkluderande förskola för alla barn genom skrivningar i ett onlineforum för förskolefrågor, samt identifiera vilka tolkningsrepertoarer dessa skrivningar producerar och upprätthåller genom att besvara följande frågeställningar: Hur skrivs det om inkludering av barn i behov av särskilt stöd på förskoleforum på sociala medier? och Vilka tolkningsrepertoarer om inkludering av barn i behov av särskilt stöd framträder genom dessa skrivningar?. Studiens metodologiska ansats ligger vid netnografi, som syftar till att studera individers sociala interaktioner online och ramas in av den socialkonstruktionistiska teoribildningen med diskursanalys och diskurspsykologi som analytisk utgångspunkt. Studiens resultat visar på att inkludering av barn i behov av särskilt stöd å ena sidan framställs som förskolans skyldighet och barns rättighet men å andra sidan framställs implementeringen som problematiskt samt att problematiken distanseras från förskolans utbildning. Följaktligen framställs inkludering av barn i behov av särskilt stöd i föreliggande studie som ett ideologiskt grundat uppdrag där det också framgår en diskrepans mellan intentioner och implementering.

 • Klang, Emelie
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Percy Jackson - född till hjälte?: Från en teoribaserad momentuppdelning till ett färdigt recept.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker en teoribaserad momentuppdelning av en hjältes resa i Rick Riordans (2005) ungdomsroman Percy Jackson – född till hjälte. Utifrån detta undersöks det om romanen följer ett specifikt schema över hjältehändelser för att skapa ett bra recept på en god hjälteberättelse.

  Genomgående för hela undersökning följs den teoretiska momentuppdelningen, som Joseph Campbell lyfte fram första gången 1946, kopplat till Percy Jackson – född till hjälte (2005) i ett längre bokreferat och bekräftar den teori som lyfts – att hjälteberättelser följer ett färdigt mönster, samt en diskussionsanalys utifrån hur användbar romanen skulle kunna vara i ett ämnesövergripande arbete i grundskolans senare år.

 • Ailm, Kajsa
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Lindroos, Max
  Högskolan i Halmstad.
  Vilka utmaningar finns för design av socialt användarengagemang på digitala spelplattformar?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien har ämnat att undersöka socialt användarengagemang på digitala spelplattformar genom frågeställningen: Vilka utmaningar finns för design av socialt användarengagemang på digitala spelplattformar? Socialt användarengagemang innebär att användares engagemang mellan varandra främjas genom funktioner på den digitala plattformen som på exempelvis Facebook och Twitter. Tidigare forskning om användarengagemang på digitala spelplattformar har försökt att skapa användarengagemang genom nya sociala funktioner. Det finns däremot problematik för utvecklare av digitala spelplattformar eftersom användare väljer att interagera och kommunicera på andra digitala sociala plattformar. Att användarna väljer att kommunicera på andra digitala plattformar än på digitala spelplattformar kan vara kopplat till att användare av digitala spelplattformar har ett annat syfte och behov med sin interaktion. Vid design av digitala spelplattformar kan det därför vara viktigt att nya funktioner är en påbyggnad av den digitala spelplattformens grundfunktioner och att användares spelrelaterade mål prioriteras. Studien utgick från en designorienterad forskningsansats där tre stycken designelement har implementerats och utvärderats genom en probe. Studien resulterade i fyra designutmaningar som är ämnade att rikta sig till designers av digitala spelplattformar som ett stöd för framtagning och utveckling av digitala spelplattformar. De identifierade designutmaningar rekommenderas att ha i åtanke för att kunna förbättra upplevelsen för användare på digitala spelplattformar.