hh.sePublications
1 - 43 of 43
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Andreasson, Isabel
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Brunnebo, Julia
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Projektframgång, är det så svårt?: En studie om hur projektledare i fastighetsutvecklingsprojekt använder sig av interna kritiska framgångsfaktorer i syfte att nå uppsatta projektmål2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Fredholm, Beatrice
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Ståhl, Linnéa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Förståelse är A och O!: En kunskapsöversikt om vad som stöttar grundskoleelevers läsförståelse.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett en bristfällig läsförståelse hos eleverna. Vissa elever läser flytande, utan att ha någon förståelse för vad de har läst. För att kunna ta till sig information måste man ha god läsförståelse. De elever med läsförståelsesvårigheter är de som har flest underkända delprov på de nationella proven.  Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad ett urval av tidigare forskning säger om elevers läsförståelse. Mer precist kommer följande frågeställning besvaras: Vilka modeller och strategier kan lärare använda i klassrummet för att stötta grundskoleelevers generella läsförståelse? För att besvara denna frågeställning har både systematiska och manuella sökningar genomförts. Dessa har analyserats och sammanställts i denna kunskapsöversikt. Resultatet visar att elevernas läsförståelse kan stöttas genom modeller som Reciprok undervisning, Questioning the author, SQ3R och CORI. Resultatet visar att lärare kan stötta elevernas läsförståelse genom att arbeta metakognitivt, med drama, att sammanfatta texter samt att “tänka högt” framför eleverna. Efter denna kunskapsöversikt har det framkommit att det krävs mer forskning där flera läsförståelsestrategier jämförs. En implikation med denna kunskapsöversikt är att yrkesverksamma lärare kan variera sin undervisning i läsförståelse.

 • Marton, Zoltan
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  SKILLNADER OCH LIKHETER BETRÄFFANDE IDROTTSFÖRENINGSAKTIVA 65+ OCH 6–8 ÅRIGA SKOLBARNS FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL FYSISKAKTIVITET2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There are differences and similarities between children and the elderly's approachtowards physical activity. Most studies show that physical activity as a part ofeveryday life is important already at a young age in order to maintain a physical aswell as a mentally good and balanced health throughout life. The present study is of aqualitative descriptive character with a purpose to increase knowledge and try tocreate an understanding of what role PA has to 6-8-year-old school children and sportassociation active people 65+, and how the approach towards it differentiates the twogroups. The data collection was based on five focus group interviews with sportsassociation active people 65+ and 6–8-year-old school children. Empirical materialwas analyzed from a hermeneutic approach as a scientific theory premise. The resultshows that there are differences and similarities between the two groups, which ispartly based on an age-related experience and interest (taste), but also on the basis ofwhich socio-economic differences and similarities that affect resource availability andopportunities to exercise physical activity

 • Davidsson, Johan
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Dufva, Sarah
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Matematiskt lärande: En kvalitativ studie om förskollärares upplevelse av matematikundervisningen i lärmiljön med fokus på hallen2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka förskollärares upplevelse av matematikundervisningen i lärmiljön med fokus på hallen. Med fenomenologiskt perspektiv som teoretisk utgångspunkt genomför vi hermeneutisk tolkning av empirin utifrån intervjuer med förskollärare. För att kunna svara på vår forskningsfråga “Hur upplever förskollärare att de arbetar med matematikundervisning i hallen?” använde vi en halvstrukturerad kvalitativ intervju med temainriktad intervjuguide där sammanlagt sex kvinnliga förskollärare i åldern 35–45 år deltog. I tolkningarna gav kompetens, otydlighet och trygghet uttryck för hur matematiken i lärmiljöerna framträddes då den är förknippad med rutiner och förutbestämda regler. Det kunde således påverka barnens intresse och lust att lära sig matematik. I tolkningarna synliggjordes brister i arbetssätt, förhållningssätt och redskap i de planerade och oplanerade situationerna för hur de erbjöd samtal och upplevelser för barns matematiska lärande. I resultatet framträdde det även behov av variation och mer spontanitet hos förskollärarna för att låta barns intresse, nyfikenhet och sökande efter kunskap stimuleras.

 • Yngve, Christel
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Oljeavskiljare SS EN 858 - en inventering av kommunernas kontroll och tillsyn2019Student thesis
  Abstract [en]

  To avoid harmful substances it is important that emissions such as oil, gasoline, grease and sludge are cleaned by oil separators to reduce damage to the human health and the environment. But also to prevent high levels of oil from waste water to sewage treatment plants which can disturb the purification process. The aim with this work is to find out that the municipalities fulfill the requirements in the environmental framework. By supervising the 5-year inspection of oil separators according to SS EN 858 on the stormwater and wastewater network. To find out this, inquiries were sent by e-mail to all 290 municipalities in Sweden. The results show that the inventories of oil separators have not been carried out to the proper extent. The municipalities can follow the supervision pursued according to the environmental guidelines and environmental goals but an inventory is also needed to know how many oil separators are present in the municipalities. The oil separators are usually controlled with other supervisions. A 5 - year inspection of oil separators that were sufficiently good has only been made by 2 municipalities. 5 – year inspection must be carried out even if the operations have not been running for 5 years. The conclusion from this study is that oil separators have been a neglected area in most municipalities. Hopefully this inquiry can be a reminder to start with inventories in those municipalities.

 • Lago, Simon
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Höier, Johan
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Numerical Analysis of Point-Fixed Glass Balustrades2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The design approach is currently very diverse for glass. It differs greatly between European countries and there is not one definite method for the design of glass components. Research in this field has a potential for better design optimization and industry professionals express a limitation of tools and knowledge about glass structure design.The purpose of this study is to analyze glass balustrades with point-fixings and to test a structural verification approach using a Finite Element (FE) software. The theory provides insight of glass as a structural material, different interlayers used for laminated glass, joints and connections, as well as design standards, concepts and regulations. Different models of varying configurations and geometries are created from the evaluation of balustrades with point-fixings available on the Swedish market and the theory. The models represent a glass balustrade with 4- or 6-point-fixings and is regarded as a fully toughened laminated glass component with different stiff and standard interlayers. The structural analysis of point-fixed glass balustrades on the Swedish market indicated a lower stress and deflection resistance capacity than the pre-normative Eurocode criterion. Based on the FE calculations, some guidelines for fulfilling the criterion are proposed.To make glass more generally applicable as a load-bearing material, the limitations of the FE-software, and how the parameters affect the calculation results needs to be taken into consideration. In order to evaluate the interlayers used for the model, a parametric study using FE-analysiswas carried out, in which the maximum stresses and deflections for several variations were calculated. A sensitivity analysis of the balustrade was conducted to evaluate various geometric and material parameters and how they affect the FE software-based model. Comparisons of guidelines and national codes for simplified hand-calculation and the FE-approach were made to obtain some understanding of calculation methods used in the glass industry and to evaluate the results of the structural analysis. The study suggests that the FE approach is an effective method for a relatively quick and easy verification of glass balustrades.

 • Lindsaga, Per
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Jakobsson, Jesper
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Halmstad som hållbar cykelstad: Undersökning och utveckling av ett hållbart lånecykelsystem2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Halmstad är en kommun som till år 2050 förväntas öka sin befolkning från 100 000 invånare till 150 000 invånare. I och med den ökade befolkningen kommer det finnas problem och nya behov Halmstad kommer möta. Genom att undersöka trender i världen och behov kopplade till dem kan en bild av Halmstads framtida behov skapas. När bilen är en så stor del av vardagen för de flesta kommer en ökad befolkning troligen medföra mer biltrafik på vägarna. Ett bra alternativ till bilen i en stad är cykeln, då den möjliggör ett smidigt sätt att ta sig mellan destinationer. En annan trend som sker på global nivå är inom hållbarhet, vilket många städer arbetar efter idag. Detta kan röra sig om bland annat att minska skadliga utsläpp, producera mer lokala varor, samt att få människor att leva ett tryggt och lyckligt liv.

  Halmstad är en cykelstad med god infrastruktur och ett politiskt engagemang. Men för att möta framtida behov krävs det innovativa lösningar för att tillfredsställa dem. Genom att kombinera designmetodik och konstruktionsmetodik har ett cykelsystem utvecklats mot Halmstad. Systemet består av återanvända cyklar som tidigare blivit beslagtagna/forslats bort i kommunen som ska rustats upp. För att göra detta möjligt har ett koncept tagits fram för ett cykelställ där dessa cyklar kan låsas fast automatiskt och en app för att hitta lediga cyklar/ställ samt för att boka cyklar. Systemet riktar sig mot personer som spontant vill kunna ta sig runt i staden utan att faktiskt behöva äga en egen cykel och de som vill använda cykel för transport till sina dagliga sysslor inom staden.

 • Hedman, Sofia
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Jermer, Karin
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  The LIFE GoodStream project in Trönninge:current and expected effects on amphibianpopulations and otter presence: in collaboration with LIFE GoodStream andHushållningssällskapet in Halland2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  LIFE GoodStream is an EU-financed conservation project, which strives to improve the ecologicalstatus of a stream in the agricultural landscape of Halland County, Sweden. Since 2015, the project hasconstructed amphibian ponds, restored wetlands, removed dispersal barriers and worked to return theTrönninge stream (Trönningeån) to more natural conditions. This study explores current and expectedeffects of these measures on populations of five species of amphibians (B. bufo, R. arvalis, R.temporaria, L. vulgaris, T. cristatus) and Eurasian otter Lutra lutra. Difference in amphibiancolonization of amphibian ponds and wetlands was explored through visual surveys. Otter presencewas investigated using standard survey method. All surveys took place in April 2019. Results showthat the wetlands have the highest presence of individual amphibians per meter shoreline, and thatotters are using the whole Trönningeån. While colonization and dispersal of amphibians to new habitatdepend on the ecology of the different species, our results emphasize appropriate hydroperiod andabsence of predators. That the top predator otter has returned to the ecosystem makes the future lookbright, even if otter presence itself does not necessarily mean that the ecological status of the streamhas improved. We would like to stress the difficulties in recreating natural conditions and ecosystems,and that it is always best to preserve natural systems when possible. Thanks to the measures ofGoodStream so far, these diverse semiaquatic species now have a chance to survive in the future, evenin the highly anthropogenic agricultural landscape of Trönninge.

 • Ahlbom, Joel
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Andersson, Daniel
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  E-bike users are lazy… and healthy: A study in consumer behaviour on the symbolic values of e-bikes, why some want e-bikes and others avoid them.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research question: To examine what aspects affect some consumers to avoid e-bikes and others to desire them.

  Purpose: The main purpose of this study is to see if e-bikes have a symbolic value. We aim to see if e-bikes is associated as an environmentally friendly product. We will examine stereotypes and brand avoidance. Further we will see what attributes consumers associate with typical users of e-bikes.

  Theory: To test our research question we chose our main theory of the matching process between self-image and typical user. Prior studies on e-bikes in areas as typical users and environment were analyzed. Previous studies on e-bikes were analyzed in areas such as environment and typical users.

  Methodology: A survey was made on two groups who are underrepresented in sales of ebikes. Students aged 21-30 and cycling enthusiasts.

  Results and conclusions:

  • We found that e-bikes have symbolic value.

  • Many respondents perceive e-bike users as environmentally friendly, comfortable and lazy.

  • E-bikes being perceived as environmentally friendly can be a pre-purchase indicator for students, but not for cycling enthusiasts

  • Different groups of students have conflicting user imagery, one group describe e-bikers as lazy, and another group describe e-bike users as healthy

  • The stereotype that e-bike users are old is not very frequent

  • Viewing e-bike users as lazy influences impacts the perceived value and are likely to lead to brand avoidance

 • Fredriksson, Tobias
  et al.
  Torstensson, Magnus
  Islamistisk radikalisering: En studie av särskilt utsatta områden2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract - Islamist radicalization – A study of particular exposed areas 

  Islamist radicalization has emerged in Sweden over the past decade, mainly because of the terrorist attacks in Stockholm in 2010 and 2017, but also because of a strife of individuals who have been radicalized in Sweden and joined various terror networks around the world. 

  It is only in recent years that Swedish authorities have seriously addressed the problems that radicalization entails. Sweden has since then developed a national strategy with the aim of preventing and counteracting increasing radicalization, especially in vulnerable suburban areas. The authorities concerned have subsequently published a number of different writs with the aim of preventing and counteracting Islamist radicalization in exclusion areas. Since the phenomenon may be considered relatively new from a Swedish perspective, research in the area is limited. It is above all the Swedish National Defense College with its Center for Asymmetric Threats and Terrorism Studies that has driven Swedish research in the field. 

  This study aims to investigate the radicalization that takes place in particularly exposed areas with a focus on structural factors and their impact, which contributes to the need that Swedish authorities and expertise in the field demanded. 

  By conducting a qualitative analysis of previous theories in the field of Islamist radicalization, an analysis tool has been designed to indicate whether a specific area is at risk of suffering from islamist radicalization. This analysis tool consists of four structural factors and two criteria. The analysis tool has subsequently been applied through a multiple-case study on four districts in Stockholm, Gothenburg and Malmö. 

  The result of the multiple-case study confirms the importance of the structural factors for individuals in these areas to be more susceptible to the influence of radical elements. In this investigation, these elements are the criteria’s stated in the analysis tool. 

  The analysis tool designed can probably be further developed by adding qualitative research methods to capture individual factors, which also affect the conditions for radicalization in an area.

 • Mossberg, Emma
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Sverige och Finland ur ett komparativt perspektiv: En kvantitativ studie om vilka elevfaktorer som påverkar Sverige och Finlands PISA-resultat i naturkunskap2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden has been through an educational crisis lately. The declining performance in the TheProgramme for International Student Assessment (PISA), has been the subject of mediaheadlines for several years. Sweden ranks among the wealthiest countries in the world with agenerously welfare model that provide its citizens with free, quality education. Sweden scoressignificantly lower in contrast to Finland a comparable, nearby country in Scandinavia.Sweden has a top educational system but despite this, 15-year-old students barely score on theOECD-average while Finland with its similar school system is a top performer in PISA. Whatare the factors behind Finland’s success and Sweden’s failure? The aim of this study is to seeka deeper understanding of student factors that influence the PISA-results in both countries.This study is based on large-scale assessment data from PISA 2015. The R software and the‘intsvy’ package are used for creating multiple regression analysis with the intention toexplore how various student related variables are linked to the PISA score in science for bothcountries. Furthermore, this study is constructed with a complex sample design, based on thesample used by PISA. This paper concludes several student factors that affect Sweden andFinland’s performances in PISA, for instance socioeconomic background, immigration status,motivational factors and student attendance have an impact on student’s rate in PISA. Acomparison between Finland and Sweden regarding those factors were conducted and thereview showed a difference in the student’s motivation and attendance between Swedish andFinnish students affecting the PISA-result of the two countries.

 • Amoudi, Mariam
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Tamerjei, Amani
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Maskrosbarn - som fann ljuset i den svarta tunneln: En kvalitativ studie av åtta personers upplevelser av barndomen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study we have used Jenkins, Berger and Luckmann and Scheff's theories which is social identity, shame, pride and socialization. In order to understand the situation of the dandelion children, these theories have been useful. The study has been conducted on the basis of qualitative method and interviews.

  When children grow up with parents who are addicts or psychologically ill, the child does not have a normal upbringing and therefore one needs a protection factor from society. According to various studies, it has been found that some children follow the same pattern as their parents and end up addicted in adulthood. Other studies show that some children deviate from parental behavior, these are called dandelion children. This study aims to investigate the subject of dandelion children and the study is based on highlighting what caused the adult dandelion children not to follow the same pattern as fine parenting and a developed social well-being. The study's starting point has been to investigate underlying factors that adult dandelion children have survived in life, from a sociological perspective.

  The study has shown that the reasons for their survival are because they have had a close relative who has supported them. They have also chosen to break the contact and legacy of their parents to move forward in life without more terauma.

 • Sadiku, Aurela
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Ramadani, Diezllza
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Kriminella ungdomar i utsatta områden2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Ståhl, Josefin
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Fyhr, Julia
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Att våga vara kvinnornas röst när de inte längre orkar: En kvalitativ studie om utsatta kvinnors upplevelser och erfarenheter av våld i partnerrelationer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay has been completed with qualitative method, and so we have interviewed eight women. We chose this method to receive a deeper understanding for women’s experiences after going through a violent relationship. It is important to enlighten the society when it comes to these exposed women, to be able to offer them the right help. For the analysis, we have chosen Scheff’s theory about social bonding and how it defines a person, and from this theory we have also used the ideas optimal, open and under differentiation together with shame and pride. We have also used Goffman’s dramaturgical perspective, in which he talks about a front and a back region together with give expression and give off expression. Lastly we have also brought up Giddens theory about intimacy and pure relationships.

  Our respondents are deeply affected by violence that among other things includes; punches, offensive comments and ruined belongings. When the relationship is over, they are still affected in ways of control issues, PTSD and nightmares. The respondents experiences and feelings are similar to each other. They also have in common that they think that the society needs to contribute with more efforts to help women who have been through a violent relationship. These kind of efforts could take place in lectures, education and demanding staff in school to have civil courage, meaning they must help when needed.

 • Ashfaq, Awais
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research. Halland Hospital, Region Halland, Halmstad, Sweden.
  Nowaczyk, Sławomir
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research.
  Machine learning in healthcare - a system’s perspective2019In: Proceedings of the ACM SIGKDD Workshop on Epidemiology meets Data Mining and Knowledge Discovery (epiDAMIK) / [ed] B. Aditya Prakash, Anil Vullikanti, Shweta Bansal, Adam Sadelik, Arlington, 2019, p. 14-17Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A consequence of the fragmented and siloed healthcare landscape is that patient care (and data) is split along multitude of different facilities and computer systems and enabling interoperability between these systems is hard. The lack interoperability not only hinders continuity of care and burdens providers, but also hinders effective application of Machine Learning (ML) algorithms. Thus, most current ML algorithms, designed to understand patient care and facilitate clinical decision-support, are trained on limited datasets. This approach is analogous to the Newtonian paradigm of Reductionism in which a system is broken down into elementary components and a description of the whole is formed by understanding those components individually. A key limitation of the reductionist approach is that it ignores the component-component interactions and dynamics within the system which are often of prime significance in understanding the overall behaviour of complex adaptive systems (CAS). Healthcare is a CAS.

  Though the application of ML on health data have shown incremental improvements for clinical decision support, ML has a much a broader potential to restructure care delivery as a whole and maximize care value. However, this ML potential remains largely untapped: primarily due to functional limitations of Electronic Health Records (EHR) and the inability to see the healthcare system as a whole. This viewpoint (i) articulates the healthcare as a complex system which has a biological and an organizational perspective, (ii) motivates with examples, the need of a system's approach when addressing healthcare challenges via ML and, (iii) emphasizes to unleash EHR functionality - while duly respecting all ethical and legal concerns - to reap full benefits of ML.

 • Public defence: 2019-10-04 10:00 O125, Halmstad
  Correa da Cunha, Henrique
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Asymmetry and the moderating effects of formal institutional distance on the relationship between cultural distance and performance of foreign subsidiaries in Latin America2019Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This study investigates how Cultural and Formal Institutional distances and their interaction affect the performance of multinational foreign subsidiaries in Latin America. It is shown that using Kogut and Singh (1988) index or attributing the positive and negative signals to distances in opposite directions fail to capture asymmetric effects as it assumes either symmetry or opposing symmetry. To overcome such limitations, I propose an alternative measurement, which allows capturing the asymmetric effects of distances on the performance of foreign subsidiary firms. To test the main research question, I run a panel data model including 1466 subsidiaries, being 1216 from developed and 250 from developing countries, totaling 168 combinations of different home and host countries for a period ranging from 2013 to 2015.Cultural Distance is measured using Hofstede (1980) dimensions and Formal Institutional distances are calculated using the six World Governance Indicator’s variables. Findings show that when the direction of cultural and formal institutional distances is included, the effects on performance are in fact asymmetric. Moreover, not all formal institutional distances affect in a negative manner the performance of developed country subsidiaries operating in less developed countries as these firms seem to know how to interpret and respond to different regulatory quality conditions in the host countries. Latin American firms are in advantage when dealing with formal institutional distances while being affected in the same manner by cultural distances if compared to other emerging market firms from outside Latin America. Emerging market firms are affected in a positive manner while operating in less developed countries and in a negative way when institutions in the host country are superior to its home country. Finally, results show that formal institutional distance positively moderates the relationship between cultural distance and performance particularly when formal institutional distance is towards less developed countries. It can be concluded that despite the fact that cultural values remain fairly stable over time, the contextual changes in terms of formal institutions (and formal institutional distances among countries) will modify the way cultural distance affects the performance and the competitiveness of firms around the world.

 • Thorsson, Markus
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Färm, Julia
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Sponsring som investeringsmetod: Hur företag går till väga när de sponsrar idrottsföreningar2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Karlsson, Ebba
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Sjögren, Nellie
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Sambandet mellan revision och kostnaden för lånat kapital i svenska aktiebolag som inte är revisionspliktiga: En kvantitativ studie om revisorns betydelse i svenska mindre aktiebolag2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The most common way for small companies in Sweden to finance themselves is through loans from various credit institutions. In recent years, financial crises have affected the regulation of credit and, above all, the limited credit management has affected smaller companies, as they are considered to be a greater risk for creditors. Since the audit obligation was abolished in Sweden in 2010, only 30 percent of the companies are required by law to have an auditor. In addition, 80 percent of all start-ups choose not to hire an auditor. Earlier research suggests that auditing can be an important factor in reducing the risk and thereby the interest cost on lending to small businesses, as an auditor can contribute to ensuring the reliability of the company's financial reports. In addition, previous studies describe that companies that hires auditors who work at a large and well-known audit firm, known as the Big Four auditor, or who have a higher education level, receive a lower interest cost. Since there are no previous quantitative studies based on the Swedish context, this study aims to test and explain whether there is a link between the voluntary audit and the company's interest costs in Sweden. Furthermore, the study aims to test and explain whether the relationship is dependent on the type of auditor that is hired. Through a literature study, three hypotheses are formulated, which are tested in this study using statistical tests. The tests are based on 327 randomly selected companies' annual reports and each hypothesis is tested separately to be able to fulfill the purpose of the study. The result shows that there is a significant correlation between the use of an auditor and a company's interest costs. However, the study does not strengthen previous research on whether a Big Four auditor or an authorized auditor lowers the interest cost of a company. The conclusion of the study is therefore that companies in Sweden that are not required to be audited should hire an auditor to obtain lower costs for borrowed capital, but which type of auditor the company hires is less important. 

 • Public defence: 2019-09-06 10:00 O104
  Lysek, Michal
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Business Model Innovation (BMI). HMS Networks AB, Halmstad, Sweden.
  Embedded Innovation: Exploring the Dynamics of Innovation2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  For this dissertation I aimed to explore HMS Networks AB and how HMS managed to transform their potential ideas into innovations. My purpose was also to develop knowledge and understanding of the dynamics between exploration of new ideas and exploitation of old solutions, which can support HMS in developing future innovations. My research orientation thus led me to perform a longitudinal study to learn about HMS' past, present, and future, from the perspective of key actors, their performed activities, and how they were affected by different events in their process of creating innovation. My approach enabled me to learn how HMS managed to create their two Anybus® innovations in the past and what they did to become a market leader in the industrial communication industry. I also used a metaphorical perspective to understand how HMS created their two innovations in the past and what HMS could do to create more innovations in the future. I used an inductive and qualitative research approach substantially influenced by grounded theory to collect empirical data that were periodically and chronologically sorted and categorized for the study of key actors and how their activities and different events changed over time. I conceptualized the collected empirical data to discover latent social and psychological processes and behavioral aspects of people in their process of creating innovation. And through my analysis I constructed two main concepts - "embedded innovation" and the "dynamics of innovation" - to capture how companies co-exist in symbiosis and create a higher value together compared to what they can do on their own, to how companies survive long-term.

  Embedded innovation mainly captures how companies, as organisms, struggle for survival within their (often turbulent) environment, and how they embed themselves with other organisms within their environment. Embedded innovation also focuses on capturing the needs of the different organisms within the environment, such as customer needs, employee needs, supplier and partner needs, as well as the need of the focal organization itself. Embedded innovation therefore considers the process of creating "innovation ecosystems" and performing "business model innovation" as instrumental techniques for embedding the different organisms in the environment with each other, which also makes the concept of "embeddedness" a central aspect for embedded innovation. The dynamics of innovation captures the difficulty of innovation over time and that the ever-changing environment expects its organisms (its companies and their employees) to balance the different dualities of organizational life, especially the two phases of diversification (the process of exploration) and focus (the process of exploitation). Consequently, learning how to balance between these two processes is of key importance for the organism's survival and for innovation.

  The study of HMS was also complemented with a study of two other companies, namely Axis Communication AB and Sectra AB, in order to gain more knowledge on the dynamics of innovation from their perspective. A strategy for diversifying close to the knitting was also proposed, since the dynamics of innovation relies on this strategy, which offers a new perspective for managers on how to balance between exploration and exploitation. This dissertation therefore intertwines embedded innovation with the dynamics of innovation, by focusing on balancing between exploring new possibilities and exploiting old certainties for the creation of innovation.

 • Forsberg, Elenita
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Bäcklund, Berit
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Hjort-Telhede, Eva
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Karlsson, Staffan
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Virtual Patient Cases for Active Student Participation in Nursing Education — Students’ Learning Experiences2019In: Creative Education, ISSN 2151-4755, E-ISSN 2151-4771, Vol. 10, no 7, p. 1475-1491Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Virtual Patient cases (VP cases) promote learning, teaching, and assessment of clinical reasoning and can stimulate and motivate active learning experiences in nursing education. The aim of the study was to investigate the use of VP cases for active student participation in nursing education regarding students’ learning experiences of clinical reasoning. After an intervention using VP cases in the graduate nursing program, 174 evaluation questionnaires were collected from the students. The questionnaire consisted of open-ended questions that covered students’ learning experiences using VP cases. Deductive content analysis was used with a focus on the students’ learning experiences. The results showed that the use of the VP cases provided a comprehensive view of the patient and encouraged the students to broaden their thinking and helped them in drawing conclusions and in structuring their problem-solving. The VP cases also stimulated their learning process and reflection. Their knowledge was challenged, and this motivated them to search for more knowledge that was then followed up in the VP cases. The students found that the VP cases provided support in translating theoretical knowledge into clinical reasoning, and they facilitated the application of theory in practice and encouraged the students to use their clinical reasoning. The VP cases allowed for self-evaluation, which was a motivating force and increased their awareness of their abilities for clinical reasoning. Learning experiences from VP cases seem to be applicable in higher education and seem especially useful in enabling nursing students to apply theory in their clinical practice. Experiential learning theory supports the learning experiences from VP cases in clinical reasoning. In addition, working with VP cases seems to promote active student participation. Copyright © 2019 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc.

 • Johansson, Matilda
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kron Bäckhed, Minna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Strandberg, Micaela
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Bygg och konstruktion – Där materialet och glädjen spelar roll: En fenomenologisk studie om barns upplevelser av fenomenet bygg och konstruktion i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker barns perspektiv på bygg- och konstruktionsaktiviteterskolans kontext med en fenomenologisk ansats. Den tidigare forskningen om bygg och konstruktion lyfter främst fram vuxnas perspektiv, medan belysning ur barns perspektiv, genom att lyfta barns röster, är en kunskapslucka i forskningen. Syftet med studien är att bidra med kunskap om barns perspektiv på fenomenet bygg och konstruktion i förskolan genom att undersöka deras upplevelser av det, samt bidra till förståelse för vilken betydelse barns perspektiv kan ha för utformningen av förskolans verksamhet. Forskningsfrågan var:”Hur upplevs bygg- och konstruktionsaktiviteter i förskolan ur ett barns perspektiv?”. Studien tar avstamp i det fenomenologiska perspektivet, där de mest centrala begreppen är fenomen och livsvärld. Genom fyra semistrukturerade gruppintervjuer samlades det empiriska materialet in och 15 förskolebarn i åldrarna 4–6 år deltog i studien. Filminspelning med hjälp av lärplatta användes som datainsamlingsmetod. Materialet granskades, transkriberades och bearbetades i enlighet med fenomenologiska analysansatser. Resultatet visar att barnen har ett stort intresse för bygg och konstruktion samt att de har olika upplevelser av det. Barnen uttryckte sig både explicit och implicit för att beskriva hur fenomenet bygg och konstruktion framträder i just deras livsvärldar. Essensen av fenomenet bygg och konstruktion är att barnen upplever att de behöver bygga med material, att det behöver vara roligt och att det är enbart barn som utför bygg- och konstruktionsaktiviteter.

 • Bagavac, Ivan
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Berisha, Fatlind
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Undervisningsmetoder för ökad kommunikation i engelska som andra språk2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en kunskapsöversikt om hur lärare kan undervisa för att främja elevers vilja och mod att prata engelska i klassrummet. Syftet är med denna kunskapsöversikt att undersöka och redovisa undervisningsmetoder i engelska som andra språk med fokus på muntlig kommunikation. Syftet preciseras genom följande forskningsfråga – vilka metoder kan lärare använda sig av för att elever ska motiveras till att våga prata mer engelska i klassrummet? Det är sju artiklar från sök- och urvalsprocessen som ansågs vara relevanta för studien och som har granskats. Resultatet av vår kunskapsöversikt visar att det som främst påverkar undervisning och lärande är att skapa en miljö för kommunikation och vilja genom att motivera, att implementera engelska utanför klassrummet i lektionerna, estetiska undervisningsmetoder och användandet av teknik i lärande av engelska. Förslagsvis kan man vidare undersöka på vilka sätt dessa undervisningsmetoder kan användas. Hur mycket påverkar årskursen metodernas grundläggande utformning? Hur ska lärare implementera detta och på vilket sätt mäter vid om eleverna vågar prata mer engelska i klassrummet innan respektive efter implementeringen av undervisningsmetoderna? Detta är funderingar vi tar med oss.

 • Deraz, Hossam
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Consumers’ Responses to Ads on Social Networking Sites: A Systematic Literature Review (SLR)2019In: Proceedings of the 17th International Conference e-Society 2019: Utrecht, The Netherlands 11 - 13 April, 2019 / [ed] Piet Kommers, Pascal Ravesteijn, Guido Ongena & Pedro Isaías, Utrecht: IADIS Press, 2019, p. 61-72Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A consequence of the growing number of the studies concerning ads on social networking sites, and the failure to provide an in-depth analysis of that stream of research is the need to adopt systematic approaches to assess and aggregate research outcomes. This article presents an up-to-date review of peer-reviewed relevant articles to consumers’ responses to advertisements on SNSs. It helps to identify 100 relevant studies published in the period 2009–2017 from different management and social science fields; including marketing, advertising, communication, social science, and relationship management. It reflects six predominate research trends; 1) Antecedents of acceptance or avoidance of ads 2) Consumers’ perception and assessment of ads’ value 3) consumers’ attitude towards ads 4) Consumers’ purchase intention  5) Consumers’ referral mechanism, and 6) Benefits gained. Also, the topics researched and major results, year of publication, journal, theoretical framework, research method, sampling, and means of analysis were examined for each article. It helps to provide an objective summary of research evidence on the antecedents of consumers’ responses to ads on social networking sites. It concludes by offering an agenda for future studies.

 • Deraz, Hossam
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Iddris, Faisal
  Department of Management Studies, University of Education, Winneba, Kumasi, Ghana.
  Customers Satisfaction in Internet Banking: A Review (2008–2017)2019In: Proceedings of the 17th International Conference e-Society 2019: Utrecht, The Netherlands 11 - 13 April, 2019 / [ed] Piet Kommers, Pascal Ravesteijn, Guido Ongena & Pedro Isaías, Utrecht: IADIS Press, 2019, p. 3-13Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a systematic review of the literature of 44 research articles published customers’ satisfaction in Internet banking between (2008 and 2017). This review aims to address this gap in the literature by identifying the antecedents predicting customer satisfaction in Internet banking literature. Achieving our aims will bring together fragmented literature to serve as a foundation for research into customer satisfaction in Internet banking involving the use of Internet banking and other related digital platforms such as the mobile-banking. The results show that Asian countries recorded the highest number of publications. Also, we identified limited research from specific regions. For example, we could not identify any peer-reviewed articles from some of the European countries such as Sweden, The Netherlands, Germany, Belgium, Denmark, and Norway. Also, there are limited studies identified from the Middle East. And even countries that have  well-developed e-commerce systems from the Middle East and Africa such as Egypt, the United Arab Emirates, Lebanon, Israel, and South Africa have no published papers. Secondly, the study identified SERVEQUAL & e-SERVEQUAL as the main theoretical framework. Third, the result shows that the main predictors of satisfaction in Internet banking are service quality, information quality, and product quality. Finally, this study confirmed the mediating role of customer satisfaction on customer loyalty toward those banks offering the Internet banking service. A comprehensive list of references is presented, along with an agenda for future research to cover the identified gaps.

 • Galyas, Éva
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Concentrations of lead, copper and zinc in forest soils near industrial areas2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Environmental contamination with heavy metals, especially of soils, has been a continuousproblem worldwide since the beginning of the industrial revolution. Heavy metal emissionshave increased continuously since 1900 and the metals accumulate in the environment. Pulpand paper mill factories, and factories which produce sulphuric acid emit heavy metals,among others lead (Pb), copper (Cu) and zinc (Zn). Results from previous studies showedthat the soils near factories had higher concentrations of these pollutants than the controlplace. In this study I want to determine the effects of industrial heavy metal emissions of onehistoric and one present industry on nearby soil heavy metal concentrations.Samples were taken near one historically heavily contaminated site, the old sulphite factoryin Rydöbruk (1897-1944) and near the present Stora Enso paper mill in Hyltebruk. As acontrol site, I compared these with Rocknen nature reserve area.At each site I took 6 soil samples, representing the top 15-20 cm of soil and organic material.Samples were analysed with an Atomic Absorption Spectrometer and the concentrations oflead, copper and zinc were determined per ashed dry material.I analyzed the samples at the laboratory using the guideline from the Swedish StandardInstitute for water analysis.The concentrations of the soil samples showed no significant difference between the naturereserve area and the industrial sites (One-way ANOVA). This was due to very variableorganic content within and between the sites.Organic content of the samples has a significantly effect on the metal concentrations for Pband Cu (Linear Regression test). In conclusion, metals can accumulate in the vegetation, andin case of Pb and Cu there is a correlation between their concentration and the amount oforganic matter. Therefore in future studies it is best if soil with very high organic content orvegetation is used to determine if forest soil near industries are affected by past or presentindustrial emissions of heavy metals.

 • Andersson, Alexandra
  et al.
  Hahne, Anna
  När barns röster blir hörda: En fenomenologisk studie om förskolebarns upplevelser av konflikter2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Ranebo, Per
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  John Gardner's Grendel and the Otherness of Nature2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Johansson, Fredrik
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Postcolonial Identity in Ireland: Hybridity, Third Space, and the Uncanny: in Hugo Hamilton’s THE SPECKLED PEOPLE A Memoir of a Half-Irish Childhood and THE SAILOR IN THE WARDROBE2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay explores and investigates post-colonial identity in Ireland in Hugo Hamilton’s The Speckled People: A Memoir of a Half-Irish Childhood (2003) and The Sailor in the Wardrobe (2006). Relying primarily on Homi K. Bhabha’s postcolonial criticism, which draws on some ideas from psychoanalysis, this essay argues that the autobiographies resonate well with the ideas of culture as a strategy of survival and of the post-colonial child as an analyst of Western modernity. Thus, three chosen concepts; ‘the Uncanny’, ‘Third Space’ and ‘Hybridity’ work together to reveal a recurring theme of split and duplicity in reference to the colonial past throughout. Furthermore they also reveal that the actual writing of the autobiographies in itself must be regarded as a way of responding to and negotiating that very same split and duplicity in reference to Ireland’s past.  

 • Andersson, Camilla
  et al.
  Aalto University, Helsinki, Finland.
  Mazé, Ramia
  Aalto University, Helsinki, Finland.
  Isaksson, Anna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Who cares about those who care?: Design and technologies of power in Swedish elder care2019In: Proceedings of the Nordic Design Research Conference, 2019, Vol. 8, p. 1-9Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Design is increasingly recognized as an instrument of power. We explore power in the context of the Swedish welfare state and care institutions, which are undergoing political and structural reconfiguration as new technologies are introduced. Our aim is to better understand the effects of designed technologies within care institution and over care workers. Through our research, we have identified deviances, or gaps, between institutional policies and daily working practices, in which workers must cope within a grey zone of legality. Against this backdrop, we bring together and discuss concepts from philosopher Michel Foucault and sociologist Dorothy Smith in order to frame issues of power relevant to design. We elaborate upon these issues through a discussion of our project set in Swedish elder care institutions. Three 'research through (critical) design' examples illustrate ways and extents to which power is exerted over care workers. We discuss effects upon their subjectivity, including how their knowledge and agency can risk being ignored or overruled. Ultimately, we argue for design research to examine and articulate the (powerful) role of design in such contexts. We see this as a form of 'De-Scription' and active 'mapping' that can open up for wider debate and reconfigurations of power.

 • Ljungqvist, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Carlén, Anna
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Drogfri och kvinna i dagens samhälle: En kvalitativ studie om före detta kvinnliga alkoholoch/eller narkotikamissbrukar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to deepen the knowledge of former female alcohol and/or drug users who have left the abuse behind and want to become a part of society. Groups are placed outside the cohesion of today's society, suggesting a lack of sustainability. We look more closely at the stigma the women receive, their relationships and also highlight the phenomenon from a gender perspective. The central theorists in the essay are: Erving Goffman, Thomas J. Scheff and Yvonne Hirdman. The work has been done on the basis of a qualitative method with ten semistructured interviews. The main result that has emerged is that has emerged is that society's treatment and expectations are quite different to women, than it is to men. Being a former alcohol and/or drug addict is not the most relevant, from the public's point of view without motherhood.

 • Marklind, Anton
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Marklind, Simon
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Relay-attacker: Utnyttjande av trådlösa bilnycklar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  On a daily basis the car is frequently used, and a lot of people arein need of their cars. New technologies are developed to make it easierfor car owners to unlock the car and drive away without making theeffort of using the car keys. A technology called “keyless” car keys areimplemented in modern cars, the car keys sends out radio frequenciesin an interval on a couple of seconds.But is a complete wireless key system secure enough? The radiosignals are open to whoever wants to listen to them, and that couldhave devastating consequences. If it is open to everyone, then it shouldalso be possible to record these signals and send them out using a radiotransmitter. It’s called a relay attack and the purpose of this report isto get broader perspective of how an attack like that works and howeasy it is to execute the attack. The experiment was performed ondifferent types of cars and their keys with varying frequencies.

 • Syrén Martinsson, Beata
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Liljekvist, Erika
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Tekniska skydd mot informationsläckage: Hur företag skyddar sig från informationsläckage i hybrida IT-miljöer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It is evident that all companies are dependent on a robust information security platform as our world becomes more connected which leads to more competition. For the past decade, the external threats facing businesses have shifted towards sensitive company information rather than their IT-infrastructure. Vital information leakage includes confidential data being distributed to an unauthorized individual. There are many aspects a business needs to consider in regards to constructing their IT-systems to sufficiently secure themselves against these threats. The thesis of this essay is to investigate businesses approach for preventing information leakage in a hybrid cloud. To successfully implement the relevant technical protection measures might influence other businesses and individuals to consider more effective and efficient means of handling cloud solutions. By using the information, we have gathered from five interviews and through an ongoing study of relevant literature – it is possible to narrow the list of relevant technical protection measures. This report considers the importance of a sustainable information security as well as a scalable and cost-effective system. Currently, the technical protection measures used by businesses to prevent information leakage in hybrid clouds are antivirus software, firewalls, encryption, Intrusion Prevention System (IPS), Data Loss Prevention (DLP), proxy server, Multi-Factor Authentication (MFA), Security Operation Center (SOC) and Security Incident and Event Management (SIEM). It is important to note that surveillance of the system is an important means of protection in regard to preventing information leakage. Additionally, a hybrid cloud solution could contribute to higher cost efficiency, however; the specifics of these solutions will differ among businesses depending on their individual needs for security. Lastly, the implemented technical protection measures are considered to be scalable due to the presence of the hybrid cloud.

 • Åkerman, David
  et al.
  Halmstad University.
  Lindegren, Axel
  Halmstad University.
  Automatiserad Sårbarhetsskanning: Granskning av Webbapplikationer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Johnsson, Daniel
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Krohn, Lina
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Industrial Internet of Things: En analys av hot och sårbarheter i industriella verksamheter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today the digital evolution is progressing rapidly. This entails both pros and cons concerning the security of devices. Despite the evolution, security has been left in the dark. This results in threats and vulnerabilities in devices, which could potentially be used by a hacker with the purpose of exploiting information. Security has not been a priority in industrial enterprises, even though industrial devices and other networked devices reside on the same network. The evolution of the infrastructure of the Internet has resulted in an increase of cyberattacks. These attacks used to target random individuals. The attacks of today are more intelligent, and hackers have changed their targets to specific enterprises to further exploit sensitive information, damage devices or for financial benefits.

  Safety in today’s industrial workplaces, such as firewalls, encryption and intrusion detection systems are not specifically designed to work in this type of environment. This leads to new threats and vulnerabilities which further leads to more exploited vulnerabilities.

  This formulate the following questions: Which are the most occurring threats and vulnerabilities today? What current methods and tools are suited for controlling security in IIoT-networks and its internal industrial devices?

  The purpose of this thesis was to examine the most occurring threats and vulnerabilities in IIoT-networks and its internal devices and reason among the methods to evaluate security in industrial enterprises. Lastly, an experiment in a real industrial workplace was conducted to attain a nuanced picture of the implementation of finding threats and vulnerabilities in industrial systems.

  In summary, there are a lot of different threats and vulnerabilities divided into categories and many tools are available to ensure the vulnerability. To conduct a test to find threats and vulnerabilities in an industrial enterprise, it needs to be ethically correct and the consequences carefully considered.

  The result of this thesis is a mapping and a demonstration of how threats and vulnerabilities are detected in an industrial workplace.

 • Schelin Öhman, Lucas
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Nielsen, Johan
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Botar på Twitter: Detektering, implementering och påverkan.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete behandlar förekomsten av botar i sociala medier. Hur implementeras egentligen botar på en social medieplattform? Vad kan dessa botar utföra och vad innebär det för vårt samhälle? Botar kan ses ur flera perspektiv och bidrar med både negativa och positiva aspekterna. Frågor likt dessa besvaras i detta arbete och fokus ligger på plattformen Twitter. Med hjälp av en litteraturstudie och ett experiment redogörs för hur en bot kan implementeras, detekteras och vad för syften en bot kan inneha på plattformen.Fokus ligger på hur detektionsalgoritmer kan användas i syfte att detektera illasinnade botar och hur effektiva algoritmerna kan anses vara. Arbetets experiment redgör för hur man kan med enkla medel implementera sin egna bot på plattformen och vad det finns för möjligheter när det kommer till vilka funktioner en sådan bot kan utföra. Arbetet ger ett samhällsperpektiv på effekten av botar på sociala medier i exempelvis valkampanjer och hur botar kan påverka och lura människan. Historien bakom botens uppkomst och en teoretisk del som ger en förklaring för hur en avancerad bot arbetar möjliggör en bra grund för läsaren att stå på för att skapa sig en egen uppfattning om problematiken kring botar i sociala medier. Resultaten visar att sociala mediebotar kan ses som en form av verktyg som kan användas på gott och ont. Litteraturstudien visar att detär viktigt att riktlinjer följs så att dessa botar inte används för att vilseleda människor. Botar kan och har använts i både politiska och ekonomiska syften för att påverka opinion eller vilseleda människor i form av phishing attacker. Experimentet visar hur tillgången till Twitters API och implementationen av en Twitterbot går till rent praktiskt. Resultaten här visar att det utan större programmeringskunskap går att implementera interaktiva botar på Twitters plattform. Detta arbete lyckades implementera Eliza på Twitter som en interaktiv chatbot.

 • Synnergren, Erik
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Allert, Alexander
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Avskaffandet av revisionsplikten: Konkurrenskraft och konkurrens för stora och små revisionbyråer2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  För att minska små aktiebolags administrativa kostnader avskaffades revisionsplikten. Idag råder det delade meningar bland forskare om hur avskaffandet av revisionsplikten påverkat konkurrensen inom revisionsbranschen. Vissa forskare hävdar att genom avskaffandet av revisionsplikten borde små revisionsbyråers konkurrenskraft blivit svagare jämfört med de stora revisionsbyråernas. Då merparten av små revisionsbyråers klienter består av små aktiebolag. Samtidigt finns studier som stödjer det motsatta, nämligen att intäkterna har ökat för de små revisionsbyråerna efter att revisionsplikten avskaffats. Tidigare undersökningar har visat att det genomsnittliga priset på revisionstjänster har stagnerat sedan 2011, men även antalet auktoriserade revisorer har minskat. Detta ger skäl till att undersöka hur avskaffandet har påverkat utvecklingen av konkurrensen och konkurrenskraften för små och stora revisionsbyråer.

  Syftet med uppsatsen avser att beskriva och analysera avskaffandet av revisionspliktens påverkan på konkurrensen och konkurrenskraft inom revisionsmarknaden för små och stora revisionsbyråer.Metod

  Uppsatsen har använt sig av en kvantitativ forskningsstrategi som mäter konkurrenskraften genom att analysera lönsamheten och tillväxten. För att mäta revisionsbyråernas lönsamhet och tillväxt använder vi oss utav finansiella nyckeltal. För att samla in data till uppsatsens nyckeltal har vi studerat revisionsbyråernas årsredovisningar. Urvalet av revisionsbyråer som har valts ut för studien har som syfte att skapa en generaliserande bild av små och stora revisionsbyråer.

  Resultat

  Denna studies resultat visar att små revisionsbyråer har lyckats anpassa sig bättre efter yttre omständigheter som har påverkat revisionsbranschen. Samtidigt går det konstatera att de stora revisionsbyråerna fortfarande är väldigt dominanta och förhållandet mellan stora och små revisionsbyråer har stått sig förhållandevis sedan avskaffandet av revisionsplikten.

  Nyckelord

  Avskaffandet av revisionsplikten, konkurrens, konkurrenskraft, stora och små revisionsbyråer, nyckeltal

 • Jönsson, Jenni
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Wennstam, Amanda
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  En förskola för alla: En socialkonstruktionisk studie om pedagogers tolkningsrepertoarer för inkludering av flerspråkiga barn2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskollärare talar om inkludering av flerspråkiga barn i förskolans verksamhet. Studien utgår från följande frågeställningar: Vilka tolkningsrepertoarer blir synliga i förskollärares samtal om inkludering av flerspråkiga barn? Vilka strategier talar förskollärare om för att möjliggöra så att flerspråkiga barn blir inkluderade i förskolans verksamhet? Studien har socialkonstruktionism som vetenskapsteorisk utgångspunkt där analysmetoden diskurspsykologi tillsammans med analysverktygen tolkningsrepertoar, retorik och kategorisering har använts. I studien har sju stycken förskollärare intervjuats under två stycken fokusgruppssamtal på två olika förskolor. I resultatet framkommer det att förskollärare lägger ansvaret på sig själva att anpassa verksamheten för alla barn och att de anser att icke-verbal kommunikation är en betydelsefull strategi för att inkludera de flerspråkiga barnen. I resultat går det att utläsa att det finns en viss osäkerhet i hur förskollärare ska kommunicera med barn då språket brister. Med vår studie vill vi synliggöra hur förskollärare talar om inkludering och därmed möjliggöra för diskussioner om ämnet runt om på andra förskolor.

 • Ericsson, Eric
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Kirkhoff, Robin
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Resiliens mot social engineering: En studie om organisationers förmåga att hantera social engineering.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Given the major technological development that has been made in the last decades, companies and organizations draw benefit from these technological means to communicate in new ways rather than using old school methods like snail-mail. This has led to many new attack vectors for culprits looking to commit fraud. These attack vectors have proven to be very effective given the fact that culprits can target massive volumes of potential targets. The purpose of this report was divided into two parts, investigate to what extent employees were aware of the phenomena “social engineering” as well as conducting a literature study to gather knowledge about common attacks and defence mechanisms to counter these attacks.

  To investigate the awareness regarding “social engineering” of employees in different organizations, eight different qualitative interviews were conducted with employees of different organizations. To gather knowledge about common social engineering attacks an extensive literature study was done.

  The interviews revealed that many employees had low awareness about social engineering and many of them also failed to manage their credentials to IT-systems in a safe way. The interviewed subjects also shared a low awareness regarding their organizations policies regarding IT-security.

  The literature study revealed that social engineering attacks come in many different forms.Many of the attacks are very similar but regarding who they are targeting, or which mediumis used for the attack they can receive a different name. The social engineering attack called “phishing” was the most recurrent type of social engineering attack and hence a lot of this thesis is focused on this attack. Examples of authentic successful phishing attempts arepresented.

 • Direnius, Anders
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Folkesson, Malin
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Bankernas syn på företagsrekonstruktion: En kvalitativ studie utifrån bankernas bedömning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study focuses on banks' view of corporate reconstruction relative to bankruptcy. Banks are obligated to maintain the financial balance in society. At the same time, the banks want to maximize profits by lending money to viable and creditworthy firms. It happens, nevertheless, that banks lend money to firms that later face insolvency. These firms may then need to undergo corporate reconstruction according to the law or enter liquidating bankruptcy. During a corporate reconstruction, banks and other prioritized creditors may face the risk that their collateral will decrease in value. For this reason, according to previous research, secured creditors tend to reject the corporate reconstruction to a greater extent than unsecured creditors. However, banks in Sweden rarely say no to corporate reconstructions. Thus, there are contradictions about banks and corporate reconstruction in Swedish context. This is a research gap that this study intends to reduce by studying risks and risk management, stakeholder orientation and credit assessment models in relation to banks' assessment incorporate reconstruction. The purpose of the present study is to increase understanding of how banks in Sweden perceive corporate reconstruction according to the law relative to liquidating bankruptcy. This is accomplished by answering the research question; How do banks in Sweden assess firms that are undergoing corporate reconstruction and why is the assessment performed in such way? To fulfill the purpose of the present study, a qualitative method is applied where the collected empirical data consists of interviews with ten economists or bank lawyers at banks in Sweden. Findings in this study shows that banks primarily assess the risk to the bank when a companyis in corporate reconstruction. Potential impact on the rest of society is assessed to a lesser extent. In order to assess the risk, factors like the five C; s are applied, with the difference that company volume is assessed instead of character. Banks are positive to corporate reconstruction when these factors are at an acceptable level when assessing. However, economists and bank lawyers have different opinions about corporate reconstruction. The fact that banks rarely try to block corporate reconstructions is caused by the fact that it is relatively easy for firms to receive court approval. Thus, it is difficult for banks to block corporate reconstructions even if they risk having negative effects.

 • Karneus, Florence
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Sylwander, Victoria
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Vad anser vi egentligen om överviktiga kvinnliga modeller?: En undersökning om killar och tjejers  implicit bias gentemot smala vs överviktiga kvinnliga modeller2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Samuelsson, Ellen
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Enocson, Emma
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  En kvalitativ studie om marknadsföring via influencers inom skönhetsbranschen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utveckla en djupare förståelse för vilken roll en influencer spelar i konsumentens köpprocess för skönhetsprodukter. Influencers som etablerar nya varumärken är idag ett vanligt förekommande fenomen inom skönhetsbranschen och har visat sig innebära en stor genomslagskraft. Detta fenomen tyder på att influencers har en stark påverkan på konsumenten när det kommer till just skönhetsprodukter. Till skillnad mot flertalet andra konsumtionsprodukter verkar det vara enklare att påverka konsumentens köpprocess när det handlar om skönhetsprodukter. Anledningen till detta kan vara att konsumenten inte har möjlighet att utvärdera produkterna fullt ut innan ett köp, utan detta är först möjligt efter att ha köpt och provat produkten under en längre tid. Konsumenten är därmed mer mottaglig för extern input, och det är här influencers har extra god möjlighet att påverka konsumentens köpbeslut. Detta har lett oss fram till frågeställningen som lyder; “Vilken inverkan har en influencer i konsumentens köpbeslutsprocess för skönhetsprodukter?” Den teoretiska bakgrunden i det studerade ämnet baseras på tidigare forskning, där vi har utgått från teorier inom influencer marknadsföring, para-sociala interaktioner, elektronisk Word of Mouth samt konsumentens köpprocess. För att besvara vår frågeställning genomfördes en kvalitativ studie i form av intervjuer med tio kvinnliga konsumenter. Detta för att få en förståelse och kunna analysera hur respondenterna tänker om och påverkas av influencers i sin köpprocess när det kommer till skönhetsprodukter. Sammanfattningsvis kunde vi utifrån den insamlade empirin se att en influencer har som störst påverkan på konsumentens köpprocess när det kommer till stadierna behovsinsikt, fastställande av köpkriterier samt informationssökning. Empirin visar också att en influencer kan påverka konsumenten även i övriga steg i köpprocessen, men inte i lika stor utsträckning. Studien visar även att en förutsättning för att konsumenten ska känna sig mottaglig för kommersiella budskap på sociala medier, vilket även är grunden när det kommer till influencer marknadsföring, är att konsumenten upplever en trovärdighet i budskapet. Utifrån denna studie har vi kunnat visa på att konsumenten har en negativ inställning till betalda samarbeten, och att de istället inspireras av de budskap som känns mer relevanta och genuina. Att en influencer även besitter god kunskap inom det specifika ämne har visat sig öka trovärdigheten i ett budskap. 

 • Pettersson, Joel
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Sandblom, Carl
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Vad ska jag ha på mig?: En kvalitativ studie om studenternas drivkrafter bakom klädvalet i förhållande till det personliga varumärket.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to seek out the driving forces behind students’ choices of clothing in relation to their personal brand.

  Methodology: Three interviews with students from different universities test the query formulation.

  Empirical findings: The driving forces we have found to be the strongest is the desire to create relationships, to strive for success, to be perceived as unique, to feel belonging and to strive for perfection.

  Limitations: It goes without saying that the number of respondents makes it hard to generalize the results on larger populations. Due to a relative short deadline we had to cut the number of students.

  Implications: The underlying driving forces are of great importance to consumer choice in relation to the personal brand. The knowledge of why consumers want to achieve the ideals presented in a company's communication may be of greater importance than what we earlier have believed.

 • Petersson, Johanna
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Gräns, Linda
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Manligt och kvinnligt: en studie om genus i reklamfilm: En kvalitativ studie av genusframställning i reklamfilmer på Tv4 1990-20182019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antal ord: 16 216

  Syfte: Studien syftar till att undersöka genusframställningen i reklamfilmer från Tv4, sett till samhällets utveckling inom genus och jämställdhetsfrågor under perioden 1990–2018.

  Frågeställningar:

  ● Hur framställer reklamfilmerna på Tv4 kvinnor respektive män i de två olika produktkategorierna?

  ● Hur kan framställningen av genus i Tv4:s reklamfilmer under perioden 1990– 2018 förstås utifrån begreppet genuskontrakt och förhandlingen av genuskontraktet?

  ● På vilket sätt kan förhandlingarna kring genuskontraktet förstås i relation till andra jämställdhetsfrågor i samhället under denna period?

  Metod och material: Studien utgår från en multimodal kritisk diskursanalys och analyserar totalt 14 reklamfilmer under produktkategorierna bilar och livsmedel från TV4 under perioden 1990–2018.

  Huvudresultat: Studiens resultat visar på att samhället har utvecklats till att bli allt mer jämställt men att det endast är delar av denna utveckling som gestaltas i reklamfilmerna. Mannens gestaltning i reklamfilmerna har utvecklats till att visas i relation till hushållet samtidigt som det inte går att urskilja någon förändring i kvinnans gestaltning.