hh.sePublications
1 - 32 of 32
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Hillding, Julia
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Lindberg, Viktor
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Spelares Affektiv Upplevelse av Narrativ i Datorspel: Nio förslag på faktorer som påverkar upplevelsen av narrativ i datorspel2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study has investigated what affects players' experience of different methods of narrative delivery in computer games. Different methods for narrative delivery are discussed as well as findings on similarities between these methods. The players experience of methods for narrative delivery was studied, as well as research on affect and how affect impacts the experience of methods for narrative delivery in computer games. The analysis resulted in: sound, unexpected event, game character behavior, action and excitement, interaction, comedy, many events at once, backstory as well as visual elements, that are nine factors that affect a player's experience of different methods for narrative delivery in computer games. A model for sorting and structuring the factors was then discussed in the discussion chapter. The nine factors identified in the analysis have strong links to affect-inducing elements previously identified by De Byl (2015), Freeman (2004) and Hudlicka (2008). These elements are: Events in the game, Game interaction, Game sound, Game characters. Using these, game designers can utilize traditional narrative techniques, as well as game-specific techniques, to create stories that make players experience affect. A connection was also identified which shows that the number of factors that affect the affective experience varies depending on which narrative delivery method is used.

 • Attåsen, Hanna
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Tillsammans för naturen: En multimodal kritisk diskursanalys av Fjällrävens vår- och sommarkatalog från 2019.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att studera vilka föreställningar som speglas i Fjällrävens produktkatalog och vilka diskurser samt myter som används i kommunikationen av dessa. Således var studiens syfte att skapa en ökad förståelse inom strategisk hållbarhetskommunikation.

  Studien tar avstamp i en multimodal kritisk diskursanalys som är genomförd på företaget Fjällrävens produktkatalog för vår/sommar 2019. Materialet består av artiklar relaterade till hållbar utveckling med tillhörande bilder. Studiens resultat visar på att de analyserade texterna och bilderna förstärker myten om att människan är ett med naturen samtidigt som bilderna visar på en oproblematisk natur. Detta stärker komplexiteten som finns kring hållbarhetsbegreppet trots att företaget visar på en tendens att vilja öppna en dialog med sina konsumenter om hur man ska hantera vissa hållbarhetsfrågor. Resultaten indikerar även på en överrepresentation av den miljömässiga dimensionen som är en av tre dimensioner inom hållbar utveckling.

 • Kron, Hanna
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Olsson, Johanna
  Halmstad University, School of Information Technology.
  En studie om hur medlemmar engagerar sig i grupper på sociala medieplattformar som syftar till att skapa hållbara livsstilar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social media can be used as an effective tool for engaging people, building social networks and influencing people's decisions, however, research is requested regarding how social media promotes engagement as there is a limited understanding of this. In order to increase this understanding, a study was conducted on how members engage in groups on social media platforms with the goal to create sustainable lifestyles. The context in which this was investigated was facebook groups where members have committed to, or interested in a vegan or vegetarian lifestyle. Reducing the consumption of animal products can be a sustainable lifestyle because the consumption and production of animal foods is one of the main causes of the most serious environmental problems on both a local and global scale. The study was conducted with a qualitative research approach in which a netnographic study was performed in the chosen context. The results of the netnographic study were analyzed using a thematic analysis. Based on the analysis, various ways were identified regarding how members engage in groups on social media platforms with the aim of creating sustainable lifestyles.

 • Erixal, Camilla
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Palmqvist, Helene
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Skilda organisationskulturers påverkan vid affärssystemsimplementationer: En kvalitativ studie om skilda organisationskulturer på ett internationellt företag2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Organizations today strive to achieve common work ways and try to do so by using enterprise resource planning systems (ERP). ERP-implementations are complex and time-consuming projects and can be affected by organizational culture which is seen as a critical factor. However, when organizations choose to expand to other countries the challenge to create common work ways is faced due to different cultures which concludes in the question:”How does different organizational cultures affect ERP-implementations in international organizations?“. This study is based on interviews in an international company, who by the time, was implementing a new ERP-system with the purpose to create common work ways.  Discourse analysis was used to analyze the informant’s answers through the four types of culture in Competing Values Framework (CVF) to identify how the cultural similarities and differences affect ERP-implementation in an international organization. This study shows that organizational culture both simplifies and complicates the ERP-implementation. One of the conclusions is that the ERP-implementation might affect the time needed for a ERPimplmentation depending on which organizational culture the department has.

 • Eriksson, Magnus
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Özgurdamar, Özgür
  Halmstad University, School of Information Technology.
  En bortglömd målgrupp? En studie i hur design kan främja tillgänglighet för illitterata.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den teknologiska utvecklingen har lett till att människor har fått större insikt i sina rättigheter och behov. Detta har lett till att tillgängligheten för digitala tjänster har utvecklats markant det senaste decenniet. Dock finns det målgrupper som fallit mellan stolarna. Den här undersökningen har genomförts för att besvara hur ikonbaserade gränssnitt kan designas för en illitterat målgrupp. Det gjordes med en designorienterad ansats och resulterade i tre designförslag som beskriver vad designers bör tänka på för att på ett framgångsrikt sätt designa för illitterata populationer.

 • Swenson, Tove
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Danielson, Minna
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Datalagstiftning och Bildigenkänning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Björk, Emelie
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Johnsson, Erica
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Kunskapsdelning i IT-konsultbolag: En studie om hur kunskapsintensiva verksamheter som IT-konsultbolag delar kunskap ur ett värdenätverksperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kunskap är en viktig organisatorisk tillgång, särskilt i sådana kunskapsintensiva verksamhetersom IT-konsultbolag utgör. Tidigare forskning inom Knowledge Management har identifieratbehov av fler studier om hur IT-konsultbolag delar sin kunskap genom att hantera denindividuella kunskapen och organisatoriska kunskapen inom verksamheten. Syftet med dennastudie är att utreda hur IT-konsultbolags transaktioner i värdenätverk skapar värdeutbytegenom att kunskap delas med andra aktörer. Genom att kartlägga IT-konsultbolags nätverk,visar analysen hur transaktioner och värden som utbyts mellan aktörer blir en tillgång för ITkonsultbolag.De kunskapsdelande transaktionerna som har identifierats i studiens resultat ärbland annat mentorskap, dokumentation, samarbete, forum, utbildning och möten. Dessatransaktioner visar på hur kunskapsdelning sker mellan IT-konsultbolag och aktörer inätverket. Slutsatsen för studien blev således att IT-konsultbolag delar kunskap genomexplicit och implicit samt formell och informell kunskapsdelning. Vidare indikerar studien påatt samarbete är centralt för att kunskap skall delas och att IT-konsultbolag ständigt behöverhitta nya samarbeten och nya sätt att dela kunskap på. Vidare identifierade studien tvåhuvudsakliga hinder för kunskapsdelning som var tidsbrist hos de seniora konsulerna ochbristandet struktur i IT-stödet.

 • Begovic, Lejla
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Segerhammar, Jenny
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Strategic Alignment i en digital era: En studie om hur Robotic Process Automation (RPA) påverkar relationen mellan IT-avdelningen och verksamheten i en organisation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  More businesses are taking their own initiative to drive a lightweight type of technology in order to be able to fulfill their needs in a faster and more efficient way. A popular example of such a technology is Robotic Process Automation (RPA) used in organization to automate processes. What distinguishes RPA from more traditional techniques is that the robotisation software interacts with the user interface in the same way as a human being does. This means that RPA is not dependent on programming skills and can be managed by the business itself, outside the IT-function. This challenges Strategic alignment, which has been of importance to how organizations built a strategic way of working with IT in the organization to support business processes. This study therefore aims to investigate how the relationship between the IT-function and the business is affected by the introduction of RPA in an organization. The study was based on a qualitative research approach at three different companies. The result showed that the relationship between the IT-function and business is affected by organizational changes that take place when RPA technology is introduced into the business where a new department arises, the RPA-function. The result showed that there is no clear division between the IT department and the business, which means that organizations need to find new ways to cooperate and establish relationships.

 • Reis, Oscar
  et al.
  Svensson, Lydia
  Is trust just a number?: En kvalitativ studie om trovärdigheten och inställningen till influencers och micro-influencers på Instagram bland människor i åldrarna 18-25 år2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Nilsson, Emil
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Ljungdahl, Marcus
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Elevers engagemang vid digital läs- och skrivinlärning i svenskämnet: En intervjustudie om lärares upplevelser av elevers engagemang vid datoranvändning i skolan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en intervjustudie som involverar fem lågstadielärare från en F-6 skola. I denna studie har vi inriktat oss på engagemang hos eleverna vid digital läs- och skrivinlärning i svenskämnet. Syftet med studien var att undersöka vilka fördelar som kan finnas genom användandet av en IKT-baserad läs- och skrivundervisning utifrån ett engagemangsperspektiv. Utifrån syftet konstruerades forskningsfrågor för att operationalisera vårt syfte: 1. Hur upplever lärarna att datorn som ett läs- och skrivverktyg kan bidra till engagemang hos eleverna inom svenskämnet? 2. Hur upplever lärarna elevernas engagemang i det digitala läs- och skrivlärandet? Tidigare forskning visar att digital läs- och skrivinlärning ofta gynnar elever i deras läs- och skrivlärande samt att engagemang är en väldigt viktig del som måste uppnås för att ett lärande ska kunna ske. Därför kände vi att det var relevant att undersöka hur datorn som ett läs- och skrivverktyg kan bidra till att skapa engagemang hos eleverna och hur lärarna upplever elevernas engagemang vid det digitala läs- och skrivlärandet.

  Efter att ha genomfört intervjuer och samlat in material så analyserade vi vår insamlade empiri. Efter analysarbetet synliggjordes ett resultat i form av tre övergripande kategorier och vi konstruerade följande slutsatser och implikation: Datorn kan enligt våra lärarrespondenter fungera som ett läs- och skrivverktyg som på olika sätt kan bidra till engagemang hos eleverna. Detta genom användandet av talsyntes respektive stavnings/grammatikkontroll, genom användandet av tangentbordet och genom användandet av digitala bilder. Lärarnas upplevelse av elevernas engagemang i det digitala läs- och skrivlärandet varierar men koncentration, arbetsvilja, fokus och inspiration är de orden som används mest för att beskriva elevengagemanget. Genom ytterligare forskning kring området, hade exempelvis kurslitteratur till lärarutbildningar kunnat innehålla mer pedagogisk vägledning gällande digital läs- och skrivinlärning samt elevengagemang vid undervisning. Lärare hade därmed, genom mer forskning och kompletterad kurslitteratur, givits bättre förutsättningar för att skapa en engagerande digital läs- och skrivundervisning som både lärare samt elever hade gynnats av.

 • Johansson, Kajsa
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Ottosson, Angelica
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  RESONEMANGSFÖRMÅGAN  I MATEMATIKUNDERVISNINGEN: En kvalitativ studie om lågstadieelevers resonemang i grupp2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Public defence: 2019-11-29 13:00 Baertlingsalen, Hus J, Halmstad
  Taubner, Helena
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Afasi och narrativt aktörskap – mediebilder, självberättelser och multimodala litteracitetspraktiker2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Aphasia is an aquired language disability, most commonly caused by stroke. Since aphasia involves difficulties producing and/or understanding language, written as well as spoken, it entails a reduced ability and opportunity to author one’s own narrative. In the face of this reduced narrative agency (Baldwin, 2005), people who acquire aphasia need to renegotiate their identity. To do so they mirror their stories of self in social structures, including the contemporary communication landscape in which digital tools play an important part, but also norms and attitudes – strongly influenced by the media – towards people with language disabilities. Drawing on theories about the interplay between agency and social structures, this doctoral thesis aims to – by studying media representations of people with aphasia, stories of self authored by people with aphasia and literacy practices within a group of people with aphasia – examine narrative agency in people who live with aphasia in a society influenced by textual and digitally mediated communication.Three studies (A-C), presented in four articles, were conducted. Study A aimed at investigating narrative types in Swedish newspaper articles about living with aphasia. A majority of the newspapers contained stories in which the person with aphasia was talked aboutrather than talked to. In the few cases in which the person was given voice (or was assisted by a vicarious voice), the stories were mainly framed as successs stories. Study B then aimed at examining stories of self authored by nine individuals with aphasia who were interviewed and then observed in social media. They applied a variety of strategies to manage their stigma (Goffman, 1963)and to navigate identity dilemmas (Bamberg, 2011). In addition, the participants experienced a higher degree of narrative agency when communicating in social media than in other practices. The key to this enhanced narrative agency was the multimodality offered by the digital tools. Finally, study C aimed at describing literacy practices within a group of people with aphasia attending an aphasia course at a Swedish folk high school. Ethnographic data were collected during three weeks. The group’s narrative agency was strongly influenced by the use of digital screens to access multimodal literacy practices and by co-creation of literacy events between group members in which they used each other’s abilities. To discuss the overall findings from all three studies, Bourdieus thinking tools linguistic capital, linguistic markets and legitimate language (1991)were used. Although aphasia means partial language loss, some linguistic capitals may remain. When a linguistic market includes multiple modalities, a person with aphasia may chose ways of communication based on her remaining abilities. Thus, her narrative agency increases when her remaining linguistic capitals correspond to what is considered legitmate language within a certain linguistic market. That was the case when the participants in study B and C engaged in multimodal literacy practices. But when the stories of people with aphasia are told in Swedish newspapers, they are portrayed with a low degree of narrative agency. In addition, the newspaper stories are framed as success stories, meaning that when people with aphasia renegotiate their stories of self, they mirror their stories in grand narratives about happy endings. Further research is suggested about representations of people with aphasia in other media types (with a higher degree of multimodality), but also about how the linguistic capitals of people with aphasia interact with other forms of social capital such as gender and class.

 • Shripal, Darshil
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Hlele, Leza
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Design six layers of PCB VIA for 2.4 and 5GHz2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Printed circuit boards are getting increasingly more complicated, as the electronics industry seeks methods to stay leading in modern technology. The competition to attain more economical solutions in terms of increasing complexity, integrity, optimum functionality, impose on design engineers to look for new horizons of solutions, then simulating and testing them theoretically and practically, before putting them into the labor market.

  In multi-layer boards, the issue of maintaining signal quality while transmitting it between different layers arises, it is a big deal, especially when dealing with RF signals, where each component through which the signal passes must be handled and designed with extreme accuracy to be received at output with a maximum matching with the input signal. 

  Vertical Interconnect Access (VIA) is the purpose of this thesis. The effect of geometrical shape and the dimensions such as pad, hole and clearance on the impedance due to parasitic capacitance and inductance, consequently on the reflection and attenuation of the passing RF signal passing through was investigated. Besides, a minimized reflection and attenuation was the aim of this project when signals with the frequencies of 2.4 and 5 GHz would pass through the VIA.

 • Karlsson, Jeanette
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Nyroos, Alexander
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Örnbielke, John
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  En kvalitativ analys utifrån unga vuxnas upplevelser av extremism representerat i media: "Det är hemskt men man har blivit avtrubbad från terrorattacker, det är helt sjukt”2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Extremism is a current topic and is regularly reported in the media. A group that grows up in this environment of media and extremism are young adults. The purpose of the study was to investigate how media’s reporting on extremism affects the perceived mental health of young adults. The study has been based on theories of media literacy and empowerment. A descriptive design has been chosen on the basis of a social-constructivist theoretical starting point. The data was collected via focus group interviews consistent of 24 young adults divided into five groups. The target group's description of extremism varied depending on the extremist group discussed. Extremism was most often associated with right-wing extremism, such as Nazism. Critical thinking varied depending on environments. In school, critical thinking was considered important while it was less important in private, and the confidence in authorities was strong. Extremism affected their mental health the most when they had a connection to it, if the young adults could relate to the event or if it was within a geographical proximity. The psychological health of the target group is most affected when extremism is close to their reality. There are constant changes in the media landscape which means that more tools are needed to analyze, evaluate and communicate within media. Media literacy and empowerment can, to a certain extent, promote the target group's mental health and increased sense of control as well as bring more critical thinking regarding media in everyday life. A consequence of higher media literacy, as well as empowerment, can naturally lead to higher knowledge of extremism.

 • Mubarak, Razia
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Food attitudes among Halmstad University students: A study on common food practices and the extent of prevalence of fast food in the daily lives of Halmstad University Students2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: University students face many obstacles in this phase of life with academic expectations, job opportunities, social problems as well as time management. The busy schedule may lead them to unstructured and unhealthy eating.Aim: The study is aimed to investigate the attitude of university students regarding their food pattern in their daily lives with the prevalence of fast food and to compare males and females food choices, and which significant factors are prevalent to take fast food rather than healthy diet in their routine life.

  Method:This study utilized the cross-sectional quantitative method. 105 students from Halmstad University were included in the study. Data were collected with a standardised questionnaire including 23 questions. The data was analysed with descriptive analysis technique. In analytic statistics, the p-value was used for the analysis with the chi-square test and Mann Whitney-U test for differences in attitudes between female and male students.

  Results: The students had a mean age of 24.6, with a range from 18 to 30 years. The university students’ food and fast food approach in their daily lives showed that more males compared to females skipped breakfast (p=0.011). The male students apparently consumed more large portions of fast food than females (p=0.001). The consumption of fast food during a day differed; mostly females consumed fast food in the evening, while male students had no specific time for consumption compared to females (p=0.013). Female students more often ate vegetarian food than males (p= 0.049). The favourite fast food of the students was pizza and hamburger, and favourite beverage with fast food was water, coffee, and soft drink. Fast food consumption during a week reported by students was mostly once in a week (71%). The motivational factors of choosing fast food were mostly the taste (30%), other factors were accessibility (15%), pleasure (15%) are with same percentage and followed by shortage of time and affordability (14%)are also similar factors in the choice of fast food.

  Conclusions: This study concluded that student’s attitudes regarding food showed that they are sometimes eating a balanced diet, but they also habitual consume fast food once a week. Consumption of unhealthy food seems not to be high compared to other developing countries. Overall, there were no significant differences between males and females’ food attitudes, except for a few habits.

 • Gustafsson, Johan
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Ferdinandsson, Fanny
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Future Freeze Box2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the third year of the innovation engineering program at Halmstad University the students have a project towards product development and innovation. This project spans over the course of the whole year and the goal is to use and implement everything that they have learned in to one project. This project is made in collaboration with a company called The Loop Factory AB and they are located in Varberg, Sweden.   The project started with a process that The Loop Factory AB have worked on for a couple of years called the Nowa packaging. Nowa packaging is a newly developed packaging technique which have an energy efficient production of compression molded packages made of cellulose fibers. The project group joined a workshop held by for master students in innovation and organisation at Halmstad University and The Loop Factory AB to understand what the process were capable of. This combined with brainstorming kickstarted the project and different ideas of what kind of product to develop popped up. After an evaluation of different branches and segments the group decided to make an ice cream package that could compete with the plastic packages that are on the market today. Research and discussions with people on the market and experts led to the making of a prototype. The purpose of this prototype is to show companies in the ice cream business that the process works for their products. Before the project started either The Loop Factory AB nor the project group knew what the process was capable of doing and there were moments of doubt about how the lid would fit. In addition, if the pressing of the quiet deep package would work. After an evaluation of different solutions and designs with the help of 3D printing, CAD-drawings and discussion a prototype was made. This was a real challenge, but the outcome was even better than expected. The Loop Factory AB have now something that they can continue working on and try to bring to the market. During the third year of the innovation engineering program at Halmstad University the students have a project towards product development and innovation. This project spans over the course of the whole year and the goal is to use and implement everything that they have learned in to one project. This project is made in collaboration with a company called The Loop Factory AB and they are located in Varberg, Sweden.   The project started with a process that The Loop Factory AB have worked on for a couple of years called the Nowa packaging. Nowa packaging is a newly developed packaging technique which have an energy efficient production of compression molded packages made of cellulose fibers. The project group joined a workshop held by for master students in innovation and organisation at Halmstad University and The Loop Factory AB to understand what the process were capable of. This combined with brainstorming kickstarted the project and different ideas of what kind of product to develop popped up. After an evaluation of different branches and segments the group decided to make an ice cream package that could compete with the plastic packages that are on the market today. Research and discussions with people on the market and experts led to the making of a prototype. The purpose of this prototype is to show companies in the ice cream business that the process works for their products. Before the project started either The Loop Factory AB nor the project group knew what the process was capable of doing and there were moments of doubt about how the lid would fit. In addition, if the pressing of the quiet deep package would work. After an evaluation of different solutions and designs with the help of 3D printing, CAD-drawings and discussion a prototype was made. This was a real challenge, but the outcome was even better than expected. The Loop Factory AB have now something that they can continue working on and try to bring to the market.

 • Linnér, Maria
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Acquisitions and Innovation: -from the acquired company point of view2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There are many studies of how acquisitions of small technology startups and firms affect innovation growth and performance, but less is put on how acquisitions affect the innovative behavior of the acquired firms. This thesis explains changes in the innovative behavior of acquired technology-based small firms from an innovation governance perspective. An interview based case study of founders and top managers of four acquisitions by a Swedish medium-sized Industrial IT company from an insider-outsider perspective found that innovative efforts shifted from a more radical innovation approach to an incremental product innovation focus, by means of accumulation of continuous hardware and software upgrades. This “acquisitional” reduction of radical innovative and entrepreneurial behavior is explained by a shift in vision from firm creation by founders (owners) pre acquisition to a product-oriented vision driven by product managers post acquisition. This vision framed the underlying dimension of discovering opportunities, which became focused to existing products and by formal and informal steering relating to incremental product innovations. This thesis suggests that the focus on innovative behavior of acquired entrepreneurial firms from an innovation governance perspective is a useful new way of analyzing technology-based acquisitions.

 • Rydén, Maja
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kristensson, Jennie
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  En litteraturöversikt om vilka metoder en lärare kan använda sig av i undervisningen om vattnets kretslopp i årskurs F-3.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vattnets kretslopp presenteras oftast med hjälp av ett diagram som illustrerar cykelns cirkulära bana, dock råder det problematik för eleverna att förstå de samband och händelseförlopp som sker inom detta kretslopp. Forskning visar att undervisningen om vetenskapliga fenomen, som vattnets kretslopp, kan hamna på en hög abstraktionsnivå. Syftet med kunskapsöversikten är att ta reda på vad forskning säger om hur elever tillskansar sig kunskap om naturvetenskapliga fenomen och hur läraren kan anpassa undervisningen för att skapa en pedagogisk förståelse hos eleverna. Vilka metoder kan läraren använda för att skapa lärande hos elever om vattnets kretslopp inom naturvetenskap i årskurs F-3? För att besvara frågeställningen har vi tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier inom naturvetenskap med fokus på vattnets kretslopp. Vårt resultat framhäver multimodala arbetsformer som visat sig vara mest lämpade för att undervisa om vattnets kretslopp. Multimodalitet visar att elever får en positiv inställning till ämnet och möjlighet att vara delaktiga, vilket leder till en mer detaljerad förståelse. Det råder dock tveksamheter ifall dessa metoder är anpassade för alla elever. För att implementera multimodala metoder i undervisningen krävs goda ämneskunskaper hos läraren för att kunna stötta eleverna i deras lärprocesser.

 • Trivic, Göran
  et al.
  Halmstad University.
  Azan, Mohammed
  Halmstad University.
  Cloudify our product configuration2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Subramanyan, Nandhini
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research.
  Subramanyan, Ranjani
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research.
  Patient data representation for outcome prediction of congestive heart failure patients2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Artificial Intelligence (AI) has its roots in every field in present scenario. Healthcare is one of the sectors where AI is reaching considerable growth in recent years. Tremendous increase in healthcare data availability and considerable growth in big data analytic methods has paved way for success of AI in healthcare and research is being driven towards improvement in quality of service. Healthcare data is stored in the form of Electronic Health Records (EHR) which consists of temporally ordered patient information. There are many challenges with EHR data like heterogeneity, missing values, biases, noise, temporality etc. This master thesis focuses on addressing the problem of visit level irregularity which refers to irregular timing between events (patient’s visits).

 • Olofsson, Dennis
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Westh, Jonas
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Förlåt doktorn, vad sa du?: En kvalitativ studie om hur självinsikt hos ledare inom sjukvården kan påverka kommunikationsprocesserna mellan läkare och sjuksköterskor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kommunikationsbrister och ineffektiv kommunikation inom sjukvården kan medföra konsekvenser som kan leda till att kvalitén på sjukhuset försämras. När den medicinska kvalitén minskar skapas risker som kan leda till att patientsäkerheten hotas. De främsta kommunikationsbristerna inom dagens sjukvård uppstår mellan yrkesgrupperna såsom läkare och sjuksköterskor. Kommunikation är grundläggande för effektiviteten på arbetsplatsen och det ligger på ledarens roll att se till att kommunikationen som genomsyrar organisationen fungerar som den ska. För att ledaren ska kunna influera medarbetarnas kommunikativa beteenden krävs dock en vilja till förändring. Med hjälp av självinsikt kan individer öka sin medvetenhet kring sitt eget beteende och därigenom öppnas möjligheter för individen att påverka sina attityder kring förändring och förbättring. Studien syftar därför till att beskriva hur ledare genom självinsikt kan influera sitt kommunikativa beteende för att sedan påverka kommunikationsprocesserna mellan yrkesgrupperna inom sjukvården. Det som gör studien unik är att den drar kopplingar mellan förutsättningarna för självinsikt och förutsättningar för kommunikationsbeteende samt applicerar detta inom sjukvården på ett sätt som tidigare inte gjorts. För att göra studien mätbar har vi som författare konstruerat en konceptuell referensram baserat på teorier och tidigare forskning kring fenomenen självinsikt och kommunikation. Utifrån referensramen har sedan en egenkonstruerad modell byggts upp för att förtydliga samt knyta ihop de olika delarna i referensramen. Vid insamlingen av data har vi använt oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt där det empiriska underlaget har hämtats genom semistrukturerade besöks- och telefonintervjuer. Den insamlade empirin har sedan återkopplats till referensramen och modellen för att möjliggöra en analys. Studiens analys grundar sig i en systematisk analys med en tematisk analysmetod, där vi har identifierat och analyserat mönster och teman i respondenternas utsagor. Via analysen har vi kunnat dra slutsatsen att det finns en tydlig koppling mellan ledarens självinsikt och hur det kan användas som ett verktyg för att påverka kommunikationen mellan yrkesgrupperna. Vi kan också konstatera att det är av betydelse för ledare att implementera självinsikt i sitt ledarskap för att lätta kunna påverka medarbetarnas attityder och beteenden för att därigenom gynna sjukvårdens organisatoriska samt medicinska utveckling.

 • Forsberg, Lina
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Westerdahl, Wilma
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Att förvränga doftsinnet med hjälp av en form: En studie om hur marknadsförare styr sinnesupplevelser genom mönsterformen på en förpackning.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
 • Ramakrishna Reddy, Nikhil
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Baskaran, Jawahar
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  The Factors Influencing Customer Co-Creation2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   In today's business, organizations are working with external stakeholders to develop a better product. Customers are one such stakeholder with whom organizations collaborate to develop a product fulfilling their needs. This process of Co-Creation facilitates organizations to get closer to their customers. Also in the study made in the year 2016 for the 19th annual global CEO survey, 90% of the CEOs have claimed Customers to be their main priorities. Further in the literature has also debated the process of customer co-creation being complex and studies have been made to understand the Ups and Downs of the process. Problem Background: Based on the opportunity in the field of Co-Creation growing rapidly and literature arguing on both Success and failure of the process, we in our thesis aim to address the gap of identifying the factors that influence the Customer Co-Creation Process. The Purpose of our thesis was to Identify the Factors for Organizations that Influence the process and suggest to imply those factors during the process of Co-Creation for a better result.

   To answer our research question we chose a qualitative approach by interviewing a total of 5 members from different organizations and different businesses in a semi-structured interview format. We chose to do research from both Customer and Organizational perspective, we formed 2 cases out of the 4 interviews and one as an expert in the field of New Product Development. The main findings of our research shows 6 Main Influencing Factors and 12 Sub Factors within 6 main factors that enrich the process of co-creation. The factors are Communication (Feedback & Highlighting the need to Customer), Management (Environment, Relationship Management, Flexibility /Exploratory, Leadership, Rewards/Incentives, Selection of Customer), Transparency, Commitment & Trust (Secrecy Concern, Sharing of IP), Consistency, Training (Employee and Customer). Our research shows the factors on the application during the co-creation process can influence the process to a better output. We have suggested the organizations in our Organizational Implications on how these factors can influence the process to a better output. Thus, answering our research question.

 • Avsharova, Sabina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Populistiska attityder i Europa Social Survey2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Populistiska krafter blir allt mer inflytelserika runt om i västvärlden, populism inklusive alla dess olika inriktningar får ett allt större stöd hos befolkningen sedan början på 2000-talet. Denna uppsats undersöker fyra förklaringsfaktorer som främjar populistiska attityder hos individer som ingår i Europa Social Survey data. Dessa faktorer grundas i Ronald Inglehart och Pippa Norris förklaringsmodeller och skapar underlag för studiens hypoteser. För att genomföra detta tillämpas kvantitativ forskningsstrategi med en deduktiv ansats. Indikatorer i analysen är sekundärdata från ESS som används för att summera ett populismindex och finna förklaringsvariabler. Syftet är att med hjälp av multipel regressionsanalys framställa vilka förklaringsfaktorer har en påverkan på populistiska attityder samt påvisa ett signifikant samband. Analysen framställer hur populistiska attityder ser ut bland studiens inkluderade länder, samt påvisar ett samband mellan populismindexet och utvalda förklaringsfaktorer. Resultatet visar att fyra förklaringsfaktorer som har inkluderats i studien har effekt på individers mottaglighet för populistiska attityder. Följaktligen redogörs att om individen är missnöjd med livet i sin helhet eller med vårdtjänsterna som finns i respektive land, kan det leda till att den är mer mottaglig för populistiska attityder än om den har låg utbildningsnivå eller tillhör den äldre generationen. Det innebär att studiens hypoteser som avser missnöje och individens bakgrundsfaktorer stämmer överens med Ingleharts och Norris förklaringsmodeller.

 • Magnusson, Elin
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Stigsson, Jonas
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  En företagsinkubators koppling till självledarskap2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problembakgrund: I Sverige är entreprenörsandan stark och genom politiska beslut främjas denna anda ytterligare. Entreprenörskap kan driva ett lands ekonomi framåt vilket gör att den har fått en större plats i det nationalekonomiska rummet. Entreprenörer befinner sig idag i en svår position då de själva ska hålla företaget levande. För att öka chansen för överlevnad kan de ta hjälp av företagsinkubatorer vilka ger vägledning för nystartade företag. 

                                                    

  Problemdiskussion: Självledarskap är en viktigt kunskap för entreprenörer att ha med sig ut på marknaden. Det handlar om att byta ut ineffektiva mot effektiva beteenden för att uppnå framgång i företaget. Det är därför väsentligt för företagsinkubatorer att stimulera inlärningen av självledarskap hos entreprenörerna. 

   

  Avgränsningar: I uppsatsen görs en avgränsning till att undersöka hur företagsinkubatorn HighFive arbetar för att stimulera självledarskap hos entreprenörer. Begreppet framgång kommer inte att mätas eller identifieras. En ytterligare avgränsning som görs i studien är att det enbart är det beteendefokuserade självledarskapet som behandlas.

   

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur en företagsinkubator arbetar för att stimulera självledarskap hos sina entreprenörer. Studien avser att bidra med en beskrivning av hur självledarskap stimuleras i nystartade företag utifrån ett antal framtagna teman. Vidare är syftet att utveckla begrepp i form av teman som är centrala för hur inkubatorer kan stimulera entreprenörers självledarskap.

   

  Metod: En kvalitativ fallstudie har genomförts på företagsinkubatorn HighFive genom semistrukturerade intervjuer med tre av företagets affärsutvecklare samt fyra entreprenörer som befinner sig eller har genomgått inkuberingsprocessen.  

   

  Slutsats: Slutsatser som kan dras är att företagsinkubatorn inte aktivt arbetar med att stimulera självledarskap. Däremot utför de aktiviteter som uppmuntrar till användning av självledarskap även om det inte sker medvetet. En annan slutsats som kan dras är att entreprenörerna hade gynnats av stimulans av självledarskap. Den sista slutsatsen är att affärsutvecklarna själva måste förbättra sitt eget självledarskap. 

   

  Förslag till framtida forskning: Vår studie syftar till att beskriva hur en företagsinkubator arbetar med att stimulera självledarskap hos sina entreprenörer då det är ett första steg till att förklara varför de gör det. Författarna anser därför att en studie med ett förklarande syfte är något för framtida forskning. De kommer kunna använda den genomförda studien som en grund för att gå vidare i forskningen. Att undersöka hur framgångar kan identifieras och realiseras efter användning av självledarskap i en företagsinkubator är ett annat bidrag till framtida forskning. Även en studie med den inriktningen kan använda vår studie som en grundpelare.  

  Nyckelord: Självledarskap, Företagsinkubator, Stimulera

   

   

 • Zicheng, Wang
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Nouri, Mohammad
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Investigation on Filament Extrusion of Thermoplastic Elastomer (TPE) for Fused Deposition Modeling2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is an investigation of the TPE filament for Fused Deposition Modelling (FDM) manufacturing method. All the investigations aim to optimize the quality of the filament in order to make Thermoplastic Elastomer (TPE) material possible for FDM manufacturing method. Optimization experiments were made to find out key parameters in the extrusion process that determine the quality of the filament. With the optimal parameters, further investigation of the additive content in the TPE granulate was made to solve the current problem of the filament in practical 3D printing, which the high surface friction massively affects the FDM manufacturing feasibility. The filaments were manufactured by the desktop extruder 3devo filament extruder and the surface friction tests were performed on TribotesterTM.

  Additionally, discussion was made to summarize the pros and cons of TPE material as well as the significance of 3D printing TPE. Potential application and benefits are mentioned for combining the property of TPE and the advantage of FDM manufacturing. Current state-of-art extrusion equipment and FDM technology are also summarized.

 • Ashok, Anila
  Halmstad University.
  COMMUNICATING AND ASSISTING IN A DIFFERENT WORLD2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Disability is a state which questions one’s social standing. Individuals with disability are often seen shunned and sheltered from the society. It is understood that one cannot expect the world to revolve around us, rather we make adjustments to make life smoother. This thesis looks at non-verbal communication strategies within one case study who suffers from Cerebral Palsy and multiple communication needs. The major share of the thesis looks at the multimodal communication where the communication and bodily gestures gain prominence.

   

  Cerebral Palsy, in an overview, (CP) is a group of permanent neurological disorder that affects one’s body movement and muscle coordination, commonly seen in an infant stage or early childhood caused by the damage to the brain that hinders the brain’s ability to control movement and posture of the body. CP affects the outer layer of the brain that directs the muscle movements. Alongside a stationary characteristic, a lot of motor, sensory and intellectual impairments accompany the disorder. These characteristics mark the beginning of life for the CP injured and is seen affecting their physical, mental and social existence, limiting their abilities of motor and oral skills impairing the ability of speech. Physique alterations include changes in jaw structure, lips and tongue making it nearly impossible in articulating words (Geytenbeek, 2011).

  Communication is an integral part of any relation. Feelings and emotions are often conveyed through communicating it in two different ways- verbal (psycholinguistics) - that involves a lot of ideas, messages conveyed through words and speech for communication and non-verbal (psychobiological) - involves facial and bodily expressions.

  My prime target is the latter’s way of communication, how these non- verbal communication can be interpreted, how do the family members and personal assistants decipher the expressions and understand subtle nuances. The complexity of communication within this group is further intensified by the power structures and decision makers in the society. It also tries to look at different models of communication and the strategies to make communication effective among the disabled group.

  Communication is very mutable and through this dissertation I try to analyze techniques that gives visibility to varied experiences and turning them into representations of certain ideas. Also it tries to unravel the emerging problems within the communication arena, misinterpretations thus reaching a conclusive hypothesis that communication is constantly irregular and fluctuating according to distinctive time, person and space.

 • Yström, Kajsa-Stina
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Svanmark Weiss, Marie
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Rådgivande samtal i samband med alkoholproblematik ur ett patientperspektiv: En allmän litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Alcohol misuse is prevalent around the world and affects a great number of people. Early research shows that brief interventions are an effective method of treatment for persons when changing behaviors associated with alcohol misuse. Aim: The aim of the study was to describe patient’s experiences of counseling as used to treat alcohol misuse. Method: A general literature review with an inductive approach was based on eight scientific articles. In the result three different themes emerged: experiences of the care relationship, experiences of the counseling method and experiences of the counseling effect. Result: The literature review illustrates how patients with alcohol problems experience counseling. The theme experiences of the care relationship showed how important it was to feel understood by the interviewer and that there was trust and safety for the patient to dare to talk about the alcohol consumption. The theme experiences of the counseling method showed that the patients had shared opinions about counseling, but most of the patients experienced the counseling as helpful. The theme experiences of the counseling effect showed that the patients experienced that they gained more knowledge about how alcohol can affect different parts of their lives, and it gave motivation to limit their alcohol consumption. Conclusion: The patients experienced that the care relationship was important in counseling. The counseling was also compelled to have a purpose in order to be considered relevant by the patients.       

 • Larsson, Lise-Lott
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Användning av privata mobiltelefoner och tjänstetelefoner i operationsrummen2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Studies show that mobile phones are used in the operating rooms for both service-related and private use, and the advantages and disadvantages associated with the use of mobile phones in the healthcare sector are described. Purpose: To describe and map the use of service phones and staff's private mobile phones in the operating rooms. Method: Quantitative approach, the design is a descriptive crosssectional study with 40 structured observations in the operating rooms and a questionnaire survey, which was answered by 33 people. The participants were anesthetic nurses, anesthesiologists, operating room nurses and assistant nurses. Data was analyzed descriptively in SPSS. Result: The observations in the operating rooms showed that of 477 phone uses, 287 (60.2%) were private mobile phones and 190 (39.8%) service phones. The adherence to basal hygiene guidelines before and after telephone use, n = 477, was 93 (19.4%) and 103 (21.5%), respectively. The survey showed that 9 (27.2%) of the participants experienced daily that the use of private mobile phones disturbed team members in the operating rooms. Eight (24, 2%) of participants experienced daily, 7 (21.7%) weekly, employees became less concentrated due to the use of private cell phones. Conclusion: Increased compliance with basic hand hygiene, designing guidelines regarding the use of private mobile phones in the operating rooms and a discussion regarding what is ethically correct in relation to the patients can be considered essential. Further studies are needed for continued examination of the use and management of mobile phones in the operating rooms.

 • Chandrappa Kori, Vinay Kumar
  et al.
  Halmstad University.
  Radhakrishnan Ganesan, Gowtham Prasath
  Halmstad University.
  Design optimization and testing of electrical connector for low voltage transmission cabinets: In collaboration with ABB AB Kabeldon2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract:

  This thesis work was a part of Halmstad University’s Mechanical Masterprogramme curriculum done in favour of ABB Alingsås. Our industrial partnerproduces and manufactures low voltage electrical distribution cabinets, connectorsand switch gears. This project is focused on specific electrical connector used inABB’s trademark cabinets.

  These electrical connectors serve as both the input and output points for thedistribution cabinets. The product under scope is an extension connector calledADI3M which is used in conjunction with the large sized cable connectors(AD300). This is a sequential design optimization activity performed after theredesigning of the AD300 to ensure interface compatibility and also aimed atopportunistic cost reduction. The ADI3M should provide design compatibility withboth old and new AD300 connector designs along with the comfortable interfacinginside the CDC and SDC cabinets.

  With the design process and concepting knowledge gained from the course work inHalmstad university along with the ABB’s industrial exposure towards the powersupply networks we proposed four different design concepts. These design conceptswere then evaluated against interface compatibility, cost aspects, manufacturingreadiness, mechanical strength, heat generation and electricity conductionproperties. Among the product development techniques, we applied QFD processto generate the concepts, waterfall method to frame the engineering design processflow and morphological matrix to select the generated concepts. We then changedthe raw material from brass to aluminium and extrusion process due to its beneficialproperties compared to brass and copper with various other reasons explainedclearly in the thesis content. For the plastic cover we preferred poly-carbonate dueto requirements such as transparency, stiffness, etc. Two of the best feasibleconcepts were selected and the design proposals were prototyped using 3D printingtechnology. The 3D printing method used was fused deposition modelling (FDM).Later machined aluminium prototypes were then produced for the metalsubcomponents to do real time strength analysis and interface checks. Weperformed a theoretical product strength analysis using ANSYS19.2. Then resultswere then evaluated, and the final concept was chosen according to the factors suchas cost impact, easy installation and comfortable inter-component clearance.Finally, the prototypes were tested for IP rating fulfilment and compatible interfaceswith adjacent components.

  The consecutive activities to be done out of thesis scope is to conduct mechanicaland tests and record the performance. The future scope of this project is to developa hybrid design combining the AD300 and ADI3M connectors which would enableeasy product handling, simplified functionality and further reduce cost.

 • Salii, Helena
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Teaching Kazuo Ishiguro’s The Remains of the Day: A Theoretical Essay Towards Cross-Curricular, DualCoded Historical Knowledge2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In a suggestion to build upon students’ historical knowledge through reading The Remains of the Day, this essay delves into cross-curricular teaching, dual-coded theory aspects and revision of suggested plans to improve learner’s understanding of historical novels, characters, events, and descriptions to grasp and reflect upon such historical knowledge. Several methods for enhancing students’ knowledge and to improve vocabulary knowledge are provided. The essay is theoretically based and presents different aspects of how students’ knowledge of English and history as separate subjects in school, could be combined to address the learning abilities of all students. Reading comprehension is mainly based upon students’ prior knowledge. Therefore, this essay delves into various parts of learners’ abilities to reflect upon the written word and its significance to reality. Furthermore, suggestions to how teachers can collaborate to achieve an improved understanding of the novel and its time period through history and vocabulary is presented.

 • Andersson, Johanna
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Helmersson, Jonna
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Skantz, Tova
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Välmående chefer skapar välmående arbetsplatser: En kvalitativ studie om chefers hälsofrämjande arbete för medarbetare och sig själva.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Human health is important, which is evident in research and in the public health goals set for Sweden's public health work. One of the public health goals includes work, working conditions and work environment. There are various factors that affect our health and well-being in the workplace. In research on managers, there is a great focus on the conditions of managers and that the well-being of managers can be contagions in the workplace and on the employees.The aim of this study is to investigate from a pedagogical perspective how managers apprehend that they work health promotion at the workplace for both their employees and themselves. The theory of science is found in hermeneutics and the study is based on semi-structured interviews as a method.

  Our results show that managers use health-promoting tools at the workplace, but that time is a limiting factor - employees thus get the highest priority and sickness presence for the managers is a result of this. The result shows that learning and developed competence have positive impact on health, but that this did not seem completely obvious. Our conclusion is that managers are in need of support and knowledge in health promotion work to promote health, learning and development.