hh.sePublications
1 - 38 of 38
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Engman, Gustav
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Skoglund, Daniel
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nyanlända elever i ordinarie klass: en studie av hur lärare påverkas i sin undervisning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska skolan har under de senaste åren tagit emot ett ökat antal nyanlända elever, det vill säga barn och ungdomar som nyligen invandrat till Sverige. Detta har inneburit nya förutsättningar för många av landets skolor och lärare.

  Vi har i vår studie undersökt några lärares syn på de utmaningar som uppstår med nyanlända elever i klassrummen och hur dessa hanteras. Datainsamlingen har gjorts genom intervjuer med lärarna vilka sedan analyserats genom en fenomenografisk metod.

  Resultatet har visat en varierande syn bland de intervjuade lärarna där vissa inte ansett sig behövt anpassa sin undervisning medan andra sett större behov av detta. Vilka anpassningar som gjorts har bland annat varit beroende av ämnet läraren undervisar i och tillgängliga resurser.

 • Johansson, Glenn
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Using PCA to reveal hidden structures in the remediation steps of chlorinated solvents2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Chlorinated solvents such as trichloroethene (TCE) and perchloroethene (PCE) are commonly found in industrialized areas and can have major impact on human health and groundwater quality. The techniques for removing these substances from the subsurface environment is constantly being tuned and revised, and as such, the need for monitoring at such remediation sites is crucial. To find important correlations and hidden patterns between variables principle component analyses (PCA) and correlations matrixes were used on sets of field data from an existing remediation site in southern Sweden. Four important components were extracted in the following order; End products of dechlorination (EPD), second wave of dechlorination (SWD), first wave of dechlorination (FWD) and indicators of dechlorination (ID). The underlying pattern found in the data set was most likely derived from thermodynamic preference, explaining important correlations such as the correlation between iron and sulfate, the correlation between redox and degree of dechlorination. The law of thermodynamic preference means that we can (roughly) estimate the level of difficulty and/or the time it will take to remediate a polluted site.  These findings show that similar results shown in theory and laboratory environments also applies in the field and also that PCA is a potent tool for evaluating large data sets in this field of science. However, it is of great importance that the correlations are examined thoroughly, as correlation it not equal to causation.

 • HOANG, QUYLAN
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Sustainability, Innovation and Management in Building (SIMB).
  Inblandning av flygaska i betong - inverkan på tidig hållfasthetsutveckling vid låg temperatur2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har haft till syfte att undersöka utvecklingen av tryckhållfasthet vid låg

  temperatur hos betong med olika innehåll av flygaska. Tryckhållfastheten har bestämts genom

  provtryckning av kuber med åldrar upp till 28 dygn. Provningen har utförts på tre delserier;

  delserie 1 utan innehåll av flygaska, delserie 2 med 7,5 % och delserie 3 med 15% flygaska räknat

  på cementvikten. Kuber från dessa delserier har förvarats under olika temperaturförhållanden;

  från lägst ca 7 °C till höst ca 20 °C. Temperaturutvecklingen i representativa kuber har

  kontinuerligt registrerats. Tryckhålfastheten har bestäts efter 1 dygn, 2 dygn, 7 dygn och 28

  dygn.

  Resultaten frå de utföda mäningarna ä i huvudsak föjande: (i) Inblandning av 7,5 % flygaska ger

  en reduktion med 8,3 –11 % av hålfastheten vid hädning vid ca 20 °C och vid provning vid olika

  åder. Inget klart samband mellan provningsåder och reduktion. (ii) Inblandning av 15 % flygaska

  ger en reduktion med 22,1 –24,6 % av hålfastheten vid hädning vid ca 20 °C och vid provning vid

  olika åder. Inget klart samband mellan provningsåder och reduktion.

  Pågrund av svåigheter att styra temperaturen hos provkropparna påett noggrant sät visade det

  sig svåt att dra sära slutsatser avseende inverkan av säkt hädningstemperatur. Föjande kan

  dock sköjas i de uppmäta resultaten. (i) Inverkan av reducerad hädningstemperatur minskar

  med öande åder. Detta gäler oavsett halten av flygaska. (ii) Lå temperatur i tidigt skede (de 7

  fösta dygnen) ger en föhöd sluthålfasthet. Detta gäler oavsett halten av flygaska.

  Fö de olika kuberna som provtryckts har den ekvivalenta mognadsådern beränats med hjäp av

  uppmäta temperaturer. Detta har gjorts dels med TT-faktormetoden, dels med hjäp av

  Ahrreniusfunktionen. Baserat pådetta har teoretiska hålfasthetsutvecklingsfunktioner formulerats

  fö de tre serierna. Genom dessa funktioner har inverkan av flygaska och temperatur kunnat

  analyseras. Dessa analyser tyder påföjande: (i) En inblandning av 7,5 % flygaska ger en reduktion

  av den relativa hålfastheten med 5 –10 %. En minskande temperatur och en minskande åder ger

  minskande inverkan. (ii) En inblandning av 15 % flygaska ger en reduktion av den relativa

  hålfastheten med ca 20 %. Detta gäler oavsett åder och temperaturnivå

 • Amnell, Christa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att bygga ett barn: Hur konstrueras barnet i 1900-talets handböcker om barnuppfostran?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur barnet konstrueras i 1900-talets populärvetenskapliga handböcker om uppfostran, samt huruvida konstruktionen av barnet har förändrats under det senaste århundradet. Uppsatsen diskuterar också hur de undersökta textavsnittens sätt att konstruera barnet kan påverka hur barnet konstrueras idag, år 2016. Uppsatsen ställer även upp en hypotes, vilken säger att barnet konstrueras som lägre stående än den vuxna. 

  För att kartlägga detta undersöks, med utgångspunkt i kritisk diskursanalys och stöd i Fairclough och Foucault, utdrag ur fyra böcker, nämligen Barnets århundrade av Ellen Key ([1901] 1996), Sunt förnuft i barnavård och barnuppfostran från födelsen till brytningsåren av Benjamin Spock ([1946] 1970), Barnaboken av Anna Wahlgren ([1983] 2008) samt Växa- inte lyda av Lars H. Gustafsson (2010). Samtliga undersökta böcker kan hävdas vara auktoriteter inom området.  

  Undersökningens resultat vederlägger delvis dess hypotes. Resultatet visar att tre av fyra undersökta textavsnitt konstruerar barnet som kompetent, intelligent och aktivt. Endast i en av de undersökta böckerna tycks barnet konstrueras i enlighet med uppsatsens hypotes. Avslutningsvis diskuteras dock huruvida det faktum att de vuxna ställer sig själva i en position där de konstruerar andra människor, barnen, skulle kunna innebära att uppsatsens hypotes trots allt är relevant.

 • Arvidsson, Gustaf
  Halmstad University.
  Nyckeln till individens frihet: En kvalitativ studie av läroplansdiskurser i två av Europeiska Unionens policydokument om framtidens skola och Lgy 11.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftar till att undersöka vilka diskurser som är dominerande i EU:s utbildningsvisioner om skolan i två policydokument om framtidens utbildning. Dessa jämförs sedan med den LGY 11 för att se om den svenska läroplanen är influerad av EU:s policydokument. Det vidare syftet är också att undersöka samhällskunskapsämnets plats i de undersökta dokumenten.

  För att undersöka studiens syfte används en diskursanalys influerad av kvalitativ innehållsanalys där läroplansteoretiska begrepp om bildningsideal bildar ett diskursivt ramverk som sedan appliceras på analysen. Studiens resultat visar att en neoliberal läroplansdiskurs är starkt dominerande i EU:s utbildningsrelaterade policydokument men att en demokratisk diskurs är dominerande i LGY 11. Vidare visade resultatet att samhällskunskapsämnet är starkt närvarande LGY 11 men har tillbakadragen roll i EU:s utbildningsrelaterade policydokument. 

 • Jensen, Veronica
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Petersson, Christina
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Barn och övervikt: Vilken form av stöd ger barnhälsovårds-sjuksköterskan?2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Issue: The study shows that 42 million children are overweight and obese, which can lead to physical and mental ill-health and premature death. Research shows that children who develop obesity in pre-school are at a higher risk to continue to be overweight and obese when they reach adulthood. The task for the child health care nurse is to identify and prevent such developments. The obese children and their families need support from child care to counteract the continued weight gain. Purpose: The purpose of this study was to examine what kind of support child health care nurse gives parents of overweight children the age of zero to six years to counter the continued weight gain. Method: The study was performed as an integrative and systematic literature as Whittemore and Knafls method. Results: The result showed that child health care nurses give emotional, informational and instrumental support to parents of overweight children. The study showed that no social support was given to these parents. Conclusion and implication: The study highlights the importance of early visibility and prevention of continued obesity development of the child. Further more research is requested on overweight children in the age of zero to six years. Through empirical studies, a deeper understanding can be achieved for what kind of support that parents want and how support from the children's health care's nurse perceived by the parents.

 • Magnusson, Lina
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Voong, Cecilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Många ord, många tankar: Förskollärares syn på genus i barnböcker2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genus har sedan länge varit en central del i förskolan och i dess läroplan. Förskolan ska motverka könsmönster i dess läroplan, vilket innebär att förskolan ska vara genusmedveten. Det finns sedan tidigare ett intresse hos oss författare om hur förskolorna arbetar med barnlitteratur och genus. Undersökningens syfte är att titta på hur de olika förskolorna arbetar med genus i barnböckerna. Vi har undersökt tre olika förskolor som samtliga är föräldrakooperativ som profilerar sig som genusinriktade. Undersökningen är baserad på kvalitativa intervjuer med förskollärare vid dessa tre förskolor. Resultat visar att det finns skillnader mellan de föräldrakooperativa förskolorna, dock hade de alla samma grund i genusarbetet. Vidare diskuterades förskolornas hantering av böckerna. Förskolornas inriktning har problematiserats och granskats kritiskt.

 • Bark, Johanna
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Framgångsrik hållbarhetskommunikation: Kommunikationens betydelse för miljöarbete inom små och medelstora företag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar att svara på frågeställningen om hur en klimatsatsning inom små och

  medelstora företag (SME) kommuniceras på bästa sätt och var i svårigheter kan ligga. Jämförelser

  görs också med liknande projekt som genomförts och de framgångsfaktorer de haft för att se om

  de går att överföras till de små och medelstora företagen i Halland, som ingår i denna studie.

  Genom jämförelser med andra rapporter, djupintervjuer med representanter ur de medverkande

  företagen, workshops i samarbete med EMC och Alexandersoninstitutet samt analys av dessa har

  utmaningar och möjligheter i arbetet med att implicera klimatarbetet i företagens verksamhet

  identifierats. Resultaten har analyserats i enlighet med miljöpsykologisk ansats. Genom att

  utvärdera attityder, upplevd kontroll och upplevda hinder, har förslag för implementering och

  kommunikation tagits fram.

  Resultatet av djupintervjuer och workshops visar att företagen behöver vägledning när det gäller

  kommunikationen av sitt klimatarbete internt såväl som externt. Företagen vet inte vilka kanaler

  som ska väljas eller vad som ska kommuniceras. De flesta är överens om att ledningen behöver

  föregå med gott exempel. Därför bör ledningen utbildas i första hand. Företagen har bland annat

  problem med att anställda tillhör olika grupper som arbetar på skilda sätt, vilket gör att

  kommunikationen behöver anpassas för att passa respektive grupp. Svårigheter att omvandla

  klimatåtgärder till mätbara värden så att de tydligt kan redovisas för medarbetare och därmed öka

  motivationen till ett förändrat beteende är andra faktorer företagen har problem med.

  Små och medelstora företag kan arbeta med ett antal framgångsfaktorer grundade på analyser av

  ovanstående. Det är viktigt att arbeta strukturerat och med tydliga mål, det är också viktigt att

  använda sig av mindre målgrupper, även under den interna hållbarhetskommunikationen. Tesen att

  den interna kommunikationen är avgörande för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete kan styrkas

  med hjälp av denna studie.

 • Jansson, Emma
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Rodevåg, Victoria
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Riskfaktorer för postpartumdepression hos nyblivna mammor2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Postpartum depression (PPD) affects 12% of all new mothers in Sweden and the prevalence of PPD in the world is 13-19%. PPD is similar to depression but with further symptoms such as excessive anxiety and concern about the child. PPD in mothers may have far-reaching negative impact on children´s development and mental well-being, witch makes PPD to a concern for Child health care. Maternal-and child health nurses (MCH-nurses) usually have close and regular contact with the mothers during the first period after childbirth witch gives them a particularly important role in efforts to find the mothers at increased risk of PPD. Aim and methods: The aim of the study was to describe risk factors for PPD in new mothers. The study was conducted as an integrative litterature review. Results: The study resulted in five categories: 1) unmet expectations, 2) changing lifestyles, 3) demands, 4) lack of suppot, 5) psychosocial circumstances. Increased knowledge about the risk factors for PPD increases the chance that MCH-nurses take early symptoms of PPD seriously.

 • Johansson, Rasmus
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Sakac, Alexander
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Skolelevers attityder gentemot religionskunskap som skolämne: Utifrån ett genus- och religiositetsperspektiv2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte har varit att undersöka skolelevers attityder gentemotreligionskunskap som skolämne, detta har sedan jämförts utifrån både genus- ochreligiositetsperspektiv. En kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag i form avgruppenkäter har använts som tillvägagångssätt. I undersökningen har 109 niondeklassare och117 gymnasieelever deltagit. Respondenternas svar har sedan bearbetats och sammanställtsmed hjälp av statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) i bådetabeller och ”pie diagram”. Resultatet från undersökningen visar på att skolelever ärövervägande positiva till religionskunskap som skolämne, majoriteten ansåg att det är ettviktigt skolämne. En tydlig skillnad framgick också mellan könen där tjejerna var merpositiva till ämnet än killarna, något som även tidigare forskning bekräftar. En del skillnadermellan svaren kunde också utläsas utifrån respondenternas religiositet. Där det påvisat iundersökningen att de religiösa hade en övervägande mer positiv attityd till religionskunskapsom skolämne än de icke religiösa respondenterna. Som teori för analysen harsekulariseringens påverkan på respondenternas svar undersökts och legat som teori för derassvar som jämförts med svar från tidigare forskningar, både från Sverige och Storbritannien.Det hade varit intressant att i framtida studier genomföra samma undersökning med sammarespondenter från grundskolan för att se likheter och skillnader i deras svar från deras tid igrundskolan och deras tid i gymnasieskolan.

 • Raskowski, Carl
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Tekniklärares tankar om ritteknik: en studie av likvärdighet utifrån tre gymnasielärares tankar om sin undervisning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utifrån intervjuer av tre tekniklärare och deras perspektiv undersöker detta arbete lärarnas tankar kopplade till planering och upplägg av undervisningen i kursmomentet ritteknik. Resultatet analyseras med avseende på likvärdighet utifrån ämnesplanens centrala innehåll och kunskapskrav. Forskningsfrågorna omfattar vad som undervisas inom kursmomentet, om innehållet för kursmomentet är likvärdigt för de tre lärarna samt lärarnas tankar kring ett hypotetiskt nationellt provs påverkan på kursmomentet.

  Resultatet visar att kursmomentet fokuserar på grunderna i ritteknik, med fokus på vyer, vyplacering, snitt och genomskärningar. Utformningen av kursmomentet görs, eller har gjorts, av de undervisande lärarna tillsammans med kollegor, eller på egen hand, och den bygger på tidigare undervisning och lärarnas tidigare erfarenheter och kunskaper inom ritteknik. Undervisningsmaterialet är egenproducerat eller producerat tillsammans med kollegor och utifrån intervjuerna överensstämmer lärarnas undervisning med ämnesplanen för kursen och i detta stadie ser den även ut att vara likvärdig eller åtminstone relativt likvärdig för de tre lärarna. Lärarna ger uttryck för att vilja ha tydligare styrning av vad kursmomentet omfattar, men ett nationellt prov för kursen anses inte möjligt att införa med nuvarande utformning av kursen och det skulle även inskränka på lärarnas möjlighet att påverka upplägg och bedömning av kursmomentet.

 • Noresson, Jolina
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Informationssamhället och internetbedrägerier2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar utvecklingen av de internetrelaterade bedrägerierna i Sverige och hur de har utvecklats i samband med utvidgningen av informationssamhället och den eskalerade användningen av internet. Syftet med studien är att undersöka hur de internetrelaterade bedrägerierna har utvecklats sedan en bit in på 2000-talet då användningen av internet fått en allt större inverkan på våra vardagliga liv. Studien har även för avsikt att undersöka hur kriminellas tankegångar gällande bedrägeribrott kan tänkas ha ändrats i samband med den ökande internetanvändningen. För att uppnå syftet med arbetet och besvara dess frågeställningar har en genomgång av tidigare forskning gällande internetrelaterade bedrägerier och internetutvecklingen i Sverige genomförts. Som underlag för internetbedrägeriernas statistiska utveckling ligger den svenska kriminalstatistiken. För att komplettera statistiken har en semistrukturerad elitintervju med en polisinspektör genomförts. Detta för att ur en skiljaktig vinkel ge en fördjupad bild av vad statistiken faktiskt visar. Studiens resultat analyseras sedermera med hjälp av tidigare forskning och rutinaktivitetsteorin Undersökningen visar att de internetrelaterade bedrägerierna under en tid präglats av en uppåtgående trend samt att denna trend med största sannolikhet kommer att fortsätta öka tills vi bekantat oss ytterligare med informationssamhället och dess tekniker. Undersökningen visaräven att det förhöjda internetanvändandet påverkar och bidrar till ökningen av internetbedrägerier. I och med utvecklingen av informationssamhället har även förutsättningarna för bedragarna blivit allt mer gynnsamma då kontroll och lagstiftning inte följer med utvecklingen i samma takt.

 • Mollgren, Jonathan
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Salimi Tari, Milad
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Avvikelser och överenstämmelser mellan observerat samt upplevt beteende hos ungdomsfotbollstränare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka ungdomsfotbollstränares beteende och kommunikation med spelare samt vilka faktorer som ansågs styra detta. Vidare var syftet att undersöka avvikelser samt överensstämmelser mellan observerade beteenden och tränare supplevda beteenden. Urvalet bestod av tre ungdomsfotbollstränare varav två män och en kvinna. Studien bestod av en mixad design där såväl systematiska observationer som intervjuer användes och triangulerades. Totalt genomfördes 8 observationer (510 minuter) med hjälp av instrumentet “Coach Analysis Intervention System” (Cushion, Harvey, Muir, & Nelson, 2012) och tre intervjuer baserade på instrumentet samt studiens teoretiska referensramar. Resultatet visade att Instruktioner var det mest använda beteendet vid träningstillfällena. Vidare visade resultatet att tränarna inte alltid var fullt medvetna om varför beteende uppstod och frekvensen av sitt observerade beteende. Intervjuerna visade 12 kategorier som styrde tränarbeteende. Resultatet diskuteras utifrån studiens referensramar och kan användas för att uppmärksamma samt öka förståelsen kring ungdomsfotbollstränares beteende.

 • Berglund, Marika
  et al.
  Jönsson, Ulrika
  Distriktssköterskors upplevelser av kommunikationssvårigheter med icke-svensktalande patienter vid triage på vårdcentral2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I takt med den ökande invandringen till Sverige möter distriktssköterskor allt oftare icke-svensktalande patienter, som söker hjälp i triaget på vårdcentraler. För att kunna gör en medicinsk bedömning och avgöra vårdnivå behöver det finnas en fungerande kommunikation mellan distriktssköterskan och patienten. Distriktssköterskan behöver dessutom kunna förmedla information bland annat i form av egenvårdsråd till dessa patienter. Syfte: Att undersöka distriktssköterskors upplevelser av kommunikationssvårigheter med icke-svensktalande patienter vid triage på vårdcentral. Metod: Studien är en intervjustudie baserad på tolv intervjuer. Dataanalysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman . Resultat: I resultatet framkom två kategorier: En utmanande kommunikation och Att kunna kommunicera på andra sätt. Distriktssköterskor berättade att de upplevde osäkerhet och oro för att missa en allvarlig åkomma på grund av språksvårigheter. De uttryckte även att bristen på tid utgjorde ett hinder i kommunikationen. Dessutom uppgavs ett antal olika kulturella faktorer som försvårade kommunikationen med icke-svensktalande. Distriktssköterskorna använde sig av uppfinningsrikedom och fantasi för att kunna kommunicera. De tog även hjälp av anhöriga som tolkade eller professionella tolkar.  Konklusion: Att kommunicera med icke-svensktalande vid triage är en utmaning för distriktssköterskor och kräver att distriktssköterskorna kan kommunicera på andra sätt. Ökade resurser i form av tid och lättare tillgång till tolk hade kunnat underlätta för distriktssköterskor som möter dessa patienter. Utbildning i transkulturell, kulturanpassad omvårdnad på grund- och specialistutbildningar inom omvårdnad skulle kunna öka förståelsen och kunskapen och därigenom leda till bättre förutsättningar för kommunikation.   

 • Cecilia, Johansson
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Kocevic, Fahira
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Vägen till ändrade levnadsvanor: -erfarenheter från personer med övervikt och fetma2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Some factors that contribute to overweight and obesity are lifestyle related and comprise a lack of physical activity and poor nutrition. Overweight and obese individuals may seek medical attention and acquire advice on how to lose their weight. The purpose of this study was to look into the experiences of the overweight and obese patients pertaining to lifestyle conversations with the district nurse. The study was conducted as an integrative literature overview, which enables a better understanding of a certain phenomenon within medical service. The results consist of sixteen scientific articles. The analysis reveals four categories: the significance of becoming motivated, the significance of one’s own attitude towards conversations about lifestyle, the significance of the district nurse’s communicative skills and the district nurse’s knowledge and competence. The communicative skills of the district nurse played a pivotal role in how the conversations about lifestyle were perceived by the patients. When the district nurse and the patient set individual goals together, the patient appeared more motivated to make a lifestyle change. On the other hand, the motivation of the patient decreased when the advice received was too generalized. Moreover, some patients believed that the district nurse was not adequately knowledgeable to deal with overweight and obesity. The categories correlate with Pender's health-promoting model as an explanation of patients' motivation in changing their lifestyles.

 • Ingelhag, Anders
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Samarbete mellan tekniklärare vid framtagning av undervisningsmaterial2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ingången till detta arbete är att författaren upplever framtagning av material att använda i undervisningen som en mycket tidkrävande process. För lärare som börjar undervisa i en ny kurs blir detta extra tydligt när allt material ska tas fram. Med material menas planeringar, lektionsinnehåll, instuderingsuppgifter och bedömningsmaterial. Författaren har förförståelsen att lärare skulle vinna på att samarbeta och dela material mellan sig. I arbetet undersöks, genom en enkätundersökning, hur gymnasielärare i teknik gör när de tar fram material till en ny kurs eller utvecklar materialet till en kurs. Vidare undersöks vilka eventuella hinder det finns för samarbete och vilket material lärare helst vill få tillgång till från kollegor. Resultatet visar att den absoluta majoriteten av lärarna i den undersökta gruppen inte ser några hinder att dela sitt material. Gymnasielärarna i teknik delar med sig. Det kan dock finnas praktiska hinder för om att läraren är ensam på sin skola att undervisa i ämnet, finns det ingen att samarbeta med. Eller att det inte finns någon gemensam lättanvänd Community, en mötesplats på internet, att dela på. I arbetet förs också en diskussion kring möjligheter med digitalisering av material.

 • Andersson, Linda
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Karlsson, Annika
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Skolsköterskors erfarenheter av att möta psykisk ohälsa hos elever i årskurs fyra till nio2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet elever med psykisk ohälsa har ökat. En tredjedel av skolsköterskors arbetstid ägnas åt elever med symtom på psykisk ohälsa. Syftet med studien var att belysa skolsköterskors erfarenheter i mötet med elever i årskurs fyra till nio som visar symtom på psykisk ohälsa. Metoden var en integrativ litteraturstudie för att kunna förstå och förklara ett fenomen. Skolsköterskors erfarenheter i mötet med elever var att de förvaltade ett förtroende, att inte räcka till och att kunna göra skillnad. Studien visade att skolsköterskor upplevde en rädsla för att inte räcka till för elever med psykisk ohälsa. Detta kunde bero på en bristande kunskap i att hantera dessa elever och det fanns en rädsla av att inte nå de elever som verkligen behövde hjälp. Skolsköterskor kunde känna en otillräcklighet i att hjälpa eleverna att själva förstå och hantera sin situation. Mer forskning behövs för att undersöka hur skolmiljön kan förändras för att minska risken för psykisk ohälsa. Fler kvalitativa studier behövs som belyser skolsköterskors men även elevers upplevelser av psykisk ohälsa i skolmiljön.

 • Chee, John
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Investigations on Energy Efficient Buildings: - the aim to reach zero energy buildings2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The European Parliament Buildings Directive (EPBD) obliges Sweden to develop plans to

  enhance the amount of NZEB. Define what NZEB for them exactly constitutes - technical

  definitions and system boundaries for energy performance calculations. The National Board

  of Housing, Building and Planning in Sweden has received an assignment from the Swedish

  government to propose the definition and quantitative approach on energy requirements for

  NZEB. NBHBP suggest the system boundary should be the delivered (bought) energy. The

  delivered energy divide into two different energy form. The set system boundary to calculate

  the specific energy performance with the introduced weighted factor. Makes it possible to

  compensate the specific energy performance by using renewable energy generators on site.

  The risk is inefficient buildings can use renewable energy technologies on site to compensate

  the delivered energy to achieve the 80 kWh/m2, year (the proposed energy requirements for

  NZEB). This results to high energy cost along with large investments in renewable

  technologies on site, or the need to add fossil fuels to make up the high-energy demand. The

  both reference houses Circuitus and Bright Living are NZEB, per the Swedish definition

  proposal of NZEB from NBHBP. The most significant difference is Circuitus has better heat

  exchanger and building envelope than Bright Living.

 • Larsson, Hanna
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Mageramova, Lolita
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Development of Application for Health Statistics: Targeting Mental Health2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Mental illness is an important and growing problem. In Sweden it is estimated that about 22 percent of the female population, and 15 percent of themale, suffer from anxiety [1].

  This thesis examines specifically the borderline personality disorder. It is a serious condition that in a prevalence study, was found to affect 5,4 percent ofthe Swedish population. The disorder is linked to self-harming and about 10 percent with the disorder die of suicide [2].

  Continuously, the thesis describes the process of the development of a mobileapplication concept that is created to help the user collect and analyze data about their mental state. The thesis first defines the purpose and the limitationsof the project, as well as what goals the project strives for. It continues by examining various fields of interest; by describing mental illness, similar work and the pros and cons of using applications for this purpose.

  In order to develop an application suitable for the target group, the projectinvestigated areas such as different development tools, the concept of usabilityand the dialectical behavioral therapy, which is a therapy form created specifi-cally for treating the borderline personality disorder.

  The project’s method is described; how the structure of the project wasset as well as the process of the design and development of the application.

  Furthermore, the result of the application is outlined, presenting its functions,layout and underlying database.

  The thesis additionally discusses the problems with mental illness, and thechallenges the project has faced. Issues such as how to handle sensitive data,further development and other other ways to tackle the problem was consideredin the discussion.Lastly, the project is condensed in a summary.

 • Axelsson, Markus
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Lundgren, Oskar
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Raytelligent Cloud2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Todays age sees more and more devices connected to the internet providing otherwise quite limited hardware with the ability to perform more complex calculations. This project aims to create a system for managing a users radar devices using a cloud platform. The system also provides the ability for the user to upload their own custom applications which can make use of data provided by the radar device, run on virtual machines and if required have the ability to push notifications to the users mobile applications. To simplify the system development, it has been divided into three separate subsystems, specifically the radar device, the cloud service and the mobile application. The result of the project is a complete system with a web application which provides the user with the ability to register their radar device(s), upload source code which is compiled and run on the cloud platform and the ability to send push notices to a mobile application. 

 • Granklint Enochson, Pernilla
  Linköpings universitet, Linköping, Sverige & Högskolan Kristianstad, Kristianstad, Sverige.
  Om organsystemens organisation och funktion: analys av elevsvar från Sverige och Sydafrika2012Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to study Swedish and South African students’ beliefs about the body and its functions, and how these ideas correlated with answers to associated questions. Data was obtained from several different types of surveys and interviews. All the students who participated in the studies were in grade nine. There were 88 students in the Swedish data collection and 166 in the South African data collection.

  The results show that students have the ability to describe the digestive system when they describe a sandwich pathway through the body, and also the ability to link the circulatory system to the digestive system. However, students have difficulties to transfer this knowledge to a new context when they were asked to describe a painkiller’s pathway through the body. The painkiller pathway through the body had not been taught in school. But it was even more difficult for students to connect three organ systems, namely the excretory system, as was the case when they were asked to describe the pathway of water through the body. Although the excretory system is described in the textbook and the students had been taught about the same. There were also students using non-scientific ideas and drew a pipe directly from the throat to the kidney. These students found it more difficult to understand the function of the kidneys. A similar study was conducted in five South African schools where it was found, contrary to Sweden and other European studies, students describing that water is passing through the lungs on its way to the stomach, some students also said that the food would pass through the lungs before the stomach. Some of the students clarified that water and for that matter, the food, passes the lungs to purify it. A deeper analysis has been done regarding the water on five Swedish students' questionnaire and interview responses. It turned out that students' ides were either the same or changed to a less sophisticated explanation in the interview responses compared to the answer in the questionnaires when it came to the pathway of water through the body, this is different from the question of the sandwich where the interview showed similar or more sophisticated results.

 • Gustafsson, Allis
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Nilsson, Sara
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Konsekvenser av ett muskulöst ideal på Instagram: En studie kring skillnader i muskelsträvan och träningsrelaterat instagram-användande mellan crossfitutövare och traditionellt gymaktiva2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med föreliggande studie var att undersöka skillnader mellan crossfitutövare och traditionellt gymaktiva i muskelsträvan, träningsrelaterat instagram-användande, tvångsmässig passion och träningsmängd samt undersöka samband avseende dessa variabler. Vidare undersökte studien om exponering för tränings- och utseenderelaterade bilder, tvångsmässig passion samt ökat träningsbeteende efter exponering för bilder på instagram kan predicera muskelsträvan. Genom en kvantitativ forskningsansats fick deltagarna besvara en enkät innefattande mätinstrumenten: Godin Leisure- Time Exercise Questionnaire, The Passion Scale, Drive for muscularity scale. Utifrån ett bekvämlighetsurval rekryterades 156 deltagare (66 män och 89 kvinnor, en person uppgav inte kön) i åldern 16-65 år (M=28). Studien visar att crossfitutövare har mer muskelsträvan, träningsrelaterat instagram-användande, tvångsmässig passion samt träningsmängd jämfört med traditionellt gymaktiva. Muskelsträvan visade positiva samband med träningsrelaterat instagram-användande, tvångsmässig passion samt träningsmängd. Vidare visade studien att exponering för tränings- och utseenderelaterade bilder på Instagram, tvångsmässig passion samt ökat träningsbeteende efter exponering för bilder på Instagram kan predicera muskelsträvan. För framtida forskning föreslås att undersöka om andra grupper med stort träningsrelaterat instagram-användande också har mer muskelsträvan samt tvångsmässig passion.

 • Granklint Enochson, Pernilla
  Linköpings universitet, Norrköping, Sverige.
  Elevers föreställningar om kroppens organ och kroppens hälsa utifrån ett skolsammanhang2009Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The focus point of this thesis lies on 88 pupils’ idea of what happens when we eat a sandwich, drink water or swallow a painkiller. I have analyzed how these ideas affect their knowledge regarding the physiology of the body, and regarding health issues.

  The study confirms some parts of the research already carried out, principally in Europe, but it is the new and never before published research that I discuss in this summary of my licentiate's dissertation. The pupils were asked what happens in the body when you drink water. It was revealed that one group of pupils had an idea about an alternative system for fluids. These pupils drew a tube from the mouth connected directly to the kidneys. These pupils had troubles understanding the function of the kidney, and they also had more simple explanations to why, for example, humans sweat.

  Regarding water’s way through the body, some pupils had difficulties showing the connection between the digestive system, the blood circulation system and the kidneys. It was somewhat easier for the pupils to transfer their knowledge about the function of the digestive system regarding a sandwich's path through the body in relation to what happens if you swallow a painkiller. In these cases it was easier for the pupils to transfer their knowledge from one context to another, as in the case with the sandwich and the painkiller, than to connect different organ systems, as in the case with the water's path through the body.

  Regarding health related issues, it was revealed that a few students believed that the body stores nutrition and energy when they skip a meal. This result is interesting since they had a different view on the assimilation of food in the body than the accepted scientific explanation.

  The pupils with a more advanced understanding of a painkiller’s way through the body were those who believed that pills primarily could be replaced by pain-relieving creams. This group spontaneously gave fewer alternatives to painkillers than other pupils.

  Over half of the interviewed pupils believed that there is nutrition in water, but they were unable to specify what this nutrition would consist of. The rest of the pupils believed either that there was no nutrition in water, or specified different minerals and elements. There was also an idea that you have to drink water to fight off bacteria.  

  When the pupils were asked where they thought their knowledge about body and health came from, they gave school as the primary source, the parents as the secondary source, and TV as the third source. Other alternatives like the Internet, newspapers etc. were less frequent.

 • Blickby, Sebastian
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Japansk Nationalism: En tillämpning av fyra nationalismteorier på Japan under åren 1853-19392017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en teoristyrd litteraturstudie om japansk nationalism under perioden 1853-1939. Syftet med studien är att tillämpa fyra nationalismteorier på utvecklingen av nationalismen i Japan, för att undersöka vilken av de fyra nationalismteorierna som bäst stämmer överens med det japanska exemplet.

 • Custovic, Belma
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Babic, Dragana
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Spädbarnskolik - det långvariga, otröstliga gråtandet: En litteraturstudie om föräldrarnas upplevelser2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Infant colic is a common problem that affects every fifth to tenth infant in Scandinavia and is a common reason for parents seeking to child health services for help. The aim of this study was to describe parents' experiences of living with an infant who has colic. The study was conducted as an integrative literature review based on 12 scientific articles. The results showed that infant colic affected the entire family whose living constantly alternated between hope and despair. Parents of children with colic experienced both physical and psychological impact on the health. They had difficulty controlling their emotions, which could cause the child harm. Infant colic complicated partner relationships, affected relationships within the family and reduced parents' social networks. Relief from family and friends, as well as support from the CHC-nurse was of great importance to parents. Many parents, however, felt a lack of support from the CHC-nurse and wanted more confirmation and understanding from the CHC-nurse of what they experienced during the infant's period with colic. 

 • Nilsson, Edward
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Rational decision making.: Differences between managers and entrepreneurs2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Heier, Karolina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  ENVISIONING YOUNG ADULT LITERATURE: A STUDY ON TEACHING ENVISIONMENT IN THE ESL-CLASSROOM2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is based on Judith A. Langer’s many years of literacy research and her concepts of ‘the literate mind’ and ‘envisionment building’ in the classroom. In addition to Langer’s theories, I consider several other strategies for reading, some of which have evolved from Langer’s ideas and are adapted to fit the teaching of English for Swedish upper secondary school. Furthermore, I discuss the benefits of teaching a foreign language with the help of literature in general and Young Adult (YA) literature in particular. Working with YA literature in the classroom can not only help students develop a greater empathy towards others, but is also well suited for teaching reading strategies to teenagers. In the analysis, I demonstrate a didactic approach with the help of extracts from Ruta Sepetys’ Between Shades of Gray (2011). My findings indicate that reading Young Adult literature can benefit teenagers’ personal growth as well as their language learning and general knowledge. Lastly, I assert that envisionment building can both lead to reevaluation of the readers themselves as well as to a greater understanding of different texts and the readers’ perception of the historical and contemporary world.

 • Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Forskningsöversikt - demokratiutveckling i kommunerna : Underlag för följeforskning om demokratiutveckling i Ängelholms kommun2016Report (Other academic)
 • Granklint Enochson, Pernilla
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Kristianstad, Sverige.
  Redfors, Andreas
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Kristianstad, Sverige.
  Fem elevers föreställningar om organsystem: vad händer i kroppen när vi dricker vatten?2011In: NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, ISSN 1504-4556, E-ISSN 1894-1257, Vol. 7, no 2, 160-178 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It has earlier been shown on a group level that it is difficult for 9th grade students (15-16 years old) in a Swedish school to understand how water is transported in the human body. The detailed analysis of five Swedish students in the 9th and final year of compulsory school concerning their ideas about water transportation is presented here. The empirical data consists of drawings, answers to a questionnaire with both open ended and multiple-choice questions, and student interviews. The analysis shows that all the students struggle to produce explanations involving the three organ systems: digestive, blood and excretion systems and they seem to use a variety of explanatory models as basis for their reasoning. Possible ways of understanding this are discussed together with implications for future teaching

 • Granklint Enochson, Pernilla
  et al.
  School of education and environment, Institution mathematic and natural sciences, Kristianstad University, Kristianstad, Sweden.
  Redfors, Andreas
  School of education and environment, Institution mathematic and natural sciences, Kristianstad University, Kristianstad, Sweden.
  Students' ideas about the human body and their ability to transfer knowledge between related scenarios2012In: European Journal of Health and Biology Education, ISSN 2165-8722, Vol. 1, no 1 & 2, 3-29 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Analyses of students’ ideas about the organ system in the human body and how these relate to their thoughts about living a healthy life are presented. The study concerns 9th grade students (15/16 years) in Sweden. The empirical data consists of drawings and answers to written questions, both open and multiple-choice, and interviews with students and teachers. Comparing explanations of a well known scenario (eating a sandwich) to other that are less often discussed (taking a painkiller and drinking water) we report that it is difficult for the students to transfer knowledge of pathways in the digestive system shown in explanations of the sandwich-scenario to the other scenarios. Most difficulties are shown for explanations of the drinking of water, since these explanations require connection of three different organ systems . More than half of the interviewed students believed that there is nutritious substance in water, but most of them were unable to specify what it would be. The students with the most developed understanding of the painkiller pathway were satisfied with taking medical substances to elude pain, and were not interested in other alternatives. © 2012, European Journal of Health and Biology Education

 • Olsson, Jenny
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  TAKK: En möjlig metod i kommunikationen mellan förskolepedagoger och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med studien är att undersöka hur TAKK kan användas som en metod för förskolepedagogerna i kommunikationen med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Mina frågeställningar är: På vilket sätt använder förskolepedagogerna sig av TAKK i verksamheten? På vilket sätt kan TAKK användas som metod i kommunikationen mellan förskolepedagoger och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska? Hur är TAKK synligt i verksamheten? Min studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv och några centrala begrepp används för att analysera och förstå resultatet. I studien genomfördes deltagande observationer på två olika förskolor, på vilka fem förskolepedagoger deltog. Under observationerna spelades samtalen in, fältanteckningar skrevs och de tecken som fanns uppsatta på väggarna blev fotograferade. Resultatet av studie visar att TAKK används i förskolan, framförallt tillsammans med barnen och att det är mest vid samlingar och matsituationer. Något annat som framkom var att trots tecken-bilder som stöd användes inte TAKK ännu i kommunikationen med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Tecken-bilderna skulle kunna användas som ett stöd för förskolepedagogerna i kommunikationen med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Förskolepedagogerna skulle kunna använda tecken-bilderna i kommunikationen med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska som ett stöd när de kanske inte kommer på tecknet men det kan även bli mer tydligt för vårdnadshavarna om de samtidigt får se tecknet på bild. Slutsatserna som kan dras av detta är att det var tydligt att förskolepedagogerna hade viljan att använda sig av TAKK i kommunikationen och att de kunde se att det kunde vara en hjälp om både förskolepedagogerna och vårdnadshavarna förstod de olika tecknen. Men det krävs en del arbete från förskolepedagogerna om TAKK ska bli en naturlig metod att använda i kommunikationen med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska.

 • Söbak, Ida
  et al.
  Halmstad University.
  Folkesson, Marie
  Halmstad University.
  Materialets inverkan på barns lek: En studie med inriktning på intra-aktioner utifrån ett posthumanistiskt perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna empiriska studie syftar till att studera samhandlingar mellan barn och tillgängligt material i förskolans innemiljö. Förskolans pedagogiska verksamhet präglas av ett humanistiskt synsätt som förbigår eller underskattar det icke-mänskliga materialets aktiva roll i leken. Härav ser inte alltid verksam personal att leken formas i ett ömsesidigt samspel där material och barn påverkar varandra. Studien har utgått från ett posthumanistiskt perspektiv med inriktning mot agentisk realism där ett intra-aktivt analysverktyg har tillämpats för att analysera fram ett resultat. Ett posthumanistiskt perspektiv kan bidra till kunskap som inte kan nås av tidigare forskning som domineras av främst sociokulturellt perspektiv till följd av en alltför människocentrerad föreställning om samspel. Genom ett posthumanistiskt perspektiv kan denna studie bidra till att verksam personal inom förskola ska få fördjupad förståelse och kompetensutveckling om materialets roll och intra-aktioner för att skapa mening i leken. Studien har en kvalitativ ansats och empiri har samlats in via videoobservationer på en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Studiens resultat och slutsats visar att icke-mänskligt material är betydelsefullt för att skapa mening i leken. Leken blir meningsfull genom att material har agens och är föränderligt i samhandlingar med barnen i en ömsesidig process.

 • Wiberg, Malin
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Folmanis, Malin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Samspel i inomhusmiljön: en kvalitativ studie om hur förskollärare möjliggör eller begränsar socialt samspel mellan de yngre barnen i den fria leken på förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt valda problemområde grundar sig i att pedagoger inte är närvarande i barnens fria leksamtidigt som pedagoger behöver vara närvarande för att stötta barnen i deras sociala samspel. Eftersom den forskning vi tagit del av enbart fokuserat på hur barns samspel gynnas i de oplanerade miljöerna har fokus i denna studie blivit på de planerade miljöerna inomhus. Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare möjliggör eller begränsar för ett socialt samspel mellan de yngre barnen i förskolans inomhusmiljö. Våra frågeställningar handlar om hur förskollärares användande av artefakter och kommunikation begränsar eller möjliggör ett socialt samspel mellan barnen. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och Vygotskijs tankar och idéer om lärande och utveckling. Tre observationer har genomförts på en förskola där 10 barn och tre förskollärare deltagit. Resultatet pekar på att förskollärares användande av  kommunikation och artefakter både kan begränsa och möjliggöra ett socialt samspel mellan barnen. Ofta används kroppsspråket som förstärkning till det förskollärarna säger med hjälp av språket. Beroende på hur förskollärarna använde sig av artefakterna i den fria leken bidrog detta till både begränsningar och möjligheter för barnens sociala samspel. Genom att begränsa antalet artefakter i den fria leken kan detta ibland gynna barnens sociala samspel. Genom att endast använda sig av det verbala språket, hamnar förskolläraren i fokus vilket gör att det sociala samspelet mellan barnen begränsas på ett större plan. Förskollärarnas användande av lösa artefakter bidrar till att barnen får möjligheter till att utmana sig själva och deras egna fantasi.

 • Dordevic, Larisa
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Richter Ahlén, Hanna
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Motivation till och Upplevelsen av Hinderbanelopp: Obstacle Course Race (OCR)2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftade till att använda självbestämmandeteorin för att öka kunskapen om motiv till OCR-deltagande i Sverige genom att studera a) deltagarnas upplevelse av självbestämmande utifrån motivationsregleringarna, b) om de grundläggande psykologiska behoven tillfredsställs i deltagandet och c) vilka egenskaper (t.ex. utformning av loppen, svårighetsgrad på hinder, omgivning) i själva OCR-eventet som kan relateras till dessa faktorer. OCR räknas som en av de snabbast växande sporterna i världen och verkar utmana samt attrahera en stor mångfald. En kvalitativ forskningsmetod användes där åtta deltagare (3 kvinnor och 5 män) från sydvästra Sverige intervjuades för att få en djupgående inblick i motivationen samt upplevelsen av eventen. Samtliga deltagare hade deltagit i minst ett OCRevent i Sverige innan intervjuerna. Intervjuerna samt analyserna var baserade på de tre grundläggande psykologiska behoven och motivationsregleringarna utifrån Självbestämmandeteorin (SDT). Studiens huvudsakliga fynd indikerade att deltagande i OCR bidrog till både inre och yttre motivation och att samtliga behov utifrån SDT tillfredsställdes, vilket genererade i att en hög nivå av självbestämmande upplevdes bland deltagarna. Vidare visade resultaten att det fanns motivationsfaktorer, exempelvis den sociala omgivningen, glädjen, utmaningen och utvecklingen, som hade större påverkan än andra faktorer. Det ansågs i den föreliggande studien att deltagarna upplevde en hög nivå av självbestämmande och att OCR kan bidra till ett ökat psykologiskt välbefinnande. Framtida forskning bör studera ett större och mer slumpmässigt urval för att öka generaliserbarheten men även ta del av de negativa hälsoeffekterna OCR (extremsport) skulle kunna bidra till.

 • Liridona, Xhemaili
  et al.
  Halmstad University.
  Mavraj, Floriana
  Halmstad University.
  ”En av grunderna i demokrati är alla människors lika värde, det spelar ingen roll var vi kommer ifrån”: En kvalitativ studie om islamundervisningen med fokus på ”vi” och ”dem”, ur ett lärarperspektiv.2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöker vi utifrån ett lärarperspektiv islamundervisningen på tre kommunala grundskolor, i en mångkulturell stad, Landskrona. Studiens fokus ligger vid att undersöka om ett ”vi” och ”dem” tänkande präglas i undervisningen om islam. Den utvalda metoden är semistrukturerade intervjuer med sex grundskolelärare, vilka är verksamma på tre olika skolor. Eftersom att media idag är en viktig informationskälla, som bidrar till att forma uppfattningar har studien även behandlat hur media tillämpas i islamundervisningen. Efter de genomförda intervjuerna har lärarna indikerat att media framförallt är den källa som kan ge en kontroversiell bild av islam. Vidare framkom det i studien att samtliga intervjuade lärare på ett varierande sätt upplevt en ”vi” och ”dem” känsla i såväl skolan som islamundervisningen. De intervjuade religionslärarna hävdar dessutom att religionen har en väsentlig roll i skapandet av ”vi” och ”dem”. Detta eftersom religionen förknippas med ens identitet, enligt de intervjuade lärarna.

 • Beohar, Harsh
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centre for Research on Embedded Systems (CERES).
  Mousavi, Mohammad Reza
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centre for Research on Embedded Systems (CERES).
  Input–output conformance testing for software product lines2016In: The Journal of logical and algebraic methods in programming, ISSN 2352-2216, E-ISSN 2352-2208, Vol. 85, no 6, 1131-1153 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We extend the theory of input-output conformance (IOCO) testing to accommodate behavioral models of software product lines (SPLs). We present the notions of residual and spinal testing. These notions allow for structuring the test process for SPLs by taking variability into account and extracting separate test suites for common and specific features of an SPL. The introduced notions of residual and spinal test suites allow for focusing on the newly introduced behavior and avoiding unnecessary re-test of the old one. Residual test suites are very conservative in that they require retesting the old behavior that can reach to new behavior. However, spinal test suites more aggressively prune the old tests and only focus on those test sequences that are necessary in reaching the new behavior. We show that residual testing is complete but does not usually lead to much reduction in the test-suite. In contrast, spinal testing is not necessarily complete but does reduce the test-suite. We give sufficient conditions on the implementation to guarantee completeness of spinal testing. Finally, we specify and analyze an example regarding the Ceiling Speed Monitoring Function from the European Train Control System. (C) 2016 The Author(s). Published by Elsevier Inc.

 • Smail, Carolin
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Knudsen, Frida
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Får jag vara med?: En studie om inkludering/exkludering i den fria leken2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att undersöka inkludering/exkludering av barn i vardagliga aktiviteter på förskolan. Vår forskningsfråga är ˮHur inkluderas/exkluderas barn i den fria leken med andra barn på förskolan?ˮ. Utgångspunkten är det sociokulturella perspektivet, samt används inkluderingsdiskursen och avvikelsediskursen som teori i diskussionen. En kvalitativ undersökning har genomförts, och observationer har används som verktyg. I resultatet framgår det att barn inkluderas i den fria leken med andra barn genom att bildkarta, lekredskap och tecken som stöd används. Samt att barn exkluderas i den fria leken med andra barn genom avledande handlingar. Slutsatsen är att inkludering av barn i den fria leken med andra barn sker genom användning av konkreta redskap och tecken som stöd, samt att exkludering förekommer i den fria leken genom avledande handlingar.

 • Jingblad, Jessica
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Johansson, Helena
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "Man har alltid tid till att andas": En kvalitativ undersökning om lärares och skolpersonals egna upplevelser av yoga som ett hälsoterapeutiskt verktyg för stresshantering2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien ämnar till att undersöka anledningarna till samt resultatet av att yoga har blivit så populärt i Sverige, sett till sekulariseringsprocessen i Sverige idag, att det som ett resultat bidragit till att det erbjuds som en hälsofrämjande träningsform till skolpersonal på en gymnasieskola i Sverige. Vi har därför undersökt lärares och skolpersonals upplevelser av personalyoga, främst kundaliniyoga, som ett verktyg för stresshantering och tittat på yogans religiösa bakgrund. Sex kvalitativa intervjuer, där både lärare, skolpersonal och yogainstruktör blivit intervjuade har genomförts, transkriberats och analyserats. Resultatet visade att samtliga respondenter ansåg att yoga fungerar stressreducerande men endast en av de sex respondenterna ansåg att yoga var religiös utövning. Nästan alla respondenter var dock medvetna om att yoga har religiösa rötter i hinduism och buddhism, men samtidigt ansåg samtliga respondenter att målet med personalyogan endast var avkoppling i hälsofrämjande syfte. Utifrån resultatet har vi dragit slutsatsen att respondenterna är påverkade av sekulariseringsprocessen i Sverige samt att synen på yoga har gått från en mer religiös handling till en allt mer filosofisk väg och förhållningssätt i västvärlden.