hh.sePublications
1234 1 - 50 of 161
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Grundström, Felix
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Brink, Felix
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Vad är yoga?: En kvalitativ undersökning av sex yogautövares syn på hur yoga påverkar dem psykiskt och fysiskt2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är tredelat. Första delen använde vi oss utav litteraturstudie för att kunna redogöra från yogans utveckling från klassisk indisk yoga till den fysiska yoga idag som har blivit en populär träningsform i väst. I nästa del har vi intervjuat sex personer som utövar yoga regelbundet för att undersöka om forskningens bild av yoga stämmer överens med de sex yogautövarna. Vi ville även undersöka hur dessa sex yogautövare beskriver yogans påverkan på deras kroppar och själar. Vilken skillnad yogautövarna finner både fysiskt och psykiskt, samt vad är det som gör att dessa personer utövar yoga regelbundet.  Vidare redogör vi för vad Frisk (1998) skriver om sin modell för gemensamheter för nyreligiösa religioner.  

   

  Våra intervjuer beskriver att yogan gör intervjupersonerna avslappnade och yogan har varit ett hjälpmedel i deras studier. Våra intervjupersoner menade alla, utom en att yogan ses som en träningsform och inte som en religiös handling.

   

  Vi reflekterar slutligen med hjälp av våra intervjuer kring möjligheten till att integrera yoga i skolan som en form av hälsoterapi för barn och ungdomar. Då våra intervjupersoner alla rekommenderade yoga till andra men också rekommenderade yogan som ett hjälpmedel till elever i skolan. Vi reflekterar även över hur yogan skulle fungera i en ämnesintegrerad undervisning.  

 • Ivarsson, Moa
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Törnqvist, Alice
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Vägen mot ett kommunikativt förändringsarbete: en kvalitativ fallstudie på den interna kommunikationen i ett företag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis investigates how internal communication works in a local car business in Halmstad, Sweden. The approach in this study is formed by the communication perspective focusing on organizational communication. The study is conducted through a qualitative approach in the form of a case study with semi structured interviews made with fourteen individuals from the company. The respondents included the CEO of the company, department responsible, and co-workers. All the interviews were analyzed from an organizational theoretical ground as we wanted to see what strength, weaknesses and opportunities there are in the internal communication. As a result, it showed that the company have an oral and digital routine in the internal communication. According to our analysis a new digital function may help the company to collect all information in one place to make the communication system more effective. Thus, if the company wants to succeed with the new function, they need to create clear communication from all the leaders to increase the motivation of the employees.

 • Franzén, Anna
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Vad motiverar och engagerar yrkesarbetare i byggprojekt: Partnerings påverkan på motivation och engagemang2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom varje projektorganisation finns det olika individer som ska skapa en produkt av hög kvalitet enligt kundens krav och förväntningar. För att bedriva projekten på ett effektivt sätt med ett bra samarbete har partnering vuxit fram. För att lyckas skapa ett bra samarbete gäller det att motivera och engagera alla inblandade till att arbeta åt samma mål. Beteendet ändras dock inte automatiskt hos människor bara för att de arbetar i ett partnering-projekt. Kontinuerligt arbete krävs för att motivera och engagera individer under hela projektets gång. I den här studien kommer partnering hänvisas till ett arbetssätt för att uppnå samarbete, motivation och engagemang. Skapar projekten en arbetsmiljö som gör att anställda presterar på sin högsta nivå kan det leda till att produktionen blir effektivare. För att yrkesarbetarna ska prestera på sin högsta nivå är det viktigt att motivera och engagera dem under produktionen. Examensarbetets syfte var att undersöka hur yrkesarbetarna motiverades och engagerades och vad i partnering som kunde bidra med att skapa detta hos yrkesarbetarna. Studien har utförts med hjälp av informanter från Skanska, Hus Göteborg.

  Faktorer som gjorde att yrkesarbetarna blev motiverade var att de hade kul på jobbet och bra kollegor runt sig i arbetet. Det var också motiverande att vara delaktig och involverad i att skapa produkter med hög kvalitet. Många av informanterna menade att kundens mål och visioner var viktigt för att få möjlighet att skapa en produkt som når upp till förväntningarna. Genom att yrkesarbetarna får fokusera på mål och visioner samt vara med och sätta upp dem kan mer motivation och engagemang skapas. Partnering kan i teorin bidra till att skapa motivation och engagemang men det är upp till varje projektorganisation hur organisationen väljer att implementera samarbetsformen partnering i projektet. I resultatet kan inte något specifikt urskiljas kring vad det är i partnering som motiverar yrkesarbetarna. Det som motiverar yrkesarbetarna kan göras i alla projekt och det är upp till projektorganisationen men också varje anställd att skapa förutsättningar till att skapa en motiverande arbetsmiljö där de anställda upplever tillfredställelse och trivsel.

 • Ragimov, Rufat
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kulturens betydelse för Halmstad och värdering av Mjellby Konstmuseum2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The research in this paper is about the use of culture in the promotion of a place and themeaning culture creates from the perspective of the municipality. To limit the exploitation ofculture and to argue the strict conservation aspect, methods such as cultural pricing areneeded. This will in turn lead to more sustainable development and can create more balancedenvironment for all parties. The study also describes various methods that can be used forcultural pricing. Purpose of this current candidate thesis is to investigate how culture can beevaluated and what methods are available to estimate the different values of culture. In thesecond part culture is explored as an instrument for site marketing.The survey chosen is about the municipality of Halmstad, which represents a destination andcultural institution used in a case study to measure the created value of the culture. The reasonis that visiting of cultural institutions is strongly linked to cultural tourism and tourism ingeneral, in turn, is associated with exploitation. The significance of the destination isinvestigated in a qualitative document study by focusing on the culture's use in marketing tocreate attractiveness. In the case study, a scenario method is used to investigate thewillingness to pay among municipality residents. The customized business methodologyestimates the value of public utilities in Swedish krona (SEK) based on the residents'perspective. The method is briefly implemented at Mjellby Art Museum and by means ofsurveys a theoretical non-use value in Swedish krona (SEK) is compiled. The ContingentValuation method has been chosen because it provides the opportunity to obtain a moretheoretical value that does not reduce the many values of culture to purely financialtransactions.The conclusion of the study is that there are different types of methods that provide anopportunity to value culture in a reasonable way. Culture also plays a central role inHalmstad's future development, attractiveness and growth. It also became apparent that thereis a willingness to pay among residents to finance culture around 66 million Swedish krona(SEK) in the case of Mjellby Art Museum.

 • Haraldsson, Louise Haraldsson
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Borg, Emma
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Ekoturism i Filippinerna: En studie om turisters kunskap om begreppet ekoturism på Palawan, Filippinerna 2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Ecotourism is a useful concept, but not very well defined. As the tourism industry is one of the world's largest industries, it is therefore important to develop it in a sustainable way that benefits the environment, local people and the economy. The purpose with this thesis was to examine in what extent Palawan works with ecotourism and which perception the tourists has about the concept. The collection method was based at qualitative interviews.

  The thesis result showed that none of the respondents had any knowledge about the concept ecotourism and therefore can’t act in a sustainable manner. The reason why the respondents had no knowledge about the concept depended on lack of knowledge. The conclusion shows that there is a gap between knowledge and action within eco-tourism. Manage ecotourism is more demanding than regular tourism because of the needs for more knowledge, but also because it ́s a cost issue, which is why many destinations choose not to manage ecotourism. Fortunately, ecotourism has become increasingly popular over the years and man is today much more aware of today's environmental problems. 

 • Gharam, Dimitri
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Framställning av en utvärderingsapplikation med Node.js2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Web-based applications follow a client-server model. On the client side, HTML, CSS and JavaScript are web-technologies employed to implement the structure, style and interactivity of web pages respectively. On the server side, the logic of web application is supported by a solution stack, which defines the operating system, the web-server, the database management system and the programming language. The forementioned software systems are the traditional technologies employed to develop web systems. Node.js is an alternative web technology that provides both a web server and a programming capabilities using JavaScript. This means that JavaScript can now be used both on client and server sides. This work aims to provide an overview of Node.js and its packages, as well as a demon- stration of their use with the implementation of a web application for lecture eva- luation. As a conclusion, Node.js is a competitive server side technology because Node.js provides solutions based on both performance and low memory consump- tion. Moreover, as Node.js applications are written in JavaScript, it might be a easier option to use for front-end developers. 

 • Jönsson, Sofie
  et al.
  Nyström, Liza
  Miljöundervisning i grundskolan: För en hållbar framtid2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Fridvad, Selena
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Ometlic, Diana
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Inbound marketing och dess roll i att få lojala kunder: En kvalitativ studie ur ett märkesinnehavarperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim with this study is to increase the understanding of inbound marketing in a

  business-to-business context and to describe the role the strategy has to provide loyal

  customers. This study was constructed by a qualitative method where three companies were

  studied and interviewed. The result of the study shows that companies that use inbound

  marketing increase their chances of retaining more loyal customers. The tools provided by the

  strategy can create valuable customer relationships. Further the tools in inbound marketing

  give the opportunity to fulfill the factors that makes a customer loyal, if the strategy is

  applied in the right way. This study has been examined by Thomas Helgesson.

 • Andersson, Stina
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Sörman, Sara
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Ser du vad jag ser?: En kunskapsöversikt om bildens betydelse för läsförståelse med hjälp av stöttning.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kunskapsöversikten berör bildens betydelse för läsförståelse med hjälp av stöttning och samspel. Artiklar och avhandlingar har sökts genom olika databaser med hjälp av olika sökord. De artiklar som har varit relevanta för att ge svar på kunskapsöversiktens syfte har analyserats och skrivits fram i bakgrunden och framförallt i resultatdelen. Merparten av resultaten visar på bildens betydelse för läsförståelse och att lärarens insats är betydande då det krävs olika strategier för att lära sig att läsa en bild men för en del elever är bilden ett hinder för läsning. Flertalet elever genomför läsningen av bilder på ett självklart vis men för andra krävs det ett regelbundet arbetssätt och stöttning för att öka läsförståelsen. I dagens högteknologiska samhälle är begreppet literacy ständigt aktuellt då symboler med eller utan text finns i omgivningen. Vidare forskning kan utföras genom en etnografisk studie där bildens betydelse för läsförståelse undersöks. Med en önskan och ett hopp om en vidare aktionsforskning där bilden införlivas och den auditiva delen lyfts fram. Sammanfattningsvis är bildens betydelse i samspel med stöttning och digitala verktyg av stor vikt för att möjliggöra inkludering då vi alla är, lär och utvecklas olika.

 • Petersson, Sara
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Johansson, Wilhelmina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Laborativ matematikundervisning: ett konkret sätt att gynna elevers utveckling?2016Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Mann, Oskar
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Jacob, Wergeland
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Madness of the crowd: en kvalitativ studie om problematiken svenska investerare möter vid equity-crowdfunding2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Crowdfunding is a rising mass funding concept, where a large number of investors each contribute with a small amount, without using standard financial intermediaries. Crowdfunding as an investment and financing alternative started developing after the subprime crisis in 2007/2008. During this period, the economic situation was in decline and banks financing more restrictive. Due to the novel crowdfunding market and the primarily young companies that conduct crowdfunding campaigns, crowdfunding as an investing alternative is considered high risk and uncertain, and entails considerable problems for the investors. New investing behaviour has been recognized in the millennial generation and it is unclear whether they have the same behaviour and preferences as previous generations. The purpose of this study is thereby to examine which problematic areas exist when investing in equity-crowdfunding and what affects millennials investment decision. The study takes on a qualitative method by conducting a total of 10 interviews: seven interviews with millennial investors (born between 1980-2000) who have completed at least one equity-crowdfunding investment, two interviews with professional private equity- managers from Swedbank and Skandia, and one interview with Nordeas Head of Alternative Finance responsible for the development of their crowdfunding platform. The study identifies prominent problematic areas when investing in equity-crowdfunding. An information asymmetric substandard shows impact on the investors’ willingness to invest and especially to invest larger amounts. The small amount invested affects the level of performed due diligence, and wherein the rationality of due diligence is perverted by the heard behaviour crowd trust. Crowd trust is the phenomena where investors rely on each other as quality signals, and due to a fear of missing out, invest irrational. The millennial generation is shown to prefer investments where they have a personal connection with the company or product, and millennials primary source of due diligence is through social media. Adverse selection is identified as a concrete problem in equity-crowdfunding and the study proposes that legislation can reduce the information asymmetric problem. The study contributes with an increased understanding for equity-crowdfunding and its problematic areas, but also with added knowledge for the millennial generation and its investing behaviour.

 • Brånfelt, Matilda
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Arvidsson, Max
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Utvecklings- och expansionsmöjligheter inom små byggföretag kompletterad2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Lorentzson, Rebecka
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Kullberg, Sofia
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Small green farm shops on the countryside and their green marketing strategies: A cross case study of how and why small green Swedish farm shops work with green marketing strategies to interact with potential customers2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 240 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis examines how small green Swedish farm shops are using green marketing and why customers are buying from small green farm shops. To examine this, two farm shops were chosen based on specific criteria; Gudmundsgården and Skrea Ost. The owners were interviewed about their marketing strategies and a questionnaire were handed out to their customers, regarding their attitudes towards green products and farm shops, in order to collect data from two perspectives and compare the farm shops’ perspective to the customers’ perspective. Both interviews resulted in similarities and differences between the farm shops regarding different marketing strategies and approaches, where customer relationships were the most important one. From the customers’ perspective, it was concluded that if a product was considered green, the green customers did not care much about the location of the farm shop or the price of the product. They are willing to drive further and pay more if they know that there are no additives in the product and that it has lower environmental harm. The research contributes with new knowledge about small green farm shops in Sweden, their marketing strategies and the importance of relationships.

 • Hansson, Ludvig
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Stanic, Natasa
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Do big laughs and positive attitudes sell?: An examination of sponsored content on Youtube, and how entertainment and attitude influence purchase intentions in millennial viewers2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Höglind, Sofia
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Betydelsen av död ved för biologisk mångfald. Eninventering av vedlevande skalbaggar påSkillingaryds skjutfält 2016.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The military area Skillingaryds skjutfält is considered to harbor a great amount of value for saproxylic beetles, despite the fact that no inventory has been made, because of the high amount of dead wood. After the storms Gudrun (2005) and Per (2007) the County Administrative Board of Jönköping decided to leave a large amount of dead wood in the area to promote biodiversity. During the summer of 2016 the area was surveyed with window traps that were emptied three times. 121 species of saproxylic beetles belonging to 41 families were found during this time. Of these species there were three red listed: Uloma culinaris, Pseudanidorus pentatomus and Orchesia minor. Aside from the red listed species one species that indicate high nature values, Necydalis major, was found and four rare species from the genus Hylis sp. which are rare due to intense forestry. In comparison to other studies Skillingaryds skjutfält exhibit a less interesting fauna than expected. The reason for this is believed to be overgrowth, lack of variation and canopy closure that limits sun exposure. The summer of 2016 was quite mediocre in both temperature and sunny days which also may have affected the results.

  Since there hasn’t been any previous study of the saproxylic fauna in the area it is impossible to say if the windthrow from the big storms has affected the fauna in any direction. But since it is a known fact that storms generate dead wood it can be concluded that the increase of dead wood should have affected the fauna. This study is the start-up of a proposed continual survey and to draw any conclusions, comparison to other similar studies has been made. It should be emphasized that this study does not give the full picture of the saproxylic fauna and that there probably are more species living in the area than presented here.

 • Jönsson, Frida
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Addicksson Gårdenfelt, Marie
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "Kan du visa mig vad du vill?": En kvalitativ studie om hur barn med annat modersmål än svenska, använder sig av icke-verbla redskap.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt barn, med annat modersmål än svenska, interagerar med hjälp av icke-verbalt redskap för att komplettera sin verbala kommunikation på en förskola. Dessutom för att synliggöra TAKK i förhållande till andra icke-verbala redskap. Vår studie är en kvalitativ studie där vi utgick från metoden observation. Vår studie bestå av observationer med barn från en förskola där det fanns barn med annat modersmål. 9 stycken barn deltog i studien som vi observerade för att få kunskap om barnens icke-verbala redskap för kommunikation. Studien har som sin teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet om barns kommunikation och interaktion med andra människor. Empirin analyserades utifrån tematisk analys. Resultatet visar hur barn använder sig av olika icke-verbala redskap för att kunna föra fram ett budskap i sin kommunikation. Barnen kombinerar många ickeverbala redskap i sina interaktioner, genom ögonkontakt, härma varandra och TAKK är några. I kombinationen använde barnen sig av TAKK tillsammans med andra icke-verbala redskap. Slutsats är att barn med annat modersmål än svenska, använder sig av flera icke-verbala redskap i kombination med ögonkontakt i deras kommunikation.

 • Fredriksson, Zara
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Arvidsson, Ellen
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Motiverande läs- och skrivundervisning med digitala verktyg inom F-32017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Johansson, Lisabeth
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Engström Jönsson, Isabella
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kan laborativ matematikundervisning vara en väg till förståelse och lustfylldhet?2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna systematiska litteraturstudie har i syfte att studera hur lärares perspektiv på laborativ matematik framställs i tidigare forskning, där det empiriska materialet utgörs av vetenskapliga artiklar. Elevers resultat och intresset för matematiken fortsätter att försämras även om vi kan se en vändning utifrån senaste mätningar. Dock framkommer inte vad som ligger bakom den ändrade riktningen, vår tanke är att undervisningen inte varieras tillräckligt och den traditionella undervisningen dominerar. Kan därmed laborativ matematik vara en väg till lustfylldhet och förståelse? Resultatet visar en positiv syn på de laborativa materialen där det kan fungera som en bro mellan det konkreta och det abstrakta. Däremot förespråkar flertalet lärare en varierad undervisning eftersom alla elever har olika lärstilar och för att på bästa sätt tillgodose elevernas lärande. Vi kan även se ett gap mellan viljan att använda sig av en varierad undervisning och möjliga hinder, vilket genererar till att lärarna känner osäkerhet och inte tillämpar arbetssättet i den mån som önskas. Slutligen vill vi lyfta att det laborativa materialet i sig inte utvecklar elevernas lärande, utan det som gör det meningsfullt är dess syfte och hur materialet används i undervisningen. Vidare forskning är att studera elevernas förhållningssätt gentemot laborativt arbete och undersöka vilka elever som gynnas av laborativ matematikundervisning.

 • Svensson, Pontus
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Låt alla vara med: En kvalitativ intervjustudie om hur gymnasielärare ser och arbetar med inkludering2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur lärare ser på begreppet inkludering, hur de arbetar idag samt om det finns några faktorer som påverkar lärarnas möjligheter att arbeta inkluderande. Detta med förhoppning om att denna uppsats skall vara ett stöd för blivande såväl som aktiva gymnasielärare i deras arbete för att inkludera elever i undervisningen. Som metod för denna uppsats används en kvalitativ intervjumetod med komplement från tidigare genomförda klassrumsobservationer. I denna uppsats förs det ett resonemang kring att lärare kan se på inkludering på olika sätt. Till exempel att inkludering handlar om att elever med olika kulturer, olika kunskapsnivåer och behov ska vara en del av sin klass och skola. Att lärare arbetar inkluderande genom att på olika sätt anpassa sin undervisning utifrån elevernas behov och genom att skapa relationer med elever. Det förs även diskussioner kring hur faktorer som ekonomi, kunskap och kompetens samt tid påverkar lärarnas möjligheter att utveckla ett inkluderande förhållningssätt.

 • Abrahamsson, Louise
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Tover, Sofie
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Hållbarhetsredovisning: En undersökning av hur lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) påverkar stora företag2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  From the fiscal year of 2017 and onwards, large companies in Sweden will be obligated by

  law to publish a sustainability report. Amendment (2016:947) to the Annual Account Act

  (1995:1554) is based upon an EU directive, which aims to create transparency and openness

  among companies. The amendment will affect about 1600 Swedish companies and aims to

  make companies more transparent and thus consider how their businesses affect the world.

  Scandals and crises from all over the world are contributing to the increasing demands and

  expectations on companies taking responsibilities for their actions. The sustainability reports

  aims not only to help companies operate a more sustainable business, but also to

  communicate their sustainable progress to stakeholders. Sustainability is a current issue and

  poses major challenges for companies, at which the amendment aims to respond. Hence the

  research question is: how does the amendment (2016:947) to the Annual Account Act

  (1995:1554) affect the sustainability reporting of large companies? To answer the research

  question we have assumed a qualitative method with inductive approach. An empirical study

  has been conducted with both visit and telephone interviews with six respondents responsible

  for the sustainability reporting on six different companies affected by the amendment. An

  additional three interviews have been conducted with auditors working with advisory and

  review of sustainability reports. The study shows that the largest companies are unlikely to be

  affected by the amendment due to the fact that they are already producing a detailed

  sustainability report. The smaller of the companies concerned and the companies that are

  unlisted will probably need to either develop the existing report or start up a sustainability

  report from scratch. When establishing a sustainability report, companies experience

  problems regarding validation and assurance of the published information. The study shows

  that auditing would be effective in response to this challenge, but auditing is not statutory for

  the sustainability report. As external demands and expectations are increasing, the

  implementation of sustainability in the businesses of companies is growing in importance.

  The study shows that since more companies are obligated to produce a sustainability report,

  the sustainable activities of the company will evolve, which ultimately leads to a more

  sustainable development.

 • Gillberg Ek, Gunilla
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Ståhl, Maria
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Utveckling av övervikt och fetma hos barn i förskoleåldern: Föräldrars påverkan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Overweight and obesity gained through childhood may have a negative influence in the quality of life in adulthood. Therefore, it is of utmost importance to aim for a healthy weight in children. Small children are dependent on their parents, therefore it is important that the parents receive good information on health promotion measures that lead to healthy weight development. The task for children's healthcare is to promote health and prevent illness and aim for involvement and empowerment of the parents. Through knowledge about how parents may influence the weight and obesity of their children, the nurses can get better tools to support the parents. The purpose of the literature study was to examine how the parents may influence the development of overweight and obesity amongst preschool children. Research was conducted in three different databases focusing on nursing. In the result the following categories were found: Parents' role, Cultural background and socioeconomic, Eating habits, Physical activity. It is important to pay attention to the risk of obesity in early childhood to promote health measures such as dialogues and promote effective parenting especially in vulnerable areas. More research and knowledge is needed concerning preschoolers as today's knowledge situation is insufficient regarding this age group.

 • Nilsson, Karolin
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Hau, My Fen
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Den nya revisionsberättelsen: Inriktning på bedömning och förmedling av särskilt betydelsefulla områden och fortsatt drift2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The new audit report was developed after the financial crisis of 2008 due to the need to increase transparency of auditors' assessments. Independence, competence and trust affect the assessments, which result in a certain level of audit quality. Formerly, it was complicated for stakeholders to identify entities' areas of risk. Therefore, key audit matters (KAM) were introduced. Moreover, there is a higher requirement addressing going concern when there is a significant uncertainty. There is an expectation gap due to a distorted image, which results in stakeholders misinterpreting both auditors' assessment and conveyance. Furthermore, a communication gap leads to difficulties for stakeholders to understand the meaning of terms in the auditors' opinions in the audit report. The aim of this study was to describe and understand the auditors' assessment according to auditing standards, and in what way assessments may affect conveying information in the new audit report for listed companies. The study was based on the research philosophy of interpretivism with an emphasis on hermeneutics. The method was an inductive approach with qualitative research. When gathering the empirical evidence, authorized auditors from four major audit firms were interviewed. The result of this study showed that quality assurance sufficiently secures the audit quality. Areas of risk, which were taken up with the board of directors, may well possibly be KAM. These can be industry- and entity-specific. In order to determine conveyance of opinion related to going concern, auditors make a general assessment of the entity's ability to continue as a going concern for 12 months. Moreover, the result of this study presented that the audit report cannot reduce the expectation gap due to the audit being more complex. In addition, the use of complicated technical terms in standard text of the audit report, which auditors cannot change, does not ease the stakeholders' comprehension.

 • Beskow, Nicole
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Wistrand, David
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kuba - ett växande hopp: -  En studie om turismens socio-kulturella inverkan på lokalbefolkningen i Havana och Havana Vieja som destination2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den kubanska turismen blir ofta sammanlänkad med ett antal ofördelaktiga påföljder med olika utspel. Trots dessa problem förblir Kuba en exotisk lockelse med sina vita stränder, färgsprudlande kulturarv, unika politiska situation och vänliga befolkning. Syftet med denna studie är att undersöka hur turismen påverkar lokalbefolkningens livssituation och hur stadsdelen Havana Vieja har påverkats av den ökande turistströmmen. Studien genomfördes genom en komparativ insamlingsmetod där intervjuer och enkätundersökning kombinerades.

   

  Utifrån undersökningen har ett flertal negativa och positiva aspekter med turism identifierats och sedan analyserats genom turismvetenskapliga teorier samt jämförts med tidigare forskning. För att kunna analysera lokalbefolkningens svar fastställdes var destinationen befinner sig i TALC- och Irritation Index modellerna. Då ett fåtal respondenter inte kan representera en hel befolknings åsikter användes mallar från tidigare forskning vid utformningen av intervjufrågor samt enkäter för att få ett så representativt svar som möjligt.

   

  Resultatet visar att individer lägger vikt vid olika aspekter beroende på vilket förhållande de har till turismen. Det empiriska materialet går i linje med vad som gick att förvänta utifrån teorier och tidigare forskning, som är genomförd till viss del på Kuba men även på andra destinationer. Svaren från respondenterna tyder på att de inte påverkats negativt eller upplevt att deras levnadsstandard har kontaminerats i och med den växande besöksnäringen. Stadsdelen Havana Vieja har enligt insamlat material genomgått en kraftig materiell och immateriell förändring till det positiva under de senaste fem åren

 • Mavraj, Besiana
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Elevers uppfattningar av matematik och deras tankar kring hur ämnet kan göras mer intresseväckande: En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Internationella mätningar visar att svenska elever ligger långt bakom många andra västerländska länder i matematik. Trots ett trendbrott senaste åren så ligger resultaten under medel. För att bibehålla en industriell och teknisk utveckling i svenska samhället är goda resultat i matematikämnet en förutsättning. I den här studien har syftet varit att undersöka när elever i tredje klass på en svensk skola upplever matematikundervisningen som intressant respektive ointressant. Detta i syfte att utreda vilka faktorer som påverkar elevers motivation till lärande inom matematik.

  Studien innefattar främst intervjuer och genomfördes hos en svensk tredjeklass i västra Sverige. Dessa har sedan analyserats och tydliga svar har kunnat kopplas kring studiens båda frågeställningar. Resultatet visar att elever har olika upplevelser av matematik och att sättet de önskat att undervisningen bedrivs på skiljer sig. Andra delar som studien lyfter fram i den teoretiska bakgrunden är skillnaderna mellan läroboksbunden matematikundervisning samt undervisning bedriven utan lärobok. Motivationsteorier har även lyfts fram tillsammans med alternativa metoder för matematikundervisning.

 • Gentile-Persson, Felicia
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Berglund, Emelie
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Hållbarhetskommunikation inom bostadsbranschen: En kvalitativ studie av två företags CSR-arbete2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att studera hur två företag inom bostadsbranschen kommunicerar ut sin hållbarhetskommunikation inom miljö till sina leverantörer och entreprenörer utifrån ett kundperspektiv. Vidare syftar denna studie även till att finna likheter och skillnader mellan respektive företags hållbarhetsarbete. 

 • Gustavsson, Sara
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Nilsson, Dominick
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Max – den gröna trenden: En receptionsanalys av konsumenters uppfattning av Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt 20–25-åringar respektive 40–50-åringar uppfattar Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen. Vidare undersöker studien hur respektive åldersgrupp resonerar kring Max hållbarhetskampanj på Facebook och Instagram. Studien undersöker även vilka CSR-strategier Max hållbarhetskampanj förhåller sig till på sociala medier. 

  -  Hur kan Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen förstås utifrån de tre CSR-strategierna?

  -  På vilket sätt resonerar konsumenterna kring Max hållbarhetskampanj?

  -  Hur kan konsumenternas resonemang förklaras utifrån encoding/decoding perspektivet?

  -  Hur kan konsumenters uppfattning förklaras utifrån de teoretiska begreppen ålder och livsstil?

  Metod och material: En receptionsanalys i form av två semistrukturerade fokusgruppsintervjuer.

  Huvudresultat: Det fanns en låg förkunskap om Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen i båda fokusgrupperna. 40–50-åringarna förhöll sig kritiska till Max hållbarhetskampanj, medan 20–25-åringarna hade en positiv inställning.

 • Nilsson, Christel
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Juréen, Carin
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Akupressur: Behandlingsresultat inom omvårdnad2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Nurses meet patients every day with the need to relieve symptoms linked with various disease states. Background: Acupressure comes from complementary medicine and is a treatment form for helping patients relieve symptoms related to disease. Purpose: The purpose of the study was to highlight treatment results of acupressure in nursing. Method: The study is done as a literature study with systematic searches of relevant research in the field. Twelve quantitative scientific articles were examined and analyzed and selected for the outcome. Results: Two categories were identified: Affected psychological aspects, Affected physiological aspects. Acupressure treatment appears to have a symptomatic effect, such as pain relief, post-stroke recovery and improved sleep quality in elderly dementia patients. More research is needed to get further evidence and education regarding the use of acupressure in nursing care. By gaining knowledge about acupressure, nurses can alleviate suffering and reduce symptoms related to various disease states.

 • Ahrling, Malin
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Zlatunic, Marina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hur ska vi kunna förstå varandra?: Förskollärares samtal kring barns andraspråkslärande2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare uttrycker sig om barns andraspråkslärande i förskolan samt vilka tolkningsrepertoarer som framkommer i dessa samtal. I denna studie undersöks vad och hur förskollärarna uttrycker sig gällande barns andraspråkslärande samt hur förskollärarna uttrycker sig om barns modersmål och föräldrars delaktighet i relation till barns andraspråkslärande. Studien tar utgångspunkt i problematiken gällande att det än idag finns brister kring barns andraspråkslärande och att barns språkutveckling skiljer sig beroende på vilken stöttning de får i sitt andraspråkslärande. Tidigare forskning inom området lyfter bland annat olika arbetssätt som pedagoger arbetar med i förskolan, men även modersmålets och hemmets betydelse för andraspråkslärande. Det vetenskapsteoretiska utgångspunkt som denna studie utgår ifrån är socialkonstruktionism, detta paradigm inriktar sig på att det finns flera versioner av verkligheten. Som forskningsmetod har vi använt oss av diskursanalys då vi har fokuserat på förskollärarnas användning av språket. Inom diskursanalys har vi utgått från analysmetoden diskurspsykologi. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer med tio förskollärare för att producera empiri till studien. I resultatet framgår det att samtliga förskollärare uttrycker sig positivt kring barns modersmål i relation till andraspråkslärande, dock uttrycker de sig negativt om resurser och förutsättningar för andraspråkslärande. Argument som framförs är bland annat att det finns ont om tid, få resurser och för många språk. Det framkommer även att en del förskollärare samtalar om föräldrarnas delaktighet som en utmaning på grund av språkliga skillnader. Medan övriga förskollärare samtalar om föräldrarnas delaktighet som en positiv inverkan på barns andraspråkslärande, då deras deltagande bidrar med stöd och trygghet för barnen. 

 • Kärral, Ayten
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Jillebo, Therese
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  En studie om Halmstads image och hur den uppfattas: Halmstad i din själ2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Pallin, Nuria
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Digitalisering av reseindustrin: En utmaning eller möjlighet för svenska reseaktörer?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose and research questions The purpose of the study is to investigate how the travel industry has been affected by digitization by studying travel operators marketing strategies, adaptation and views on their future role. In order to fulfil this purpose, the following questions have been formulated:

  How are travel operators in Sweden marketing themselves today? What are the advantages and disadvantages for travel operators in Sweden with relevance to the digitalization processes? What are travel operators in Sweden thinking about their future role in the tourism industry?

  Method The method included qualitative methods. Five semi structured interviews have been conducted with five travel operators in Sweden.

  Conclusions The results indicate that travel operators in Sweden invest in digital marketing for brand building, achieving customer loyalty and personal interaction. This study shows that facilitation of information and interaction with customers as advantages and communicating personal service, trust and targeting customers as difficulties. Travel operators have changed their role according to customer needs.

 • Rosell, Daniel
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Intelligent löpband: Hastighetsreglering efter användarens rörelse och ökad säkerhet2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Needs exist for cheap treadmills that control speed automatically according to the user's step. Needs are primarily in healthcare for rehab involving patients with different mobility and balance issues for which current solutions are very expensive. Pros are the ability to improve treatment, increase availability and safety without the need for equipment worn by the user. To solve this a system consisting of treadmill and sensors was created. The system can track the user's position and posture and control the treadmill's speed accordingly. Posture is tracked by an algorithm that identifies risks as signs of lost balance and fall indicating that the treadmill should slow down or stop. A prototype was created during an earlier project but it had problems and weaknesses. Issues with the laser sensor used for measuring distance were investigated and delay in the control of the treadmill's motor was tested. To avoid the delay attempts were made to identify the communication protocol used by the treadmill to achieve better speed control. New algorithms for speed control and risk detection were created. The original system was modified to add new functionality and tools for testing. Results show that the sensor issues were caused by electromagnetic interference from the treadmill interfering with the I2C-protocol used with the sensor. A comparison of the laser and kinect show that the laser is not needed and that the Kinect is more stable. The new system's software creates a more modular environment for testing algorithms. It can be difficult to adjust treadmills depending on their construction without rebuilding them to reach a smoother speed control. The system and algorithms can given an appropriate motor control scheme achieve the purpose.

 • Drakenblad, Isabelle
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Karlsson, Julia
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Upplevelser av rekryteringsprocessen: Vad påverkar en individ med annan etnisk bakgrund2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I rekryteringsprocessen bedömer både arbetssökande och arbetsgivare sin motpart för att förutse framtida arbetsbeteende alternativt arbetsförhållande. Det var inte förrän under 1990-talet forskning om rekrytering utifrån individens perspektiv började uppmärksammas. De fåtal funna svenska studier som påträffats behandla rekrytering av individer med annan etnisk bakgrund är fältstudier som visar på att etnisk diskriminering förekommer i den svenska rekryteringsprocessen. Existensen av etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden belyser att den mest lämpade kandidaten inte alltid når anställning. Med hänsyn till detta och att populationen i Sverige blivit mer mångkulturell, är uppsatsens syfte att ge en förståelse för vad som påverkar individer med annan etnisk bakgrunds upplevelse av rekryteringsprocessen. Insamlade teorier och genomförda intervjuer har tolkats genom ett hermeneutiskt angreppssätt vilket har kombinerats med den abduktiva ansatsen. Den kvalitativa ansatsen baserad på personliga intervjuer med individer, från södra Sverige, tillhörande etniska minoritetsgrupper bidrog till att besvara uppsatsens forskningsfråga: Vad påverkar en individ med annan etnisk bakgrunds upplevelse av rekryteringsprocessen? Uppsatsens analys mynnade ut i en slutsats som belyser en mängd samverkande variabler vilka påverkar individer med annan etnisk bakgrunds upplevelse av rekryteringsprocessen. Dessa variabler är organisationens attribut, passform mellan individ och organisation samt arbetets egenskaper, human- och kulturellt kapital från svensk utbildning, språkkunskaper i tillräcklig eller önskad utsträckning för att accepteras på den svenska arbetsmarknaden och utformning av socialt nätverk.

 • Hultberg, Linda
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Johansson, Madeleine
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Balansgången mellan "rätt" emotioner och rolltagande: -en kvalitativ intervjustudie om skolkuratorers psykiska hälsa2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Johansson, Sandra
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Svensson, Nathalie
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att leva i ett heteronormativt samhälle: En kvalitativ studie om homosexuella mäns upplevelser av det svenska heteronormativa samhället2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Svensson, Matilda
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Lindroth, Emma
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Skiljer sig SRI-fonders prestationer med hänsyn till nationella värderingar?: En jämförelse mellan europeiska länder2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har belyst problematik gällande SRI och menar att begreppet variera främst mellan olika länder och kulturer. Det har även forskats kring om olika typer av hållbarhetsarbete påverkar de finansiella prestationerna. Syftet med denna studie är därför att skildra länders olika värderingar gällande SRI samt testa hur SRI-fonders riskjusterade avkastning varierar med hänsyn till SRI-värdering. 

   

  Utgångspunkten för studien är tidigare forskning angående SRI i olika länder. Vidare är portföljvalsteorin den övergripande teorin som kompletteras med tidigare forskning angående risk och aktiv förvaltning. Undersökningen har genomförts genom en kvantitativ metod där data i form av avkastning samlats in för SRI-fonder i Sverige, Frankrike och Storbritannien med investeringsfokus i Europa. Tre riskjusterade avkastningsmått har sedan använts för att kunna jämföra ländernas prestationer och acceptera alternativt förkasta formade hypoteser.

   

  Resultatet av studien visar att SRI-värderingar skiljer sig mellan länderna, det har dock inte kunnat konstateras vilket land som anses vara mest hållbart. Vidare visar resultatet att de brittiska SRI-fonderna har högst riskjusterad avkastning vilket troligen kan förklaras av den frekventa användningen av engagemang och röstning. Studiens slutsats är att riskjusterad avkastning skiljer sig mellan länderna vilket kan förklaras av olika SRI-värderingar. 

 • Jones, Marcus
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Karlsson, Rikard
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Betydelsen av kvalitetstämplade bokslut vid kreditgivning till mikroföretag: En studie ur kredithandläggares perspektiv2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mikroföretag vänder sig ofta till banken vid kreditbehov på grund av begränsade möjligheter till extern kapitalförsörjning. Dock har kreditgivningen till mikroföretag visat sig vara riskfylld. Kredithandläggare behöver säkerställa företagets återbetalningsförmåga vilket sällan är en enkel uppgift eftersom banken många gånger har mindre detaljerad information om verksamheten än vad företaget har. Denna utmaning kan underlättas genom extern konsultation i form av revisorns granskning eller redovisningskonsultens upprättande av kvalitetstämplad finansiell information, vilket får kredithandläggare att känna sig tryggare i kreditbedömningen.

  Syftet med studien är att beskriva och skapa förståelse om kvalitetsstämpelns betydelse för kredithandläggare vid kreditgivning till mikroföretag. Betydelsen av denna information har visat sig vara relativt outforskad ur en svensk kontext. Genom en kvalitativ studie baserad på̊ besöksintervjuer hos kredithandläggare från svenska affärs- och sparbanker besvarades studiens problemformulering: Vilken betydelse har kvalitetstämplad årsredovisning/bokslut för att finansiering skall kunna beviljas till mikroföretag från banker och vilken påverkan har sådan information på låneräntan?

  Studien visar att kredithandläggare i svenska banker värderar revisorns kvalitetsstämpel högre än kvalitetsstämpeln som redovisningskonsulten genererar. Däremot saknar kvalitetstämplad information många gånger betydelse vid beviljandet av krediter till mikroföretag. En förklaring till detta är att kreditgivningsprocessen är mer förtroenderelaterad och det är oftast först när osäkerhet uppstår vid investeringskrediter, avvikande resultatutveckling eller osäkra balansposter som kvalitetsstämpeln ökar i värde och extern granskning av revisor kan inkrävas. En annan slutsats är att låneräntan inte påverkas av kvalitetstämplad information, utan det är främst företagets riskklass och säkerhetsbild som kan påverka räntesatsen. 

 • Andersson, Sandra
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Wennerström, Anneli
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Skulder – intressenters inställning till förslaget beträffande definition, recognition och derecognition i IASB:s föreställningsram2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  One of the world's main standard-setters in accounting standards is the International Accounting Standards Board. The project to revise the Conceptual Framework is ongoing. The Conceptual Framework sets out the basic concepts for financial reporting. This study will concern proposals regarding the definition, recognition and derecognition of liabilities. Various stakeholders have been given the opportunity to comment on these proposals through Comment Letters (CL) on a previously released Exposure Draft (ED) 2015.

  The purpose of this study is to account for the different interest groups' attitude towards the proposal for the definition, recognition and derecognition of liabilities in the IASBs’ Conceptual Framework. Furthermore, the purpose is to examine the underlying reasons why they have positive or negative attitude to the proposal. Finally, the purpose is to examine whether the need for information differs between the interest groups in terms of definition, recognition and derecognition in the IASBs’ Conceptual Framework.

  The contribution of the study is to contribute to a greater understanding of the subject, as well as to benefit the standard-setters and the future process for standard-setting. This is done by identifying the different stakeholders attitude towards the proposals and why. Since it is important that the interests of stakeholders will be taken into account in order for the Conceptual Framework to be widely accepted, the study's results will be a contribution to the continued development of the Conceptual Framework.

  The study is based on the CL submitted to the International Accounting Standards Board before October 26, 2015, which was the last date to leave a CL on ED 2015. The study has been limited to, include only CL from standard-setters, accounting professionals, banks, companies and academics. The study consists 125 CL. Then a document examination with an inductive approach has been made.

  The result of the study shows that a majority of stakeholders are in favor of the proposals regarding the definition, recognition and derecognition of liabilities. Banks are the only interest group who disagrees with the proposal, which may be because they are worried that the proposal opens up for the opportunity for companies to make an assessment of the accounting method they themselves should choose. However, all stakeholders want more guidance in the Conceptual Framework. Furthermore, it can be concluded that stakeholders wish for a more rule-based Conceptual Framework. Based on the results of the study, it can be noted that the project to revise the Conceptual Framework should continue as there are unclear principles that need clarification.

  This essay is written in Swedish. 

 • Sandin, Olof
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Söderlund, Alexander
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Hållbarhetsrapportering – en studie om skillnader mellan noterade och statliga företag2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The subject of sustainability is today more current than ever before. Many companies take responsibility for their impact on the environment and this responsibility has become part of the external reporting. Corporate sustainability reporting has traditionally been voluntary and subject to self-regulation. Contrary to the lack of rules for listed companies, the Swedish state has imposed demands on state-owned companies through the introduction of an ownership policy. The requirement means that state-owned companies should act exemplarily in sustainable business and report sustainability in accordance with GRI's guidelines. The purpose of this study has been to investigate differences between listed and state-owned companies' sustainability information quality in the areas defined in ÅRL 6 kap 12 § 1 st, based on GRI's qualitative characteristics regarding sustainability reporting. Our study is comparative and we have used a qualitative content analysis with quantitative elements. Assessments have been made of 21 listed and 21 state-owned companies' sustainability reporting. With a self-developed model for assessing differences in information quality, we have been able to fulfil the purpose of the study and answer our research question: What differences in sustainability reporting information quality can be identified between listed and state-owned companies? The results of the study show that the sustainability reporting of state-owned companies contains a higher information quality than listed companies. The major differences identified were that the state-owned companies complied with international framework and guidelines to a significantly greater extent and let their sustainability report be subject for independent external auditing. The government-controlled regulation seems to lead to a higher information quality in sustainability reporting than self-regulation. The theoretical contribution of the study is a model that enables an assessment of information quality in sustainability reporting and a mapping of differences between listed and state-owned companies. Practitioners may also benefit from our study, which shows that listed companies can increase their information quality by following international frameworks and allowing the reporting to be externally audited. 

  This thesis is written in Swedish. 

 • Stenberg Enbuske, Jenny
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Göransson, Erika
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Bakomliggande orsaker till uppdelning i intern- och externredovisning: - En studie av tre K3-företag i tillverkningsbranschen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Accounting is used to easily communicate financial information to the company's various stakeholders, such as shareholders, potential investors, managers, employees, lenders and state. It is based on that the company's various stakeholders, which can be divided into internal and external, want access to certain information. There are several differences between what is reported internally and what is reported externally. These differences include the statutory requirements, who will use the information, the context in which the information is to be used and how often and current information the stakeholder needs. There is also a big difference between the access the external and internal stakeholders have to the information. Internal stakeholders have direct access to information while external stakeholders have to rely on information that the company selects to publish.

  The purpose of this study is to investigate why companies make a division of their accounts in management and financial accounting and why they do not report them together. The study is based on theories about isomorphism, legitimacy, stakeholders, and theory of competition, business secrets and risks. Theories are linked to interviews made with representatives from three manufacturing K3 companies to answer the study's research question regarding the division of the accounts. The interviews were conducted with a semi-structured interview guide where the interviewers have a greater opportunity to ask supplementary questions. The responses from the interviews contribute to show how the accounting in manufacturing companies works in 2017, in a contemporary and realistic perspective.

  The study's results show that the companies make a division of the accounts in management and financial accounting due to factors such as decision-making and competition. The company's internal and external stakeholders have different needs and requirements for the information that companies provide in order to use it for decision-making. The financial accounting does not provide sufficient information for the decision-making of internal stakeholders in order to make quick and correct decisions. While management accounting could be too extensive for some external stakeholders. From a competitive perspective, companies do not want their competitors to be able to access the company's management accounting so that they cannot access their recipe of success. The companies included in the study want to maintain their competitive advantages and protect their business opportunities to increase its profitability and efficiency.

 • Kjellgren, John
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Christensen, Tim
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Skillnader i avkastningskrav mellan kommunala och privata fastighetsbolag: efter lagändring om affärsmässiga principer 20112017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Johansson, Jessica
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Andersson, Madeléne
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  IKT som redskap i undervisningen: En litteraturstudie om digitala verktyg och andraspråkselevers språkutveckling2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle ökar antalet nyanlända elever i grundskolan på grund av det oroliga världsläget. Skolan kan ses som en plattform, där andraspråkselever kan lägga en grund för sin språkutveckling, vilket ställer stora krav på skolans språkundervisning. Det sker en ständig utveckling i användandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT), eftersom digitala verktyg får en allt större roll i dagens digitala samhälle. Syftet med litteraturstudien är att kartlägga tidigare forskning kring lärares användning av IKT i andraspråksundervisning. Utifrån syfte och frågeställningar har vi genomfört systematiska sökningar, för att söka efter relevant vetenskaplig litteratur. Forskningen har sedan analyserats och kritiskt granskats för att sammanställas till ett resultat.

  Studiens resultat visar att det finns positiva, men även några negativa konsekvenser med användandet av IKT, för att gynna andraspråkselevers språkutveckling. Resultatet visar även att integrering av IKT i undervisningen ställer stora krav på läraren, samt att lärares inställningar har en betydande roll för användningen av digitala verktyg. En balanserad användning av IKT i undervisningen är därför betydelsefullt för en framgångsrik språkutvecklande undervisning. Litteraturstudiens resultat visar på ett begränsat utbud av tidigare forskning kring negativa konsekvenser i användningen av digitala verktyg, hos andraspråkselever och deras språkutveckling. Vidare forskning som berör området bör därför komplettera den forskning som idag finns tillgänglig.  

 • Löfquist, Isak
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Differences in muscle activity during the chin-up versus lat pulldown exercise. An electromyographic study.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Filote, Simon
  et al.
  Moradi, Armina
  Compact & Practical Lampshade2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • Linman, Madelene
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  "Last night in Sweden": En kritisk diskursanalys av Donald Trumps Sverigeuttalande2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur diskursen kring Donald Trumps uttalande om Sverige ser ut i svenska tidningar.

  Frågeställningar:

  • Hur ser diskursen kring Donald Trumps uttalande om Sverige ut i svenska tidningar?
  • Hur används språket för att skapa mening i rapporteringen kring uttalandet?
  • På vilket sätt skildras de teman som framkommer i rapporteringen kring uttalandet?
  • Hur framställs de personer som kommer till tals i rapporteringen kring uttalandet?

  Metod och material: Metoden som används i denna studie är kritisk diskursanalys. Materialet består av tio tidningsartiklar.

  Resultat: Studien visar att diskursen kring Donald Trumps Sverigeuttalande innefattar fyra olika teman eller ramar. Studien visar också att språket spelar en avgörande roll i utformningen av ett ämne och hur det förmedlas till läsarna, och att personer som förekommer i rapporteringen både formar och formas av diskursen

 • Andersson, Caroline
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Andersson, Felicia
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Är man inte som alla andra hamnar man lätt utanför: En kvalitativ studie om hur unga personer med psykisk ohälsa använder sig av Facebook2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka hur unga personer som lever med psykisk ohälsa uppfattar sin användning av Facebook och hur de resonerar kring betydelsen av Facebook i deras vardag. Vi vill även belysa hur de uppfattar att de påverkas av samhällets krav kring ideal, normer och känslan av tillhörighet genom Facebook.

  ● Hur beskriver unga människor som lever med psykisk ohälsa sin användning av Facebook?

  ● På vilka sätt uppfattar unga människor att Facebook kan utgöra ett verktyg för tillhörighet och delaktighet för personer som lever med psykisk ohälsa?

  ● På vilka sätt uppfattar unga människor att de normer och ideal som förmedlas via Facebook utgör ett hinder för tillhörighet och delaktighet för personer som lever med psykisk ohälsa?

  Metod och material: Studien utgår ifrån en kvalitativ metod där det empiriska materialet samlades in genom 6 semistrukturerade intervjuer med unga personer med psykisk ohälsa.

  Huvudresultat: Studiens resultat visar att Facebook känns som en trygghet där Facebookgrupper ökar tillhörighetskänslan och används för att få tips och hjälpa andra i svåra situationer. Kraven att behöva leva upp till samhällets ideal kan påverka känslan av utanförskap.

 • Andersson, Jennifer
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Lindgren, Kristina
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  "Det är ingen enmansshow": Samverkansprocessens möjligheter och hinder kring det brottsförebyggande arbetet.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Nilsson, Emilia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Asklund, Linda
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att tala om det lästa: -En kvalitativ intervjustudie om elever och lärares uppfattningar av att arbeta med läsförståelseträning i sociala samspel.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska elevers läsförståelse är låg i jämförelse med andra OECD länder, och faktorerna som bidrar till detta anses vara flera. Bland annat är en orsak att elever inte får tillgång till att arbeta med läsförståelse i sociala samspel, utan enskilt läser i böcker i skolan. Forskning har visat att kunskap sker i sociala samspel där individer drar nytta av varandras lärdomar och utbyte av kunskap kan ske. Denna kvalitativa intervjustudie har därför undersökt och jämfört elevers och lärares uppfattningar av att arbeta med läsförståelseträning i sociala samspel. Metoden som använts i den föreliggande studien är semistrukturerade gruppintervjuer med elever och semistrukturerade enskilda intervjuer med lärare. Resultaten som framkommit i denna studie är att Kunskapsutbyte i sociala samspel spelar roll för läsförståelsens utveckling hos eleverna då de får utbyta kunskaper med varandra. Denna kategori är baserad på lärare och elev uppfattningar. Brister i gruppkonstellationer anses också ha stor betydelse för hur läsförståelsen kan påverkas hos eleverna, då det arbetar i grupper och olika negativa roller kan intas. Även denna kategori är baserad på lärare och elev uppfattningar. Nästa kategori har fått namnet Miljöns påverkan på läsförståelsen, denna kategori innefattar enbart elevers uppfattningar om hur den fysiska miljön i skolan och hemmen spelar roll för elevernas kunskapsinlärning. Den fjärde och sista kategorin har fått namnet Brist på tid och resurstillgång och berör endast lärares uppfattningar. Kategorin visar att lärare anser att de inte har tillräckligt med resurser eller tid för att kunna arbeta med läsförståelse i sociala samspel. Slutsatsen med denna studie resulterade i att både lärare och elever anser att elevers läsförståelse gynnas av sociala samspel. Dock finns vissa aspekter att ta hänsyn till för att läsförståelsen skall kunna utvecklas hos eleverna optimalt och dessa aspekter är de tre sistnämnda kategorierna ovan.

 • Rosenqvist, Sandra Rosenqvist
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Brocker, Malin
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Digital Succé?: En studie om Mölndals stads kommunikation med medborgarna på Facebook2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att undersöka hur Mölndals stads medborgare upplever kommunikationen med kommunen på deras Facebooksida. Dessutom avser studien att undersöka hur Mölndals stad arbetar kommunikativt på Facebook för att öka interaktionen mellan kommunen och medborgarna en i alltmer digitaliserad värld. För att besvara syftet med studien har tre frågeställningar utformats:

  1. Hur kommunicerar Mölndals stad med medborgarna på kommunens Facebooksida? 2. Hur kommunicerar medborgarna med Mölndals stad på kommunens Facebooksida? 3. Hur upplever medborgarna i Mölndals stad kommunikationen med kommunen på deras

  Facebooksida?

  Studien har tagit en kvalitativ ansats med utgångspunkt ur en kritisk diskursanalys och kvalitativa intervjuer. Den avser att undersöka Mölndals stads Facebooksida och studiesubjekten är fyra kommunmedborgare.

  Tidigare forskning och teorier är utvalda utifrån studiens problemområde, vilket behandlar förhållandet mellan sociala medier och offentliga organisationer, samt teorier kring kommunikationsmodeller, organisationers behov av att kommunicera, samt platsmarknadsföring.

  Resultatet från undersökningen visade att Mölndals stad arbetar i enlighet med transmissionsmodellen, det vill säga ur ett informativt syfte på sin Facebooksida. Samtliga respondenter i studien upplevde kommunens Facebooksida som en informationskanal, däremot såg de positivt på Facebooksidan som ett komplement för att skapa tvåvägskommunikation och möjligheter för en ökad interaktion med kommunen. 

 • Folmanis, Lisa
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Tovstedt, Annie
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lärplattan i svenskundervisningen: - en kvalitativ studie om vad som påverkar läraresanvändning av lärplattan iläsförståelseundervisningen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En viktig grundstrategi för människors livslånga språkutvecklingär läsförståelsen. Modern teknik, i form av IKT-verktyg, skaanvändas som ett redskap för att kunna kommunicera, produceraoch lära inom skolans alla ämnen. Forskning visar hur IKTbaseradundervisning som utförs med stor varsamhet ocheftertanke kan leda till ett meningsfullt lärande och att eleversläsförståelsekunskaper ökar. Syftet med den här studien är attundersöka lärares uppfattningar och förhållningssätt till IKT isvenskundervisningen, med fokus på läsförståelse. Studien har enkvalitativ ansats och empirin utgörs av intervjuer ochobservationer med 8 verksamma lärare på en skola med uttaladIKT-profil. Resultatet innefattar en rad olika anledningar somvisar sig påverka lärares förhållningssätt till lärplattan iläsförståelseundervisningen. Exempel på sådana är pedagogiskmedvetenhet, engagemang, rädsla, kompetensutveckling ochvariation. Studiens slutsats visar hur lärares pedagogiskamedvetenhet förenat med kunskap påverkar deras arbete kring enIKT-baserad läsförståelseundervisning. Vidare forskning kringIKT i relation till kunskapsinlärning krävs för att lärare ska fåytterligare kunskap kring hur de kan arbeta med IKT-verktyg föratt främja elevernas läsförståelsekunskaper.

 • Ambjörnson, Lina
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare. 9303295381.
  Holgersson, Hanna
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Vem bestämmer övertidsarbete?: En kvalitativ studie om övertidsarbete bland tjänstemän inom den privata sektorn.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis