hh.sePublications
1 - 36 of 36
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Hafström, Emma
  et al.
  Svensson, Matilda
  Omnichannel as a value-creating business strategy: A study on omnichannel's impact on customer satisfaction in the home furnishing industry2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Enstedt, Gustav
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Damsport och sport: En diakron studie om könsmarkering i introduktionen av sportnyheter på TV och radio2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker könsmarkering i introduktionen av sportnyheter. Syftet med uppsatsen är att undersöka om och i vilken utsträckning könsmarkering med dam och herr används i introduktionen av sportnyheter, alltså om nyheten är tydlig med om det handlar om dam- respektive herrsport. Fokus kommer ligga på om, och i så fall hur, könsmarkering för kvinnor och män används i språket. Uppsatsen kommer även undersöka om det finns någon skillnad ur ett historiskt perspektiv samt om nyheten presenteras på TV eller på radio. Metoden för analys av det insamlade materialet har varit genom observation av sportnyheter på TV och radio där det har antecknats vad nyheten handlade om och dam eller herr eller ingen könsmarkering användes. Resultatet visar att den procentuella andel könsmarkering i damsportnyheter har varit väsentligt mycket högre än könsmarkering i herrsportnyheter historiskt men att det har minskat över tid. Idag sker könsmarkering främst i radio om damsportnyheter.

 • Löwander, Mimmi
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Viebke, Victor
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Litteratursamtalets påverkan på elevers läsförståelse i mellanstadiet2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vad forskning säger om litteratursamtalets påverkan på elevers läsförståelse och mer specifikt att svara på frågeställningen “Hur påverkar litteratursamtalet mellanstadieelevers läsförståelse i ämnet svenska?” För att kunna besvara frågeställningen och uppnå syftet med studien har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier om litteratursamtalet och dess påverkan på elevers läsförståelse. Resultatet av studien visar att litteratursamtalet har en positiv påverkan på elevers läsförståelse och att både lärare och elever ser positivt på användandet av det som en del i undervisningen. Det viktigaste resultatet som har framkommit är vikten av hur litteratursamtalet utformas av lärare och hur hen väljer att ställa sina frågor.

 • Arvidsson, Evelina
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lindberg, Ronja
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att göra barns röster hörda: En barndomssociologisk studie om barns egna berättande om stillasittande och rörelse i förskolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studies problemområde grundar sig i att det finns lite forskning kring stillasittande och rörelse utifrån barns perspektiv i förskolan. Därmed ämnar vi bidra med kunskap via barns berättande som utgångspunkt på vad de själva berättar om stillasittande och rörelse. Syftet är att ge en röst åt barn för att närma sig barns perspektiv på stillasittande och rörelse i förskolan, utifrån barns egna berättande med stöd i egen producerade fotografier. De forskningsfrågor som låg till grund för att besvara studiens syfte var; Vad i miljön uppfattar barnen här och nu som olika platser för stillasittande eller rörelse? Och På vilket sätt anpassar barnen sitt berättande om stillasittande och rörelse i förhållande till regler? Studien har barndomssociologiskt perspektiv som teoretisk utgångspunkt vilket innebär att barn i studien ses som being och becoming samtidigt. Det empiriska materialet samlades in på två förskoleavdelningar med hjälp av gruppintervjuer, där 10 barn har deltagit i åldrarna 4–5. Dokumentationsverktygen som användes var ljudinspelning och fältanteckningar, datan har därefter transkriberats och transformerats med stöd i tematisk analys. Resultatet presenteras i tre teman: Man sitter stilla – men får ju röra på sig lite också, Rörelsens innebörd enligt barnen och Barnens agens i utomhusmiljön. I resultatet framkom det via barns berättande att vid stillasittande sker någon form av rörelse samtidigt, till exempel när de pärlade satt de stilla men de var tvungna att förflytta armen för att ta pärlor. Barnen beskrev även hur de rörde på sig med flera olika förslag exempelvis springa och gå, två barn visade även fysiskt på golvet hur armhävningar går till, vilket de associerade till att använda sina muskler. Slutsatsen är att utifrån barnens berättande framkom det förslag på rörelse och stillasittande aktiviteter via verbalt språk och kroppsspråk. Barnen menade att det oftast skedde någon form av rörelse vid stillasittande aktiviteter. Önskvärda platser i miljön framhölls även av barnen där fysisk rörelse kunde ta uttryck.

 • Hafvervik, Christopher
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Ali Naeem, Zaid
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Elevinflytande baserat på ålder: Ur ett elevperspektiv2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen undersöker vi genom en kvantitativ analysmetod, elevinflytande utifrån elevers perspektiv. Undersökningens syfte är att ta reda på ifall elevinflytande ökar med åldern vilket det ska göra enligt Skolverket. Undersökningen sker på en skola i södra Sverige, elever som deltar i undersökningen går i årskurs 6-9 genom enkät insamling. Resultatet disskuteras med hjälp av tidigare forskning samt teoretiska begrepp. Enligt tidigare forskning av skolkomiten visar deras studie att yngre elever har mer inflytande än äldre. Resultat visar att elevinflytande inte ökar med åldern samt att eleverna vill ha mer inflytande över sin utbildning.

 • Stigson, Björn
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Traditions challenged by transitional change: A study of what can be learned from the overcoming of change in work and other habits by the reindeerherding nomad Dukha community2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Dukha people are nomadic pastoralists who also supplement their income from tourism and their diet from hunting and gathering. The Dukha community has gone through and overcome numerous changes in conditions over the years. Dukha have been forced by the government to leave Mongolia, they have been forced to harvest their own reindeer in great numbers to avoid starving, seen their way through socialism and forced collectivization of all livestock and after that they have handled a quick transition into market economy. In recent years they have been affected by both increasing tourism and national urbanization, two variables that both are creating circumstances which modifies their way of working and living. In the western society we have lately altered our way of working to be more flexible with the ambition to set us more free, yet this has partly resulted in that we create stress among our workers as they no longer can grasp and handle the fine line between free time and work.

  In this thesis I intend to reason about work and the challenges in work for the Dukha people and their community and how we might learn from their working-life and doings and the changes in work that they have gone through. Also, what circumstances created by change can Dukha expect in their near future and how can this be supported and best handled by their outside world. My study was conducted through a participating field study during 45 days among the Dukha families.

  I set out to investigate with the question of study “what can be learned through a working life science perspective from the Dukha community?”. In order to get the answers of these questions I use three core questions that are connected to three themes, work, tourism and sustainability.

  My conclusions are that we have many things to learn from the Dukha community and that the contribution in this thesis is new perspectives on perks and downsides of work without boundaries. Also, I let the Dukha people determine definitions of work and the concept of work using their daily reasons of prioritizing their doings.

 • Holst, Anders
  et al.
  RISE SICS, Stockholm, Sweden.
  Bouguelia, Mohamed-Rafik
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research.
  Görnerup, Olof
  RISE SICS, Stockholm, Sweden.
  Pashami, Sepideh
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research.
  Al-Shishtawy, Ahmad
  RISE SICS, Stockholm, Sweden.
  Falkman, Göran
  University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Karlsson, Alexander
  University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Said, Alan
  University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Bae, Juhee
  University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Girdzijauskas, Sarunas
  RISE SICS, Stockholm, Sweden.
  Nowaczyk, Sławomir
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research.
  Soliman, Amira
  RISE SICS, Stockholm, Sweden.
  Eliciting Structure in Data2019In: Joint Proceedings of the ACM IUI 2019 Workshops, Los Angeles, USA, March 20, 2019 / [ed] Christoph Trattner, Denis Parra & Nathalie Riche, Aachen: Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen , 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper demonstrates how to explore and visualize different types of structure in data, including clusters, anomalies, causal relations, and higher order relations. The methods are developed with the goal of being as automatic as possible and applicable to massive, streaming, and distributed data. Finally, a decentralized learning scheme is discussed, enabling finding structure in the data without collecting the data centrally.

 • Westerberg, Emma
  et al.
  Halmstad University.
  Paulsson, My
  Halmstad University.
  Projektledarens roll som kommunikatör i produktionsfasen: Kommunikation inom byggprojekt och projektledarens medverkan till en effektiviserad kommunikationsprocess2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Communication is a well stated act in project management. Despite the knowledge of how to communicate in a project in the construction industry, does project teams not apply the theories into practise. Today billions are neglected only because of the communication problems in the Swedish construction industry.  

  The purpose of this bachelor thesis is to investigate how a project manager could work with streamline communication in a construction project. The study has an intention to highlight the communication problems, issues with the communication channels and the lack of structure.  

  The study is accomplished through a qualitative methodology and started off with a detailed literature investigation of existing research. Ten semi-structured interviews were completed with selected project members from the case study and several observations were conducted. The analysis with the discussion showcases three different improvement areas which create a possibility to a better streamlined communication in a construction project. 

  The conclusion is that communication problems occurs because lack of structure. The wide range of IT-channels is expanding and in a combination with the easy availability, the channels are hard to control. Second conclusion is that communication problems occurs because lack of structure. A solution to work more efficient with communication is to create a structure of the communication channels and communication paths. Additionally, is it also to increase the comprehension between project members.

 • Raza, Syed Muhammad
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS).
  Singh, Dilawar
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS).
  Experimental Investigation on Filament Extrusion using recycled materials.2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Plastics have become an essential part of our lives whether it is a food container or a high-tech medical instrument or just ordinary household item. Various advantages and disadvantages of plastics co-exist and hence it is difficult to eliminate the usage of plastic materials in everyday life. It is favorable because of its low weight, durability, flexibility, ease of processing etc. At the same time, it is not recommended due to health and safety hazards related to it.  Plastics made from renewable resources are high in demand for recycling application and one such thermoplastic is PLA. 

  Polylactic Acid (PLA) is biodegradable, transparent polymer derived from 100% renewable resources, such as corn and sugar beets. Its application ranges from simple packaging of food to biomedical applications. It has also become an essential part of 3D printing due to its ease of use compared to other thermoplastics. 3D printing is an additive manufacturing tool that uses layer by layer deposition phenomenon to print a 3D object. Using CAD software, the object is designed as per dimensional requirements and then the printer converts it into an object by deposition of material.  

  This study is an initiative to reuse discarded plastic products into something useful. Thus, failed prints of PLA material are used as the raw material and processed to get filaments of desired thickness in order to be used for 3D printing again. The 3D printed objects with dimensional irregularities or functional failures were crushed using a shredder and the shredded pieces were then sieved in order to eliminate the bigger pieces of material. The shredded material was then fed into the extruder and processed with high temperature and variation of speed of the extruder to get filaments of desired dimensions. The tests were performed in different settings that included variation of speed and temperature of heater. It is seen that both the parameter; speed and temperature, have a strong effect on the filament thickness.

 • Gudmundsson, Linnéa
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Mårtensson, Jennifer
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Musikens plats i förskolan: Hur verksamma förskollärare beskriver ramarna för att arbeta med musik i förskolans kontext2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Musiken har fått en allt mindre plats i förskolan. Syftet med denna studie är att kartlägga förskollärares erfarenheter av musik i förskolans samt undersöka hur verksamma förskollärare beskriver ramarna för att arbeta med musik i förskolans kontext. De forskningsfrågor som studien utgår ifrån är: hur och när används musik i förskolans kontext? vilka hinder och möjligheter beskriver förskollärare gällande arbetet med musik på förskolan? Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt är läroplansteorin med ett djupare fokus på ramfaktorteorin. Studiens metod består av enkäter som 20 verksamma förskollärare svarat på samt intervjuer med fyra av dessa, där intervjufrågorna är semistrukturerade. Studiens resultat baseras på enkätundersökningen och de semistrukturerade intervjuerna som alla genomfördes med förskollärare i Halmstad kommun. I studiens resultat framkommer det att förskollärare beskriver sina ramar och faktorer som påverkar arbetet med musik i förskolans kontext på ett sätt där flera olika ramfaktorer är av betydelse såsom tidsramar, organisatoriska ramar, personramar, ekonomiska resurser och fysiska ramar. I studiens diskussion lyfts det fram att de ramar och faktorer som ger möjligheter till samt hämmar musikarbetet på förskolan påverkar barnen i deras utveckling. Studiens slutsats är att musik i förskolans kontext vanligen används i samlingar genom sång och dans, att förskollärare till största del känner sig bekväma men att de har för lite kunskap inom området samt att förskollärare beskriver flera olika hinder och möjligheter med att arbeta med musik i förskolan. Förskollärare behöver inte vara musikaliska geni för att möjliggöra musikarbetet i förskolans kontext.

 • Nilsson, Emilia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Molin, Catarina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Digitalisering i förskolan: En kvalitativ studie om hur digitalisering framställs i pedagogiska medier2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa studie undersöks hur begreppet digitalisering framställs i pedagogiska medier. Studien utsätter dominerande språkliga konstruktioner för kritisk analys, detta för att bidra till förändring vad gäller inlåsta föreställningar om verkligheten och maktstrukturer. Syftet i studien är att granska och analysera begreppet digitalisering i förhållande till förskolans utbildning. Frågeställningarna är: Hur framställs digitalisering i pedagogiska medier? Vilken betydelse får framställningen av digitalisering i pedagogiska medier för förskolans utbildning? Studien genomsyras av socialkonstruktionistisk utgångspunkt där kunskap om verkligheten förstås genom sociala, kulturella och historiska förhållanden. Den metodologiska ansatsen är kritisk diskursanalys där språkliga konstruktioner i olika texter i pedagogiska medier (pedagogiskamagasinet.se och förskolan.se) har utsatts för kritisk analys. Resultatet för studien presenteras i tre tematiseringar: Pedagogers kompetens, Högra krav på pedagoger och Digitalisering som samhällsnytta. Resultatet visar att digitalisering å ena sidan framställs som en samhällsnytta där digitala verktyg ger möjlighet att minska ojämlikheter med hjälp av pedagogers kompetens att använda dessa å andra sidan ifrågasätts nyttan av digitaliseringen då pedagogers kompetens ses som bristande. Detta ställer höga krav på förskollärare som antingen måste höja sin kompetens eller försvara den. Studiens slutsats är att framställningen av digitalisering i pedagogiska medier visar en polariserad debatt där digitalisering i förskolan ifrågasätts som användbar eller inte vilket försvårar pedagogers arbete.

 • Karlsson, Johan
  et al.
  Hugoh, Emil
  Återkommande fel inom byggproduktion: Anledningar & åtgärder2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Nygren, Jens M. (Author of introduction, etc.)
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Profilområde Hälsoinnovation: 2019 Årsberättelse2020Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Jonsson, Magnus (Author of introduction, etc.)
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centre for Research on Embedded Systems (CERES).
  Widén, Kristian (Author of introduction, etc.)
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Sustainability, Innovation and Management in Building (SIMB).
  Profile Area Smart Cities and Communities: 2019 Annual Report2020Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Rögnvaldsson, Thorsteinn (Author of introduction, etc.)
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research.
  Coquand, Catarina
  Halmstad University.
  CAISR Center for Applied Intelligent Systems Research: Annual Report 20192020Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Abdul-Fattah, Lina
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Elhagehassan, Sandra
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  En studie av två socioekonomiska områden i Landskrona: Borstahusen & Karlslund2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This qualitative study investigates youth perception of juvenile delinquency in Landskrona utilising a research sample from the local districts Borstahusen and Karlslund. The research sample was split between these socio-economic areas to provide an in-depth understanding of perception variances, their root cause, and the occurrence of prejudice against individuals from Karlslund as a direct result of negative associations with the district. To ensure a quality-focused data collection process a qualitative interview method was used, these interviews were recorded and then transcribed to reveal various similarities and differences throughout the sample. A key conclusion from this sample found that youth perception of juvenile delinquency remains relatively comparable, whereas their perception of the geographic location of these issues differs vastly. This research also concluded high levels of prejudice against individuals from the Karlslund province, immediately labelling them criminals without any further consideration. This research utilised the following theories and concepts to analyse the data; ‘the established and the outsiders’, ‘labelling theory’, and ‘subcultures’

 • Belvisi, Nicole Mariah Sharon
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Muhammad, Naveed
  Institute of Computer Science, University of Tartu, Tartu, Estonia.
  Alonso-Fernandez, Fernando
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research.
  Forensic Authorship Analysis of Microblogging Texts Using -Grams and Stylometric Features2020Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years, messages and text posted on the Internet are used in criminal investigations. Unfortunately, the authorship of many of them remains unknown. In some channels, the problem of establishing authorship may be even harder, since the length of digital texts is limited to a certain number of characters. In this work, we aim at identifying authors of tweet messages, which are limited to 280 characters. We evaluate popular features employed traditionally in authorship attribution which capture properties of the writing style at different levels. We use for our experiments a self-captured database of 40 users, with 120 to 200 tweets per user. Results using this small set are promising, with the different features providing a classification accuracy between 92% and 98.5%. These results are competitive in comparison to existing studies which employ short texts such as tweets or SMS. ©2020 IEEE 

 • Thorild, Emma
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Johansson, Magdalena
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  “Stressen ligger alltid där och har alltid gjort inom detta yrke”.: En kvalitativ studie om arbetsrelaterad stress inom äldreomsorgen från undersköterskans perspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine and analyze the assistant nurses experiences ofwork-related stress in elderly care. The purpose was to increase the knowledge regardinghow to create a good working environment and reduce the work-related stress. The studyhas included six semi-structed interviewes with assistant nurses from a retirement homein Sweden. The conclusion of the study resulted in the work-related stress often beingbased on economic conditions, and emerging in the form of bad schedules and workingtime model, incomplete staffing and low salaries. This in turn leads to a high workload,low motivation and internal stress. There were shared opinions about whether theorganization is working to reduce work-related stress, but overall it showed that thenurses do not feel that this is done in a sufficiently good way. A good social supportfrom both colleagues and management was what the assistant nurses believe can reducethe work-related stress. They believe that support from colleagues, and a managementwho listens, shows up and tries to find solutions, can create a better workingenvironment and thereby reduce the work-related stress.

 • Beganovic, Selma
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Nimani, Florida
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Socialsekreterares handlingsutrymme: En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av frihet och hinder till våldsutsatta barns delaktighet i barnavårdsutredningar.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how social workers working on the Social Services unit's children and young people feels that their discretion is influenced by laws and guidelines in the assessment regarding children who witness or are subjected to violence and to what extent the child perspective is included in the investigation process. To this end, the authors have used a qualitative method that is consisted of semistructured interviews with eight social workers in Halland County in Sweden. The authors have interpreted the respondents’ statement in relation to Lipsky’s theory of street- level bureaucracy and Shier’s theory of childrens participation. In the result, it emerged that social workers, based on their position have a tendency to ‘’ get caught up ‘’ between the client and the organization. The conclusion of the study shows that the situation of social workers can characterize a kind of confusion as they to a certain stage have big discretion where they by themselves can influence their way of work depending on the child and its situation by using BBIC as a work method and in that way include the children perspective in the room for action.

 • Jonasson, Frida
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Bylund, Caroline
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Välsignad vare frukten: En kvalitativ textanalys av Margaret Atwoods roman Tjänarinnans berättelse2020Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att med hjälp av en kvalitativ textanalys analysera

  Margaret Atwoods dystopiska framtidsroman Tjänarinnans berättelse. Vi besvarar två

  frågeställningar som handlar om hur religion framställs i romanen samt hur

  maktrelationer mellan kvinnor och män gestaltas i romanen. Vi besvarar även två

  frågeställningar som handlar om didaktik. Den första frågan handlar om hur man som

  lärare kan använda sig av skönlitteratur i religionsundervisningen på gymnasiet. Den

  andra frågan handlar om hur man som religionslärare kan arbeta

  ämnesöverskridande tillsammans med svensklärare. För att besvara våra två första

  frågeställningar använder vi oss av två teorier, Bruce Lincolns religionsdefinition och

  Nina Lykkes definition av den intersektionella teorin. I den här uppsatsen kommer vi

  fram till att de religiösa inslag som förekommer i romanen går att definiera som en

  religion samt att det förtryck som gestaltas i romanen inte enbart går att härleda till

  skillnader mellan kvinnor och män.

 • Dema, Adelina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kollaborativt lärande i förhållande till språklig variation, textbindning, textstruktur, interpunktion och stavfel2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker skillnaderna mellan tre individuella elevtexter och en gemensam elevtext. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilken roll elevers skrivutveckling har i förhållande till ett kollaborativit lärande. Det kollaborativa arbetet har genomförts av samma tre elever som har skrivit de tre individuella elevtexterna. Uppsatsens frågeställning har sin utgångspunkt i läroplanen och skolans styrdokument. Det är utifrån kursplanen för ämnet svenska i årskurs nio som uppsatsen undersöker följande fyra punkter: 1. Språklig variation, [begränsning till ordklasserna verb och substantiv] 2. Textbindning, [i fråga om 10 konnektiva bindeord]3. Textstruktur och 4 Språkets normer, [begränsning till interpunktion och stavfel]. Samtliga texter är producerade inom ramen för en och samma uppgift. Tidigare forskning visar att kollaborativt lärande har positiva effekter på inlärning. Forskningen säger att ett arbete som genomförs tillsammans med andra i ett socialt sammanhang leder till att elever utvecklas och lär sig av varandra. Resultatet av analysen visar att de individuella elevtexterna har ett bra innehåll och en fungerande struktur. Vid ett kollaborativt arbete sker en viss förbättring. Den gemensamma texten ligger i genomsnitt över de individuella elevtexterna. Det finns en viss likhet mellan den bäst presenterade individuella elevtexten, alltså elevtext 3 och den kollaborativa elevtexten.

   

 • Ajan, Adem
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Kriminalitetens drivkrafter: En kvalitativ studie om före detta kriminellas uppfattningar och upplevelser av kriminalitetens drivkrafter2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this C-thesis I have studied criminality in regard of motivations behind, conserving and relating to a criminal lifestyle. Youngsters are increasingly getting involved in brutal criminality and I reckoned it important to study why youngsters begins to commit crimes and gets engaged in criminality. There is no specific answer to why individuals begin to commit crimes in the research on the field, but Bergström (2012) has presented motivations to criminality and Becker (1991) presents a model of the development of “deviant” carers. In the thesis I have categorized the motivations regarding those behind, conserving and relating to a criminal lifestyle, and interpreted them with the notions and experiences of ex. criminals. The method of the thesis is qualitative, and I have interviewed ex. criminals which are members of the association KRIS, Criminals Revanche in Society. Four interviews were conducted with respondents who were below the age of 35. I concluded the social heritage primary regarding family circumstances, having criminals in the close environment in the family and neighbourhood are the motivations which drove them to criminality. All of them regards themselves as responsible for starting to commit to crimes instead of choosing a different path in life. The schooling has been problematic for all of them and they have all either not received or have not been able to receive the support they have needed in school. Safe family circumstances and stable schooling are 2 of the most important protective factors which can discourage criminality. All of them have positive experiences regarding support of social services and through institutions. Yet the fellowship with other criminals, the excitement in committing crimes and financial gains instead of growing up in the realm of protective factors, have given them pre-conditions to stay criminal. Furthermore, all of them had drug or alcohol addictions that has contributed to their criminality and they have felt it hard to get in to work.

 • Holstensson, Juliette
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Painlessett: En avlastande klacksko2019Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the world population it has been found that 2-4 percent lives with fibromyalgia. Fibromyalgia is living with a chronic pain that moves around in the body. The research of today demonstrates that the pain signals are misconceived by the brain and does not necessarily mean that the pain is located on the spot where it seems to be pain which leads to extreme pressure sensitivity on the skin. To live with pressure sensitivity makes it hard to for instance walk in a pair of high heels and according to research done in this project, some said that walking in high heels is an impossibility.

  Around 22 percent of the participants in this project experience it mentally difficult not to be able to walk in a pair of high heels and about 50 percent think that it is only sad to not have the opportunity of wearing high heels anymore. The numbers represent a survey that was performed in this project where 387 women between 15-50 years old that lives with fibromyalgia participated.

  The project treats a production development process of a high heel shoe that is adapted around the requirements that were stated by the same 387 women that participated. The high heel has been constructed from the ground-up that features a unique front with a soft and stress-relieving material combination that is attached together with a more stable and firm middle section and the end part is completed with a springy heel. The heel is made to prevent shockwaves up the body while walking. The bottom sole is moveable by joint attachment to pressure-relief the foot while it is following the natural movement of the foot. The seal is also pressure-relieving because of its own material composition.

 • Sagerström, Linnea
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Johansson, Lina
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  ProInspect: Efficiency through Augumented Reality2019Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • Söderhäll, Jimmie
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Ohrberg, Rasmus
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Känslornas inspel vid återhämtning efter akut idrottsskada: en reflexiv tematisk analys2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to increase the knowledge of athletes' emotional conditions during their rehabilitation after an acute sports injury, also the importance of emotional response during the rehabilitation process. Furthermore, the purpose of the study was to increasing knowledge of athletes' motivation during the rehabilitation. The study proceeded through a reflexive thematic analysis. A semi-structured interview guide was constructed, where the first part was focusing on emotional responses during the rehabilitation, and the second on motivation for rehabilitation. Participants in the study were eight elite team playing men between the ages of 21 and 26 (M=23.75. SD=1.91) who suffered an acute sports injury where at least one month of rehabilitation was required. The results showed that the emotional state during rehabilitation changed based on the impact of factors like, acceptance of the injury, progress during the rehabilitation, and support from physiotherapists. Even the emotional responses mattered, as the athletes experienced disgust/reluctance and fear early in the rehabilitation. The results showed that athletes' motivation was guided by selfdetermination factors such as identification and evaluation. Even controlled motivation was found, based on the desire to socialize and help their teammates. As all athletes referred to negative emotional responses early in rehabilitation, it is important that research continues to highlight the problem.

 • Svenungsson, Johanna
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Den viktiga vikten: Tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleters upplevelser, tankar och känslor om kroppsideal och kroppsuppfattning2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The female body ideal has changed in Western culture, where an athletic, toned but still narrow ideal is advocated (Homan, 2010). At the same time, the growth of crossfit has increased over the past decade (Dawson, 2017). Crossfit is seen as masculine sport, were women are encouraged to challenge the female ideals and push their bodies (Knapp, 2015a). An imbalance between one´s individual body ideal and view of one's own body can lead to a poorer body perception, which can generate in unhealthy eating behaviors, excessive exercise, exercise dependence and negative thoughts and feelings towards one's own body (Grogan, 2006). Furthermore, the choice of competing in a sport can be a risk factor for body dissatisfaction (Washington & Economides, 2017). The purpose of the current study is to study competitively active female crossfit athletes their thoughts and feelings about the body ideal and body image. Eight female crossfit athletes from three boxes around Sweden aged 20-54 (M = 30) participated. Participants were interviewed individually for 45-60 minutes. The study was of a qualitative nature and was analyzed based on guidelines by Lundman and Hällgren-Granheim's (2012) qualitative content analysis. The results showed that women mainly experienced positive thoughts and feelings about their own body, which is a sign of body satisfaction. Furthermore, all women felt that they focused less on their own appearance and experienced greater acceptance to their own body after starting with crossfit, which is in line with previous studies (Knapp, 2015b; Padmore & Puff Olge, 2018). The current study can contribute with an understanding of how crossfit can shape women's experiences, thoughts and feelings both positively and negatively in relation to body ideal, body perception and exercise which may be of interest to e.g. box owners, coaches and trainers.

 • Löfvenius, Johanna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Speech is silver and silence is golden?: An investigating study regarding a group of Swedish eighth-grade students´ perceived foreign language speaking anxiety.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This investigating and comparative study aimed to demonstrate the perceived foreign language speaking anxiety among a specific group of eight-grade compulsory school students, attending an International English school in the south of Sweden. The study also aimed to explore the potential relationship between the students´ perceived foreign language speaking anxiety and the students´ gender. The specific group of students completed a survey, in which the questions were constructed with significant part-whole correlations with the total scale, aiming to assess one's individual perception of language anxiety. The first part of the result indicated low to medium-low levels of foreign language speaking anxiety among the group. However, the result also suggested that some classroom situations generated higher levels of anxiety than others, like unprepared speaking activities and situations. The second part of the result indicated that there is a distinct difference between the female students and male students regarding their perceived foreign language speaking anxiety. The results revealed that the female students indicated a medium-low to medium level of foreign language speaking anxiety, while the male students indicated a low to medium-low level. The result also indicates that the male students and female students experience different levels of foreign language speaking anxiety, depending on the specific classroom-situation. The results from this study are of great importance for further research, as well as for actions and developing methods to decrease levels of foreign language speaking anxiety among students learning a second or foreign language. 

 • Arola Johansson, Simon
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Vi gör film, inte historia!: En filmanalys om historicitet i filmerna Gladiator och Troja samt dess funktion i undervisningen2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The antiquity period has just undergone a big debate in Sweden, the debate started by Skolverkets proposal to remove the antiquity period from being taught in Swedish schools. The proposal did not go through; however, it did start a debate on time-management. How do we fully optimize our teaching hours?

  This study’s aim is to find out if motion pictures can work as a way to teach antiquity in school. Are motion picture movies a good way for students to understand the historical time called the antiquity period? Antiquity movies, as any historical movies, include a lot of historical errors, but does these errors matter? This study has been conducted by comparing and analysing the movies Gladiator and Troy, and by comparing their themes, errors and overall production, to see if they are valid motion pictures for students to study in history classes.

  The study is based on Vygotsky’s’ theory “development-zones” which is originated from the sociocultural perspective and, in short, means that a person (or student in this case) who has knowledge about something that another student doesn’t have, teaches that student who is lacking in knowledge. This could lead to that a newly taught student teaches another student about that newly found knowledge, or in some cases even a teacher. Historical errors in movies and development-zones therefore goes hand in hand, due to its nature to be corrected or explained. Besides the development-zones theories such as history-consciousness, history- use and meditative tools are also implemented on the analysis. The method used to analyse the empiricism in this study is constructed by Andersson & Hedling and relies on the person conducting the study to present relevant data for the study in the text.

  By applying these theories, I noticed that, even though Gladiator and Troy includes a lot of factual errors, they don’t matter too much in the aspect of learning, because if they are approached by the teachers in a correct manner, they become harmless. By using delevopment-zones, students and teachers are able to learn from each other which is an environment to strive for in classrooms.

 • Thorsén, Dennis
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Fotbollens begynnelse i Halmstad: En beskrivning av Halmstadfotbollens etableringsprocess åren 1900-19222020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With over 600,000 active soccer players and over 1 million registered members of soccer associations, soccer occupies the position as Sweden's national sport in 2020. This has not always been the case. The sport came to Sweden from England in the late 19th century and then began an establishment process which led to its position as a national sport. This establishment process is described at a national level in other studies, but a deeper explanation and understanding of the growth of soccer at a local level is lacking. This study therefore aims to contribute to the research by studying the growth of soccer in Halmstad. The study follows a chronological review during the two initial decades of the 20th century in Halmstad. This provides an insight into which the first teams were, an idea of how soccer was established and an understanding of the approach to soccer at its early growth in the city. The result shows that soccer during the establishment process in Halmstad never stopped growing, it constantly found methods to increase the inhabitant’s interest. The study also shows that IF Kamraterna Halmstad was the first team in the city. Thereafter more teams followed but during 1912-1914 only two teams were accepted in Halmstad. People in control thought this would lead to better soccer and a more unison sport in the city but a lot of people wanted to play soccer and more teams were a supposition. The games were played at Sommarlust which were a common field for all clubs in Halmstad during the 1900s and 1910s and had an important role under the age of the establishment process. The people of Halmstad seems to have enjoyed soccer at its growth. But different organizations, such as church and temperance movement, did not like soccer at the beginning which forced the sport to adapt. When soccer first came to Halmstad in the 1900s it was nothing, but the continued growth and adaption made it to a natural part of Halmstad.

 • Svanström, Emil
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Afrika i svenska läroböcker i historia: En undersökning om hur Afrika framställs i svenska läroböcker i historia för gymnasiet2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract The aim of this study was to investigate how the African continent, its people and its history were portrayed in a selection of Swedish history textbooks for upper secondary school that were published in the period 2000-2010. In addition, the aim was also to investigate how the portrayal of Africa might have changed over time compared to the portrayal of Africa in textbooks before 2000. In order to answer the second part of the aim of this study, comparisons were made between the findings of this study and the findings of a selection of previous studies on the portrayal of Africa in Swedish textbooks that were published before 2000. The main method used in this study was qualitative content analysis. Postcolonial theory was used as the theoretical framework for this study. The study found that most of the selected Swedish history textbooks had an explicit focus on European history, and that African history was discussed in the selected textbooks mostly in contexts where African history affects European history – or vice versa. There were several exceptions, though, which were mostly found in the description of prehistory humans and antiquity. Also, one textbook stood out in particular in this regard by including a section on medieval African societies. Overall, this is in line with what previous studies have said about the portrayal of Africa in Swedish textbooks. The study also found that when the textbooks discussed present day Africa, or Africa´s future, the textbooks´ portrayals of Africa resulted in an image of the continent as particularly affected by poverty, famine, political breakdown, civil war and ethnic conflict. This somewhat pessimistic portrayal is often balanced in the textbooks by contrasting the negative trends with positive ones, such as reduced child mortality rates, increased reading- and writing skills and improved health.

 • Bernström, Fredrik
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Bäst i Halmstad: En kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys av IS Halmias damlag under 1970 - 19802020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar damfotbollens genombrott under 1970-talet i Halmstad och IS Halmias uppkomst som Halmstads första damlag. Synen på damfotbollen var fortfarande pessimistisk och många ansåg att fotboll var en manlig sport som kvinnor inte skulle syssla med. I denna uppsats så har jag undersökt IS Halmias damlag från det att föreningen startar upp laget år 1970 fram till dess att damlaget väljer att lämna högsta divisionen år 1980. Undersökningen har fokuserat på bildandet av Halmias damlag, utifrån Jonny Hjelms fem kategoriseringar, anledningen till bildandet och resursfördelningen. För att svara på resursfördelningen så har jag använt Eva Olofssons teori om det patriarkala samhället speglar över till idrotten och fotbollen, där kvinnor får sämre förutsättningar än män. Slutsatserna som uppkommit är att Olofssons teori om att kvinnor får sämre förutsättningar än män stämmer in på IS Halmia och att de blir sämre värderade förutom när det går dåligt för herrarna då damerna används som ”tröst”. Utifrån Hjelms teori om att gemenskaper föder gemenskaper så stämmer detta också in på Halmia även om de kategorier som han tagit fram inte är optimala. Halmia är sprungen ur en redan existerande gemenskap dit damer söker sig genom en annons i tidningen.

 • Sandersson, Margurite
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Frun tar väl lite sött: En kvantitativ och kvalitativ analys av svensk film utifrån ett genusperspektiv mellan åren 1951–1977.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The years 1950 - 1970 can be seen as a social, economic and political liberation for the Swedish woman. There is a debate about women's emancipation and that the classic Swedish housewife is considered outdated which inhibits the growth of society. During the same period, “Motboken” is abolished in the year of 1955. “Motboken” was a Swedish alcohol reform between the years 1919-1955. It was a major attempt to reduce alcohol consumption by regulating alcohol use. After year 1955 women now have the same right as men to both purchase and be seen with alcohol in public. I have been trying to get a deeper look into the years 1950 and 1970 with a focus on contemporary Swedish films. In the films, I investigate attitudes about how the woman should behave towards alcohol despite the change in the law and how the film depicts the woman's liberation. The film is a strong contribution in influencing people with their message. A film reaches out to all kinds of people, both women and men, regardless of class and ethnicity. I am therefore interested in exploring the film's world and how it presents reality together with alcohol from a gender perspective. What I am interested in is seeing how gender roles can be portrayed in the movie and to observe if it is all fictional or shows reality as it is.

 • Fredriksson, Sara
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nilsson, Rebecka
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Drama som hjälpmedel för barns kommunikation: En studie kring barns olika sätt att kommunicera, samspela och stötta varandra i dramaaktiviteter2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens problemområde grundar sig i att det finns ett behov av att barn undervisas i drama redan i förskolan. Syftet med studien var att undersöka hur barns kommunikativa signaler synliggörs i pedagogledda aktiviteter med estetiska uttrycksformer. Syftet ledde till forskningsfrågorna: Hur kommunicerar barn med drama som undervisningsmetod? och vilket sätt visas barns olika sätt att samspela och stötta, med drama som undervisningsmetod? Studien inspirerades av det sociokulturella perspektivet och dokumenterades med hjälp av videoobservation. Materialet analyserades därefter med hjälp av inspiration från interaktionsanalys. De teman som framträdde var; Barn gestikulerar för att göra sig förstådda, Blickar som talar och Samtal för förståelse. Utifrån resultatet synliggjordes dramats vikt för barns kommunikation. Något som syntes tydligt i aktiviteterna var hur barnen kommunicerade med dramats hjälp. I resultatet går att läsa om hur barnen kommunicerade med hjälp av stöttning, artefakter och samspel. Studiens slutsats är att barn kommunicerar genom verbal och icke-verbal kommunikation med hjälp av blickar, tal, rörelser, ögonkontakt, skratt, gester och artefakter.

 • Olsson, Frida
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Engdahl, Maria
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Visst är tanken fin...: En diskurspsykologisk studie om hur inkludering av barn i behov av särskilt stöd framställs online2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien tar sin utgångspunkt i förskolans politiska uppdrag som bygger på intentioner om en inkluderande förskola för alla barn. Där tidigare forskning och skolinspektionens granskning av förskolan visar på att detta uppdrag inte alltid realiseras i relation till barn i behov av särskilt stöd. Denna problematik har även lett till att inkluderingsuppdraget har ifrågasatts på den politiska arenan vilket leder till att det är högaktuellt att synliggöra hur uppdraget framställs. Studien syftar till att synliggöra vilka föreställningar som framträder om en inkluderande förskola för alla barn genom skrivningar i ett onlineforum för förskolefrågor, samt identifiera vilka tolkningsrepertoarer dessa skrivningar producerar och upprätthåller genom att besvara följande frågeställningar: Hur skrivs det om inkludering av barn i behov av särskilt stöd på förskoleforum på sociala medier? och Vilka tolkningsrepertoarer om inkludering av barn i behov av särskilt stöd framträder genom dessa skrivningar?. Studiens metodologiska ansats ligger vid netnografi, som syftar till att studera individers sociala interaktioner online och ramas in av den socialkonstruktionistiska teoribildningen med diskursanalys och diskurspsykologi som analytisk utgångspunkt. Studiens resultat visar på att inkludering av barn i behov av särskilt stöd å ena sidan framställs som förskolans skyldighet och barns rättighet men å andra sidan framställs implementeringen som problematiskt samt att problematiken distanseras från förskolans utbildning. Följaktligen framställs inkludering av barn i behov av särskilt stöd i föreliggande studie som ett ideologiskt grundat uppdrag där det också framgår en diskrepans mellan intentioner och implementering.

 • Klang, Emelie
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Percy Jackson - född till hjälte?: Från en teoribaserad momentuppdelning till ett färdigt recept.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker en teoribaserad momentuppdelning av en hjältes resa i Rick Riordans (2005) ungdomsroman Percy Jackson – född till hjälte. Utifrån detta undersöks det om romanen följer ett specifikt schema över hjältehändelser för att skapa ett bra recept på en god hjälteberättelse.

  Genomgående för hela undersökning följs den teoretiska momentuppdelningen, som Joseph Campbell lyfte fram första gången 1946, kopplat till Percy Jackson – född till hjälte (2005) i ett längre bokreferat och bekräftar den teori som lyfts – att hjälteberättelser följer ett färdigt mönster, samt en diskussionsanalys utifrån hur användbar romanen skulle kunna vara i ett ämnesövergripande arbete i grundskolans senare år.

 • Ailm, Kajsa
  et al.
  Halmstad University.
  Lindroos, Max
  Halmstad University.
  Vilka utmaningar finns för design av socialt användarengagemang på digitala spelplattformar?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate social user engagement on digital gaming platforms through the research question: What challenges are there when designing for social engagement on digital gaming platforms? Social user engagement means that user's engagement between each other is facilitated through functions on the digital platform such as Facebook and Twitter. Previous research on user engagement on digital gaming platforms has tried to create user engagement through new social functions. However, there are problems for designers of digital gaming platforms because users choose to interact and communicate on other digital social platforms. The fact that users choose to communicate on other digital platforms than on digital gaming platforms may be linked to the fact that users of digital gaming platforms have a different purpose and need with their interaction. It is therefore important when designing digital gaming platforms to have new functions as an extension of the digital gaming platform's basic functions and that user's game-related goals are prioritized. The study was based on a design-oriented research approach where three design elements have been implemented and evaluated through a probe. The study resulted in four design challenges that are intended to target designers of digital gaming platforms as a support for the development of digital gaming platforms. The identified design challenges are recommended to be considered to improve user's experience on digital gaming platforms.